Intelektuali dhe mendimtari i njohur bën një analizë me tone të forta kritike mbi debatin për gjuhën, për ndryshimin e standardit, për unitetin kombëtar dhe për trajtimin e 100-vjetorit të Pavarësisë ndër shqiptarë

Arbën Xhaferi mendon se debati mbi gjuhën standarde shqipe është një debat i stisur nga një grusht njerëzish që duan të lëkundin të vetmen vlerë identitare të mbetur pas viteve ’90. Intelektuali dhe mendimtari i njohur në një intervistë për gazetën “Shqip” flet me tone kritike për ata që i quan “militantë” të ndryshimit të standardit, për prapavijën politike që qëndron pas dhe për realitetin që po jetojnë shqiptarët. Duke iu përgjigjur pyetjes mbi mungesën e ftesës për Rexhep Qosen në akademinë festive të 100-vjetorit të Pavarësisë, Xhaferi thotë se ai është një polemizues i përhershëm që nuk pajtohet, por duhet pranuar ashtu siç është për kontributet që ka dhënë.

Zoti Xhaferi, pak kohë më parë, prof. Emil Lafe foli për një përçarje gjuhësore(Shqipëri e Kosovë), e ushqyer nga Akademitë Përkatëse të Shkencave. A konstatoni të njëjtin problem?

Nuk di saktësisht se çfarë ka thënë në deklaratën e fundit prof. Lafe, por jam i sigurt se e ka thënë me përgjegjësi. Nuk besoj se mund të paraqiten dy blloqe gjuhëtarësh të formuar, përkatësisht të përçarë mbi baza rajonale. Ka qenë dhe ashtu do të mbetet: standardi gjuhësor që luan rolin e indit ndërlidhës kombëtar, do të ketë më shumë përkrahës te shqiptarët jashtë Shqipërisë, përfshirë këtu edhe Kosovën. Ndonëse, në 20-30 vitet e kaluara arsimi në gjuhën shqipe pësoi rënie të vazhdueshme, megjithatë nuk u gjunjëzua dhe sot bashkë me TV-të publike dhe sistemet e tjera informative publike apo private, janë bërë bartëse e inkulturimit edhe gjuhësor të shqiptarëve. Në sistemet demokratike, për shkak të lirisë së fjalës, çdo gjë mund të shndërrohet në problem. Një grup, ose thënë më saktë një grusht njerëzish të organizuar mirë, mund të krijojnë përshtypjen se diçka e kalbur qenka në themelet mbi të cilat ndërtohet Shqipëria. Ata paraqiten zhurmshëm në opinion, paralajmërojnë kriza sikur të ishin vetë kalorës apokaliptikë dhe ofrojnë zgjidhje të menjëhershme: ndërrimin e identitetit.

