Është thënë se kjo mbledhje ka vendosur që të mos shkruhet më babait por babs, apo të mos shkruhet më nënë por nan, gjë që nuk është aspak e vërtetë. Këto as nuk janë diskutuar dhe as ka ndërmend t’i shtrojë për diskutim asnjë prej anëtarëve të këtij kësh

Mbledhja e radhës, e Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe, për shqyrtimin e çështjeve që lidhen me zhvillimin, përsosjen e përdorimin e shqipes standarde, ka hapur sërish një debat publik mes gjuhëtarëve që nuk e kanë gjetur ende një gjuhë të përbashkët për këtë çështje. Ndërsa Këshilli Ndërakademik për Gjuhën Shqipe ka përvijëzuar në mbledhjen e radhës me disa ndryshime që ata propozojnë të bëhen në standardin e Gjuhës Shqipe, debati publik i ka përcjellë këto vërejtje si vendime që synojnë ta shkatërrojnë standardin. Dje Akademia e Shkencave të Shqipërisë doli edhe në një deklaratë për shtyp, për të sheshuar përmes zërit zyrtar zërat kundër rreth tematikës që është diskutuar në mbledhjen e radhës të Këshillit Ndërakademik të Gjuhës Shqipe, që i mbajti punimet më 26-28 qershor në Tiranë.

“Tema e diskutimeve në mbledhjen e Këshillit ishte Drejtshkrimi i zanores ë të patheksuar në shqipen standarde. Sipas Rregullores së Këshillit, ishin hartuar më parë dy parashtresa lidhur me çështjet problemore të drejtshkrimit të kësaj zanoreje, që shërbyen si bazë e material referimi për diskutimet e anëtarëve të Këshillit. Diskutimet u përqendruan në disa raste konkrete të drejtshkrimit të kësaj zanoreje në pozicion paratheksor e pastheksor, u dhanë mendime e u bënë propozime për njësimin e rasteve të njëjta me zgjidhje të dyfishtë në drejtshkrimin e sotëm të kësaj zanoreje, si gjatë fleksionit, ashtu edhe gjatë formimit të fjalëve, për mënjanimin a pakësimin e mundshëm e të dobishëm të përjashtimeve, për thjeshtimin e mëtejshëm të ndonjë rregulle të shkrimit të ë-së së patheksuar në pozicion paratheksor a pastheksor në pajtim me gjendjen e sotme të shqipes standarde etj. Në mbledhje u theksua se çështja e drejtshkrimit të zanores ë të patheksuar është e gjerë dhe e ndërlikuar dhe se mbetet detyrë e gjuhëtarëve dhe e institucioneve përkatëse të thellojnë studimet që ndihmojnë edhe për zgjidhjen më të mirë të problemeve të ndryshme të drejtshkrimit të saj.”

shkruhet në deklaratën zyrtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Këshilli Ndërakademik i Gjuhës Shqipe është krijuar disa vite më parë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe ajo e Kosovës. Ky këshill përbëhet nga rreth 20 akademikë të gjuhës shqipe. Ka të ngritur në strukturën e tij dhe kryesinë me kryetar Jani Thomain nga Akademia e Shqipërisë dhe Rexhep Ismajlin nga Akademia e Kosovës. Akademik Kolec Topalli është anëtar i Kryesisë së Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe. Sipas tij, ky debat është nxitur nga disa njerëz që nuk kanë informacion rreth misionit që ka marrë Këshilli Ndërakademik për të gjetur zgjidhje që lehtësojnë zotërimin dhe përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe.

Zoti Topalli, një tjetër debat është hapur për standardin e gjuhës shqipe pas mbledhjes së Këshillit Ndërakademik pak ditë më parë. Çfarë keni vendosur në këtë mbledhje?

Kjo ishte një mbledhje e radhës dhe që kishte si tematikë “Drejtshkrimi i zanores ‘ë’ të patheksuar në shqipen standarde”, ku studiuesit u përqendruan në disa raste konkrete të drejtshkrimit të kësaj zanoreje në pozicion paratheksor e pastheksor. U paraqitën disa raste me të cilat mendohet që të ndryshohet përdorimi i saj në disa drejtime; kur mund të shtohet, kur mund të hiqet dhe kur mund të ndryshojë pozicionin brenda fjalës. U bënë propozime për njësimin e rasteve të njëjta me zgjidhje të dyfishtë në drejtshkrimin e sotëm të kësaj zanoreje, si gjatë fleksionit, ashtu edhe gjatë formimit të fjalëve, për të mënjanuar kështu përjashtimet dhe për thjeshtimin e mëtejshëm të ndonjë rregulle të shkrimit të ë-së, në pajtim me gjendjen e sotme të shqipes standarde etj.

Si p.sh.?

Për shembull: lojtar edhe rojtar sipas rregullit drejtshkrimor shkruhet pa “ë”, edhe gojëtar duhet të shkruhet pa “ë”, sepse janë njësoj dhe nuk ka pse të ketë përjashtime. Sipas drejtshkrimit shkruhet hasm dhe ne propozojmë që të shkruhet hasëm, sepse kështu shqiptohet në gjuhën e folur. Anëtar shkruhet sipas drejtshkrimit të sotëm, por asnjë nuk e shqipton me ‘ë’ dhe, nëse shkruhet pa ‘ё’, ashtu siç shqiptohet nuk sjell asnjë ndryshim thelbësor e aq më shumë të shkatërrojë gjuhën shqipe. Heqja e ё-së në këtë rast nuk luan rol. Qëllimi ynë është që të shmangim disa përjashtime dhe të përmirësojmë çfarë është e mundur brenda sistemit. Qëllimi ynë është që të përmirësojmë standardin dhe jo ta shkatërrojmë atë. Këtu nuk diskutohet as të ndryshohet standardi dhe as të integrojmë gegërishten në standardin e gjuhës së sotme, por bëhet fjalë për disa rregullime të nevojshme.

A ka kjo si qëllim shmangien e krijimit të dy gjuhëve, njëra e folur dhe tjera e shkruar, një rrezik që Eqerem Çabej e pat parashikuar që para 40 vjetëve?

Kjo nuk ka mundësi që të realizohet, por në disa raste mund të shmanget.

A e ka target-in Këshilli Ndërakademik që të marrë vendime për ndryshimin e standardit të gjuhës?

Këshilli Ndërakademik nuk e ka target-in që të marrë vendime. Në këtë mbledhje, ashtu si dhe në mbledhjet e tjera, ky këshill ka bërë vetëm studime dhe ka dhënë disa sugjerime. Ky këshill është ngarkuar me detyrën që të studiojë gjuhën shqipe. Janë bërë disa sugjerime dhe vërejtje, që mendohen që mund të zbatohen brenda logjikës dhe arsyes. Më vonë këto vërejtje mund t’i paraqiten një forumi që ka të drejtën e marrjes së vendimeve.

Cili është ky forum?

Nuk është përcaktuar ende se cili është ky forum. Ne si këshill thjesht kemi përcaktuar se ku janë të nevojshme disa ndryshime që nuk luajnë rol në standardin e gjuhës shqipe. Këto vërejtje do të mblidhen të gjitha dhe mund t’i parashtrohen një organi tjetër me të drejtën që të marrë vendime për t’u zbatuar. Janë vërejtje të përgjithshme, por më vonë mund të lindë nevoja dhe për hartimin e një fjalori tjetër drejtshkrimor edhe të përcaktohen më qartë disa rregulla të drejtshkrimit.

Jeni akuzuar se këto mbledhje janë bërë në ilegalitet?

Kjo është absurde. Së pari, kjo është një mbledhje që është njoftuar që para tre muajve në mënyrë zyrtare. Së dyti, të gjithëve u është dhënë koha e mjaftueshme të përgatiten, të studiojnë materialet, me qëllim që të kenë mundësi të diskutojnë; dhe së treti, mbledhja, po e përsëris disa herë, është e radhës dhe ka pasur dhe mbledhje të tjera dhe për to nuk është thënë se janë zhvilluar në ilegalitet. Prandaj çuditem pse po bëhet gjithë kjo zhurmë për këtë.

Po përse? A keni ju një përgjigje?

Sepse kjo mbledhje preku një nga problemet themelore të gjuhës shqipe, që është përdorimi i zanores “ë”, për të cilën u bënë disa sugjerime se ku mund të shmanget përdorimi i saj, por e çuditshme është se ata që kundërshtojnë janë njerëz që flasin nga jashtë dhe nuk kanë informacion se çfarë realisht është diskutuar në Këshillin Ndërakademik. Ka keqinformime në këtë drejtim. Është thënë se kjo mbledhje ka vendosur që të mos shkruhet më babait por babs, apo të mos shkruhet më nënë por nan, gjë që nuk është aspak e vërtetë. Këto as nuk janë diskutuar dhe as ka ndërmend t’i shtrojë për diskutim asnjë prej anëtarëve të këtij këshilli. Këto janë shtrembërime dashakeqëse me qëllim që të keqinformohet publiku se vërtet po bëhet një ndryshim i madh i standardit të gjuhës shqipe e që tani do flasim me një standard tjetër. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Qëllimi ynë është përmirësimi i standardit, shmangien e përjashtimeve të shumta për t’i bërë rregullat më të rregullta, në mënyrë që ato të mësohen dhe të aplikohen më lehtë. Janë po të njëjtat diskutime që janë bërë në Konferencën e zhvilluar para ndy viteve në Durrës, vetëm se tani këto diskutime bëhen në Këshillin Ndërakademik.

179 Komente

Na ishin nje here do themi shume shpejt, mediat altorpalante propagande te njefare Edvin Rames qe rrenin diten per diell dhe nuk ju skuqej faqja fare. Ky fare njeriu me emrin Edvin Rama, do arkivohet perfundimisht ne rekordet e historise moderne te shqiptareve ne 2013 si nje deshtak megjithese gennjeshtar i pashoq qe nuk do ti degjohet me emri. Bashke me te edhe mediat fletushka qe si vije editoriale kane rrenen sic bene kete here me keshillin nderakademik qe po forcon standardin e shqipes dhe sic do bejne edhe per gjera te tjera deri ne 13, pastaj do heshtin.

espion, ke shume te drejte.

Ky popull injorant ka per qef te lexoje e degjoje "sensacione" packa se informacionet perhapen ne menyren me kriminale e banale qe mund te pjelle vetem nje guxhine Ramiste. Kur doli lajmi i pare "sensacion" shkruajta nje pusull tek respublika qe kritikonte kete ndersim publik me dashakeqesi. Cudia zgjati vetem 3 dite.

