Kush mendon se e keqja ka një kufi, apo se kjo klasë politike ia ka bërë tashmë të gjitha Shqipërisë, duhet të korrigjojë sërish mendim: Shqipërisë i janë hequr kufijtë zyrtarë me një ligj të vitit 2008...

Kush mendon se e keqja ka një kufi, apo se kjo klasë politike ia  ka bërë tashmë të gjitha Shqipërisë, duhet të korrigjojë sërish mendim: Shqipërisë i janë hequr kufijtë zyrtarë me një ligj të vitit 2008 dhe ka dyshime të forta që kjo është bërë për ti hapur rrugë pretendimeve të Greqisë për “kufi  të ri detar” me Shqipërinë, pra për famëkeqin Pakt Detar të qeverisë së Sali Berishës, të rrëzuar më pas nga Gjykata Kushtetuese. Ligjet e hartuara për kufijtë, përkatësisht në vitet 1970, 1976 dhe 1980 janë shfuqizuar në vitin 2001. Në ligjin e këtij viti janë përcaktuar kufijtë tokësorë dhe detarë të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë në vitin 2008 qeveria ka miratuar një ligj tjetër për menaxhimin e kufijve duke shfuqizuar të gjitha ligjet paraardhëse. Tashmë i vetmi vend ku janë përcaktuar kufijtë e shtetit tonë janë arkivat ndërkombëtare dhe ligjet e shteteve fqinje.

 

Ligji i vitit 2001

Në prill të vitit 2001 parlamenti shqiptar ka miratuar ligjin për “Kufirin shtetëror të Republikës së Shqipërisë”, në të cilin sanksionohet se kufiri shtetëror i Republikës së Shqipërisë përcaktohet në aktet ndërkombëtare. “Kufiri shtetëror i Republikës së Shqipërisë është i paprekshëm. Ai tregohet me anë të shenjave të veçanta artificiale ose natyrore të vendosura mbi sipërfaqen tokësore dhe ujore. Vijat e hequra perpendikularisht (lart e poshtë) mbi vijën e kufirit në sipërfaqen tokësore dhe ujore përbëjnë përkatësisht, kufijtë e hapësirës ajrore, të nëntokës dhe të shtratit e të nëntokës së ujërave të brendshme dhe ujërave territoriale të Republikës së Shqipërisë”,- thuhet në ligj.

Për sa i takon kufijve detarë, ligji i vitit 2001 sanksionon: Ujërat territoriale të Republikës së Shqipërisë shtrihen gjatë gjithë bregut të saj, në një gjerësi prej 12 miljesh detare, duke filluar nga vija e drejtë bazë që shkon nga Kepi i Rodonit (Muzhit), Kepi i Pallës, i Lagjit (Kalasë së Turrës), derdhja e Semanit, derdhja e Vjosës, bregu perëndimor i Ishullit të Sazanit, Kepi i Gjuhëzës dhe i Gjiut të Gramës, dhe mandej midis bregdetit shqiptar dhe ishujve të Republikës Greke deri përmes Kanalit të Korfuzit. Gjerësia e ujërave territoriale nga derdhja e Bunës në det deri te Kepi i Rodonit shtrihet deri në vijën e kufirit shqiptaro-jugosllav (Mali i Zi). Janë ujëra të brendshme të Republikës së Shqipërisë ujërat e Detit Adriatik dhe të Detit Jon që shtrihen brenda vijës së drejtë bazë që përshkon derdhjen e Lumit të Bunës, kepat e përmendur më lartë dhe vijës së drejtë bazë që përshkon Kepin e Gjiut të Gramës, Kepin e Gjiut të Palermos, Kepin e Qefalit, Kepin e Sarandës, si dhe ujërat këtej vijës kufitare të liqeneve dhe lumenjve kufitarë.

Kjo i jep të drejtë Shqipërisë të ushtrojë sovranitet e saj mbi ujërat territoriale dhe të brendshme si dhe në hapësirën ajrore. “Republika e Shqipërisë ushtron sovranitetin e saj mbi rrafshnaltën (shelfin) kontinental për qëllime kërkimi dhe shfrytëzimi të burimeve të saj natyrore”,- thuhet në ligjin e vitit 2001. Sipas tij, Dekreti nr. 4650 datë 9.3.1970 “Për kufirin shtetëror të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ndryshuar me dekretet nr.5384, datë 23.2.1976 dhe nr. 6181, datë 26.4.1980, shfuqizohet.

 

Ligji i vitit 2008

Ndërkohë shtatë vite më pas Kuvendi ndryshon ligjin për “Kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror”. Në nenin e parë të këtij ligji thuhet: “Me këtë ligj rregullohen kontrolli dhe mbikëqyrja e kufirit shtetëror, misioni i Policisë Kufitare dhe të Migracionit, bashkëpunimi policor ndërkufitar, bashkëpunimi brenda strukturave të Policisë së Shtetit, si dhe bashkëpunimi me agjenci të tjera, të cilat kanë detyrime ligjore për sigurinë në kufi”. Në tërësi ligji i vitit 2008 rregullon mënyrën e funksionimit të pikave të kalimit kufitar, mënyrën se si do të ruhet kufiri nga policia, sistemin e hyrje daljes së shtetasve me viza etj. Por në këtë ligj nuk bëhet asnjë ndarje e kufijve të Republikës së Shqipërisë dhe në nenin 53 të shfuqizohet ligji i vjetër i kufijve. “Ligjet nr.8771, datë 19.4.2001 “Për kufirin shtetëror të Republikës së Shqipërisë”, nr.8772, datë 19.4.2001 “Për ruajtjen dhe kontrollin e kufirit shtetëror të Republikës së Shqipërisë” dhe çdo dispozitë tjetër, që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen”,- thuhet në ligjin e vitit 2008, i cili është ende në fuqi.

 

 

Ujërat territoriale shqiptare

Ato fillojnë nga vija e drejtë bazë që shkon nga Kepi i Rodonit (Muzhit), Kepi i Pallës, i Lagjit (Kalasë së Turrës), derdhja e Semanit, derdhja e Vjosës, bregu perëndimor i Ishullit të Sazanit, Kepi i Gjuhëzës dhe i Gjiut të Gramës, dhe mandej midis bregdetit shqiptar dhe ishujve të Republikës Greke deri përmes Kanalit të Korfuzit.

Gjerësia e ujërave territoriale nga derdhja e Bunës në det deri te Kepi i Rodonit shtrihet deri në vijën e kufirit shqiptaro-jugosllav (Mali i Zi).

Ujëra të brendshme janë ato të Detit Adriatik dhe të Detit Jon që shtrihen brenda vijës së drejtë bazë që përshkon derdhjen e Lumit të Bunës, kepat e përmendur më lartë dhe vijës së drejtë bazë që përshkon Kepin e Gjiut të Gramës, Kepin e Gjiut të Palermos, Kepin e Qefalit, Kepin e Sarandës, si dhe ujërat këtej vijës kufitare të liqeneve dhe lumenjve kufitarë

 

 

Përkufizimi i Shqipërisë në enciklopedi

Shqipëria kufizohet nga Mali i Zi në veriperëndim, Kosova në veri, nga Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë në lindje dhe Greqia në jug. Në kufirin natyror perëndimor Shqipëria ka dalje të hapur në Detin Adriatik dhe në jugperëndim në Detin Jon. Gjatësia e vijës kufitare të Republikës së Shqipërisë është 1094 km, nga të cilat 657 km vijë kufitare tokësore, 316 km vijë bregdetare, 48 km vijë ndarëse përmes lumenjve dhe 73 km përmes liqeneve.

Sipërfaqja e përgjithshme është 28.748 kilometra katrorë. Gjatësia e përgjithshme e vijës kufitare është 1094 km, nga te cilat janë: 657 km (kufi tokësor), 316 km (kufi detar), 48 km (kufi lumor) dhe 73 km (kufi liqenor).

Në veri e verilindje ka 529 km vijë kufitare me Malin e Zi, Kosovën dhe ish-Republikën jugosllave të Maqedonisë, ndërsa në jug e juglindje me Greqinë një vijë kufitare prej 271 km. Në perëndim Shqipëria laget nga Deti Adriatik e në jug-perëndim nga Deti Jon.

 

 

Heqja e kufijve, i hapi rrugën Paktit Detar me Greqinë. Gjoni: Akt i pastër tradhtie

Anëtarët e Komisionit të Sigurisë kanë dhënë dje alarmin për heqjen e kufijve të shtetit shqiptar me ligjin e miratuar nga mazhoranca e sotme në vitin 2008. Sipas nënkryetarit të Komisionit të Sigurisë, Ilir Gjoni, ligji në fjalë lejon përcaktimin e kufijve me “marrëveshje dypalëshe” qeveritare. Ai e cilëson këtë veprim si një tradhti kombëtare që kanë kaluar pa u ndjerë dhe për këtë kërkon nisjen e hetimeve nga Prokuroria. “Më 24 janar 2008, qeveria i paraqiti për miratim Kuvendit projektligjin “Për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror”. Me hyrjen në fuqi të këtij, ligji, u shfuqizua ligji i mëparshëm i vitit 2001 ku sqaroheshin qartë të dhënat lidhur me shtrirjen territoriale të Shqipërisë nga jugu në veri.”,- thotë Gjoni në këtë intervistë për “Shekullin”.