Aktualisht, tema e parapëlqyer e atyre që dëshirojnë të imponojnë qasjen “kritike” në vlerësimin e proceseve politike, historike, shoqërore në përgjithësi, është vlera e vetme gjithëkombëtare që na mbeti pas rrënimeve shkurtpamëse të viteve të ‘90, gjuha e standardizuar shqipe. Në ligjërimet e tyre gjuha standarde shqipe trajtohet si një vlerë ordinere, duke mohuar rëndësinë strategjike të saj në kombformim, shtetformim dhe rrjedhimisht në krijimin e kohezionit të pazëvendësueshëm kombëtar. Hapja e temave më të rëndësishme kombëtare nga qarqe joformale është guxim i madh ose mungesë brengosëse e vetëdijes për peshën dhe rolin rrënues të këtyre kontestimeve. Lidhur me pyetjen tuaj kam dy probleme: mungesën e informatës për prononcimet e profesorëve të nderuar dhe me inkonpetencën time për çështje gjuhësore… Mirëpo, meqë pyetjet tuaja janë të natyrës politike (ato në këtë fazë mund të jenë vetëm të tilla), mora guximin që këto çështje t’i  komentoj nga këndi i politikës. Vërejtjet legjitime dhe kryesore e individëve të ndryshëm, qofshin ato të drejta, qëllim mira apo hileqare, kanë të bëjnë me natyrën politike të vendimmarrjes. Ata thonë se vendimi për njësim të të folmeve, të dialekteve dhe krijim të një gjuhe të njësuar(unike) paska prapavijë politike?! Gjithkund në botë këto vendime merren në institucione politike. Kritikuesit e ndërlidhin idenë e standardizimit me politikën, ngaqë për ta nocioni “politikë” ka konotacion negativ. Mirëpo, vendimmarrja për standardizim të një gjuhe gjithmonë ka qenë politike, të paktën derisa nuk zgjidhet kodi i njësimit. Nëse ky argument nuk mjafton, atëherë shtohen etiketat e tjera, si “fryt” i komunizmit, i Enver Hoxhës, i politikës anti-shqiptare që synuaka ta eliminojë gegërishten dhe të prodhojë një gjuhë hibride. Nëse ky argument nuk krijon sasinë e paramenduar të indinjatës, të neverisë, vazhdohet me inputime, me shpifje, me etiketa të variantit “komunist, tradhtar, bashkëpunëtor…Me këto etiketime nuk besoj se arrihet diçka pos që kontaminohet atmosfera brenda një shoqërie. Pra, krijimi i gjuhës standarde është vendim “par excellence” politik, i domosdoshëm në zhvillimin kombëtar, i pazëvendësueshëm në procesin e shndërrimit të një populli në komb. Sot popujt më të zhvilluar të botës, amerikanët, anglezët, francezët, gjermanët, skandinavët, italianët, hebrenjtë, pastaj turqit, arabët…i kanë standardizuar gjuhët e tyre, kështu që nuk kanë më probleme në komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm, as me refuzim të zbatimit të idesë që do të krijonte përçarje të pariparueshme dhe gjithsesi destabilizuese, të shoqërisë, të kombit, të shtetit. Anglishtja, bie fjala, përdoret në të katër anët e botës. Ruajtësit e standardit janë institucionet, qofshin ato amerikane, angleze, kanadeze, jug-afrikane, australiane, etj. Gjermanët, austriakët, zviceranët, edhe pse jetojnë në shtete të ndara, kanë krijuar një këshill të përbashkët gjuhësor, që vazhdimisht e mbikëqyr ndërveprimin gjuhësor, duke ruajtur me xhelozi cilësinë dhe pastërtinë e gjuhës gjermane. Hungarezët e ndarë në disa shtete janë edhe më radikalë, ndërkaq francezët, në kuadër të planifikimit gjuhësor, krahas kontrollit të brendshëm të përdorimit të gjuhës franceze, bëjnë çmos që t’ia kthejnë shkëlqimin gjuhës franceze. Projekti i tyre i frankofonisë, ndonëse shumë i shtrenjtë, megjithatë këmbëngulësish zbatohet.

Sllavët, më konkretisht ata jugorë, kanë përsosur mjeshtërinë e formimit të gjuhëve të reja nga mbetjet e ndryshme historike. Kjo mjeshtri e mitizimit të dallimeve të vogla, siç do të thoshte S. Frojdi, ka gjasa të formojë kombe mitike. Qesharake apo jo ky proces është në përfundim e sipër: boshnjakët kafes do t’i thonë kahva, kroatët kava, serbët kafa, ndërkaq maqedonasit, për inat të grekëve, kafen do ta quajnë tursko kafe. Shqiptarët, që kanë një milion dallime nga gjuhët sllave, do të vazhdojnë punën e Sizifit, do ta rrokullisin pareshtur gurin e fatit të tyre.

Një fjalë e urtë latine thotë: “Quius lingua eius regio” (E kujt gjuha, atij territori). Këto shprehje të urta popullore zbulojnë mekanizmin, vetëdijen e formuar të një populli për rolin e gjuhës standarde në krijimin e ndjesisë për përkatësinë e individëve ndaj një kodi të përbashkët. Ndërhyrja e politikës në këto çështje është vetëm iniciues, ndërkaq punët e tjera i kryejnë specialistët. Argumenti që përdoret nga kontestuesit që e ndërlidhin gjuhën standarde me politikë, me komunizmin ose Enver Hoxhën nuk janë të vetëdijshëm se çfarë lavdërimi i bëjnë komunizmit dhe Enver Hoxhës.

