Gjallërohet kredia
03/01/2011 15:30

Gjallërohet kredia

Kredia për ekonominë ka dhënë shenja shprese në nëntor, kur ka shënuar një rritje historike më të lartën në më shumë se dy vjet.

Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se kredia në muajin nëntor u rrit me rreth 136 milionë dollarë, rritja më e madhe që nga qershori i vitit 2008.

Edhe pse është ende herët të flitet për gjallërim të kreditimit, ekspertët e bankës qëndrore shprehen optimistë për disa arsye. Së pari, ata nënvizojnë faktin që kemi të bëjmë me një rritje historike, dhe së dyti baza e saj është gjerë. Që do të thotë se rritja nuk ka ardhur si pasojë e një kredie të madhe e kontraktuar nga një biznes i vetëm, por nga ajo kanë përfituar shumë biznese njëherësh.

Përgjatë dy viteve të fundit, bankat kanë ndjekur një politikë të shtrënguar kreditimi, ku kanë dhënë kredi vetëm për biznese të caktuara, kryesisht të mëdha tek të cilat kishin besim, por edhe garanci të plota.

Ndryshimi i kësaj tendence sipas ekspertëve është një shenjë pozitive, me shpresën se kredia do të dalë përfundimisht nga ngërci.

Ritmet e rritjes së kredisë u tkurrën fort që nga tremujori i fundit i vitit 2008, për shkak të panikut që mbolli kriza globale edhe në sistemin bankar shqiptar. Ritmet e kreditimit mbetën të ulëta për disa arsye. Në fillim si pasojë e politikës së shtrënguar të bankave, dhe më vonë sipas Bankës së Shqipërisë, për shkak të rënies së kërkesës për kredi nga biznesi dhe individët. Në të dyja rastet, rezultati ka qenë rënie e kërkesës konsumatore dhe investimeve private.

Tashmë ekspertët e Bankës së Shqipërisë shpresojnë që tendenca e nëntorit të konfirmohet edhe në muajt në vijim, cka do të thoshte rigjallërim përfundimtar i kredisë me shpresën për t’i dhënë një impuls të ri ekonomisë së drobitur nga kriza.

16 Komente

 Gazetaret ekonomike te Top Channel jane ca lundra dhe trape qe ske ku ti kapesh.

Si eshte gjendja sot ne shifra?

Depozita: 809 miliarde leke

Kredi per individet: 147 miliarde leke

Kredi per bizneset: 337 miliarde leke

Rezerva e detyrueshme: 81 miliarde leke

Keshtu syrit te pasprovuar mund ti duket se bankat kane gjendje per te dhene me tej kredi ne shumen 809-147-337-81=244 miliarde leke

Dhe nje seri e madhe debilash propagandojne me te madhe gjasme raportin e favorshme kredi/depozita qe paskerkemi.

WRONG WRONG WRONG! 

Ja sepse:

Borxhi i brendshem i Shqiperise (bono, obligacione) eshte 440 miliarde leke nga i cili vetem 10% eshte blerja pa ndermjetesim bankar dmth 400 miliarde leke jane ose te blera nga bankat dhe nga B.SH (ne formen e te ashtuquajtures QE qe ne fakt kjo e fundit ka detyrim ligjor qe ta riversoje duke mos mbajtur me shume se 20% te tij pra jo me shume se 88 miliarde, keshtu qe 400-88=312 miliarde do te duhet te blihen nga bankat.)

Mirepo keto te fundit as kete nuk e perballojne pasi kane vetem 244 miliarde leke gjendje nderkohe qe qeveria kerkon kredi ne masen jo me pak se 312 miliarde leke te cilit i shtohen edhe nga interesat edhe nga borxhi i ri si pasoje e deficitit korrent buxhetor vjetor.

As qe mund te mendohet qe bankat te shesin portfolin e tyre te bonove te thesarit masivisht.