Do te kisha deshire shume qe populli qe ndjek lajmet te distancohet e te kuptoje drejte se po behet lesh e li nga propaganda me tinzare e nje Ramizmi Kriminal Mediatik. Edhe Enver Hoxha nuk ka genjyer kaq shume sa cpo ben Edvin Rama e bandat Tom Doshase pas tije.

kev

Shume e drejte.  Te pakten per ceshtje te tilla e kur jane ne mes nivele te tilla akademikesh nuk duhet treguar aq egersi e shemti shpirterore ne propagande.

Këshilli Ndërakademik nuk e ka target-in që të marrë vendime

targetin apo tagrin se na lozet nga mend e kokes.

Janë vërejtje të përgjithshme, por më vonë mund të lindë nevoja dhe për hartimin e një fjalori tjetër drejtshkrimor edhe të përcaktohen më qartë disa rregulla të drejtshkrimit

Sipas rregullave te propozuara, è e bolduara nuk do te perdoreshin.Kjo puna e perdorimit te  è mbaj mend nga gjimnazi ka qene vertet problematike.Ne toskerishten e jugut ne te folur perdoret shume è ne fund te fjaleve dhe kjo shkaktonte peshtjellim ne drejtshkrimin e fjaleve.Plus qe nuk behej dallimi mes pjeseve te leximeve nga letersia e Rilindjes me rregullat e drejtshkrimit qe duhej te zbatoheshin ne hartime, detyra me shkrim etj. Masivisht è vihej ne fund te foljeve punoj, mesoj, luftoj, vrapoj..

Kosovaret te cilet perpiqen te flasin nje shipe korrekte sipas standartit , i theksojne vazhdimisht è ne fund te cdo fjale dhe kjo e ben pak grotesk ligjerimin.Por ama eshte drejtshqiptimi korrekt.

Me kaq sa po thuhet, mua me duken mjaft praktike propozimet  per shmangien e è nga drejtshkrimi ne rastet kur è nuk shqiptohet.

 

Arabishtja ka nja 4 lloje "h"-sh. 2 lloje "k"-sh, 2 lloje "s"-sh, "t"-sh, etj etj... per te mos permendur qe ne rastet me klasike shkruhet pa zanore fare. 

Nje gjuhetar japonez, para 20 vjetesh (ishte 80e ca vjec) thoshte qe ende vazhdonte te studionte japonisht, sepse vetem emri i tij shkruhej ne mbi 20 menyra te ndryshme.

Te mos i hyjme psh gjuheve qe gjeografikisht jane me te aferta me ne, qofte edhe ne familje; psh frengjishtja. Psh, stacioni i trenit ne Liezh shkruhet "Guillemins" dhe shqiptohet "Gime`".

Rregulla te tilla kane edhe gjuhe qe "shkruhen si shqiptohen", si psh gjermanishtja... Para nja 17-18 vjetesh u hodh ideja qe te eleminohej shkronja "ß", por qe gjithsesi nuk e eleminon problemin e te paturit me shume shkronja ne te shkruar sesa tinguj ne te shqiptuar.

Nga te njejta probleme "vuajne" edhe gjuhe te tjera, greqishtja(si arabishtja), italishtja, per te mos thene anglishtja, spanjishtja...

E askush nuk e ka ndjere nevojen e rishikimit.

"Shqiptaret", krejt papritur e ndjekan. Cudi???

Poplli eshte Mali dhe Standardi eshte Muhameti.Nuk shkon Mali tek Muhameti smiley

Perdorimi i tepert i ë dhe r jane ndikime te sllavishtes.Dialekti jugor i ka keto per shkak te influences se bizantit e perandorive sllave.te gjithe atyre qe hidhen perpjete kunder ndryshimeve apo pershtatjeve te ndryshme duhet te mbajne parasysh se gjuha eshte nje organizem i gjalle dhe evolues.nje shqiptar i 2012 nuk ka pse te flase si nje shqiptar i 1200.

Une s'kam degjuar ndonjere ë te sllavet e jugut ne te folur. Ne te shkruar jo se jo

Po ja fut KOT more, KOT fare ajo. C'ja var bidonat asaj?

Ne te shkruar, asnjera nga gjuhet jugosllave nuk permban "ë". Madje as ne te folur, nuk ka "ë". Gabimin mund ta beje veshi krejt i paregjur...

psh:

"crna" degjohet si "cërna", por NUK eshte...

"srce" degjohet si "sërce", por NUK eshte.

"Prtvi" degjohet si "përtvi", por NUK eshte!!! 

etj etj etj shembuj me kapice!

Edhe nese veshi i paregjur i degjon me ë, fjale te tilla me shume bashktingellore rresht jane minorance ne serbisht, kroatisht etj. Me shume ë degjohet ne anglisht (the etj) sesa ne sllavisht. Nejse, kot u futa ne kete teme kolectopallse, po me beri pershtypje konstatimi i albes ngaqe degjoj shume sllavisht keto kohe, aq shume saqe kam filluar nje kurs kroatishtje smiley

Ai vetem konstatim nuk eshte... eshte diarreja e zakonshme mendore... racioni ditor i vrerit qe duhet te vjelle ajo.

Nuk e kisha per "karvanet" me bashketingellore... te rralla apo jo, kryesisht jane ato qe krijojne pershtypje ne nje vesh te pamesuar qe gjuhet jugo-sllave gelokan me "ë". Nuk eshte e vertete. Absolutisht!

Cfare eshte kjo lidhje pa lidhje qe paske bere. Aspak e vertete!smiley

Ky eshte kulmi jo vetem i Injorances Shqiptare.

Perdorimi i tepert i ë dhe r jane ndikime te sllavishtes.Dialekti jugor i ka keto per shkak te influences se bizantit e perandorive sllave

Gjeografikisht dhe Historikisht JUGU ka qenë ANEKSI ,Cepi , Qoshja e pushtimeve , në rradhë të FUNDIT, sidomos nga Sllavet ,  Turqit e Bizanti . Dhe një , qe s'ka emër çfare ta emertosh , muallit si më sipër .Dhe ka që mërziten perse tallemi me keto skufje smiley

Ti i di me mire se te kemi Bibil te gjuhes shqipe.smiley

Ne fakt e njoh disi  Labçen. Psh Gomarit mashkull i themi GOMAR ...femrës ose Gomares Femeër i themi GOMARICE ... Besoj e di ose mbase dhe nuk e di po ja e mësove .

Ndersa pak e njoh dialektin tje ter .Di qe i thone Magjar ( si sllavet ) ..ndersa per seksin femer do kesh me shume INFO me qe di edhe se si jane vendosur zanoret sipas Pushtimeve .

Djalit te gomarit I thone kerric.ti dhe zotrules psh.kur te vije dita e qoftelargut te ikesh pa merak se ke lene bina nga prapa smiley

Vetullat e shqipes së shkruar

Ardian Vehbiu

[...] Nga kjo pikëpamje, vend për reformë drejtshkrimore ka; sikurse ka edhe gjuhëtarë profesionistë kompetentë, për të pikasur ato pika të dobëta në sistemin drejtshkrimor, ku mund të ndërhyhet (të tilla si ë-ja e patheksuar).

Po ku qëndron rreziku i kësaj reforme, atëherë?

Reforma sjell me vete, praktikisht, dy rreziqe.

Së pari, ajo krijon iluzionin se problemet që ka sot shqipja, shumë serioze në vetvete, mund të zgjidhen nëpërmjet një reforme drejtshkrimore; në një kohë që këto probleme lidhen, para së gjithash, me dobësinë e sistemit arsimor dhe të edukimit gjuhësor, si dhe me krizën e përgjithshme të autoritetit në një shoqëri të sunduar nga aritmetika dhe morali i tregut (përfshi këtu edhe përllogaritjet e ‘demokracisë gjuhësore’, ose të përpjesëtimeve demografike dhe krahinore). Ata që e shkruajnë sot shqipen keq, e bëjnë këtë jo ngaqë drejtshkrimi i shqipes ka të meta, por ngaqë ata vetë janë të mangët, në edukimin e tyre gjuhësor; si dhe ngaqë shumë prej nesh refuzojnë ta kuptojnë nevojën e standardit gjuhësor, si një nga themelet e shoqërisë moderne. Këta njerëz keq do ta shkruajnë shqipen edhe me drejtshkrimin e ri; për një pjesë prej tyre nuk ka shpëtim.

Rreziku i dytë ka të bëjë me autoritetin dhe mundësitë financiare dhe organizative të institucioneve që do ta kryejnë reformën drejtshkrimore. I njëjti faktor që ka çuar, mes të tjerësh faktorë, në krizën gjuhësore të tanishme (ku asnjë gazetë nuk arrin, në thelb, ta zbatojë normën gjuhësore në mënyrë korrekte), ose kriza e autoritetit mbarëkombëtar për arsye kryesisht politike (pamundësia jonë për ta adoptuar pluralizmin), do të ndikojë edhe në këtë drejtim. Ndërkohë, reforma në drejtshkrim kërkon mobilizim kapilar njerëzish dhe mjetesh, në qendër dhe në periferi; dhe sidomos një reformë themelore të shkollës, e cila duket utopike, në rastin më të mirë – mjaft të përfytyrosh rishkrimin e teksteve shkollore dhe ritrajnimin e mësuesve të gjuhës shqipe anembanë trevave shqipfolëse.

Prandaj, edhe nëse kryhet një reformë drejtshkrimore shkencërisht e mbështetur dhe kulturorisht e ndjeshme, ajo sot pas gjase nuk do të përkrahet veçse nga një pjesë e shqipshkruesve; në një kohë që pjesa tjetër nuk do ta pranojë dhe do të vazhdojë të ndjekë modelin e vjetër, edhe pas përfundimit të periudhës ndërkalimtare (grace period). Kësisoj, palët politike të kundërta do të pajisen edhe me variantet drejtshkrimore përkatëse; dhe shqipja do të shkruhet, në thelb, me dy forma të ndryshme pak a shumë të legjitimuara; çfarë ka ndodhur, tani vonë, me gjuhë shumë më solide se shqipja, të tilla si rumanishtja dhe holandishtja.

Kështu, në holandishte, reforma e vitit 1995 ka çuar në përdorimin e dy sistemeve të ndryshme të drejtshkrimit, njëri nga shkollat dhe institucionet, tjetri nga mediat. Në Rumani, drejtshkrimi i disa fjalëve me î, përkatësisht â, të cilat zanore sot shqiptohen njëlloj, por që shkruhen ndryshe për arsye historike (ose më mirë pseudo-historike), u thjeshtua në vitin 1993 – shkrimi me î i fjalëve të tilla si romîn (dhe jo român) konsiderohej gjerësisht si mbeturinë e një sistemi drejtshkrimor të imponuar nga regjimi komunist. Drejtshkrimi i ri, megjithatë, nuk është adoptuar nga të gjitha entet botuese, publike dhe private; disa revista, si  România literară, i lejojnë autorët të përdorin atë sistem drejtshkrimor që dëshirojnë.