Akuzat mes gjuhëtarëve, por edhe ndaj Akademive të Shkencave përkatëse sa vijnë e shtohen. Pas 20 vitesh tranzicion, a është një stad normal ky i mendimit shkencor?

Dhe do të shtohen. Shkaku duhet kërkuar te mendësia e neglizhencës. Shpeshherë jemi të prirë që përgjegjësinë ta bartim te akademitë, te ajo e Shqipërisë dhe te ajo e Kosovës. Kjo lehtësi për transferim të përgjegjësisë te tjetri nuk e korrigjon gabimin, por e bën atë pakorrigjueshëm. Akademikët tanë nuk kanë detyrim ligjor që të merren me çështje politike, qofshin ato me rëndësi parësore kombëtare. Mungon ligji që, si në vendet tjera të përparuara dhe demokratike të Evropës, do t’i detyronte akademikët që intensivisht të merren me çështjet gjuhësore.

Një gjuhë mund të mbrohet nëse formalizohet, merr statusin e gjuhës zyrtare, nëse kodifikohet, grafizohet, pastrohet nga brenda dhe jashtë, lirohet  nga neologjizmat, kalket, frazeologjitë shterpe, ndërhyrjet në sintaksën e gjuhës shqipe, etj. Njëri ndër faktorët më të rëndësishëm që i ruan funksionet dhe kapacitetet ripërtëritëse të një gjuhe është planifikimi gjuhësor, që disa e quajnë, e krahasojnë me inzhinjeringun gjuhësor. Gjuha shqipe luan një rol shumë të rëndësishëm në procesin e kombformimit. Shqiptarët, të ndarë me besime fetare, me krahina që ushtrojnë presion të madh në krijimin e një spektri identitetesh antagoniste, të ndarë, madje edhe kulturalisht, janë të ekspozuar ndaj një trysnie, gati të papërballueshme që identitetin e tyre ta ndërtojnë mbi premisa, që vetvetiu prodhojnë antagonizma, konfrontime. Militantët e ndryshimit të standardit gjuhësor nuk marrin parasysh pasojat që mund të shkaktojë një ide e tillë.

Sipas jush, a duhet të ketë një diskutim mbi standardin dhe a po bëhet në kahun e duhur?

Diskutimet duhet të jenë të vazhdueshme, por vetëm në qarqet e specialistëve. Ideja e planifikimit gjuhësor kërkon kujdes, mbikëqyrje të përkushtuar mbi procesin e zhvillimit apo ngecjes, përtharjes së gjuhës shqipe. Mirëpo, gjuha, si shtrat i formimit të identitetit kombëtar, meriton një kujdes më të madh se sa një deklaratë në mediumet masive të komunikimit. Si çdo popull i qytetëruar edhe ai shqiptar duhet ta institucionalizojë kujdesin për ruajtje dhe zhvillim të gjuhës shqipe, pa të cilën nuk mund të ruhet identiteti jonë kombëtar. Mbi këtë veçori është formuar vetëdija jonë kombëtare dhe shtetet shqiptare. Të shprehem në mënyrë tautologjike: çdo debat nuk është debat, sidomos nëse ai përgatitet në margjinat e shoqërisë nga persona jo kompetentë dhe në tubime jo formale. Pa marrë parasysh etikën e motiveve, me këto çështje strategjike për një popull nuk mund të merret çdo kush. Modeli i shteteve të përparuara demokratike duhet të shërbejë si udhërrëfyes për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Çdo popull dhe çdo shtet duhet të krijojë politikën gjuhësore, pastaj planifikimin gjuhësor dhe, së treti, standardizimin e gjuhës. Populli shqiptar, në momente më të vështira arriti të zgjidhë një varg çështjesh të rënda gjuhësore, si është grafizimi, zgjedhja e kodit gjuhësor mbi të cilin do të standardizohet gjuha dhe në fund gjeti mënyrën për normativizim të gjuhës shqipe, pa kundërshtime shqetësuese. Shqetësimi juaj, lidhur me kahun e  këtyre diskutimeve, është i kuptueshëm, por njëkohësisht jo aq real: kah tjetër nuk ka, as që mund të ketë. Sot e mot!