Keshtu pra duket qarte se burimet tona te brendshme financiare, ose troc fare kursimet tona, nuk na mjaftojne per ti dhene nje impuls kreditimit madje bankat tona kane hyre ne borxhe tek korrespondentet dhe bankat mema thjesht per te mbuluar situaten aktuale, le me pastaj per rritje te kredise.

Ne kushtet kur ritmi i rritjes se kursimeve nuk mbulon as koston e interesave + inflacion, sistemi jone bankar do te vazhdoje te borxhohet gjithnje e me teper.

E vetmja rrugezgjidhje eshte pare borxhi i jashtem ne forme eurobondesh e te tjera ne menyre qe qeveria te ule kerkesen per huamarrje ne tregun e brendshem dhe te cliroje fonde per kreditim. Por aq i madh eshte deficiti sa te gjitha keto shkojne per mbulimin e deficitit dhe skane lejuar perkeqesim situate por smund te garantojne permiresim te saj. Ne te ardhmen keto do te shkaktojne problem jashtezakonisht serioze.

Fitimet e sistemit bankar jane ne leter pasi ata nuk perllogarisin realisht borxhet e keqija nga kredite e keqija, dhe vazhdimisht transferojne fitimet jashte vendit...kjo praktike duhet te ndalohet urgjentisht nga B.SH. qe ti detyroje te shtojne kapitalin me fitimet per te mbuluar humbjet eventuale ne te ardhmen.

Problemi kryesor eshte strukturor: norma e ulet e kursimit te popullates dhe profitabiliteti i ulet i ekonomise sone (psh bejme urrah per eksportet por sa vlere te shtuar perfitojme ne nga industrite OPT, veshje, kepuce etj?)

Qe te rritet norma e kursimit duhen marre nje sere masash per uljen ne radhe te pare te kostos se jeteses, heqje te taksave per depozitat etj si keto. Per te rritur profitabilitetin duhen inkurajuar sipermarresit te investojne ne deget me vlere te madhe te shtuar dhe duhet planifikuar me mire arsimimi i popullates. Keto do te kerkojne jashtezakonisht shume kohe e perpjekje dhe po punohet fare pak per keto.

Ekonomia shqiptare ne keto kushte i ngjan atyre trenave tane qe levizin me ngadale, por gjithsesi levizin, derisa borxhet te na e marrin krejtesisht frymen dhe te biem ne stanjacion. Kjo eshte e verteta e hidhur.

Borxhi i brendshem i Shqiperise (bono, obligacione) eshte 440 miliarde leke nga i cili vetem 10% eshte blerja pa ndermjetesim bankar dmth 400 miliarde leke jane ose te blera nga bankat dhe nga B.SH (ne formen e te ashtuquajtures QE qe ne fakt kjo e fundit ka detyrim ligjor qe ta riversoje duke mos mbajtur me shume se 20% te tij pra jo me shume se 88 miliarde, keshtu qe 400-88=312 miliarde do te duhet te blihen nga bankat.)

Te lutem a mund te thuash se ku percaktohet qe BSh s'mund te mbaje me shume se 20% te huase qeveritare qe blen? Dhe me tej, a ka kufizime kohore, apo te llojit te huase qe mund te mbahet nga BSh?

Se dyti, sipas te dhenave te paraqitura ne projektbuxhetin e vitit 2011, BSh nuk ka me shume se 18% te huase publike. Pjesa tjeter mbahet nga Raiffeisen (33%), Bankat e tjera (35%), institucione jo-bankare (3%) dhe individe (11.33%). Kjo pasqyrohet edhe ne shifrat e AAB (pasqyrat e T3 2010). Bankat e nivelit te dyte kane asete te tipit "Investment securities" ne vleren 309 miliard lek  nga te cilat rreth 286 miliard i bie te jene hua qeveritare.

 

Ne kete kendveshtrim, shifra prej 312 miliard qe permendet me siper duket se ose

a) Nuk ekziston sepse sipas te dhenave zyrtare BSh nuk e ka kete shume ne portofol, ose

b) Eshte thithur tashme nga bankat.