Edhe në frëngjishte, një ndryshim në drejtshkrimin e rreth 2000 fjalëve i urdhëruar në fund të vitit 1990 nga qeveria franceze ende ka mbetur i pa-adoptuar në shkallë të gjerë; dhe nuk dihet se kur do të përfundojë periudha ndërkalimtare, kur të dy format drejtshkrimore lejohen të përdoren. Ndërkohë, siç dihet, reforma drejtshkrimore e gjermanishtes ndeshi në rezistencë të madhe nga shoqëria civile; dhe autoritetet nuk arritën të merren vesh për mënyrën si do të zbatohej reforma dhe si do të imponohej drejtshkrimi i ri. Për pasojë, i vetmi rezultat konkret i reformës së drejtshkrimit të gjermanishtes është pështjellimi në përdorimin publik të kësaj gjuhe, sa i përket drejtshkrimit të saj. Sipas disa anketave, gati 80% e gjermanofonëve midis moshave 30 dhe 40 vjeç refuzojnë të përdorin drejtshkrimin e ri.

Ndoshta ndonjë promovues entuziast i reformës drejtshkrimore të shqipes synon të arrijë pikërisht këtë rezultat: ose shkërmoqjen e njësisë gjuhësore të shqipes, në nivel institucional dhe zyrtar. Nuk dua të paragjykoj askënd, por është e nevojshme, në këto rrethana, që të luhet me karta të hapura; çka do të thotë se nismëtarët e reformës drejtshkrimore duhet t’u përgjigjen, publikisht, të paktën këtyre dy pyetjeve:

(1) Çfarë përparësie ka reforma drejtshkrimore, në kontekstin e problemeve që përjeton sot shqipja e shkruar: dhe (2) A e kanë marrë parasysh, këta nismëtarë, mundësinë që reforma drejtshkrimore, e kryer sot, ta ndajë shqipen e njësuar më dysh, sikurse ka ndodhur, tani vonë, me gjuhë të tjera që kanë guxuar të eksperimentojnë me drejtshkrimin?

Ja Bibla , ja dhe Kurani, nga ura e Bushtrices i shikoj gjith urat .

Ardiani ka te drejte ketu :

Ata që e shkruajnë sot shqipen keq, e bëjnë këtë jo ngaqë drejtshkrimi i shqipes ka të meta, por ngaqë ata vetë janë të mangët, në edukimin e tyre gjuhësor; si dhe ngaqë shumë prej nesh refuzojnë ta kuptojnë nevojën e standardit gjuhësor, si një nga themelet e shoqërisë moderne. Këta njerëz keq do ta shkruajnë shqipen edhe me drejtshkrimin e ri; për një pjesë prej tyre nuk ka shpëtim.

Puna eshte gjetke. Ky kontigjent eshte i sektorit yxhym ! smiley

S'di kush e lu golfin, por doja me thone qe kur e kap krahu i mire Vehbiun, sellimi i tij ka dicka fare afer asaj qe quhet "the perfect swing".

Vehbi, respekte per nja 2-3 gjera qe te kam lexuar ketu te PPU se fundi.

Tashti, ti beson ne "the perfect swing".? Lol

Gooool Emi ! Dhe Gol ne finale , titull kampion . Ke bërrë një përcaktim të saktë ...qe kur e kap krahu i mire Vehbiun...prandaj të vjen keq për këtë nivel se Ç'i shtyn në vëzhgime skupesh pa vlerë  si kompleksi Gj.E .A. Ky nivel duhet per majë GJËRI ....si në këtë rast !

 

E solla une kete artikull dje te tema tjeter.

Edhe?

S'ka edhe.  Thjesht e vura ne dukje.

Aha.  

Thjesht, mire, qarte.

Llum,

ka gjithmone nje here te pare.

Kot me pyt une se nuk me rri rehat : pse pergjigjet ky llumi ne emer te 20 burra e grave te tjera?

Anëtar shkruhet sipas drejtshkrimit të sotëm, por asnjë nuk e shqipton me ‘ë’ dhe, nëse shkruhet pa ‘ё’, ashtu siç shqiptohet nuk sjell asnjë ndryshim thelbësor e aq më shumë të shkatërrojë gjuhën shqipe.

Kush asnje mor plehre?

me nje fjale shqipja ketej e tutje duhet te kete 6 zanore, dhe jo 7-te!!

Po shtates si do ti themi si do ta shkruajme?!! 

Ore e lexove shkrimin te pakte, apo vazhdon te jetoh e veprosh si nxenes dembel? U dha dhe rasti i fjales "hasm", fjale e cila sot shkruhet pa "ë" dhe kta propozojne qe t'shkruhet "hasëm", dmth me "ë". Kjo qe ke shkrujt pe zanoret s'ka fare kuptim.

ik shiko cfare tha Av ne temen tjeter, fantastike fare...Koleci na doli trap bre

Ça ka lidhje Koleci ktu? Une po flisja per nje tjeter trap. smiley

mund te jem edhe dembel por nuk me rezulton.

Për shembull: lojtar edhe rojtar sipas rregullit drejtshkrimor shkruhet pa “ë”, edhe gojëtar duhet të shkruhet pa “ë”, sepse janë njësoj dhe nuk ka pse të ketë përjashtime.

Kjo, a nuk te duket direktiv ty,  gojetar te shkruhet pa `e` ?!!!... keshtu qe, dembeli te ngelet ty qe se kupton!

Pastaj nuk po e shikon `dynjane` qe po shkruajne me apostrofe komenetet, qellimisht per te vene ne dukje c`ndodh po te heqim nje `e` me dy pika siper ? smiley

smiley

Llozat e paskan votuar dhe kete teme me nje yll.

Mbetet duke numBeruar yjet. mos u lodhni kot, nuk shtohen, jane ne perpjestim te zhdrejte me Budallikun e temes.

Nuk e di kujt i drejtohesh ne veten e dyte shumes, po une perfaqesoj vetem veten time dhe qe te votosh me nje yll nje interviste shpjeguese qe hedh ne ere gjithe pretendimet idiote qe jane hedhur sa andej kendej, eshte mesikinitet feminor.

qe hedh ne ere gjithe pretendimet idiote

 

si i hodhi ne ere? me ato medemek shpjegime? a e lexove ti apo melt- e fare sapo pe mbiemrin... 

E lexova dhe po i hedh ne ere idiotizmat e tipit do hiqet ë-ja teresisht, e ato traplleqet me babs e nans.  Keto insinuatat idiote se une u magjepsa sapo pashe mbiemrin tregoja ndonje tjetri jo mua.  Meqe mbiemrat i paske si meter mates, lexo edhe cfare shkruan Vehbiu.

jo, s'kam kohe te lexoj cdo gje qe hidhet ne net. Di aq per kete fushe sa te dalloj floririn nga kallpi dhe nuk ma hedh dot njeri. Kolecit dhe shokeve te tij u plasi shashka ne dore. Kaq gje duket e kuptohet. Ose kemi te bejme me rastin tipik me u gjet Kola n'pune, e me zhgrrap ca fonde for grand-project-to be. Koleci ben mire te shtroje kurrizin e te mesoje Drejtshkrimin njehere, e pastaj pasi te kete bere ndonje studim qe ia vlen atehere edhe mundet me shume perulje te kerkoje ndonje ndryshim.

Je gjuhetare?  Me keto qe thua ti duket qe as intervisten nuk e paske lexuar.  Si mund te mbash nje qendrim te sakte kur refuzon te lexosh cfare thuhet mbi ceshtjen nga njerez qe jane profesioniste te fushes? 

Nuk jam gjuhetare o jo, po kam mbaruar gjuhesi, kam mbrojtur teme ne gjuhe ne kohen kur pedagoge ishin ende ata qe kishin dhene kontribute te verteta e qe nuk i blije dot me asgje. Por kjo te ngaterron ty dhe disa te tjere: nuk behesh dot gjuhetar vetem pse ke mbaruar apo dhene gjuhe. 

Pra ke mbaruar per gjuhesi ama s'merresh me gjuhesi.  Athere ku e gjen guximin te shperfillesh dike qe eshte profesionist si Vehbiu? Apo megalomania tipike shqiptare thuaj, qe para meje te gjithe jane amatore te paafte?

Nuk e njoh fare Vehbiun per gjuhetar. Di qe ka blog dhe shkruan per gjera te ndryshme, me se shumti historike. Por nuk e lexoj sepse nuk me eshte bere zakon dhe jo se kam ndonje gje. A eshte krim ky a si? Dhe s'e marr vesh pse e hodhe muhabetin ne tjeter dege. Per tjeter gje po flisnim. 

Athere s'dike gje, dhe s'ja vlen te perfillesh kur je thjesht nje anonime interneti qe pretendon se ka mbaruar per gjuhesi.  Vehbiu eshte gjuhetar sade, me artikuj shkencore, libra, leksione etj etj.  Ka punuar ne Institutin e Gjuhesise dhe Letersise te Akademise se Shkencave.   Eshte krim kur sillesh sikur je kompetente ne nje fushe dhe as nuk denjon te lexosh cfare thote nje profesionist i fushes mbi kete gje.  Nuk eshte hedhje ne dege tjeter.  Ishe ti qe fillove te aludosh per preferenca mbiemrash.  Une thjesht te drejtova te shkrimi i nje gjuhetari te mirefillte mbi kete ceshtje.

Nuk te kerkova te me drejtoje kund. Se cfare lexoj une, e zgjedh vete, sipas qejfit dhe kohes. Komentet sipas rregullit nuk i shoh. Cfare kisha per te thene e thashe, madje gabim qe perzihem ne replika me ty qe ke marre kot shkopin e dirigjentit ne kete teme, si puna e Topallit me nje fjale, po jo ketij te Komisionit te gjuhes. Ulu ti, fol ti, me mu nuk punon o cuno. me te mira tani se do hame dhe buke ndonjehere.

Mire vazhdo si pa kohes dhe qejfit, por mos u habit kur nuk te merr njeri seriozisht pastaj.  Mos harro ishte ti qe me replikove mua fillimisht e jo une ty, prandaj mos bej si dhelpra me rrushte kur s'ke kellqe per debat.  Une s'kam marre ndonje shkop dirigjenti dhe as me bie ne mendje ti them kujt kur te flasi e kur te mos flasi.  Perkundrazi je ti qe gjuhetare te mirefillte i shperfill dhe i neperkemb, qe eshte egzatesisht sikur te marresh shkopin e dirigjentit.