Mendoni se ka ngjyrime politike edhe në këtë rrafsh?

Politikë ka gjithkund dhe në çdo kohë. Kjo është normale. Por, në këtë rrafsh të diskutimit është me rëndësi të merret parasysh konteksti kohor dhe ai historik-politik. Nëse në një kontekst  tjetër kohor, një ide ka pasur respekt sublim, në kontekstet e tjera shoqërore historike e njëjta ide do të perceptohej si komedi. Dikur Aristoteli i madh pat thënë se të gjithë njerëzit janë të barabartë, pos robërve dhe grave. Një mendim i këtillë sot do të vlerësohej si tallje e pagdhendur, e padenjë, që të humbet koha duke debatuar për të. Politikanët, këta mjeshtra, që operojnë magjishëm me gjysmë të vërteta, në fillim të ligjërimit të tyre mund të mbështesin një ide, ndërkaq në fund të fjalimit të tyre mund të afirmojë ato teza me të cilat, fillimisht, ata vetë nuk pajtoheshin. Në këtë fazë historike, që mund të përkufizohet si sundim i demokracisë dhe i pluralizmit, vetvetiu janë krijuar kushte që shumë njerëz, kryesisht egocentrikë, pa hamendje të hyjnë në politikë pa ofertë reale. Që tani ka filluar procesi i seleksionimit që natyrshëm do ta pastrojë skenën politike nga ata që nuk kanë asnjë ofertë. Me këtë përfundim, njëkohësisht do ta humbë seriozitetin edhe ndërhyrja e tyre në proceset politike dhe të tjera.

A po shfrytëzohet sipas jush ky 100-vjetor i Pavarësisë për një unitet kombëtar? 

Po qe se çështja e unitetit kombëtar do të varej vetëm nga dëshira e një populli që të bashkohet, me siguri shënimi i 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë do të shërbente si shtysë për t’u afruar sa më shumë me ata që e afirmojnë këtë ide. Por, siç dihet, ky problem nuk varet nga vullneti i mirë i shqiptarëve, as nga politika që ndiqet nga ata. Vendime me peshë të këtillë nuk i takojnë kategorisë së politikës ditore, por marrëveshjeve afatgjata dhe gjithëpërfshirëse në mes të dy popujve.

Po në kuadrin e 100-vjetorit të Pavarësisë, është folur shumë për një ftesë të munguar të Akademisë së Shkencave për akademikun Rexhep Qosja. A keni një reagim për këtë rast?

Profesor Qosja gjithsesi nuk është i rehatshëm. Ai është polemist i lindur dhe nuk i duron situatat ku ai duhet ta luajë rolin që dikush tjetër ia cakton. Ndjenja e tij për dinjitet dhe integritet është shumë e zhvilluar, kështu që ai nuk përton që të polemizojë me ata që sipas tij kanë qëndrime të gabueshme. Mendoj se kriteret që manifestojnë cilësinë e kulturës së tij, postulatet e tij morale, i krijojnë më shumë probleme atij se sa shoqërisë shqiptare. Duke marrë parasysh kontributin e tij ndaj kulturës dhe kauzës shqiptare, mendoj se duhet të tolerohet, të pranohet ashtu si është ai dhe jo si e parapëlqejnë të tjerët. Historia letrare dhe politike e shqiptarëve shënoi një rast tjetër, atë të një munguesi të madh, të Lasgushit, heshtja e të cilit ishte më kumbuese se sa zallahia e turmës. Nuk duhet të krijojmë të dytin.

Çfarë do duhet ta merrte më shumë vëmendjen e politikanëve, gjuhëtarëve, intelektualëve, por edhe mbarë shoqërisë shqiptare në këtë vit?