Vlen te vihet ne pah qe shteti shqiptar deri me sot ka punuar rendshem me bono 1-vjecare, gje qe do te thote qe nje pjese e mire e huase qeveritare thjesht ripertrihet dhe nuk shtohet vit pas viti (shifra eshte 250 miliard ne vitin 2010).

 

Keshtu pra duket qarte se burimet tona te brendshme financiare, ose troc fare kursimet tona, nuk na mjaftojne per ti dhene nje impuls kreditimit madje bankat tona kane hyre ne borxhe tek korrespondentet dhe bankat mema thjesht per te mbuluar situaten aktuale, le me pastaj per rritje te kredise.

Kjo pjese eshte interesante por ne kundershtim me diskutimet e deritanishme. Te lutem a ke te dhena qe e mbeshtesin kete argument?

Fitimet e sistemit bankar jane ne leter pasi ata nuk perllogarisin realisht borxhet e keqija nga kredite e keqija, dhe vazhdimisht transferojne fitimet jashte vendit...kjo praktike duhet te ndalohet urgjentisht nga B.SH. qe ti detyroje te shtojne kapitalin me fitimet per te mbuluar humbjet eventuale ne te ardhmen.

BSh i ka pas ndaluar bankat e nivelit te dyte deri para pak kohesh te transferonin fitimet e tyre jashte vendit, eshte nje nga levizjet me te mira te BSh per te perballuar krizen. Per me teper equity i bankave ne nentor ishte rreth 91.6 miliard lek, edhe sikur te supozohet humbje e plote e huave te keqija (tani per tani 14.4% e totalit) ne vleren 70 miliard lek, perseri equity e pronareve do te ishte e mjaftueshme per te mbajtur bankat ne kembe.

 

A nuk mendon se paniku per shendetin e sektorit bankar eshte pak i tepruar ne kete pike ku jemi?

Per kuriozitet, sa eshte norma e interesit prime (B.SH) dhe ku leviz norma e interesit per bankat e nivelit te dyte per huamarrje individuale, per shembull huamarrje per blerje shtepie te themi 5 vjet e mbyllur ne Tirane? Dhe me c'fare horizonti jepet huaja (10,15, 20, 25 vjet)? Faleminderit paraprakisht.

Norma baze e BSH me duket se eshte 5%.

Kredite ne leke te bankave tregetare variojne nga 10 - 11% minimalja deri ne 22% maksimalja (ndoshta edhe me shume ne disa institucione krediti si pshm-ja, etj)

Kredie afatgjata me perjashtime te ralla jepen vetem ne valute tye forte (pra Euro ose USD) Interesat jane reth 7% ne Euro te themi vetem per 2 vitet e para, e pastaj per cdo vit Euro Libor + 4-6%.

 

Harova te shtoj se ne rastin e kredise per individa per blerje shtepish apo dyqanesh dhe rikonstruksione banesash te kerkohet edhe nje "bakshish" qe paguhet nese te aprovohet huaja dhe qe eshte sa 1.5% e shumes se huase qe aprovohet. Ky bakshish jepet menjehere, pra zbritet direkt nga shuma e huase qe te miratohet/disbusohet. Keshtu nese te miratojne nje kredi 20 vjecare prej 100,000 Euro, 1,500 Euro ti mbajne dhe te japin 98,500 Euro per ti perdorur.