Kur deshton argumenti do kthehesh te sulmosh argumentuesin.

Ti kur i hyre kesaj valleje, me te vertete kishe shprese se do vinte mend ai? Ai ketu hyn byl dhe byl brryl del. Nuk hyn per te mesuar ndonje gje, madje as i ka fershellyer ndonjehere ne mendje kjo ide. Shkon e lexon ndonje gje andej nga forumet e kombit katalik, e vjen ketu me mendjen top. Ca gure nuk latohen, thjesht te mbeten ne dore... dalte, dmth.

po njohja eshte proces i gjate, o zoto djali... ca te bejme tani, edhe na genjejne nganjehere smiley

Po he tani, se ky nuk eshte diskutim mbi ceshtje qe varen katerciperisht nga hunda apo shija... si psh poezia, muzika, apo arte te tjera. Gjuhesia eshte shkence egzakte, sidomos kur eshte ceshtje e zgjidhur perfundimisht dhe per me teper, e sqaruar dhe perpiluar aq qarte dhe me detaje. Nuk ka vend per debate aty, o e pranon, o s'ke cfare flet. Andaj edhe sherri e drejton majucken nga folesi perballe; ne kete rast, ty. E kam fjalen, c'harxhon fryme kot! smiley

varen katerciperisht nga hunda apo shija... si psh poezia

 

smiley

smiley

 

na vdiqen... smiley

fotot jane burim virusesh - eshte teknike gjeja.

ps. e pashe ate me hije smiley

 

po shtype ate "surratin e mrzitm" siper... smiley

smiley

S'ma mori mendja <<-- per Belulin & Kavirin kjo. Shaklla e veshtiresise 6.4 (sistemi 8 piksh).

sikur e thote Skenderi te ''Dueli i heshtur'' me duket..   megjithse edhe ne ''Fillim te veres'' thuhet..

ja pak ndihme, por dua batuten qe vjen pastaj smiley

eshte nje grua ne barrele qe duhej cuar urgjent ne spital...

Hem, sikur eshte "dashakeqe". 

ose "dashakeqse"

edhe bufi e kupton se ketu nuk behet fjale per perpjekje dashamirese dhe proshqiptare per rregullimin e gjuhes. treshja katolike k.topalli,p.shllaku dhe nje ndreca duan shkaterrimin e kombit shqiptar pasi e konsiderojne prodhim turk. dhe mjeti me i mire per kete eshte goditja e gjuhes ,e vetmja gje qe i bashkon shqiptaret.edhe perplasja topalli-topi ishte ne kete kuader.ndoshta u terhoqen pak sepse e kuptuan qe po ''bollanizoheshin'' ne syte e opinionit mbareshqiptar.gjithsesi perbejne rrezik kombetar me zellin e tyre te madh per ta cuar shqiperine drejt modelit boshnjak

Ne Kosove jane shumice mbi 90% myslimane dhe per standardin kane kritika. Boll ore fole perralla se nuk ti ka borxh kush!  

Kush pyet se cfare jane ne Kosove? Gjuha apo drejtshkrimi i saj nuk ka lidhje me perkatesine fetare. Cfare verejtjesh do kish Rexhep Qosja, psh? Shqiptar nga Kosova eshte, dhe nga emri, me shume gjasa, myslyman(ne sfond). 

Mund te modifikosh metoden e mesimdhenies qe t'i pershtatet nxenesit, por nuk mund te  tjetersosh lenden e mesimit, sidomos kur bie fjala tek gjuha. O do e mesosh ashtu sic eshte, ose nuk do e mesosh hic. (mesosh-teach) Pak a shume e njejta gje edhe kur meson (teach or learn) nje gjuhe te huaj. Nxenesi (dhe mesuesi) nje subjekt te tille e gjen gjithnje ne forme perfundimtare, te kompletuar.

ne kosove po te heqesh nja 2-3 proserb si matoshi me shoke ,te gjithe jane pro gjuhes kombetare.prandaj mos i ngaterro gjerat .jane nje grusht ''jozefinistash'' ata qe duan te keqen e shqiptareve

E lexove intervisten byrazer apo jo? C'jane keto histerizma te kota se treshja katolike dashka te shkaterroka standardin?

mundohu te shikosh pak me larg. une thashe cili eshte qellimi i tyre.po te shikosh qendrimet e tyre ne vazhdimesi e kupton.si e shpjegon ti qe vetem keta te tre perpiqen te gjejne yckla? a  s'jane keta ithtare te gegizmit?

Ca te shikoj me larg? Une shikoj ate qe me serviret tani dhe nxjerr konkluzione nga kjo gje.  Nuk udhehiqem nga paranoja se filani apo fisteku dashka ti veje bomben standardit.

O byrazer, meqe te kam borxh dhe nje shpjegim nga tema e kaluar., ti deri tani, ashtu si edhe une duke pasur burim informacioni vetem Peshkun, kujtoje se ishte fjala per te gjitha e-te e patheksuara, dhe ishte dakord, tani del se nuk eshte ashtu dhe prape je dakord, mjafton qe i thote Koleci. Ne fakt, kete here edhe mua nje pjese e mire e ketyre ndreqjeve me duken te arsyeshme, por kam nje pyetje: Ti vertet mendon se Kolecit i digjet barku per forcimin e gjuhes letrare? Koleci & co mor lal ecin me mendjen se gegnishtja ka te drejten hyjnore te jete gjuhe letrare, se kjo gjuhe letrare qe kemi eshte thjesht nje gabim historik. Por tani kane ndryshuar taktike, ne fillim e moren me terselleme, thirren edhe nje konference ne Shkoder andej nga 1992 per te rishikuar bazen dialektore, por e pane qe s’ishte aq e thjeshte dhe tani e kane shtruar hapin. Tani presin ate qe thote Hurbineku, te largohet ky brezi yne qe i ka pasur baballaret lopcare, mekanike e muratore dhe te vije brezi i femijeve tane, qe na kane pasur baballare ne qe jemi ekonomiste, filozofe, shkrimtare. Me te ardhur ky brez edhe padrejtesia historike do te zhbehet dhe gjerat do te vijne ne vendin e vet, gegnishtja e lumnueshme do te jete me ne fund gjuhe letrare.  

Byrazer, borxh nuk me ke gje. Tek tema ku Emil Lafe thote se akademite po shkaktojne percarje gjuhesore, une kam postuar gjithesej kater here.  Dy jane komente pa lidhje me temen, e dy kane lidhje me te.   Nje eshte nje tallje me pseudoshakane e cave te heqjes se cdo ë-je ne komentet e tyre, dhe tjetri eshte artikulli i Vehbiut mbi kete ceshtje.  Para leximit te artikullit te Vehbiut dhe intervistes se Topallit une nuk kisha ndertuar ndonje qendrim konkret per kete gje; thjesht lexoja ca serviresh per te mbledhur informacion.  Me spikati intervista e Memushaj qe me tingellonte pak qesharake dhe aspak profesionale dhe serioze.  Pretendimet e tija se ndryshimet jane te thella, se po goditet zanorja ë ne teresine e saj per tu hequr teresisht nga drejtshkrimi, se keshilli nderakademik e kishte marre vendimin tashme nuk me dukeshin shume te besueshme.  

Artikullin e Vehbiut e lexova sepse e njoh si dhe e besoj Vehbiun per gjuhetar profesionist dhe te afte, dhe mendova (me te drejte) qe shprehja e nje njeriut te fushes qe pergjithesisht gezon besim e respekt ne kete fushe, do me sqaronte te pakten pikepamjen teknike te ceshtjes.  Nqftse nuk e lexuar artikullin e Vehbiut, ai pak a shume thote qe po ka nevoje per reforme drejtshkrimore, dhe e sheh ë-ne e patheksuar si nje pike te dobet te ku mund te nderhyhet.  Pastaj ai vijon te parashtroje dhe rreziqet qe sjell kjo reforme:1. Reforma krejon iluzionin se problemet serioze qe ka shqipja mund te zgjidhen me reforme drejtshkrimore.   Pra nuk e sheh reformen drejtshkrimore si problem paresor, dhe thot qe ka probleme te tjera shume te rendesishme qe duhen adresuar se pari.  2. Thot qe institucionet perkatse nuk kane autoritetin e duhur dhe mundesite perkatse per te kryer nje reforme te sukseshme.  3. Ka rrezik qe reforme te krijoje dy norma te ndryshme te drejtshkrimit te standardit per hir te faktit se nje pjese e atyre qe shkruajne s'kane per ta pranuar.

Ne fund edhe Vehbiu hedh nje hije dyshime mbi faktin qe mund te kete njerez qe e trumbetojne reformen sepse duan te shkerrmoqin njesine e standardit, si dhe shtron dy pyejte te cilat thote se reformatoret duhet t'iu pergjigjen.  Gjithesesi nuk leshon kund ndonje akuze ekstravagante per sulm ndaj ë-se, per ilegalitetin e Keshillit, per fshehtesine e mbledhjes etj.

Topalli nga ana tjete ne intervisten e tij thote se Keshilli s'ka tager vendimarres, se eshte diskutuar ne baze te standardit mbi ë-ne e patheksuar ne disa raste specifike ku ajo mund te reduktohet, hiqet, shtohet apo levize, se nuk preken themelet e standardit me ndryshimet qe diskutohen e kshu me rralle.  

Tani une Topallin  nuk e njoh (per berje biografie nga koka ne kembe si dhe per percaktime te afteisve profesionale dhe personale te Topallit apo ndokujt tjeter ke kapterr Idrizin me shoke qe te thajne pitet) dhe nuk e di cfare qendrimesh mban ndaj standardit dhe cfare qellimesh ka (te beje gegenishten bazen e standardit me cdo kusht etj.).  Ti thua Koleci mendon qe gegnishtja ka ta drejten hyjnore qe te jete gjuhe letrare, se kete gje e nisi me tersellime 20 vjete perpara por tani eshte me i kujdesshem e i matur.  Edhe Vehbiu hedh nje hyje dyshimi mbi reformen dhe reformatoret.  Personalisht per sa i perket rastit ne fjale, ajo qe thot Topalli mua me duket me e besueshme nga ajo qe pershembull thote Memishaj.  Qendrimi im i pergjithshem pastaj anon pak a shume tek ai qe mban Vehbiu (por jo teresisht).

Me duket se ky Koleci, kerkon qe te mbuloje mootin me shurre...