 

Zoti Gjoni, anëtarët e Komisionit të Sigurisë kanë shprehur shqetësimin se një ligj i 2008 i ka hequr Shqipërisë kufijtë.. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht?

Jo vetëm kemi ngritur shqetësimin, por do të thosha alarmin për një gjë që askujt nuk mund t’i shkojë ndër mend.. Që pas 100 vjet shtet shqiptar, del një qeveri si kjo e Sali Berishës, që haptazi dhe me veprime konkrete si askush më parë, kryen një akt të pastër tradhtie kombëtare që nuk ka asnjë justifikim. Për këtë Sali Berisha duhet të përgjigjet. Sa i përket projektligjit, ky duhet urgjentisht të rivendosë atë ç’ka është ç’bërë me ligjin e 2008. Ligji nr 9861 datë 24.1.2008 “Për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror”, nuk ka asnjë nen që të lidhet me kufirin tokësor dhe astë detar. Në lidhje me kufirin në përgjithësi, ka vetëm një nen dhe pikërisht nenin 3, sipas të cilit “Kufiri shtetëror i RSH është i vendosur dhe rregullohet në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi si dhe traktateve dypalëshe apo shumëpalëshe të lidhura me vendet e tjera.” Një përcaktim i tillë krijon pasoja të rënda për integritetin territorial të Shqipërisë pasi me shfuqizimin e Ligjit 8771 të vitit 2001 në tërësi dhe në mënyrë të veçantë shfuqizimin e nenit 3 të tij, Shqipëria ka humbur vijën kufitare. Një përkufizim i tillë i rrezikshëm shtron disa pyetje:  a. ) deri në momentin që nuk kemi nënshkruar dhe për rrjedhojë nuk kemi ratifikuar marrëveshje me Greqinë dhe Malin e Zi, a ka kufij detarë Republika e Shqipërisë me këto vende? b) Për sa kohë me Greqinë ende nuk kemi nënshkruar ndonjë marrëveshje dypalëshe për kufirin tokësor (pasi pala greke gjithnjë ka refuzuar një gjë të tillë), a është i vlefshëm në bazë të Ligjit të 2008 Protokolli i Firences, (Protokolli i Firences i 27 janarit 1925, në aneksin III është përcaktuar se “kufiri tokësor pret Detin Jon në Gjirin e Ftelias, sipas një vije pingule me drejtimin e përgjithshëm të bregut deri në kufirin e ujërave territorial. Rrjedhimisht, kufiri detar duhet të fillojë në mesoren e baraslarguar nga pika bazë në Gjirin e Ftelias me pikën bazë në Kepin e Sideros dhe të vazhdojë drejt veriut sipas “mesit të Kanalit të Korfuzit” ) për sa kohë që neni 3 i ligjit të 2008 kërkon traktat dypalësh apo shumëpalësh dhe jo Protokoll?

 

Çështja e kufijve është e ndjeshme për të gjithë qytetarët. Për ta sqaruar, a ka lidhje mungesa e kufijve detarë me marrëveshjen detare me Greqinë?

Analiza logjike e zhvillimit të ngjarjeve dhe veprimeve konkrete të ndërmarra nga qeveria dhe përfaqësuesit e saj të çojnë në përfundimin se të dyja këto janë të lidhura ngushtësisht. Fakti është se të pyetur në Gjykatën Kushtetuese përfaqësues të Kuvendit, kryeministrisë, Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Mbrojtjes pohuan se “nuk kanë ekzistuar më parë kufij detarë me Greqinë”. Për këtë mund t’i referoheni Vendimit të Gjykatës Kushtetuese në faqet 6,7 dhe 8. Për mua këtu duhet të hyjë në lojë neni 210 i Kodit Penal, i cili flet për tradhtinë kombëtare dhe prokuroria duhet të kishte hapur një dosje për të gjithë përgjegjësit që kanë shkaktuar këtë situatë skandaloze.

 

Qeveria ka konfirmuar se po diskutohet me Greqinë përsëri marrëveshja detare, madje dy ministritë kanë ngritur sërish grupe pune. A ka informacione Komisioni i Sigurisë se ku kanë shkuar bisedimet dhe çfarë po diskutohet?

Informacioni që kemi është sporadik dhe ai vjen vetëm nga media. Gjithçka mbahet në sekret dhe nuk ka aspak transparencë sa i përket asaj se çfarë po bëhet me rinegociimin me Greqinë. Ne nuk kemi asnjë lloj informacioni dhe ishte pikërisht ky qëllimi që unë në emër të përfaqësuesve të Partisë Socialiste në Komisionin e Sigurisë Kombëtare kërkova që ministri i Jashtëm të raportojë urgjentisht.

Ndryshimet e bëra në ligjin e vitit 2008 flasin për marrëveshje duke hedhur poshtë një praktikë dhe realitet që ka ekzistuar që me protokollin e Firences të 1925. Megjithatë tek e fundit ajo ç’ka është e rëndësishme është që në mënyrë urgjente qeveria të ndërmarrë hapat e duhur për të sjellë situatën në normalitet dhe për këtë duhet që menjëherë të rishikohet përmbajtja e nenit 3 të Ligjit 9861 dhe njëkohësisht miratimi i dispozitave transitore lidhur me kufirin detar (sipas përcaktimit të pikave 1 dhe 2 të nenit 3 të Ligjit të 2001), të cilat do të jenë të vlefshme deri në ratifikimin e marrëveshjeve apo protokolleve me Greqinë dhe Malin e Zi.

 

Duke komentuar rëndësinë e përcaktimit të kufijve detarë në jug të vendit, ju nuk keni dhënë votat në Komisionin e Sigurisë për Kodin Detar. Mazhoranca e ka cilësuar si një lojë e juaja për të mos votuar ligjet që kërkojnë 3/5.

Kjo nuk është aspak e vërtetë. Së pari maxhorancën duhet ta kishte shqetësuar fakti që e kanë lënë vendin pa kufij, pastaj të përdornin atë argumentin bajat, të cilit tashmë i ka dalë boja. Ne e sollën në vëmendje të opinionit publik çështjen skandaloze të kufijve së pari për të ndërgjegjësuar opinionin publik, duke kryer atë funksion që ka opozita dhe një detyrë qytetare e patriotike ndaj vendit. Sa i përket Kodit Detar, ne në Komisionin e Sigurisë kemi argumentuar se së pari qëllimi i hartuesve të Kushtetutës për ligje të tilla që dalin tej interesave të qeverive dhe kanë ndikim në mbarë shoqërinë, jo pa qëllim janë lënë me votim 3/5, Kjo pasi nënkupton arritjen në konsensus dhe punë të përbashkët mes forcave politike të përfaqësuara në Kuvend. Ne kërkojmë pikërisht këtë, të jemi pjesë e procesit të përmirësimit të këtyre ligjeve dhe të gjejmë miratimin për atë ç’ka do të pasqyrojmë në këto ligje në interes të shtetasve. Së dyti në vetë Kodin Detar, në mos gaboj neni 32 përcakton institucionet që janë përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji. Ato janë nëntë të tilla. Amendimet që u paraqitën për ndryshime, vinin nga dy dikastere të ndryshme, një nga Ministria e Transporteve dhe një nga Ministria e Financave dhe të dyja amendimet ishin kërkuar në periudha të ndryshme kohore. Këtu del në pah një fakt që ne e kemi theksuar disa herë. Kjo qeveri nuk është në gjendje të menaxhojë vetveten. Amendimet mund të ishin prurë nga Këshilli i Ministrave, si trup ekzekutive, të përmbledhura në një dokumentacion. Për më tepër siç thashë, asnjë prej dikastereve që kishte prurë amendimet, nuk kishte marrë mendim nga institucionet e tjera, gjë që është praktikë normale në funksionimin e ekzekutivit. Ne jemi të ndërgjegjshëm që Kodi Detar ka nevojë edhe për ndërhyrje të tjera të sugjeruara edhe nga dikastere të tjera. Është pikërisht kjo punë kuturu e ekzekutivit, që na ka bërë ne të kërkojmë më shumë seriozitet në trajtimin e ligjeve me 3/5 dhe jo të bëjmë punë me arna e ligje shkel e shko, që nuk i mbijetojnë kohës. Për dijeni, po atë ditë ne na u paraqitën edhe disa amendime për ligjin për Gjuetinë, ligj i cili ishte miratuar vjet. Pra, siç e shihni, ligjet nuk hartohen për tu zbatuar, nuk mendohen ashtu siç duhet, nuk i shërbejnë qytetarëve dhe nuk i mbijetojnë provës së kohës. Kjo është edhe një nga vërejtjet që bën dhe BE sa i përket cilësisë së ligjeve të paraqitura nga ekzekutivi. Për ta mbyllur këtë çështje, dua të ritheksoj se opozita e ka shprehur qartë se do të votojë të gjitha ligjet me 3/5, pasi ato të rishqyrtohen në Komisionet Parlamentar (ashtu siç mesa duket do të veprohet) me synimin për të prodhuar ligje që janë bashkëkohore dhe i mbijetojnë testit të realitetit dhe kohës.