Gjithashtu, shpenzimet per noterizimin e kontratave te huase, te hipotekes etj, paguhen nga huamarresi;

Pritet/paguhet sigurimi i jetes per shumen e huase gjendje ne fillim te cdo viti te huamarrjes;

Paguhet po nga huamarresi vleresimi i pasurise qe lihet peng dhe qe kryhet nga nje ekspert i licensuar;

Shpenzimet per mbajtjen e llogarise se huamarresit 1.5 Euro ne muaj ose 18 Euro ne vit;

Nese kerkon rikonstruksion te huase paguan 1% komision te huase gjendje;

Nese parapaguan huane teresisht apo edhe pjeserisht paguan 50 Euro si gjobe plus 3-5 % te shumes qe parapaguan. Pra nese ne nje kohe te caktuar te krijohen likuiditete te teperta dhe vendos qe te shlyhesh teresisht huane e mbetur (ta zeme se te ka ngelur 50,000 Euro) do ti japesh bankes 50,000 Euro principal + 50 Euro gjobe/penallti + 1,500 deri ne 2,500 Euro bakshish.

 @fmg

Me duket se diskutimi jot eshte thjesht debat per hir te debatit.

Shifrat e mia jane te rrumbullakosura dhe te perditesuar ne fund te 2010.

 

Sidoqofte ja po te marrim shifrat e tua, nuk ndryshon asgje ne thelb:

 

Kredi per individet: 147 miliarde leke

Kredi per bizneset: 337 miliarde leke

Rezerva e detyrueshme: 81 miliarde leke

Kredi qeveritare (de-facto jane t-bills): 286

----

851 miliarde leke

Sic e shikon keto tejkalojne depozitat qe jane 809 miliarde leke.

Pra sistemi bankar eshte i borxhuar tek korrespondentet dhe bankat meme dhe argumenti im ishte qe nuk mund te pritet te rrise kreditimin, vecse te hyje ne borxhe te metejshme duke riskuar stabilititetin.

Ke ndonje gje kunder ketij argumenti?

Me sa duket ske.

Fakti qe shteti jone ka strukture borxhi afatshkurter eshte argument ne favorin tim dhe jo tendin. Bankat thjesht smund te shesin portofolin e tyre te bonove per te rritur kreditimin pasi hedhin ne kolaps shtetin.

Argumenti im skishte te bente fare me sigurine e sistemit tone bankar. Madje mendoj se ska ndonje rrezik imediat. Argumenti im eshte se zhurma qe behet per gjoja raport te mire kredi/depozita eshte nje genjeshter me bisht, dhe sistemi jone bankar ska mundesi te shtoje kreditin.

Sa per equity qe thua, mos harro qe bankat kane detyrim te kene te pakten rezerven e detyrueshme te depozituar prane BSH, dhe po ti zbresesh kredit e keqija ketij equity, me ca do ta paguajne rezerven e detyrueshme? Dhe ti e di fare mire se ato kredi te keqija sparaqesin realitetin por jane goxha me te medha.

Sidoqofte edhe ne kete pike une sperhapa panik, thjesht konstatova pamundesine objektive te bankave per te dhene kredi dhe nuk vura ne dyshim solvencen madje as likujditetin e tyre!

Keshtu qe nqs do te argumentosh kunder meje, te lutem atako argumentet e mia dhe mos me atribuo gjera qe une as qe i kam ne mendje.

Tjeter argument imi ishte pse ne jemi ne kete gjendje dhe vura ne dukje mungesen e kursimeve madje uljen e tyre ne raport me PBB dhe mungesen e profitabilitet te ekonomise pasi eshte perqendruar ne dege me low value added, duke konstatuar se keto jane probleme strukturore dhe si te tilla do te na ulin potencialin ekonomik afatgjate per rritje. Madje kjo rritje per shkak te borxhimit ne rritje nuk eshte fare sustainable.

Ke ndonje gje kunder ketyre?

 

 

 

 

 

 

 

--

Totali:

Me duket se diskutimi jot eshte thjesht debat per hir te debatit

Huh? Natyrisht qe eshte per hir te debatit se s'po e bej per te fituar leke smiley 

Besoj se e pranojme qe eshte nje gje te flasesh me shifra te pergjithshme dhe nje gje tjeter te flasesh me shifra te hollesishme qe perfshijne edhe maturimin e detyrimeve te ndryshme. Marrim per shembull portofolin e huase jo-publike. Sipas AAB, ne nentor te 2010-es, 201 miliard lek nga portofoli total prej 483 miliard ishin hua me kohezgjatje nga 7 dite deri ne 12 muaj (nga keto 130.7 miliard jane me kohezgjatje me pak se 6 muaj). Kjo hua qe do te rikthehet ne masen derrmuese mund te riqarkullohet ose per ne sektorin privat, ose per ne sektorin publik.