Se pari ketij komiteti ilegalesh, i mingon teresisht transparenca.... sepse ne radhe te pare duheq qe keto probleme te evidentoheshin dhe pastaj te diskutoheshin dhe jo ne ilegalitet, por ne publik. Deri tashti, nuk kemi marrre vesh nga diskutimet e bera se ishte vetem problemi i é- se pazeshme...por ishin shtruar te tjera probleme...bile edhe kur u be nje mbledhje si biçim kongresi i ri i drejteshkrimit, i cili me vone u kthye ne kuvendin e gegenishtes, nuk doli asnjehere ne pah problemi i é-se se pazeshme.....

pastaj ku jane albanologet prej Kosove????? perse nuk u thirren, ne rastin me te mire, apo perse nuk denjuan te vijne, ne rastin me te keq????

dhe se dyti, ky komitet nderakademik..(qe vetem kete emertim nuk duhej ta kishte, se fare mire mund te quhej pasakademik, mbiakademik apo nenakademik, se kur themi nder, kemi parasysh nja 5 apo 6 akademi te ndryshme, e kur ne mezzi kemi edhe nje) sipas vete autorit as nuk ka targetin...(hahaha, te lumsha per shqipen, se thuhet tagerin...) por te gjithe kete pune nuk dijne se kujt duhet t'ja adresojne, se ata akoma nuk e dine as vete se kush e ka kete te drejte me ndryshu keto rrregulla te drejteshkrimit....

hajde e merre vesh tani se pse, e bejne kete pune, pse tashti, dhe kush e merr persiper per ta bere, me i llaf çorbe derrash po gatuan kjo kuzhine......derrash...

Tani q' u msuam ne t' shkruajm' e t' flasim pa at' g'rmn me yllka te balli, kta na e kthyen?

Nuk dole gj' e Kolec, t' dinim burr', na dole burrec. E more q' e more kazman' n' dor' ta mbaroje punn.

Nji pun' e lan' p'rgjys, asht ma keq se hiçi - ka th'n' nj' karrocier durrsak dikur.

Ti do thuash q' tulla duhet tundur nj'her' para se t' shkulet. Mir' mo mir', po un' e prisja p'r qindvjetorin ta festonim 28 n'ntorin pa at' t' flamosur'n. 

U pa puna Kolec, gjuh'n po e shk'rdhejm' nj'her' tjet'r. Se kaq duan komunistat dhe na akuzojn' si p'rçars.

Po m'u b' qejfi q' ua plase bomb'n n' dor'. Edhe nj'ri k'shtu tha dikur:

-Ta ngrem' ne opinionin kund'r k'tij, para se komunist't ta ngren' opinionin kund'r nesh. Ç'hyn patrulla k'tu? Patrrulla b'ri detyr'n. Madje ne duhet ta p'rg'zojm' p'r k't'.

E re! Po q' na u bo ves!

''Nji pun' e lan' p'rgjys, asht ma keq se hiçi - ka th'n' nj' karrocier durrsak dikur...

 

Vehbiu i bie shume shkurt kesaj historise se 1990-es, ne France. Kam frike se kjo renie shkurt ka çuar ne gabim gjykimi.

Sidoqofte, me perjashtim te Kuranit, une nuk di ne bote asnje liber apo rregull te palevizshme. Kush e mendon frengun e 1270-es duke shkruar si frengu i 2012-es, ka probleme ne koke. Frengjishtja moderne ka ardhur ne kete nepermjet shume rishikimesh, perndryshe do te ishim duke folur gjuhen e Rabelais.

Ende sot, ka shume fjale frenge qe shkruhen ne dy menyra, sidomos ne lidhje me thekset é, è. Kush nuk di te flase frengjisht, mund t'i duket pune kapuçi, por kush eshte mesuar me keta tinguj, do ta shenoje ndryshimin. Ne konkurset kombetare te diktimit qe behen ne France, me profesore e me dijetare gjithfaresh, e me vullnetare e kush e te doje, te organizuar nga Bernard Pivot, kemi vetem 1, 2, ose maksimumi 3 vete qe arrijne te bejne nje diktim pa asnje gabim. Sepse gjuha, si çdo pjese e jetes, ka gjera ne hije, ka nje pjese rastesie, ka nje pjese improvizimi, dhe aq me mire keshtu. Per ata qe duan ta shohin kete pune si diktature koreane, pune per ta. Por gjuha nuk eshte aq diktatoriale sa ç'duan ta bejne keta, ajo eshte e dashur dhe zemergjere, dhe nganjehere na ben vend me gjithe deshire.

_____

Shtoj gjithashtu se ketu ka plasur keto dite nje cunami i papare, kristalizimin e te cilit e pame qarte ne temen e Vlores nder i kombit, dhe pastaj vazhdoi dhe po vazhdon me nje ritem qe te befason. Une ia lashe Henes se plote, mbreme ishte ne kulmin e vet, nje shprehje e katundit tim thote : "hana asht zerm" (per ata qe s'e kuptojne : "hena ishte duke nxjerre zjarr").

Eshte Bibla ne Hebraisht (Torah dhe profetet - Kjo ka mbetur e pandryshuar deri me sot, pika,presje,jota). Edhe Kurani nuk ka pas bere perjashtim nga keto gjera deri ne kohen e Uthmanit kur i mblodhi te gjitha doreshkrimet dhe kopjet e Kuranit e i dogji... e pastaj mblodhi 70 hafize qe e shkruan "nga e para"... smiley

Shume bukur. Kurani, Torah dhe Standarti shqiptar. Trinia e Shenjte.

Nje vertetim tjeter i shkelqyer i harmonise se botes.

Djalosh, Bibla eshte perkthyer ne shqip(dhe gjuhe te tjera). Poashtu edhe Kurani. Eshte idjotesi te mendosh qe shqipja ka nevoje te perkthehet ne... shqip.

Uthmani dogji kopjet qe ishin shkruar ne dialektin jo origjinal

Dialekti u kuraishitve  eshte standarti i kuranit

Posi ore... "kopjet" u dogjen sepse ishin aq te ndryshme nga njera-tjetra sa myslymanet po masakronin njeri-tjetrin. Edhe kur u mblodhen 70 hafizet, - qe nuk u mblodhen ne baze te "dialektit" qe flisnin. Disa nga hafizet dinin me shume sure dhe ajete se te tjeret - si pasoje me shume sure sesa ka Kurani qe qarkullon sot dhe ca te tjere(hafize) dinin me pak sure dhe ajete sesa Kurani Uthmanik. Kete e deshmon edhe vete Zaid-Bin_Thabit-i, kryehafizi i Muhamedit.

Kurani qe qarkullon sot ndryshe njihet si kodeksi Uthmanik (Kodeks-Osmanik).

Po pra standarti ishte dialekti kuraishit,dhe Uthmani vendosi standartin duke qene se dhe vete Muhameti i  kishte transmetuar ne kete dialekt.Vendosi standartin dmth

Muhameti 20 vjet kishte qe kishte vdekur

hmmm. JO!

THu ti jo..?

Po. Dhe JO!

Ku e bazon ate qe thua ti?

Hap Kuranin e pare qe eshte perkthyer ne shqip, ate me te riprodhuarin me tirazhin me te madh... Lexoje se e ke te gjithen ne parathenie. 4 god's sake... edhe viqipedhjaja do te te mesonte dicka me shume...

standarti kurejsh... muhahahahahahahahahaaaaaa.... smiley

Versioni zyrtar i muslimonve (me aq sa di)une ky eshte edhe Uthmoni i vuni vulen,meqe dalja jashte standartin po krijonte konflikte.

Mos qesh se te ze goja lesh smiley

Po jo pra tani. Ta bejme njecike dallimin midis doktrines fetare dhe historise. Se nuk jane e njejta gje. Une u perpoqa te jem sa me i perpikte me historine, me aq pak fjale dmth... Kuptohet qe nuk i kam thene te gjitha. smiley

PS: mund te mos e besosh shume viqipedhjane, por te pakten hidhu nje sy referencave ne fund te faqes.

Nejse, desha me dal te nevoja e standartes

Shume dakord. Para 40 vjeteve egzistonte ajo nevoje. Sot, JO. smiley

Une them tja pershtasim tastatures angleze. Edhe tastatura angleze nuk ka taste per ë smiley . Na tortutut mer jahu kur dum me shkrujt ndonje fjale me e smiley

Ju me tastature franceze, gjermane, zvicerane ose italiane mos tju ngeli hatri. Bleni tastature tjeter smiley

A meret ndonjehere me fjalet e huaja ky komisioni, sepse kur shoh lajmet ndonjehere ne televizor me duket sikur po flet ndonje poliglot. Perdoret talioncja, gjermoncja, frengjishtja dhe anglishtja per 8 pale qefe smiley.  

Keta te Kshillit merren me C4.

I vendosin tani e zgjasin fitilin. 

Pra, sipas mendimit të gjuhëtarëve, duhet të vendosim supremacinë e gjuhës së folur ndaj asaj të shkruar. Sipas meje, gjuha standarde nuk lidhet me rrjedhshmërinë! Nëse do të lidhej me rrjedhshmërinë, atëherë, nismat të kësaj natyre do të kishin një kuptim. Ndryshimi i standardit do të bëhej si kompromis për të siguruar rrjedhshmërinë. Por, standardi nuk lidhet me rrjedhshmërinë. Përkundrazi. Mund të thuhet që standardi e mbisundon (e vë përfund) rrjedhshmërinë, pra, rrjedhshmëria duhet t’i hapë rrugë standardit. Kush shkruan në standard (meritë vetëm e një grushti profesionistësh) ka meritën që ia nënshtron rrjedhshmërinë logjikës. Prandaj, dhe standardi i referohet ‘drejtshkrimit’ dhe jo ‘drejtshqiptimit’. Ai që shkruan në standard nuk shquhet për rrjedhshmëri, por për logjikë. Ai që shkruan standardin krijon një premisë të patundur për asimilimin e dijes.

Kush shkruan në standard (meritë vetëm e një grushti profesionistësh) ka meritën që ia nënshtron rrjedhshmërinë logjikës.

ose qe e kane patur mendjen ne shkolle... dicka si ndryshimi midis trurit plloce dhe trurit me kore me rrudha.

Lirka,

Ketu po behet nje zhurme e madhe duke i meshuar me qellim "keqkuptimit".

Me teper se te flitet per "ndryshim te standartit", behet fjale per "ndryshime ne standart". Qe nga ketu, gjerat paqtohen vete. Standarti eshte aty, ai thjesht peson ca ndryshime te vogla qe nuk cenojne thelbin apo qenesine e vet. Gje qe eshte krejt normale.