45 Komente

Keto nuk jane vetem skandale. Keto jane thagma te perseritura aq me konsistence, saqe gjasa per gabim te rastesishem eshte zvogeluar ne nivele te zeros virtuale.

Populli shqiptar eshte nje kolektiv me ndergjegje civile foshnjore. Prandaj une jam aq i ndjeshem per rolin e intelektualeve me peshe, te paket ne numer vertet, por qe atij nuk i mungojne.

Eshte e vajtueshme qe ne kohe te tilla ne merremi me ate se ke ka qire kadareja kur ka qene i ri smiley

apo si shijonte kafja ne rome ne vitin 1967!

Apo sa i lig paska qene ramiz alia.

apo se c'do me thene vargu "se zoti vete e tha me goje" ne himnin kombetar - dmth pordhe me rigon!

Sepse kete po prodhojne intelektualet tane. Ditelindje te pjerdhura apo letra te pjerdhura kryetareve te bashkise. dhe kujtime te qemtuara dhe pastruara nga cdo tik nervor i realitetit te tanishem!

Nje rexhep qose merr mundimin e flet, por ai nuk eshte asesi i niveleve intelektuale qe duhen dhe eshte rregjuar nen tretesit e cmires se njeriut te vockel!

Nuk i kerkohet askujt te jete hero! Por te pakten te mbyllin zderret! Dhe te mos devijojne edhe ate pak vemendje publike nga problemet reale!

PS. Prureses alisat i falemnderit qe e solli!

Eshte e vajtueshme qe ne kohe te tilla ne merremi me ate se ke ka qire kadareja kur ka qene i ri

Thenia e dites!

@Më 24 janar 2008, qeveria i paraqiti për miratim Kuvendit projektligjin “Për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror”

Pra ketu ka nisur, pastaj vijon historia. Ky eshte nje akt i paster i tradhetise kombetare -thote z.Gjoni , dhe S.BERISHA DUHET TE PERGJIGJET PER KETE.Si duhet te pergjigjet, ne gjykate apo ne konference shtypi?

Sepse ketu S.Berisha na nxjerr nga menga "asin":jo mor zotrinj, ky eshte vendim kolegjial i qeverise.Dhe prokuroria s`ben dot kurrgje. Pyetja eshte: A KA NDONJE KLAUZOLE legjislacioni ku te parashikohet pergjejgesi e posacme e Kryeministrit per vendime te Qeverise qe dukshem kane si pasoje cenimin e integritetit dhe sovranitetit kombetar? Se shume gjera jane bere keshtu me vendime kolegjiale dhe i kemi rene shkurt: do ta gjykoje Historia.Dhe historia vazhdon me keto skandale qe mbllaciten ca kohe dhe harrohen.

puna eshte se ju socialistet e keni nxjerre sovranitetin dhe identitetin kombetar si ''demode''

shqiptar i vjeter, nga  e msove ket ti? Mund ta ftillosh pak?

shume e thjeshte me duket.di ndonje reagim ti nga ps-ja keto 7 vjetet e fundit per zullumet e sales ne lidhje me ceshtjet e sovranitetit kombetar?di te kete kundershtuar gje varrezat greke,regjistrimin e porositur,dhe ne pergjithesi gjithe ''pushtimin'' ekonomiko-kulturor grek ne shqiperi?apo qendrimet e ps-se ne lidhje me ceshtjen kombetare shqiptare?ndofta mund te justifikohen me ''patriotizmin evropian'',por kjo eshte ceshja ne thelb,se edhe sala justifikohet me globalizmin.e gjitha kjo natyrshem te con ne perfundimin se ps-ja nuk ka axhende kombetare(si edhe pd-ja apo lsi-ja).besoj se e kupton shume mire qe ps-ja nuk mund tja vere fajin ideologjise se majte per mungesen e shqiptarizmit

+1

shqipo i vjetèr...kur i nderuari e i respektuari Myslym Pasha,mbeti si peshku pa ujè..i vetèm kundèr gjithè pèrbaltjes fyerjeve e kèrcènimeve tè pushtetit,nuk ishin as ata qè çirren nga mèngjesi nè darkè pèr shqipèrinè e madhe,e as ata qè greku i vrau e masakroi prindèr e gjyshèr..e as intelktualèt e mendjet e mèdha nuk i dègjova ato ditè(kèrkonin fakte....)..ishte Edi Rama dhe PS qè foli,i doli nè krah atij burri,dhe e çoji nè kushtetuese atè pazar vizash.. duke lenè me gisht nè gojè burracakèt e liliputèt e friksuar me idenè...obobobo greku..nuk krahasohet me asgjè Tradhètia...e nuk ka justifikim apo det tè laj Berishèn!

une nuk kam pare asnje qendrim puplik te ps-se ne mbrojtje te interesave kombetare.edhe ceshtjen e marreveshjes me greqine per kufirin detar e cuan ne gjykate per mangesi ligjore dhe nuk e trajtuan si cenim te sovraniteti.nuk deklaruan asnje fjale per opinionin publik dhe nuk e kundershtuan hapur.me gjithe keto qe ka bere berisha sikur te kishte reaguar ps-ja do ta rrezuar me kohe esat pashe berishen.heshtja e tyre per nje varg ceshtjesh ka ftohur nje numer te madh shqiptaresh.mos prononcimi asnjehere per ceshtje te tilla me te cilat do perballet nese behet kryeminister te ben te dyshosh se nuk do te veproje ndryshe nga berisha.

Pikerisht ky eshte problemi 'Nuk ke pare'.

Edhe per mangesi ligjore qe e cuan, e cuan qe te fitonin ndopak kapital politik ne sy te elektoratit e jo per arsye parimore.  Pastaj te presesh qendrim parimor nga nje parti qe ka dale nga gjiri i SKJ-se jugosllave e qe mbart mbi vete nje mal me tradheti nuk eshte realiste.

Nuk eshte plotsisht ashtu, ketu ke nje fakt qe PS, dhe EdI Rama ka qene kundra kesaj marveshje, publikisht, pra edhe pro Patriotit, Myslim Pashes, specialist Topografise Ushtarake. 

E verteton vet plera Ilir Meta ish Minister i Jashtem.

http://www.youtube.com/watch?v=JkIE2zsVd6U

 

Kemi qasje te ndryshme per artikulimin e shqiptarise,Kjo eshte diferenca ne thelb. Shiko se aty ku pellasin 24/24 ore per shqiptari, do gjesh matrapazet e 100 flamureve.

 

Epo nga nje njeri me biografi te tille, nuk pritet ndonje gje ndryshe........“Biografia sekrete” e Sali Berishës 

Dokumentat dhe faktet e paraqitura më poshtë janë pjesë nga një seri artikujsh që janë botuar në gazetën “Koha Ditore”, Prishtinë, në vitin 1998. Si dhe dëshmi të një shqiptari që ndodhet në Amerikë(SHBA).  Autori: A.D

Kush është Sali Berisha?

Në të kaluarën e herëshme familja e tij është shkëputur nga zonat e Detit Kaspik në Rusi, , të cilët kanë emigruar gjatë shekullit të 19- të.  Atëherë shumë aradha u larguan nga Rusia duke u dyndur në Evropë, e sidomos në Serbi. Më pas shumica e tyre u zhvendosën në Francë.
Në këtë kuadër nga mbeturinat e mësipërme ngelën edhe në Shqipëri disa familje të rusëve të emigruar, ku një prej tyre është familja Sali Berisha (mbiemri i të cilit është i huazuar dhe i marrë si më i përdorshmi në Kosovë dhe Shqipëri, për shkak se mbiemri i tyre ka qenë sllav më përpara.
Mbas vendosjes në fshatin Vuçidol të Tropojës dhe sistemimit fillon edhe veprimtaria e tyre. Të parët e Sali Berishës i kanë vënë dy herë zjarrin Malsisë së Gjakovës, fakt ky që njihet në Tropojë. Që në atë kohë persona të kësaj familje kanë qenë të lidhur me serbët dhe kanë vepruar historikisht kundër interesave të kësaj zone. Sali Berisha në vitin 1962 erdhi në universitetin e Tiranës në degën e mjekësisë. Pasi e mbaroi fakultetin u mbajt në spitalin e Tiranës si mjek zemre dhe më vonë kirurg. Në këtë kohë Sali Berisha filloi të përgatiste dokumentat për t’u futur në parti. Një vëlla i tij mësues me emrin Selim kishte mik kryetarin e Degës së Tropojës, Idriz Shehun. Ky i kërkoi Idrizit ta ndihmonte të vëllain për t’u pranuar në parti. Idrizi i përgjigjet se në kushtet e Sali Berishës për t’u pranuar në parti duhej që edhe ai të ndihmonte shtetin, prandaj duhej takuar ai dhe t’i merrej mendimi nëse ishte dakort. Pas këtij takimi i vëllai (sot nuk jeton ka vdekur nga zemra dhe ishte i vetmi person pozitiv në fisin e Sali Berishës) pasi mori miratimin e Sali Berishës u kthye në Tropojë.