Me e rendesishme eshte te shikohet deficiti buxhetor. Per vitin 2011 financimi i brendshem per deficitin buxhetor parashikohet ne nivelin 27 miliard lek. Eshte normale qe shuma prej 250 miliard leke e huase ekzistuese do te riciklohet dhe do te perdoret per rifinancim huaje, mbeshtetje te deficit te ri, dhe mbase nje pjese per hua jo-publike.

Llogaria 1+1+2=4 eshte terheqese per thjeshtesine e saj, por jo domosdoshmerisht e sakte smiley

Fakti qe shteti jone ka strukture borxhi afatshkurter eshte argument ne favorin tim dhe jo tendin. Bankat thjesht smund te shesin portofolin e tyre te bonove per te rritur kreditimin pasi hedhin ne kolaps shtetin.

S'kane nevoje te shesin portofolin, huate jane te detyrueshme per tu paguar nga ana e shtetit brenda vitit. Nuk jane obligacione 30 vjecare qe ose do ti shesesh, ose do ti mbash 30 vjet.

---------------------

Pra sistemi bankar eshte i borxhuar tek korrespondentet dhe bankat meme dhe argumenti im ishte qe nuk mund te pritet te rrise kreditimin, vecse te hyje ne borxhe te metejshme duke riskuar stabilititetin.

Jo sipas te dhenave te raportuara nga BSh.....

--------------------

 

Tjeter argument imi ishte pse ne jemi ne kete gjendje dhe vura ne dukje mungesen e kursimeve madje uljen e tyre ne raport me PBB dhe mungesen e profitabilitet te ekonomise pasi eshte perqendruar ne dege me low value added, duke konstatuar se keto jane probleme strukturore dhe si te tilla do te na ulin potencialin ekonomik afatgjate per rritje. Madje kjo rritje per shkak te borxhimit ne rritje nuk eshte fare sustainable.

Ok, kjo eshte interesante. Ne s'te vjen keq une kam disa pyetje mbi kete paragraf:

1) Sa vlereson se eshte norma e kursimit qe beson se eshte teper e ulet? Jo per gje po mua me del te jete dyshifrore....

2) Sa vlereson se eshte norma e pergjithshme e fitimit te sipermarrjeve Shqiptare? 

 

 

P.S. Ndjese, jo panik per sistemin bankar, por panik per aftesite e sistemit bankar.

1) Sa vlereson se eshte norma e kursimit qe beson se eshte teper e ulet? Jo per gje po mua me del te jete dyshifrore....

Me fal per nderhyrjen, por per cilat kursime e ke fjalen? Per ato te pensionisteve, te fshatareve te "vetpunesuar" (lexo: papunesuar), apo te punetoreve me 200, 300 mije leke te vjetra rroge ne muaj? Apo per ato te shtreses se mesme (ne fakt te cipes se mesme, se shtrese te mesme ne Shqiperi ne kuptimin klasik te termit nuk ka) qe rrokanisen te paguajne kredite per shtepite, qe i blene me nga 1mije e ca euro per m2 dhe tashti, me shume probabilitet, u jane kthyer ne "shtepi nen uje"? Kursime dyshifrore?? Hiq ata te pluhurit dhe polit-oligarket blu apo roze, te tjeret i kane kursimet negative, lexo ushqehen me pikatoret e emigranteve. Norma kursimi dyshifrore ne Shqiperi, what a joke!

2) Sa vlereson se eshte norma e pergjithshme e fitimit te sipermarrjeve Shqiptare?  