Por shume vete ketu i meshojne parulles : po ndryshohet standarti. Rrene. Me bisht.

behet fjale per ndryshim rregullash te mire-dokumentuara...

ti rren pa kuptuar..

Hurbinek,

Jam dakord, që këtu nuk është fjala për ndryshim të standardit, e as për reformim të standardit. Është fjala për disa ndërhyrje në standard, që fundja pasqyrojnë dhe një prirje për të treguar kush janë zotërit e kësaj kalaje. Është e vërtetë që kjo kështjellë i ka disa zotër. Dhe më vjen mirë, që një pjesë e mirë e tyre janë nga viset veriore të Shqipërisë. Është një revansh i përkryer i kësaj pjese të Shqipërisë. Ajo ka nxjerrë disa prej zotërve të standardit të shqipes. Por, zotërimi i kësaj kështjelle nuk ka shumë lavdi. Më duket, se për një pjesë të këtyre zotërve, mungesa e lavdisë është një prej shtysave kryesore të propozimit të ndërhyrjeve në standard. Është ajo lavdia e heshtur që prish shumë punë këtu. Revanshi pa lavdi sikur nuk ka shumë lezet, apo jo?

Djema, nese eshte fjala vetem per te hequr ê kur perseritet ne dy fjale njera pas tjetres, si psh; Ata e kane bere, ketu mendoj se njera ê duhet rrezuar, siç e shkruaj gjithmon une dhe shum te tjere si psh; Ata e kan bere . Pra ê tek fjala Kane  bie, dhe shkruhet Kan . Ketu nuk shoh ndonje tragjedi, perkundrazi nje lehtesim dhe perafrim me te folmen e shumices se shqiptarve. 

Av, kjo eshte per ty.

Kolec Toppalli Akademik, Doktor shkencash dhe drejtues kërkimesh shkencore.

Kolec Topalli është autor i dhjetëra librave, artikujsh e kumtesash, si bashkëpunëtor i më shumë se 30 revistave shkencore brenda e jashtë vendit, me botime në 5 gjuhë të huaja. Pedagog i Fonetikës Historike në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Tiranës dhe nga viti 1997 është bashkëpunëtor shkencor i Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave. Ka botuar "Theksi në gjuhën shqipe", "Për historinë e hundorësisë së zanoreve në gjuhën shqipe", "Zhvillimi historik i diftongjeve të shqipes", "Sonantet e gjuhës shqipe", "Fërkimoret e afrikatet e gjuhës shqipe".

Me vjen keq, shume shume e varfer si rezume. Sorry, I dont buy it. But thanks, anyways.

Si thua ta biesh dhe ti rezumene e ti bejme nje krahasim?

Pikrisht, ndaje me ne nji CV te shkurt tanden. Nuk ke nevoje te shruash emrin. Mjafton viti i lindjes, edukimi dhe arritjet akademike, plus ca rreshta persa i perket publikimeve. smiley

A ka mundesi, te lutem, dizertacionin e ketij? Doktor nuk do te thote asgje. Doktor shkencash (nderi bile; honoris causa) eshte dhe Pacolli.

DISERTACION m.

Studim i gjerë që mbrohet përpara një këshilli shkencor për të marrë një gradë shkencore. Disertacion për gradën «kandidat (doktor) i shkencave».

Tema e disertacionit. Shkruan (paraqit, mbron) disertacionin.

 Kete dua te shoh, ta lexoj dhe gjithashtu te di se para kujt e ka mbrojtur.

Doktor nderi (honoris causa) nuk eshte aspak njelloj me doktoraturen; e para eshte titulli qe te jepet pa shkuar ne shkolle por kur ke bere dicka te vlefshme per komunitetin, ose i ke dhene ndihma monetare shkolles.

Najs zoto, you've started to come to your senses smiley

"A e ka target-in Këshilli Ndërakademik që të marrë vendime për ndryshimin e standardit të gjuhës?

Këshilli Ndërakademik nuk e ka target-in që të marrë vendime.......Më vonë këto vërejtje mund t’i paraqiten një  forumi që ka të drejtën e marrjes së vendimeve.

 

Cili është ky forum?

Nuk është përcaktuar ende se cili është ky forum. Ne si këshill thjesht kemi përcaktuar se ku janë të nevojshme disa ndryshime që nuk luajnë rol në standardin e gjuhës shqipe. Këto vërejtje do të mblidhen të gjitha dhe mund t’i parashtrohen një organi tjetër me të drejtën që të marrë vendime për t’u zbatuar. Janë vërejtje të përgjithshme, por më vonë mund të lindë nevoja dhe për hartimin e një fjalori tjetër drejtshkrimor edhe të përcaktohen më qartë disa rregulla të drejtshkrimit."

    E shikoni si funksion Akademia ne kohen e rrumpallizmit: ngrihen komisione dhe i propozojne ndryshime nje forumi qe akoma nuk ekziston smiley nuk i  dihet permbajtja.forma......  hajde rrumpalle  hajde... 

 

 

 

 

 

 

 

Eh ç'i hape vetes punë mi goce. 

 

Po lexoja shembujt qe kishte sjelle profesori ne interviste. Une rregullisht gaboj dhe shkruaj "Antar" ne vend te "Anëtar" dhe në pothuajse të gjitha rastet e ngjashme. Nuk kam probleme ë-sh në fund të fjalëve, por më është lipsur disiplinë ta vë atë ë-në aty ku duhet, kur është kaq e heshtur, dhe "e panevojshme", në mes të fjalës. Dikush, dikur më tha, "Paske probleme me ë-në". "Jo!" -ia gjegja unë, që pa e shpallur jam disi krenar që edhe pse jam larguar i vogël nga Shqipëria, përgjithësisht e zotëroj drejtëshkrimin në nivel të kënaqshëm. Hapëm fjalorin dhe pamë se isha gabim. Dhe më erdhi inat që rregulli nuk ishte përherë i njëjtë, sepse edhe "antar" ishte gabim, por edhe "pronëar" ishte sigurisht gabim.

Bëlendi smiley

Ma ne fund doli nje qe flet me sinqeritet. 

nuk eshte e njejte anëtar dhe Pronëar. sepse ne rastin e dyte pjesa e dyte fillon me zanore. dhe ne kete rast ë-ja bie dhe eshte pronar.smiley  shiko linkun me poshte te akademise se prishtines nga noshKaido

Shënim 2. Nuk shkruhet ë-ja paratheksore te fjalët e përbëra, kur gjymtyra e dytë fillon me zanore:bashkatdhetar, bashkautor, bashkudhëtar (bashkë); gojëmbël(gojë); i gjithanshëm (gjithë); kokulur(kokë); i shumanshëm (shumë) etj. (por:njëanësi, i njëanshëm, zëëmbël, sepse ë-ja fundore te gjymtyra e parë e tyre është e theksuar). 

like

PS: per sinqeritet dhe muhabet me mire te kishe zgjedhur shenimin 2:

Shënim 1. Për shkak të ngulitjes prej kohësh, të shqiptimit dhe të shkrimit në gjuhën letrare shkruhen pa -ë- fjalët: amtar, besnik, fillestar, furrtar, kishtar, lojtar, meshtar, nevojtar, ngatërrestar, pishtar, rojtar, zyrtar; atdhe. 

Me shembullin personal nuk po dua te bej gjuhetarin. Por duket se ashtu si qenka perkulur gardhi i rregullit per fillestarin etj. une me mendjen time kam perkulur rregullin (pa e njohur gjithnje) per antarin dhe ndonje dyzine fjalesh te tjera si kjo. Sepse me eshte dukur e panatyrshme te shkruaj anëtar. Me jep nje ndjesi të ngjashme mospranimi me rastin kur dikush shkruan "Unë kamë dy vëllezërë."

ose ashtu, ose ti duhet ti mesosh rregullat me mire...

Prit. Prit. Nje sekonde, Blend.

Ne cdo rast, pra edhe kur ia vërdhojme ne komente me dialekt, ka nje dallim me teper se thelbesor.

Kur shkruan antar apo anetar, e shumta qe mund te ndodhe eshte vonesa e postierit me 10-12 minuta.

Kur thua "Une kamë dy v(ë)llezër", pervec gangrenes dixhitale qe nis tek pikselat e ë-së, ngordhin edhe 17-19 balena blu njekohesisht ne detin e veriut dhe zhduket pa lene gjurme gjysma e tigrave te Bengalit. Gjysma e pyjeve te Brazilit thahet ne vend me shpresa te pakta rigjenerimi. Kamë. Thikë me shtatë presa! Tre cuname hedhin faren ne ugaret e oqeanit indian. Ishulli perballe Ksamilit dhe gurorja e Dajtit gerryhen brenda sekondes me 3456 metra kub gure.

Unë kamë nje vëlla ushtar. Kjo eshte fraza qe do paraprije Armagedonin.

E drejte, une mezi e shkruajta. S'ma merrte tastjera. Por a e ke idene sa shume shqiptare nen tridhjete vjec nuk e dine fare, fare se ku vihet kjo e shkreta ë, dhe ku jo. Mua me qellon te lexoj komente nga Facebook-u ne radio, dhe te them se eshte shume e veshtire te lexosh rrjedhshem. Duhet patjeter nje redaktor qe te korrigjoje, apo deshifroje komentet e shkruara ne nje "shqip i thencin". Ndersa akademiket diskutojne, populli po harron ta shkruaje gjuhen e vet, pa per te lexuar s'po pretendojme.

Nuk e di nese nje "autocorrect software" do ishte zgjidhja. Nga njera ane do ishte mire, se ndersa lexojme vazhdimisht gjuhe te shkruar sakte do mesonim te shkruanim sakte. Po mos na kthehet ne bumerang, dhe harrojme te shkruajme fare, ashtu sikunder nuk mbajme me mend numra telefoni.

E ke hasur kete perlen? 867 - 5309 http://www.youtube.com/watch?v=Vlfq8ytWpxY

SHKROVA.

              SHKROVA.

                             

                                           SHKROVA.

Edhe kjo me duheshte. smiley

ëorant smiley

nope. but I just took note smiley

Ndjese se nga cel ndaj i rashe shkurt smiley.  Doja te thoja qe me fjalen anetar mund te ngaterrohemi apo justifikohemi nga kategoria e shembujve ne Shenimin 1, qe per arsye sic thote rregulli te shqiptimit, ngulitjes se kohes etj, shkruhen pa ë.  Dmth ne vend te fjales pronëar te ishte zgjedhur psh besnik.  Po ashtu edhe ne lidhje me temen, qe le te themi (shume teorikisht) perqasja e heqjes se ë-se nga disa fjale sugjerohet per te njejtat arsye qe parashtron Shenimi 1. 

smiley.