Të dy u nisën me makinën e Degës së Brendëshme Tropojë për në Tiranë dhe u takuan me persona të Ministrisë së Punëve të Brendëshme, të cilët e tërhoqën në bashkëpunim Sali Berishën me pseudonimin “Penicilina”dhe më pas iu miratua kërkesa për të hyrë në parti. Në atë kohë ishte rregull që dosja e personit që bashkëpunonte me Sigurimin e Shtetit mbahej nga drejtori i Drejtorisë së Punëve të Brendëshme. Kur erdhi në pushtet jo më kot Sali Berisha e futi në burg ish drejtorin Zef Loka, një burrë i ndershëm, i cili e kishte ndihmuar shumë Sali Berishën për çdo problem familjar që ka pasur.

Me këtë bazë shpjegohet edhe fakti që i nipi i Idriz Shehut, Baki Shehu, ish gjeneral në kohën e PP-së, drejtues i PS-sës, një ditë të bukur bëhet deputet i PD-së.

Gjatë kësaj kohe Sali Berisha u bë një nga personat më të ethshëm për pushtet, duke zbatuar me përpikmëri mësimet e PP-së, deri në zgjedhjen e tij si sekretar partie. Gjatë kësaj kohe filluan t’i shfaqen shënjat e para të sëmundjes psikike, si deliri i madhështisë, hakmarrjes. Për shkak të kësaj sëmundje ai është dërguar edhe në Austri për mjekim nga PP-ja. Sëmundja kurohej nga kolegu i tij psikiatër Ylvi Vehbiu. Në kohën kur partia merrte nisma për të ndihmuar Veriun shkonin edhe mjekë. Në një mbledhje të zhvilluar në atë kohë, sekretari i partisë së spitalit, Ilir Gjylbegu, ndërmjet të tjerash bëri edhe një kërkesë që Ilvi Vebiu të qëndronte në Tiranë dhe të mos shkonte në veri. Pas kundërshtimit të kësaj kërkese nga antarët kërkuan shkakun. Iliri shpjegoi se ky nuk duhet të shkonte pasi nuk ka kush të mjekojë Sali Berishën në Tiranë. Kjo thënie doktor Gjylbegut i kushtoi shumë pas 25 vjetësh, kur Sali Berisha u bë kryetar i PD dhe President. Ky i fundit e hoqi nga profesioni dhe u desh ndërhyrja e disa kolegëve të tij që t’i mbushej mendja Sali Berishës, i cili e lejoi të vazhdonte vetëm pas 3 vjetësh. Gjylbegu ishte specialisti më i mirë në Shqipëri. Ndërsa Ylvi Vebiu me ardhjen e Sali Berishës në pushtet, pa u ndjerë iku në Amerikë, sepse duke e ditur sëmundjen e Sali Berishës do të bëhej kurbani i parë i tij. Para se të ikte në Amerikë u ka thënë disa shokëve të ngushtë “mjerë Shqipëria”. Sali Berisha bëri cmos për të gjetur Ylviun.

Gjatë kësaj kohe Sali Berisha martohet me Liri Rexhep Ramën. Rexhepin pas clirimit të vendit, shteti shqiptar bashkë me disa studentë të tjerë i dërguan me studime në Jugosllavi në institutin e fiskulturës. Kur u prishën marrëdhëniet me Jugosllavinë, të gjithë studentët u kthyen në Shqipëri, ndërsa Rexhepi është kthyer pas disa vjetësh, ku ai u martua me Milicën në Kosovë dhe lindën një vajzë, që ja vunë emrin Sllobodanka. Kur erdhën në Shqipëri ia ndërruan emrin dhe ja vunë Liri.

Në Jugosllavi vjerri i Sali Berishës u tërhoq në bashkëpunim nga UDB. Kjo lidhet me faktin se motra e Milicës, gruas së Rexhepit dhe tezes së Lirisë, ka qenë gjatë luftës oficere e OZNES (pararendëse e UDB) dhe pas clirimit të Jugosllavisë, kolonele e UDB dhe mbështetëse e Rankovicit dhe operacioneve të tij për shfarosjen e shqiptarëve. Ndërsa djali i saj gjatë luftës në Bosnje ishte këshilltar ekonomik i Miloshevicit. Me këtë shpjegohet edhe fakti që krahas detyrave të ngarkuara Sali Berisha ngriti shoqërinë “Shqiponja” për furnizimin me naftë të makinës ushtarake vrasëse të Miloshit.

Mbas këtyre të dhënave, operacioneve të brendëshme të zhvilluara nga Sigurimi i Shtetit, është zbuluar veprimtaria agjenturore e Rexhep dhe Milica Ramës në shërbim të UDB-së, ku dosja e tij është 1200 faqe dhe e gruas 700 faqe dhe ndodhen ne arkivin e SHISH. Kur Sali Berisha erdhi në pushtet nuk mundi t’i zhdukte, por me anë të Gazidedes arriti të pakten të zhdukë dosjen e tij. Edhe Gazidede ishte i rekrutuar nga UDB-ja, i tërhequr në bashkëpunim kur ishte mësues në Peshkopi. Jo më kot Sali Berisha këtij personi i dha një pushtet të pakufishëm para viteve 97, për shkak se ai dinte shumë për të. Bashkë me Gazideden, Sali Berisha ka zhdukur edhe shumë dosje të tjera, të cilat i janë dorëzuar UDB-së.

Fatmirësisht të dhënat e mësipërme për lidhjet familjare të Sali Berishës dhe gruas së tij, nga vitet 97-98 janë botuar edhe në gazetën kosovare “Koha Ditore”.

Të kthehemi në kohën që Sali Berisha ka qenë mjek. Në rrethanat që ndodhej për të arritur piksynimet e tij mësoi se e vetmja rrugë ishte puna këmëngulëse, aktivizimi intensiv në mbështetje të detyrave të ngarkuara nga partia dhe bashkëpunimi me organet e sigurimit. Sa e sa herë Sali Berisha ka përgatitur ambjentet e spitalit dhe ka zbatuar me përpikmëri detyrat e ngarkuara për operacionet e brendëshme që kryente sigurimi i shtetit duke vendosur teknikën operative përgjuese ndaj kosovarëve të arratisur nga Kosova si grupe irredentiste. Në një rast kur një djalë kosovar që rridhte nga një familje patriotike dhe fisi i tij kishte vuajtur në burgjet e Goli Otokut ishte shtruar në spital, u bënë veprime për të identifikuar personalitetin e tij me anë të Sali Berishës. Ky e identifikoi atë si serb. Kur ky do t’u dorëzohej jugosllavëve në kufi, para se të shkonte në kufirin jugosllav, u hodh nga ura që ishte në terrirtorin shqiptar dhe theu këmbë e brinjë vetëm për të mos rënë në dorë të UDB-së. Kosovari nuk u dorëzua dhe kur u verifikua më vonë doli se ishte vërtet ndryshe dhe u mbajt në Shqipëri. Nuk janë të paktë mjekët që ka spiunuar Sali Berisha gjoja për veprimtari të dyshimtë dhe armiqësore. Që nga kjo kohë filluan dyshimet ndaj Sali Berishës si agjent i UDB-së jugosllave. Në vitin ’91-’92 në Shqipëri u dyndën serb të Kosovës që e flisnin mirë gjuhën shqipe. Ata ishin udhëzuar nga UDB që duke u hequr si kosovarë dhe në bashkëpunimm me agentët e saj në Tiranë të krynin veprime, duke ndikuar në popullin shqiptar kundër kosovarëve dhe në fakt në një farë mase UDB ja arriti qëllimit, me anë të seksit, hapjes së lokaleve, shitjes së mallrave me çmime të shtrenjta, në një kohë kur në Shqipëri kishte varfëri. Në atë kohë Sali Berisha dhe Mehmet Elezi kanë marrë takim me disa prej tyre.

Me këto ngarkesa në biografi Sali Berisha e dinte se nuk mund të ecte duke punuar në mjekësi dhe për këtë hodhi hapin e parë duke rregulluar që stërvitjen ushtarake ta kryente në Brigadën rezerviste të Gardës. Pas këtij hapi, duke shfrytëzuar Dine Abazin, që ishte doktor i Hysni Kapos, arriti ta zevendësonte atë kur mungonte. Kur ishte provizor tek Hysni Kapo, filloi t’i thoshte djalit të tij Besnikut, që ta hiqnin Dinen dhe të merrnin Sali Berishën si doktor të familjes. Këtë bisedë Besniku ia thotë Dines dhe pas kësaj Sali Berishën e vunë në dispozicion të familjes së Simon Stefanit.