Të zgjidhin problemet që varen prej tyre, duke filluar prej higjienës së ambienteve ku jetojmë, veprojmë dhe argëtohemi, deri te mbikëqyrja e pastërtisë së gjuhës. Bota antike pat marrë një qëndrim që gjatë garave olimpike të ndërpritet çdo armiqësi. Do të doja që, të paktën sivjet, t’i groposim armët dhe gjuhën e urrejtjes dhe të zbulojmë te njëri-tjetri, jo vetëm cene, por edhe virtyte. Jam i vetëdijshëm se është një propozim prozaik, romantik, mirëpo shumë më pak i athët sesa realiteti ynë.

Idetë, sado të mira të jenë, vetvetiu nuk krijohen as që mirëmbahen. Ato japin kontributin e tyre, nëse u kushtohet rëndësia e duhur. Meqë tema kryesore e kësaj interviste ishte gjuha standarde dhe dilemat rreth saj, mendoj se duhet të formohet një këshill gjithëkombëtar gjuhësor, që të paktën tetë orë në ditë do të mendojë për dilemat që u shtruan me këtë rast…

65 Komente

Po ky sikur e ka pas Arber Xhaferri.

Ashtu ne fakt e ka, Arbër.

Diku ne nje interviste thote qe emrin e ka Arbën Xhaferri, ne titull kane harruar ti vene pikat ë-së.

Arbën - me n ne func

Jo,s'e ka Arbër,e as Arben,e ka Arbën.

Emer i cuditshem.

fjala stad a eshte shqipe?

 

shume pyetje e mire! Mund te them qe te pakten nuk besoj se vjen nga gjuhet gjermanike. fjalori shqip me duket se e ka si fjale shqipe, por kjo nuk se dmth ndonje gje te madhe.

sinonimet e stadit, faze dhe etape, jane natyrisht te huazuara.

Fjalori e ka, tash e kontrollova:

Stad

 

Secila nga shkallët a periudhat me karakteristika dalluese, që vërehen gjatë zhvillimit të diçkaje; fazë, etapë. Stad më i përparuar. Stadi i sotëm i zhvillimit ekonomiko-shoqëror. Stadi i fundit i zhvillimit të kapitalizmit.

p.s: kushdo mund ta instaloje fjalorin prej këtu!

 

Bofsh hajer! E instalova dhe e provova. Rrofsh!

A ja keni iden nese ka nje version te keti programi per Mac?

mu duk ironike te flitet per standarted e gjuhes dhe te perdoresh fjale te huaja. 

pra me nje fjale ky eshte skraparli?

fjala stad a eshte shqipe?

eshte huazim nga frengjishtja, me etimollogji latine (Stadium).

Stade :

Chacune des périodes caractérisables d’un processus, d’une évolution. Stade du développement de l’enfant, de la vie d’une étoile, d’une maladie. 

 

interesant eshte fakti qe tek Greket, ishte gjatesi e barabarte me 600 pieds ose 170 metra. 

e se njejtes natyre eshte fjala shqipe SHTAT (trup) i cilipo po ashtu zhvillohet me faza.

Meqë komenti degjeneroi tek "Stadi" (me të drejtë se ky artikull-intervistë ka dy javë a më tepër që është botuar te gazeta "Shqip") ju kërkoj leje që të jap shpjegimet e vërteta:

"Stad" ka qenë njesi matëse e grekve të vjetër. 1 stad = 192.27 metra, e cila ishte njëherësh dhe gjatsia e korsisë së rrethvrapimit në qytetin Olimpia, ku zhvilloheshin olimpiadat. Nga kjo njesi matse morën emrat "stadi", terrenet sportive të garimit në lashtësi në disiplinat 1, 2 dhe 24 stade. Pushtimi romak veçse i shtoi prapashtesën latine "um". Vlen të cilësohet se një stadium të lashtë, me korsi 1 stad, e ka dhe Shqiperia në Amantia. Të tillë stadiume të vjetër ndodhen pos se në Greqi, në bregun perëndimor të Azisë së Vogël dhe në ish Greçia Manja (Italia e Jugut).

Akurti... fjala stad eshte me origjine greke dhe ka kuptimin e njesise matese. Ne antikitet ka patur stad persian/babilonas, egjiptian, grek dhe romak. (qe te gjitha me gjatesi te ndryshme). Eci 15 kilometra, psh - eci 100 stade.