Edhe njehere, hiq te pluhurosurit dhe te ngjyrosurit, sipermarrjet e tjera (ato mijera dyqane ne cdo cep pallati e qoshe rruge, qe i shesin njera-tjetres te njejtat produkte e sherbime) ato ndajne qindarken ne kuptimin e vertete te fjales. Nje shperdorim i pashoq i kapitalit, fuqise punetore, hapesirave publike, asseteve njerezore etj por kjo eshte nje teme tjeter.

Ekonomia shqiptare ngjan me ato hotelet dhe pallatet ne Golem, binara te larta e fasada ngjyra-ngjyra, por me fundamentet ne rere dhe me gropat e zeza direkt poshte pallatit...

Pa problem per nderhyrjen smiley

Ne lidhje me normen e kursimeve, nuk po flas per raste individuale por per shifra makroekonomike te cilat me duken te shendetshme. Nese ka shifra te tjera do te doja ti shikoja.

E njejta gje edhe per normen e fitimit. Mund te diskutojme per dobine ekonomike apo sociale te te pasurit te dyqaneve te vogla ne cepat e pallateve por kjo s'eshte pjese e ketij diskutimi me siper.

Nje gje te vogel: ku eshte shkruar qe BSH mund te kreditoje qeverine biles deri ne 20 % te borxhit te brendshem me QE dmth me emetim abuziv te kartmonedhave????? Per te tjerat bie dakort

Te pakten meqe normat e interesit jane te larta, banka qendrore ka hapesire manovrimi per te stimuluar ekonomine nqs nevojitet.

  A ka njeri te shpjegoje keto fjale te huaja qe nuk i kuptojme;  QE,  equity,  solvencen,    low value added,   sustainable. 

Ndoshta na ishpjegon autori i tyre, Kinectical. 

 Ok tani po ja fut komplet kot dhe skam ndermend te bej debat me ty mbaj mendimin tend por mos abuzo me pikepamjet qe shpreh une, le ti vleresojne peshqit e tjere sejcilin qe u pelqen.

Sa per sqarim:

1. Ecuria e kredise ne ekonomi matet me kredine teprice dhe jo me kredine qe mund te riqarkullohet. Nqs parate qe i kthen A  i merr B nuk ka asnje lloj rendesie statistikore--rendesi ka vetem teprica e kredise dhe cdo banke qendrore i referohet asaj dhe vetem asaj. 

2. Ti shprehesh i kthen shteti brenda vitit? Haha vertet e? Jo ore jo i rifinancon shteti brenda vitit thuaj. Shteti ka zero mundesi ti ktheje kuptohet pa printuar pare. Shteti ka nevoje ti rifinancoje vazhdimisht madje te financoje edhe tepricen e deficitit qe shtohet 27 miliardshin qe thua ti. Dhe e di pse? Ik pyet tek BSH, keto para nuk ekzistojne ore, they are gone! Bankat kane blere bono por nqs kerkojne tia shesin shtetit prape (nepermjet agjentit te shtetit BSH) sot psh, shteti ska asnje lek tua ktheje. Ai vetem rifinancon borxhin.

A jane keto para te disponueshme per kreditim te biznesit dhe individeve? JO Kuptohet qe jo, ketu ishte argumenti im. Pse ben lojra fjalesh kot.

 

3. Nga i morre keto te dhenat e BSH aman qe sistemi jone ska borxhe nga korrespondetet dhe bankat meme se me shkrive gazit. Shikoji mire raportet e aktiv/pasivit te bankave--te dhenat merri nga shoqata e bankave.

Beje mbledhje zbritje ose ik pyet tek BSH te ta shpjegojne.