Gjatë kësaj kohe Sali Berisha shkonte jashtë shtetit për të bërë analizat e antarëve të Byrosë Politike. Dhe më vonë me specializime nga 6-12 muaj.

Duke ditur dhe lidhjet e mësipërme në këtë kohë UDB-ja filloi përpunimin e tij në Francë dhe më 30 dhjetor 1974 tërhiqet në bashkëpunim nga shërbimi i zbulimit jugosllav me pseudonimin e dosjes “Bisturia” (Pseudonim i cili duhet të jetë ndryshuar). Bisturia është dosja personale e Sali Berishës e ndodhur në arkivat e UDB-së, ku janë të depozituara tërë kontributet e tij në interes të UDB-së.

Më vonë zbulimi shqiptar i dërgon informacion kundërzbulimit se në Shqipëri veprojnë dy kanale të UDB-së. Një kanal kalon nga fshati Vuçidol dhe drejtohet nga një mjek kardiolog dhe një kanal tjetër vepron në Shkodër. Ky dokument firmoset nga zvëndësdrejtori i Sigurimit të Shtetit Sulejman Abazi. Jo më kot me të marrë pushtetin Sali Berisha urdhëroi menjëherë arrestimin e tij.

Më ardhjen e demokracisë Sali Berisha filloi të shkruante dhe të botonte disa artikuj për demokracinë dhe shoqërohej shumë me Mehmet Elezin, i cili kishte lidhje të ngushta me Elez Biberajn. Në këto rrethana Perëndimi duhej të zgjidhte një kandidaturë të besuar që të kishte lidhje të forta që më përpara me vendet perëndimore, të ishte nga Veriu, meqënëse emigracioni më i madh ishte po nga Veriu dhe Kosova , Mali i Zi dhe Maqedonia. Në këtë kohë perëndimi kishte paraqitur tre kandidatura të cilët ishin Ylli Vejsiu me lidhje familjare në SHBA, Aleksandër Meksi me lidhje në Greqi, ku gjyshi i tij prift ishte kolonel i asfalisë greke dhe Neritan Ceka me mbështetjen gjermane.

Por amerikanët me anë të Rajersonit, i cili ishte komandant i grupeve të emigracionit në Beograd rekomandoi Sali Berishën për kryetar partie të PD të cilin e mbajtën si të besuarin e tyre dhe e përkrahën më shumë se të gjithë udheheqësit e Ballkanit, por që në fund ky i tradhëtoi.

Sipas informatave UDB-ja përdori të gjitha metodat dhe format që Sali Berisha të zgjidhej kryetar i PD-së duke përdorur Rajersonin, për shkak se atëherë CIA financonte Jugosllavinë me fonde për të ushtruar propagandë për të tërhequr bashkëpunëtorë per vete nga vendet e Ballkanit. UDB-ja ka rekomanduar edhe Sali Berishën.

Në garën për kryetar partie midis Meksit, Cekës, Vejsiut dhe Sali Berishës u ndërhy që të fitonte Sali Berisha. por në fakt si kryetar i PD-së u zgjodh Meksi. Është dashur këmëngulja e Azem Hajdarit që zgjedhjet të përsëriteshin duke dhënë dorëheqjen Meksi dhe duke dalë në krye Sali Berisha. Meksit i premtuan postin e kryeministrit dhe zëvendës të bëhej Pashko në qeverinë e stabilitetit. Pashko ishte ai që gjatë vizitës në Greqi në takimin me Micotaqisin tha se qeveria shqiptare nuk ka pretendime për Camërinë.

Sali Berisha ishte beniamin i Amerikës ndër udheheqësit e lindjes, por ai nuk e justifikoi këtë, për shkak se ai drejtohej nga UDB-ja dhe pas ardhjes në pushtet e ktheu Shqipërinë në një vend ku strehohej fondamentalizmi islamik, ku në bashkëpunim me Gazideden strehoi terroriste shumë të rrezikshëm. Për këtë ai e lejoi atë të krijonte shoqatën islamike dhe të bëhej kryetar i saj, si dhe e antarësoi Shqipërinë në Konferencan Islamike. Nga fondamentalizmi islamik ai ka marrë qindra mijra dollarë bakshishe e shumë të çmuara për gruan që i mbajnë vetëm gratë e sheikëve dhe që shkojnë me miliona dollarë. Këto probleme i di ish ambasadori ynë në Malejzi, Ferit Hoti.

Sali Berisha ka marrë disa miliona dollarë për t’u çuar armë palestinezëve në vitin 1996. Ai i nisi avionët me armë, të cilët u zbritën me detyrim në Çad(Afrik) dhe u ndaluan. Urgjentisht ka ardhur në aeroportin e Rinasit, Arafati në mënyrë sekrete dhe ka biseduar me Sali Berishën për gati një orë, ku është kërcënuar se në rast të mosdhënies së armëve ose dollarëve do ta likujdonte edhe fizikisht. Në këtë kohë dollarët ishin përdorur për qëllime të tjera. Për këtë shkak ai ndërtoi dhe strategjinë se si do t’i siguronte prap këto dollarë. Në shtator 1996 ai jep konferencë për shtyp ku deklaron se paratë e shqiptarëve në firma janë më të pastrat, kur disa ditë më parë FMN-ja kishte dhënë sinjalin për mbylljen e tyre. Pas kësaj pati një vërshim të parave të popullit nga e cila u morën lekët dhe u shlye Arafati, të tjerat u grabitën nga brenda.

Sali Berisha dha urdhër të arrestohej Sudja, iu morën lekët ku pjesa më e madhe u fut në bodrumet e Presidencës, një pjesë u bllokua dhe një sasi u grabit nga të tjerë funksionarë. Pas disa ditësh ndërhyn në emër të Sali Berishës, Tritan Shehu, ish ministër i Jashtëm dhe kryetar i RD-së, tek Meksi për ta liruar Suden, i cili i përgjigjet se nuk e kishte futur ai atë në burg.

Sali Berisha është krijuesi i firmës piramidale Gjallica me Shemsie Kadrinë, e cila ka qenë shoqe e ngushtë e motrës së Liri Berishës. Ndërsa Gani Kadria ka qenë oficer i zbulimit, i cili ka qenë përfaqësues tregëtar në Split të Jugosllavisë, mik i ngushtë i Sokrat Plakës dhe kishte të dhëna se ishte tërhequr në bashkëpunim nga UDB-ja. Pikërisht me këtë lidhet fakti që motra e Liri Berishës ishte shoqe e ngushtë me Shemsie Kadrinë, e cila pas një udhëtimi në Jugosllavi e më pas në Gjermani, si dhe lidhja me ish valiun e Stambollit, të cilit i kishin falimentuar bizneset e tij, bëri të mundur krijimin e firmës piramidale Gjallica. I gjithë ky veprim u inicua dhe u kamuflua nga UDB-ja.

Ndaj Sali Berishës ka vepruar dhe vepron me intensitet UDB-ja. Zbulimi serb dhe ai grek në bashkëpunim me njeri tjetrin dhe me ndihmën e Sali Berishës kanë shkatërruar dhe po shkatërrojnë Shqipërinë. Ata nuk shkatërruan vetëm ekonominë nga Veriu në Jug, por krahas kësaj duan të shkatërrojnë edhe Kombin Shqiptar. Serbët nga Veriu dhe grekët nga Jugu filluan zbatimin e planit të tyre. UDB-ja përgatiti 2 prillin 1991 dhe vranë në bashkëpunim me politikanë të PD-së (Pjetër Arbënorin, Ali Spahia , Azem Hajdari dhe Zef Perjakun) në Shkodër, Arben Brocin. Azemi këmbënguli dhe detyroi Brozin të vinte në protestë. Përpara se të niste protesta kur sheshi para komitetit të partisë ishte bosh ishin vënë aparatet e filmimit dhe të televizionit në gatishmëri çka tregonte se dicka do të ndodhte. Gjatë protestës kur Brozi është qëlluar me një pistoletë një person i quajtur Islam që ishte afër me Arben Brocin, dëgjoi këto fjalë: Zef pse ma bërë këtë? Kur ky person pa që ra në tokë Broci i mbuluar me gjak, e mori në krah dhe e çoi në spital, ku mjek roje ishte bashkëpunëtori i sigurimit Ali Spahia. Sipas Islamit…deri në spital Broci nuk kishte vdekur, por ishte gjallë. Ai dyshoi se Spahia realizoi vdekjen e Brocit, për arsye se Spahia tha vdiq, prandaj cojeni trupin në shesh. Pra të gjitha këto fakte tregojnë për një plan të parapërgatitur në mënyrë të hollësishme. Jo më kot pas disa ditësh në të gjitha muret e Shkodrës u shkruajtën parrulla se Arben Brocin e vranë Pjetër Arbënori dhe Azem Hajdari si përfaqësues të Sali Berishës.