Kudo duhet te prevaloje shqipja ka pas thon Beri-beri..

me ben pershtypje poza prej intelektuali navigato qe ka marre....e kujt gjuha e atij vendi...pra skraprliçe flitet ,i skraparlinjve vendi.E ne fakt po ta gjykosh nga dendesia qe kane vetem ne ppu ashtu eshte...che Dio ce la scampi buona smiley

Ka gjuhe Skrapari? Ashtu quhet shqipja? Sipas teje kombi duhet te ndahet. Cdo qytet me vete.

po jo mor burr ,sa tip pernjimendsh je....!!s'guxon njiri me thane nji diçka lirshem se dynjaja vene kolet e kravate e hypin ne podium.....

Standarti eshte bazuar ne dialektin e Permetit, e jo te Skraparit. Po te ish bazuar ne te Shkodres? Cfare ndryshimi do kishte? Do te ishte me "shqip"? Apo s'do kishim nxjerre me budallenj qe ta kundershtonin? Pos bindjes qe eshte bere zgjedhja me profesionale/shkencore, sikur te ish zgjedhur ai shkodran, perseri do ish bere zgjidhja me e mire shkencore. Pra historia eshte mbyllur aty dhe shqipja eshte standartizuar.

Dilema per mua qendron ne duhet te ndahet kombi yne ne shqiptare(1) dhe antishqiptare(2), se ndarja krahinore eshte opsion vetem i kategorise se dyte(2) - pra, pa ekuiliber.

Zot,flas pa shaka ...jam e bindun se sikur te ishte bazuar ne dialektin e Shkodres shume probleme sot o nuk do ishin e do ishin ma te lehte...e nuk tham veç probleme qe kane te bejne me gjuhen.....

E ke fjalen per problemet e shkodraneve, apo jo?

Aktualisht, tema e parapëlqyer e atyre që dëshirojnë të imponojnë qasjen “kritike” në vlerësimin e proceseve politike, historike, shoqërore në përgjithësi, është vlera e vetme gjithëkombëtare që na mbeti pas rrënimeve shkurtpamëse të viteve të ‘90, gjuha e standardizuar shqipe..

Eh sikur shqiptaret te dine te mendojne SHQIP pa edhe Stadiumin edhe Shkodren edhe Skraparin edhe Vuçidolin do te dinin ti vlersonin si distanca disa stade larg njëra tjetrës  ... pa le te grijne PORDHË sazexhijte ! Apo mos quhen Stadexhij ...... smiley

Edhe z.Azizi nuk i pelqente lexuesit Dembele e Pertace po c'ti besh inteliDjences sot !!!!!!!!! Kane Buise LefKopete ! Se kriza Boterore Zotrie ... se Kanuni Zotrie ...Njajo Babilonia dhe Afganistani kane bely dancing ...

Destabilizimi* i Kolec Topallit, meitit,  kaq e ka emrin kjo histori. 

Shqiptarët, të ndarë me besime fetare, me krahina që ushtrojnë presion të madh në krijimin e një spektri identitetesh antagoniste, të ndarë, madje edhe kulturalisht, janë të ekspozuar ndaj një trysnie, gati të papërballueshme që identitetin e tyre ta ndërtojnë mbi premisa, që vetvetiu prodhojnë antagonizma, konfrontime. Militantët e ndryshimit të standardit gjuhësor nuk marrin parasysh pasojat që mund të shkaktojë një ide e tillë.

Ai, Topalli, vemja, e ben me dashje mer Xhafer ndaj nuk duhet vetem fjale ne kete rast. Soji i ketij duhet damkos me hekur te nxehte si behen me bagetite ne West ose kurvat ne Britanine e viteve 1800 e jo me numra por me germen M te madhe.

M-ja mund te nenkuptoje, sipas deshires te lexonjesit te nderuar, cdo gje. smiley

* Tentative, ose mbetur ne tentative. smiley

P.S. E keni pare gje ate Lokun mer se do nisem per fundjave ne Dukagjin e me duhet nje bese?