PS: une s'kam pare njeri te shkruaj ate rast.  E kam vetem me te degjuar, e i thone iso-polifoni.  I fut nje ë dhe rimojne të tëra dhe të bëra smiley

AV na beri nder te gjitheve dhe vuri nje link te rregullave drejtshkrimore kur vjen puna tek ë-ja, nga instituti albanologjik i prishtines.

http://www.drejtshkrimi.net/zanoret/eepa...

qe gjithashtu tregon se J..Kolec Topalli nuk i di rregullat e drejtshkrimit...

Shpejt ka me i ardhe rradha edhe paskajores me u zyrtarizue. smiley 

ore qenka e vertete kjo historia ê?une mendoja se ishte thjeshte çeshtje komentesh nderpeshkore (kisha lexuar ca komente para ca javesh),por paska dale akademia vertet per problemin e ê

ps une pervete sma ndjenje per ê sepse ose e ve atje ku nuk duhet ose nuk e ve atje ku duhet smiley

 

Ajo që më bezdis disi tek kjo puna e ë-së të paktheksuar, është se me heqjen e saj, gjuha hiperthjeshtëzohet, deri në kufijtë e budallëkut. 

Mua më pëlqen më shumë një fjali e tillë: Kam shumë punë. 

Sesa: Kam shum pun. ky versioni i dytë, duket si gjuhë simpëlltonësh. 

 

Sipas drejtshkrimit shkruhet hasm dhe ne propozojmë që të shkruhet hasëm, sepse kështu shqiptohet në gjuhën e folur.

Tani nje pyetje kam une : Per ke gjuhe te folur e ka fjalen zoteria? Gjuha e folur ne zonen e Tiranes, kur perzierja e popullates te disa krahinave ka shpikur nje gjuhe me vete? Apo ndonje "gjuhe te folur" gjetke?

Si fillim kjo fjale( hasem) rralle here perdoret ne trajten e pashquar te saj, por perdoret si hasmi. Ndonese mesa di une kjo fjale s'ka ndonje perdorim te gjere ne te folur.Te them te drejten s'jam as e sigurte nese eshte fjale e shqipes.

Por pervec kesaj, germa "ë" vendoset ndermjet dy bashketingelloreve per te lehtesuar folesin. 

Sidoqofte ajo qe eshte me e rendesishme eshte mungesa e seriozitetit te ketij insitucioni, ne vend te merren me shqiperimin e huazimin dhe pastrimin e gjuhes nga barerat e liga, merren me karagjozlliqe pa kuptim.

  

 

skuthlliku, thuj. skuthlliku. Bjeri derrit ballit! Kur i dalin petet lakrorit, japim intervjura sqaronjese ne te tipit krisma nuk ka patur.

ps. une nuk besoj ne asnje titull me nder doktor nderi te Rrumpalla Times.

 

A ka nevojë sot shqipja e njësuar për reformë drejtshkrimore?

Unë besoj se po – sikurse e kanë vënë në dukje kolegë të shumtë para meje, drejtshkrimi i shqipes, i sanksionuar në Kongresin Drejtshkrimor të vitit 1972, mund të thjeshtohet dhe të përmirësohet nga pikëpamja funksionale.

 

Nga kjo pikëpamje, vend për reformë drejtshkrimore ka; sikurse ka edhe gjuhëtarë profesionistë kompetentë, për të pikasur ato pika të dobëta në sistemin drejtshkrimor, ku mund të ndërhyhet (të tilla si ë-ja e patheksuar).

 

http://xhaxhai.wordpress.com/2012/07/02/vetullat-e-shqipes-se-shkruar/

 

Kjo është mbledhja e dytë për këtë vit, në të parën u diskutua për fjalët e huaja në gjuhën shqipe, kryesisht për anglicizmat. Këtë radhë, mbledhja kishte si temë problemet e drejtshkrimit të gjuhës shqipe dhe konkretisht të zanores së patheksuar ë. 

 

http://www.peshkupauje.com/2012/07/shkurt/emil-lafe-akademite-e-shkencave-po-shkaktojne

Nxorri Apple ate fushaten "Think different". U be nami ne Amerike se gardianet e gjuhes thane se duhej shkruar, "Think differently". Edhe hic pastaj. Kjo fushata fitoi cmime sepse rezultoi shume e suksesshme dhe Apple beri namin me shitje.

Nuk besoj qe americanet(usa) kane probleme ekzistencializmi. Ne ne kete kohe PO . Americanet kane institute kerkimore shkencore me shume se c'do vend tjeter. kane ushtrine me te forte ne bote. d.m.th kane edhe gurin edhe aren. Ne nga ana tjeter nuk kemi asnjeren ne kete kohe. Ajo qe dua te them eshte qe krahasimi qe sjell nuk ka vlere ne shqiperi.. une personalisht mendoje qe keto ndryshime nuk jane te sinqerta (per hire te shkences dhe gjuhes) por jane bere  per rrevanshizem,protagonizem te theksuar krahinor.

te lutem ve re nje gje tek intervista e Kolec Topallit: pasi e thekson qe komisioni i tij nuk ka fuqi ekzekutive por vetem te propozoj . thekson me pas qe keto ndryshime do ti propozohen nje forumi qe te marrin formen perfundimtare. Ajo qe mua me djeg eshte :Ky forum nuk ekziston .ne forme ,permbajtje etj. nuk ka status nuk ka perberje pra shkurt dhe shqip nuk eksizton .Por  do te  krijohet Pasi te behen propozimet. e kupton se c'organizim ka Akademia e shqipove..

ne s'kemi asnjeren??? ne kemi ushtri anetare te natos, plot dinjitet... ne kemi aren e 1 miljon arrave, 3 miljon ullinjve...

superfuqi e vogel ne Nato. me 3 helikoptere, dy barka (Xha Barka kapiten i me te madhes), e te tjera ASETE ushtarake

na e shpifet me ket debat shterp 

na hap nje teme me inteligjente/eçituese..

jo po  te pres ty te besh noj shkrim, se pertej noj komenti snob si knej apo anej nuk te gjej kurkun origjinal. Kollaj ju me vickla sa knej anej, merreni vesh iher e pergjithmon e's me kacurela i ka hik koha, asht vu n'gijotin qe nga koha e windows 98, mbi te gjitha e kan legjetimu vete bashkit e ministrit jo po do e gjallnojm ne tashti ..ouffaa

Edhe iher ppu gjuhesia problemi esencial ,ju bofsha blogun nese e cilsoni vertet te tille ket teme!

shi kto, e gjeten problemin tek keyboardi...Bashkim Kopliku i pari me duket qe vuri re kete te mete te gjuhes tone. po ç do e zevendesojme me q meqe keyboard-i amerikon nuk e ka

shhhhtt..se s'merr vesh. ene zulut e kan nje keyboard me germat e tyre, po ne fuqia e Natos, s'e bejme dot nje?

jo un nuk e nij vetem tek keyboard por tek e gjitha, gjuh primitive jemi, problemi nuk qendron vetem ne mbajtjen gjall te gjuhes por dhe tek mbajtja ne kafaz i saj, pik viz o kshu o ashtu kutija ,valixhe e ca te doni ju. Boni ca dissertation te ua mbushni menjen atyne se neve na e shpifni eniuej 

mos haroni CV-te e bukra pfffffffffffffffffffffffffff ju dhjefsha debatin ne vend te permbajtjes mbetet ne korniz!!

ca ke me CV-te mi...

tregojini ne venin e vet jo ktu dreci e mori! Apo ka dal noj lajmrim per pun qe nuk e kam pa!

ca ke moj skizofrene si bertet ashtu si e lujtme menc?

dreci??? muhahahahahaaa smiley hajde katnare hajde... smiley

shttt...mos me te shame 

ku o e shamja mer jahu??? smiley

noshka zotrulsi ka kohe qe ka hup shikimin mos u lodh me te nuk dallon dot ofendimet

un skizofrene thenk u very mac smiley ma te shnetshme  menderisht nuk bohem shifni pak ato sfrustracionet sindrom nacionaliste qe keni vete e na  lini rehat meqe keni nje memorje drejtshkrimore ku sulmoni.  Si nuk ke turp njiher ce cdo gje e kthen ne nivel personal kush eshte semur ketu un apo ti  pfffffffffffff kam meshire per ty 

Ti moj je skizofrene... shperthen ne nerva si e roitur, kot, po KOT fare ama. Shume mire mund ta injoroje fare temen, ose te jepje ndonje "mendim" personal... ti thjesht erdhe duke bertitur. Dhe je akoma ne krize. Ve bast qe po dridhesh e gjitha nga kriza nervore.

As nuk po te ngacmonte kush njehere... shpertheve!

Mendoj qe ne themel te kesaj sjelljeje eshte pamundesia jote per te shkruar gjuhen tende sakte.

ti ke meshire per mua? muhahhaahhaaaa... cecene! smiley

ti je i 'rritur'..dhe kot me u fut me te fol, po e ke gabim ket rreshtin e fundit me duket.

Po ti zotrules pse nuk e injorove? Un shpreha mendimin tim dhe e thashe me shume se qarte ate, nga ana tjeter diagnostifikimi  yt nuk eshte vecse nje pasqyre ndaj asaj cfare ti  je apo ndihesh.UN nuk dridhem kam nje stature te qete gjithmone edhe kur ti enderron te kunderten por me vjen keq per ty .. shpirt i humbur .. enderro negativisht mbi gjendjen e te tjereve por nuk eshte ai realiteti,por nese keto endrra te bejn te ndihesh mire, pse jo them un , enderro , realiteti gjithsesi eshte ndryshe.

tape fare! ose je esell dhe keshtu je ne te vertete...

kush enderron moj? me subjekt ty? aaaaaaaahahahahahaaaahahahahahaaa.... hillerjes!!! smileysmileysmiley

diganostifikimi

 

aaaahahahahahaaaaa ahahahaha muhahahahahahaa gh-gh-gh ghaaaaaa

smileysmileysmiley

s'e kish ngju kolejsjani qket fjal pi kohsh...

keshtu eshte kur perdor fjale me te medha se ta lejon in... in... ah! s'po me del... in... inteligj... 

kuptoje vete

me vjen mire qe kapesh tek keto detaje, afirmon faktin qe je njeriu i detajeve smiley asgje me shume! Por ky fakt as nuk me gezon as nuk me merzit ne vetvete, thjesht rrit meshiren ndaj teje .. per kete nuk e di ne duhet e gezohem apo merzitem, realisht asnjera ndihem krejtesisht neutrale ndaj teje.

smileysmileysmiley

po neutrale, moj neutrale te ndihesh. edhe natyren cecene te mos e nderrosh.

neutrale te ndiheshe edhe kur erdhe duke u cjerre si e lajthitur. skizo. smiley

(u perserite ca si shume... s'te dalin fjalet nga kacabunjte!!!) smiley

po te le te shijosh momentet e lumturise packa se justifikimin e tyre e di.Ti mund te jesh skizofren i paster, por nuk po ta them une un thjesht e  konstatoj.

smileysmileysmiley

priceless! kur kopjon? absolutely priceless...

smileysmileysmiley

na ashtu matemi, me CV, jo me cm. Kush e ka CV-ne me te madhe smiley

Alidea e lexove intervisten?  Tani pyet veten. ky koleci me komisionin gjysmak te tije(se gjysma iken) propozon ndryshime tek nje forum  vendim marres qe nuk ekziston akoma?? Si ka mundesi qe ti hysh nje procesi (ndryshim) dhe te mos jete e percaktuar qartesisht rruga qe duhet te ndjekur. Por diskutohet te dale ku te dale? keto quhen Provokime sepse nuk jane serioze...