Sali Berisha futi gjakmarrjen midis fiseve të cilët për dhjetra vjet UDB-ja nuk kishte mundur t’i bënte agjentë të saj. Të vrarët në Tropojë nga ky sherr janë me dhjetra. Pse nuk shkon Sali Berisha në vendlindjen e tij? Ndërsa grekët në jug filluan të shkatërrojnë ekonominë dhe të bëjnë gjithçka sipas synimeve të tyre aneksioniste.

Plani i tyre për shkatërrimin e kombit shqiptar ishte konflikti Veri – Jug. Për këtë u ngritën firmat piramidale, u lejua fondamentalizmi islamik. Kunati i Sali Berishës Agim Rama, drejtor prej shumë vitesh në Bankën e Shtetit, është pronar pallatesh ku përfiton qera të majme, pronar i teleferikut në malin e Dajtit, pronar i telesportit (i fshehur pas Met Malajt) Po kush është ai person që e bëri kaq të fuqishme këtë familje? Mbështetja e tyre ka qenë UDB-ja.

Sali Berisha, Azemi, Pjetri dhe Ali Spahia kanë shkuar në Francë në vitin 1994 dhe ilegalisht janë futur në ambasadën jugosllave dhe janë takuar me oficerë të UDB-së. Në aeroport ata janë përcjellë vetëm nga shoferi i ambasadës, por që nuk ishte serb por shqiptar. Ky person kur i ka parë në televizion këta persona ka thënë se i njoh dhe këta kanë marrë në ambasadën jugosllave 17 milion dollarë dhe janë tradhëtarë të kombit shqiptar. Këtë e vërteton edhe diskutimi që është bërë në parlamentin jugosllav ku Shesheli i kërkoi Millosheviçit se ku kanë shkuar 17 milion dollarët dhe ky i fundit iu përgjigj: “Shikoje Shqipërinë si është djegur dhe se vriten me njeri tjetrin dhe ne mund t’i pushtojmë vetëm me shoqatën e gjuetarëve të Serbisë”. Po të jepnin dorëheqjen Sali Berisha dhe Meksi në ’97-tën dhe të dorëzohej pushteti në mënyrë institucionale nuk do të kishin ndodhur ngjarjet që shkatërruan Shqipërinë. Kjo kërkon analizë më të hollësishme në të ardhmen.

Sali Berisha për të marrë pushtetin ka bashkëpunuar me përfaqësues të zbulimit grek, serb dhe vendeve arabe dhe ka bërë për këtë cdo lëshim. Ai i ka paguar shoqërie amerikane për t’i bërë fushatën 28 milion dollarë, ku ndërmjetës ka qenë Mero Baze. Sipas një burimi shumë të besuar shumë shpejtë lobi shqiptar në Amerikë do ta hedhë në gjyq këtë firmë.

Sali Berisha është një agjent i vërtetuar i UDB-së që ka hartuar strategjinë e shkatërrimit të kombit shqiptar dhe po e bën atë realitet. Ai ka kohë që është bërë emisar i Serbisë së bashku me disa bashkëpunëtor të tij. Ai po e mban situatën destruktive dhe gjerndjen e tensionuar në Shqipëri, për të sabotuar pavarësinë e Kosovës dhe zgjidhjen e cështjes came dhe pronave të shqiptarëve në tërësi.
 Përgatiti: Pellazgilirarbër/Proletari.Com

 

Penicilina?? hahahaha Jo po Gentamicina.

O alidems, car humbet kohen me keto or burre? Lexo ndoj liber, ndonje gje te hajrit, qe ja vlen, qe te pasuron, jo budalleqet e Mero Bazes.

Sala eshte me biografi te mire dhe origjinen e biografise e ka nga dardha.
Tani ajo qe un mor vesh eshte qe si ka munci qe ty zoni te vje periher me hudh poshte si te pathemelte nje dicka qe vme se paku kerkon konfirmime (jo nje por disa) dhe nuk te nihet zoni I gojes mbi hipotezen e prurjes qe eshte vertet e lemerishme. :
Ashtu si inxhinieri shqiptgar I vTVse sipas batij kolegut te vet gjermon nuk mund ta shtynte gjithe kohen duke shku ne WC, edhe kto muhabedte nuk shtyhen duke perqesg gjithnji Mero Bazen, o buure I dheut.

Emo, si e kur me vje zoni mua, pune per mua e ti s'ke nevoje per psikoanalize. Tani une per sa te njoh virtualisht, si rob me gjykim e racionalitet, nuk di si mund ti japesh peshe ketyre shkrimeve merobaziane. Une per vete u ndala te ajo qe thoshte se jane me origjine nga Kaspiku si dhe me vrau syrin pseudonimi Peniciline.

E sidoqofte synimin e kisha tjeter kund, jo te demaskoj shkrimin (se as me behet vone fare per te, as 0%) po per alidemsin, qe gjithnje e njoh pak kshu virtualisht e qe dmth ti dedikoj kohen librave, shkrimeve qe ja vlejne jo keto paçavuret e Mero Bazes qe sjell vazhdimisht.

peshen ia dhe ti, o hunter, qe i vune ne refene para artikullit. a je tu m'kuptu?

s'ka psikanalize fare; ti hyn te robt qe une shkembej i llaf e opinion; po te dush e presim ket gjo qe mbas ktij komenti, llafin e funit e ke ti. pra, derisa hyn tek ata peshq, po te thosha qe ndersa ti merr mundim me shkru nje koment tek tema, gjoja e pare qe po shkru eshte per mero bazen??? smiley edhe hic hic nuk  te bon pershtypje heqja ligjore e brekeve shqiperise, qe thuhet acik ne artikull. Po ca lesh psikanalize mer, c'i do fjalet e mdhoja.

nejse, boj si te dush, ne pac marr gjo personale, m'vje keq. nuk kom pas ate nder mend. anyway!

E kisha me shkrimin e alidemsit, jo me ate qe eshte vene tema eh.

Ai mu duk i ngaterruar, por s'di car te komentoj, te shtoj apo te heq. Per psikoanalize te them te drejten mu duk kur me the, "te erdhi zeri" lol per mua nuk me interesojne shkrimet e Mero Bazes, por e kisha me alidemsin qe i sjell vazhdimisht e supozoj, perderisa i sjell, edhe i kushton kohe. Kjo.

Tung

Hunter, edhe une per disa gjona nuk bi dakort me ket artikull, por ama eshte e vertete, qe ky benjamini yt, e ka pas bo do zullume ne ate kohe.....ti mbase je i ri, DHE NUK I DI CA GJONA, POR AMA E VERTETA DUHET PA DREJTE.....Qe ka bo raprezalje ne Fakultetin e mjeksise, me ato pantallonat kallabojs, kjo nuk diskutohet, qe ka dhone viston per te interrnu nja dy mjeke nga spitali, edhe kjo nuk ka ven per ta diskutu.....Kurse per lidhjet e fshehta me Serbine, te le me dyshue, per kontrabanden e naftes, vrasjen e Remzi Hoxhes, takimet e fshehta me udheheqesit serbe, dhe lehtesirat qe ju boni atyre, qofte edhe nepermjet rruges se kombit, qe si paresore ka daljen e serbeve ne detin Adriatik.....(megjithese keta ja dhjene, se po ndertojne autostraden e re...Beograd -Shkup.-Selanik) Pra keto jane fakte, te cilat shpien uje ne mullirin e dyshimeve, qe ky burri eshte me antipatrioti nder te gjithe politikanet shqiptare...(nuk ma xe goja me thone nai llaf tjeter)   dhe keto lllafe, nuk jane te Mero Bazes, se kur o shkrujt ky artikell, o hunter, Meroja ka qene bythe e breke me komandantin) e kane shkrujt kosovaret, dhhe e kane shkrujt yyyyyy, nja 14 vjet me pare.....kur akoma nuk ishin inflyencu prej tij.....

masanej, ka edhe ca emra ky artikull, nuk osht pa gjo fare.....se jane ca te verteta qe edhe te çpojne.....

lol o alidems, meqe e nuk e paska shkruar Mero Baze, por kosovare aha ndryshon puna  smiley

Pershendetje

Pablo Neruda
Trup Gruaje

Trup gruaje, kodra te bardha, kofshe te bardha
Ti i ngjan botes ne castin e krijimit
Trupi im prej fshatari te pagdhendur te leron,
E ben te shpertheje nga fundi i dheut biri.

Isha i vetem si nje tunel, zogjte me largoheshin
e nata brenda meje kishte pushtet te pafre.
Per te mbijetuar te mora ty si nje arme,
si shigjeten ne harkun tim, si gurin ne habe.

TANI MBAROI ORA E HAKMARRJES E UN TE DUA
trup lekure, lemyshku, qumesht
trup lakmues e i qete.