 

Per ata qe kane vertet interes te kuptojne thelbin e argumentit po risqaroj troc:

Kursimet e shqiptareve jane me te vogla se kerkesat per kreditim te sektorit biznesit+qeverise+individeve. Keshtu qe bankat tona kane marre kredi nga bankat meme dhe korrespondentet (ne shuma jo te medha). Ne kushtet qe bankat tona jane te gjitha me rating junk skane asnje shans te marrin hua ne tregun nderkombetar me norma te pranueshme. Pra qe te rritet teprica e kredise duhet qe bankat meme tu japin kredi te tjera. Kjo ka pak shanse te ngjase per shkak se bankat kryesore meme jane greke dhe austriake dhe bankat tona kane kredi te keqija ne perqindje shume te larta (5% quhet normale, ato i kane 14%)

Ne keto kushte teprica e kredise varet vetem nga keto skenare:

1. Qeveria te dale me suficit dhe ul kerkesen per rifinancim borxhi madje shlyen borxhin e marre me pare. Sic duket qeveria as qe ka ndermend suficit por vazhdon me deficite

2. Shqiptaret te shtojne kursimet. Tendenca nuk eshte pozitive.

3. Bankat meme te japin kredi. shpjegova me lart pse ka pak shanse te ndodhe 

4. Bankat tona te emetojne bono, per shkak te junk rating ka pak shanse

Atehere si do te shtohet teprica e kredise?

Nje mjet efektiv ka qene QE qe ka bere BSH, dhe kjo lejohet vetem ne situata emergjente, derisa po themi kriza ka kaluar BSH duhet ti shese portofolin e saj. Sia kemi borxh zhvleresimin e kursimeve tona.

Nderkohe qe BSH riverson politiken e saj te QE, atehere kjo ndikon negativisht ne uljen e fondeve disponibel pasi keto bono do ti blejne bankat e n.1. Pra do te kemi kontraktim te kredise.

Fundi i muhatetit ose bottom line: nuk ekzistojne premisat per nje rritje relevante te teprices se kredise dhe prandaj kredia nuk do te jete hormoni i rritjes ekonomike sic ka qene ne 2003-2008. 

Nuk ka asnje rrezik stabiliteti financiar korrent, asnje.

Thjesht bankat te gjitha depozitat tona i kane te investuara tek qeveria (kjo i ka bere rrush e kumbulla), biznesi, individet, bile kane marre edhe borxh nga te tjera dhe ua kane dhene ketyre te pareve.

Keshtu qe skane ku gjejne pare per kredi te reja, duhet te riqarkullojne ekzistueset. Por tia heqesh ca leke A-se dhe tia japesh B-se nuk ndikon ne rritjen totale ekonomike. Kete e kupton edhe bufi.

 

 

 

 

 

 

Dakort, si te duash ti. Do kisha pas qejf te shikoja shifrat mbi te cilat e bazon analizen (pervec shifrave te pergjithshme fare) por me c'duket s'i paske.

Me te mira, ishalla viti i ri sjell shifra si dhurate smiley 

P.S. Ne u rikthefsh, mbetem kurioz te shikoj shifrat qe ke per normen e kursimeve dhe normen e fitimit.

Nje mjet efektiv ka qene QE qe ka bere BSH, dhe kjo lejohet vetem ne situata emergjente, derisa po themi kriza ka kaluar BSH duhet ti shese portofolin e saj. Sia kemi borxh zhvleresimin e kursimeve tona.

Me efektiv akoma edhe se QE, ishte blerja brenda nates e Hotel Dajtit ne Maj te 2010, per 30m EUR nga Banka e Shqiperise, kjo nje jave para perfundimit te afatit te kthimit te kredise 200milioneshe, njevjecare me interes 15% (sa jane 15% nga 200mio??), due end of may 2010. QE without Exit! Perfekt, apo jo? Kaq sa per refinancimin e qeverise "pa printuar pare"... smiley

   A ka njeri te shpjegoje keto fjale te huaja qe nuk i kuptojme;  QE, equity, solvencen, low value added, sustainable, junk rating.  Ndoshta na ishpjegon autori i tyre, Kinectical.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).