Galile e lexova, po komentet ua drejtoja ketyre te ditunve qe komentojne posht intervistes, me ndotes nuk bohen lene lene po e kan bo fushbeteje kush eshte me i afte etj etj.. mjer ne thuj, sidomos keta te ikurit anej  kerkjon te afirmohen me akuza boshe. Kete nxorra si perfundim, lere pastaj komentet ofenduese qe thuajse jane bere pjese e identitetit qe kane. Per meshire jane sinqerisht! Asgje konstruktive !

mos e ke gje ate topallin ti moj... kokrren e injorantit? se injorant eshte, jo per gje. nuk ndryshon gje lidhja jote me te.

nuk e kam anjigjo  asnji Topall smiley 

spiritus un pij ne fundjave smiley 

sa birra paske pire sot smiley

edhe ne ne angli nuk pim perdit...c'ne ju andej ahahaa

Eh kta dashakeqsit i kane marre gjithmone ata dashamirsit. Po pemen me koqe gjuajne te gjithe, domosdo.

ajt shnet pra, se kena i cik konjak qe ka gjith diten qe pret per mua

Se çfar akademiku e çfar niveli ka Topalli , është tjetër mesele .Por në kohën që kishte Akademik , ishte aq i bezdisshëm e i përunjur para dyerve të Akadmisë sa që nuk dinin Çfarë të bënin me të ( e kishin dhe pak frikë smiley  Nga që u vinte Gjynah e vinin të mblidhte letrat në tokë kur i binin ndonjë Akademiku . SOT Akademik është edhe dok .prof master digri e PDH-in Shaboni dhe Emini .

Thelbi i Intervistës , që mendoj se askush nuk e ka lexuar të Plotë si gjë pa vlerë , mbllaçitje e gërmëzime , qëndron në këtë Përgjigje që e kam prurë të PLOTË. Dhe ky përfundimi im është sepse askush nuk e ka perifrazuar dok , prof , master digri e PDH -i Kolec Topallin smiley në thelbin e Intervistës së tij për ta komentuar se ÇFARË ka dash të Sqarojë !!!!!!

 " U paraqitën disa raste me të cilat mendohet që të ndryshohet përdorimi i saj në disa drejtime; kur mund të shtohet, kur mund të hiqet dhe kur mund të ndryshojë pozicionin brenda fjalës. U bënë propozime për njësimin e rasteve të njëjta me zgjidhje të dyfishtë në drejtshkrimin e sotëm të kësaj zanoreje, si gjatë fleksionit, ashtu edhe gjatë formimit të fjalëve, për të mënjanuar kështu përjashtimet dhe për thjeshtimin e mëtejshëm të ndonjë rregulle të shkrimit të ë-së, në pajtim me gjendjen e sotme të shqipes standarde etj."

Pa vjatur tek Fleksioni smiley kush Ju Lutem mund të na shpjegojë se Çfarë ka dash të thotë me këtë Akademik Topalli  .....

për të mënjanuar kështu përjashtimet dhe për thjeshtimin e mëtejshëm të ndonjë rregulle të shkrimit të ë-së, në pajtim me gjendjen e sotme të shqipes standarde etj.....

për të mbritur më pas në cpengime shkëncore të ...Rasteve që u paraqitnë e Propozimeve që u bënë . Kush për kë Rast se kështu ...rri që rri kam kundërshtime edhe unë si Akademik i Pritshëm ( sa të marr PDH-in ) . Pa le më Hopa- Hopat me studiues Kalibri që ka pas vetes ! Kam merak se mos Rastet dhe Propozimet kanë ardhë nga Akademik të Institutit të Misrit dhe Orizit ...Topall për Topall mo !

 

 

Uee, msusi im. I pese te qelbet mezi ma ka dhon smiley

prandaj i ha è-tè ti dermèn smiley

P r nj , q ti s'e v

Ca njerez boshlleqet ne formimin e tyre edukativ ne ciklin e ulet shkollor ja veshin gjuhes. Eshte me e lehte te pranosh se eshte faji i gjuhes sesa paaftesia apo mosvemendja e tyre gjate ores se mesimit. Nuk ka asnje arsye qe nje njeri qe ka bere bukurshkrim, abetare apo ka lexuar Cufon te mos e dije qe 'gojetar' apo 'anetar' shkruhen me germen ë ne mes.

Sa per Kolecin ai na hedh ca shashka..te jap ë ne hasem e do te marr ë-në ne cdo ligjerim tjeter pastaj do hidhem njehere andej nga paskajorja per te kompletuar revanshizmit tone kulturor-lokal-shkodran.

Sipas drejtshkrimit shkruhet hasm dhe ne propozojmë që të shkruhet hasëm, sepse kështu shqiptohet në gjuhën e folur .

Po lexoja shtypin sot dhe m'u kujtua ky shembull:

BalkanWebShkodër, vritet për hasmëri një 40-vjeçar 3 në kërkim 

Tani, si propozohet nga Keshilli?  Te shkruhet hasëmëri, hasëmërohem, hasëmëruar?

Jashte teme:

Një ditë më përpara Lëvizja për “Mendim të Lirë” apeloi për ndërgjegjësim të shoqërisë dhe strukturave shtetërore për ndaljen e fenomenit të vrasjes për gjakmarrje. “Në emër të Maries, ndal gjakmarrjen” ishte motoja e marshimit në pedonalen e qytetit të Shkodrës, ku u mblodhën dhjetëra qytetarë në një protestë kundër këtij fenomeni, duke marrë shkas nga vrasja në Dukagjin e 17-vjeçares Marie Qukaj, për shkak të gjakmarrjes. (shqiptarja.com)

O Monda, e kam thene edhe disa here te tjera por po e perseris prap. Gjakmarrja nuk luftohet me ecje n'pedonale, por me te njejten menyre sikurse eshte ba lufta e klassave ne komunizem. Dmth qe ne bankat e shkolles e deri tek tavolina e bukes, kur e gjithe familja mblidhet per te ngrene e per te folur. Duhet te punohet ne te kater anet qe fenomeni dhe ato qe e ndjekin duke e ushqyer e duke e bere qe te rritet me shume, duhet te perbuzen nga shoqeria ne te njejten menyre sikurse jane perbuzur ca fenomene e veprime apo grupe njerezish gjate diktatures. Ne shkolla duhet te kete programe te posaçme qe ti kushtojne kohe e te perfshijne propagande e diskutime gjate takimeve me prinder, ku tu kerkohet qe te punohet shume dhe ne menyre konstante me femijet qe te perbuzin fenomene te tilla te cilat na demtojne te gjitheve, jo vetem viktimat dhe familjet e tyre. 

Anetar, or Kolec eshte ai qe merr ane!!! 

Nuk merr an!

Rojtar eshte ai qe ruan. Jo ai qe ben roje!! Se ai qe ben roje eshte,...roje!

Sic eshte shqiptar ai qe flet shqip jo shqipe me dy pika nalt!

Po ti i din keto apo jo!!

Tjetere vende te fle lepurie tyne!! Tjetere vende!

Ee,  Eeee? 

Ee shejtan!! smiley

 Nje kuvend njerezish te shkolluar, ku  flit lirshem e me shpirt, per te miren e gjuhes, nuk ka vend per ..."revansh"-in, qe ka pikasur Lirka.Ne te  kunderten,  vjen era.... mish dhije.

Kto qi thotë ky pr.dr.i nderuar janë çështje për tu gjend "kola në punë" Ai e di mirë se kto çështje janë shtelluar e ka pasur diskutime që para 72 dhe gjuhtarët kanë vendosur kështu për një sërë arsyesh psh fjala hasm është pa "ë" pasi në të shquar ajo është e detyruar të bëj hasmi dhe jo has(ë)mi. Është e pamundur që të mos ketë përjashtime nga rregulli bile bile përjashtimet vërtetojnë rregullin.

Dr prof përveç të tjersh e di se gjuha shqipe nuk ka shqiptim normativ pikërisht që rregullat drejtshkrimore të ndihmonin dhe në shqiptim dhe jo e kundërta.

Një 40 vjeçar në rregulla gjuhsore është shumë pak për të menduar për ndryshime aq më shumë ndryshime që janë shtjelluar e studiuar që në fillesat e veta.

Kush ka para per te hedhur poshte qe sponsorizon te tilla prapsira? Kush eshte sponsori?

Kushdo te jete, ato jane therrime .... qindarka. Te egzekutosh nie komb te tere me qindarka? Ia vlen barra qerane 100 here. Investimi apo menyra me efikase per t'i shpenzuar. S'ka nevoje te te sulmoje ballore ...

Po mir te pakten t'ja dime per faleminderit. Pse fshehurazi?

Po s'eshte fshehurazi o bure I dheut!
ai deklaron publikisht qe shqiptaret NUK e dine historine e tyre!!!! Per kete 100 vjetor, "dhurata" me e vyer qe i behet atij kombi eshte atentati ndaj historise!
kryeminister kryehistorian!!!
"Armet me te cilat u furnizuan luftetaret e lirise (sic!!!) u paguan me paundin e taksapaguesit britanik!!! "

What? Nuk jam ne brendesi te ketij muhabeti, here e pare qe e degjoj smiley

smiley  Kryeministri kryehistorian. Kush ja tregon historinë ktij apo po bën ndonjë PDH në histori.Po s'ka fushë ku ka njohuri. Erudit ma erudit! Sa ka humbur historia e mjeksisë nga përfishrja e tij në shkencen e hajnisë.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).