Ah kupat e qumshtit, ah syte kur me mungojne
Ah trendafilat e pubetit , ah zeri yt i trishte e i lehte

Trup gruaje, do qendroj nen hirin tend
etja ime , rruga ime ne medyshje ankthi qe s'ka fund
Kanale te errta ku zbret etja ime e perjetshme
Ku zbret mundi dhe dhimbja qe s'iken kurre nga une.

kete punen e armeve me arafatin esht sh e sigurt,dhe qe berisha ka ardhun ne pushtetnepermejt serbeve dihet shum nga keteo shkrimet e alidemsit jan te verteta,por fatkeqesisht ne si popull kur nuk kemi treguar kurajo dhe ti denojm,

vetem kjo keng me vjen nepermend si sherim

 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=aUSrLqgmKEc

 

 

Berisha nuk ka qene kirurg, ka qene tek hemodinamika. ky eshte nje fakt i verifikueshem lehte.

jo vetem qe jane te verteta por ka akoma.po remzi hoxhen  kush e vrau?

Emigranto,popullit Shqiptar ja kane mpire ndergjegjjen.Dhe mbas vitetve 90'vertet, qe duheshin pare dhe ripare,disa ngjarje apo heroj,kjo nuk diskutohet.Por keto ngjarje apo heroj u zhvleftesuan dhe u basarduan ne ate far feje,sa nuk ja vlen me sot te mersh me gjera madhore e patriotike!!!!!!!!Shiko si bejme si qent, per gjuhen tone,ku ta shkallmojme,me qe e ka bere Enveri.Shif cfar skandalesh qe behen me varret e deshmorve ne Shkoder,eshte kthyer ne vend plerash!!!!Varet e rilindsave ne Gjirokaster i kane thyer,Te gjithe herojte tane te vjeter dhe modern" nuk dine" "nuk bejne" ''nuk ja thone" duhen çmitizuar se keshtu qenkemi modern.Na doli tani qe duhet rishkruar historia me Otomanet!!! Tani del problemi kush jane herojt e ketij vendi,ata heroj qe frymezojne njerzit e thjesht apo te mençur?S'ka.Te gjith jane bere pis,jane bere zhulsa nga politika e sotme.Te vetmin Hero te sotmin Kolonel Pashain,gjithmon per mendimin tim modest,politika e sotme e savit!smileyShkurt nuk ja vlen te meresh me gjerat patriotike se te tallin.Shume trishtuese.Dhe tjetra eshte mos ndeshkimi i fajtorit.Kjo eshte tipike dhe ndodh vetem ne Shqiperi.Te gjithe ata specialista qe gatuan,Ligjin e famshem ate te faljes te detit Grekve, jane me poste te larta,kur ata duhet te ishin ne burrg sot!

e ke parasysh ate "lidhjen me magji" te dhendureve te rinj dikur? Neper fshatra? Cuni si levend, binte ne shtrat me nusen e re, te sapo hapme nga celofani, dhe meazallah se "bente tutje". E kan lidh me magji thoshin. S'kane qen kot ato... Po gjithe nje popull kush e ka lidh me magji, mer ia qifsha nonen! Kush?

Kjo eshte biblike mer! biblike! Po ne bibel erdhi ai lart e u futi nje shi squfuri. Kurse ne as ato termetet dhe vullkanet e meteoret e ravintsares nuk na perfillin. e keqja eshte se nuk e harrokemi dot ate cope vend! smiley

kaq nevoje paskena pas per identitet, merr vesh...

kalofshi mire.

Qenka interesante Emo qe te gjithe te larguarit nga ky vend, e kane dashur kete vend me shume se ata qe banojne ketu.Po te shikoshe historine tone,eshte histori me zikzake ne drejtim te dashjes te ketij vendi.Perpjekje luftara, sakrifica te medha per nje popull te vogel,pastaj gjum.Pastaj çou prap nga gjumi luftra,perpjekje,sakrifica vetmohim.Pastaj gjum latergjik!Nuk e di nga vjen kjo.Velemi nga suksesi,apo vdesin herojt e kohes,dhe bashk me ta harohen sakrificat dhe....gjume.Tregojne nje here,por nuk e ze emrin se do te ma marrin jangllesh.Nje here ai i Madhi fare,pa nje fshatar qe punonte token dhe e pyet"a ben toka''?dhe fshatari i thote ''bene nje here ne 500 vjet''.Mund te jete legjend,mundt te jete e vertete,por ka nje te vertete brenda.

"Ai e cilëson këtë veprim si një tradhti kombëtare që kanë kaluar pa u ndjerë"

Kjo nuk me vjen ere te mire. Si mer paska kalu pa u ndjere??? Cere bojn ne Parlament keta?!?!

E verteta ne fakt eshte qe te hysh ne nje marrevshje nderkombetare e cila bie ndesh me ligjin e brendshem, normalisht shfuqizohet paraprakisht ligji i brendshem. Ne kete rast, eshte ndjekur praktika normale perpara hyrjes e nje marreveshje nderkomebtare. Ligji i brendshem i kufijve binte ndesh me Marrevshjen e ngeociuar, prandaj parlamenti ka shfuqizuar me pare ligjin e brendshem. Deri ketu jemi dakord me ate qe thote Ilir Gjoni, qe shfuqizimi i ketij ligji ka qene hapi i pare qe coi pastaj ne nenshkrimin e Marreveshjes.
Pyetja eshte, se pse duke qene se Qeveria ka ndjekur praktiken normale (ka pas dhe raste qe kane nenshkruar marreveshje nderkomebatre, pa shfuqizuar paraprakisht ligjin e brendshem), pra ka qene nje setting normal ku kane ekzistu mundesiste me von alarmin, Opozita nuk eshte ndier deri sa ajo erdhi ne parlament per ratifikim?

Taktike politike? Kujdes mos me u prish me greket? Gjakftohtesi me vepru ne momentine duhur?

S'e di vallaj, po me duket se me kesi gjonash nuk luhet! Duhet von alarmi ne momentin e pare qe shef nje cenim te interesave komebtare, sepse perndryshe krijohet pershtypja si brenda ashtu edhe jashte, per me teper jashte, qe ne jemi joserioze, qe nuk kemi nje vije te kuqe per asgje, me nje fjale qe per pare, viza apo ca favore shesim edhe nonen tone.
Ne kete rast, per krimimin e ketij perceptimi, ka kontribuar edhe opozita.

Shpresoj, dhe keshtu po duken shenjat, qe ne te ardhmen ne te mos bejme cdo ujdi e dallavere per te perfitu dy pare gjo, po te kemi pak me teper integritet e respekt per veten.

Frytet e servilizmit, vasalizmit, euro-integrizmit, paaftesise kombinuar me kuadrot e partise si shoku Sali.

Cfare eshte S.Berisha .......????
Nje sargji e perdorur nga te gjithe pushtetet . Me veti e diagnoze 'sizofreni e avncuar" dhe nje mimike qe verteton perfundimisht e shkencerisht antishkencen .per thenien e kundert te perdorimit te gjuhes se srtikuluar ....
Gjuha eshte FSHEHJA Materiale e Mendimit
Dikur me clirimin e Shqiperise , kulla e tij ( para I .Shehut ) sherbeu si SELIA ose REZIDENCA e PARE e Sigurimit te Shtetit .
Kete fakt e kini te shkruar tel Libri i BOTUAR i ish drejtorit te k/zbulimit te shtetit , i ndrite shpirti , z.Jonuz Mersini .Dhe dihet nga te gjithe qe Rezidencat jane me shume se DEGE te Perbrendeshme, sepse aty lejohen te behen gjithfare takimesh me gjithfare individesh me justifikimine PUNES Operative. K/rezidenti Ram Berisha ja la kete "trashegimi " nen kujdes Partise duke i "falur " te birin sali Ham - Hum Berishen.
Nuk ka nevoje veprimtaria e tij pas titullimit dhe pompimit si MJEK e Intelektua l.
Qe ka qene ne sherbim te ish Sigurimit duhet te mjaftoje vetem nje FAKT . Fotografia ne Drilon duke shetitur me varke ..... behet fjale per nje investigim jo vetem te detajuar por Imtesisht te kontrolluar e te ndjekur edhe ne shetitje per pjestaret e familhes se Kupoles ! Sali Berisha e kishte kaluar kete TEST me sukses smiley
Cfare eshte Sali Ham Hum Berisha...Thjesht nje produkt konjukturash te kombinuara midis k/zbulimeve Politike ne Inters te Shqiptareve ose te ceshtjes se tyre ,....dhe ne Realitet sic del e miratuar per efekte Afatgjata , nje agjent i kualifikuar per kunder Interesave Shqiptare . Deri vone ai nuk kishte dale kaq Hapur , por veprimtaria e tij mund te barazvleresohej si Agjent e ne Sherbim te klaneve Antishqiptare me nje Pyetje :
Perse sa here qe Kosova etj shqiptare , kane qene ne ZGRIP , Shqiperia pesonte Renime katastrofike si ne 91-92 dhe 97 - 98 ???
Hapur si Agjent SERB e Pecares Klasiki Shqiptareve doli me tezen e rolit te R.Alise e Ushtrise NACL per ceshtjen e Masakres se Mitrovices ????? .....ku pergjegjes behej pala shqiptare dhe SERBET ose Realizuesit e vertete Malazezte dalin te LARE e te fshehur nga Intriga e tij ne shprehje .
Kjo shprehje ne ato momente Atij i VE Perfundimiosht Vulen e nje Antishqiptari te bashkuara me shume FAKTE me pare por te Justifikuar praj tij e Klanit te TIJ me lloj lloj Hipokrizish
Me pas ai nuk e ka per gje ne emer te frymes Globale qe ekziston SOT ne BOTE te beje manovra e te shese Jo vetem UJRA por edhe Te Gjithe Shqiperine per Grope Haleje ose Plehrah .
Se cfare perfaqeson sot ai kete e tregoi ne 21 Janar . Nje i Verber ne Mision e tij por tashme i zhytytur ne menyre te Pashmangshme ne dilema Hamletiane me fantazma ai ka kaluar ne nje Psikopat me Rrezikshmeri te Jashtezakonshme ne dem te Shqiperise e Ceshtjes Shqiptare .
Ai nuk ka ndonje PESHE si Individ ai eshte si nje LECKE , por aktualisht Ai u sherben ne menyre te perkryer e te verber Jozefickerave te ish Baballareve te Kombit te para Prill 39 qe ua dhuruan Kuroren e Skenderbeut me "Buke kripe e Zemer " Fashisteve Italiane me perfaqesues Kryesore , Klerin Katolike , Pater Anton Arapin e Cobajt Patriote smiley !
Thjesht eshte detyre e Forcave Shqiptare e Patriotike BRENDA Partise Demokratike te ngrihen mbi CICAT e Ciljetave Demokratike dhe pozave te Liburneshes , si dhe Boleve Rus te Malit e ish spiuneve Jemin Gjana , per te kuptuar se vjen nje DITE dhe xhepat nuk mbushen me pa vene ne sherbim Veten , Familjen , Nderin , Atdheun dhe .....zotin..... kush beson !
Ka ardhur Puna ne ZGRIP per Shqierine para aternatives Te Ekzistoje apo JO .Dher jo me dengela ....te krizave ekonomike , te dytet pas Gjernanise etj etj ...
Kush nuk e shikon .......ka pak rendesi ne se eshte verior apo jugor , lindor apo perenedimor, apo zedhenes i INJORANCES e Verberise apo ..... ne " sherbim " me nike sugjestionues krahinore apo Hunderrash .

Qeka dore jote shoku Sali, prandaj qe njihke kaq mire.

Pse fuks ka qen idrizi? smiley

@hjesht eshte detyre e Forcave Shqiptare e Patriotike BRENDA Partise Demokratike te ngrihen mbi CICAT e Ciljetave Demokratike dhe pozave te Liburneshes 

hahah me i permbajtur ne fantazi z.Idris smiley

 

Desha me nderhy "pak" pasi lexova me gjithmend Tironsin qe ka bulue or tie " taktikat e xgjuara "...
Po ashtu JANE dhe bejne MIRE qe jane te TILLA sepse populli VESHDERR ku ben pjese nuk i kupton .
Gjithsesi je shume Larg Realitetit e per te KUPTUAR Pozicionin e Berishes SOT. Kaluar MIJRA Here Autoritarizmit te CDO Diktatori por me menyra te tjera .
Kryesorja ......
Shantazhi dhe presioni , per xhepat e mbushur Ligjerisht per delet e dhite vjetra duke u tundur celsat e BURGUT dite per dite , , fotografimet Lakuriq e ne Orgji per cicmedhate e reja !
Inteligjenc servisi si baza e zbulimeve moderne ka qindra vjet themel me thenien
Kush ka Goje e Bythe eshte i kompromentuar !
Ndersa CEKA e trasheguar nga CARI e transformoi ne thenien
Parja e kuqe dhe mishi bardhe jane laku i dhive !
Jepja vetes ne Dore kete KONTIGJENT PD-istesh , Drejto nje Parti PD , Formo njre Grup Parlamentar me F( P ) atoser me PD-iste dhe do e vertettosh pastaj
"pse nuk e pe e the me pare " smiley

hanter, mua me duket  se i jep drejtimin e gabuar aftesise  prej djali  jo pa mend, kur  me inat shperthen nje ironi, e cila ne vrap e siper  na ofron...poezi me...  "kofshe e tule te bardha gruaje".Prej ketyre aleteve more djale, ne kohen e Sali Berishes, jo vetem jan fo shqiptaret por  kemi ngopur  Evropen.

Une nuk hyj tek ata qe bemave te krereve politike kane  nojmen, tu japin sensin enigmatik.Sali Berisha,  kaqe dem i ka bere ketij vendi sa asnje  "Sorge anapodha" nuk do t`ja arrinte kurre.Me kot lodhen ca andej- pertej per te lehtesuar  masen e ketij demi 9 ballesh.Nuk ndreqen as per 100 vjet ca deme te Sali Berishes.

Te na merrte, e te na e marre,  keqen e  qenit e te kembeve cilido i infiltruar serb, krahesuar me sa na ka bere e sa po i ben ketij vendi, ky i marre!Cili ne kete vend  eshte i kenaqur me situaten e vazhdushme,kanceroze te kesaj gjoja demokracie, kur gjitheçka funksionn mbi baze kusarie, ku asnje institucion nuk funksionon, ku gjykatat gjer tek e madhja fare, po na bejne te fshijme syte mos jemi ne endrra ?E ketu nuk ka me vend per ane dhe militante

 Si akoma nuk po shikohet, prej syve normale, se ky njeri i vene ne qender te shetit, ka bere satelit tere kombin tone.Do ta shofim kete kur te na kene dale syte,... te tereve?  

Nuk kishte asnje ironi as inat ajo poezia. Asnje. Por per te kuptuar me mire te shemtuaren perballe duhet vendosur e bukura. Mero Baze vs Neruda psh. Thjesht i bera nje koment alidemsit qe e njoh pak virtualisht. Kaq. Pastaj secili i zgjedh ke lexon apo i kushton kohe, per mua eshte shume ok. Nuk kam asnje synim ti them kujt cfare te beje. Liri absolute.
Pershendetje

Jo vetëm kemi ngritur shqetësimin, por do të thosha alarmin për një gjë që askujt nuk mund t’i shkojë ndër mend.. Që pas 100 vjet shtet shqiptar, del një qeveri si kjo e Sali Berishës, që haptazi dhe me veprime konkrete si askush më parë, kryen një akt të pastër tradhtie kombëtare që nuk ka asnjë justifikim. Për këtë Sali Berisha duhet të përgjigjet. 

Po i rref fort Berishes! It's not personal! Just business... and machiavellism!

Fundja cfare kane me pak tradhetite e tij, nga tradhetite e Zogut apo Enverit?!

Udheheqes te vegjel, popujsh te vegjel. Per aq kohe sa nuk i preket ndertesa e kryeministrise dhe hapesira perreth, ne rregull eshte Berisha.

Hunter, sikur me ke mor inot, prej Mero Bazes, por duhet ta dish, se armiku me i eger eshte miku qe te behet armik, se ai ti di te gjitha te fshehtat...sa per Neruden bie dakort me ty, kurse per Saliun, ti bie dakort me Neruden...kjo s'te falet......., jane diametralisht te kithta......lol

 

po s'din cecenet ca o atdheu....ngado qe ta rrotullosh

Eh, more Tom! Pse bre na e "sjell Kiçon" qe dogendis  shume me kete analizen e holle te kesaj fjale?

Po peshon gati 100 milione Euro ne ç`do  gjashte muaj, ore ....

 emo, pa kolaudoje pake se  nuk me duket mire fjalia :

"....Po gjithe nje popull kush e ka lidh me magji, mer ia kaisha nonen! Kush?..."

  Andej nga thuhej se ka bo vaki, lidheshin vetem dhendurret,  pas dy tre shkelmave ne prpanice, per drejt e brenda ne .... gjergjef. Por... tmerri  brenda nje dhome!  Aletdhenderri,.... rezultonte me barut te lagur!Nje nate dy, tre ,kater e gjer sa hoxhe efendiu te  kish bere duvane...

   Mirepo, vime tek llafja jote,  me qe dhe grate e vajzat futen ne popull, nuk qendron rrisku i te qenit, te lidhura....

Te dy artikujt ishin interesante, e per Buall Mavrine, une kam folur shume, mund ti lexoni tek "Vizione te qarta", veç disa gjera si psh per autostraden me Kosoven, mu duken interpretime te gabuara. 

Pjer, meso edhe pak gjeopolitike, dhe do ti kuptosh me mire gjonat.....

Kjo është tenë e vjetër; po mos i duhet kthyer njëherë, se ku i dihet, citimet sa më sipër si më poshtë na mësojnë ndonjë gjë?

"Ai e cilëson këtë veprim si një tradhti kombëtare që kanë kaluar pa u ndjerë dhe për këtë kërkon nisjen e hetimeve nga Prokuroria."

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).