Une nigjova qe nje person i fushes ne Kosove kish thene ne nje gjys aktiviteti publik se ShIK-u duhet  te qemtoje mardheniet e disa akademikeve shqiptare me UDB. Ama, nuk e kam has ne asnje faqe lajmi.

Po pse duhet te hetoje? Te hetoje Kolec Topallin? E ke gabim. Kolecin nuk e njeh per gjuhtar as komuniteti geg i peshkut jo me te tjere. smiley

Koleci eshte vemje mer. Keta e kane ligesine ne balle mer. Qen i rraf qe kelysh po i binden atij qe i jep ushqimin. Shume besnik si race. smiley

 

Po qe per Kolec Topallin UDB -ja as per lokalet e nates me GAY nuk e merr . Po ndoshta i neruar bama  ke ndigjuar se "kush fshihet prapa Topalleve qe i perdor "plot zgjuarsi e dashtunie or tie " ...dhe i mba prane " me i sherbye per I Qin vjetuer or tie "

e damkoset me hukur boll ...jeta asht ato maja rrypa rrypa ...Tashti , njezet vjet u bane si duket bathete edhe dhjetra vjeçare te tjere,Toplli e tane fisi i tyre i ndritur jane aty ku duhet te jete ,ne habitat natural te tyne....Nuk bahet Shqiperi me Arber e me Xhaferre.....Anddra nme djegje e me the e te thashe me sa shoh do jete llahtaria e plqerise e shume komunisteve me Pedigreee

Zane,

ai travestiti, Jozefina, na ketej e mbajme per cope mishi me dy sy. Pellumb Xhufi hodhi nje here si me shaka nje teori te habitatit te leshit. Kur e tha nuk e kuptova. Me vone lexova perse e kishte fjalen.

Qe atehere na knej i thomi habitat i leshit*. smiley

* Leshi i gjate i Shkodres na paskerka cilesi me te mira se leshi i Voskopojes. E kam fjalen per leshin e qemotit une , per ate qe behej guna. smiley

Geni i skllavit i ka rrenjet e forta sidomos ne ato maja .... Oh sa mir qi jozi ka pare.. jo se na jep gje jo .. por vetem se asht prej shkodre.. dhe e ka mbiemrin topalle.....NQS Shkodranet duan ta perfaqsojne veten me kete shushke atehere vaj vatni e mjer mileti (shkodran)

Nuk bahet Shqiperi me Arber e me Xhaferre.....Anddra nme djegje e me the e te thashe me sa shoh do jete llahtaria e plqerise e shume komunisteve me Pedigreee

Kete ka shume mundesi te ta kete thene gjyshi ne ndonje nate dimri pasi kish mbledh dru ne pyll dhe ish ftohur ne tajare...smiley

dhe te ka thene qe ka ken trim i madh fortsmiley

Kush eshte i ndritur nga fisi i tyre o Zana? Ku kane ndricuar? Te zoja e kshillit t'mir?

Nje nder fondatoret  e Bankes shqiptare ishte i jati I JT.me ndje qe eshte kaq pak...ti krahasosh me ata qe krijuan brigadat sulmuese eshte nje hiç

E paske me te degjume kete punen e bankes. smiley

Jo eshte me se e vertete...smileyPo plas nga inati eee smiley

Une them qe e ke me te degjume, ti gjithsesi qendroi tendes.

Inat me vje vallai. Nuk me del e keqja. smiley

Respekt per gjithe nenat, por sidomos per nenat me femije ! *

Jozefin Topalli.

* Ketyre u thone thagma andej nga Korca. smiley

Respekt per gjithe nenat, por sidomos per nenat me femije ! *

me falni, pa lidhje, po kjo qenka e forte smiley

ah si rashe dekun tu qesh ...uh moj nane çfare humorit.....i holle ....si fije leshi Voskopoje.....uf

kot merzitesh... s'ka humor aty, thjesht nje gafe qe shpeton kur flet pa lidhje, por qe te ben te qeshesh... s'e ka fajin leshi i voskopojes dmth smiley

E ke gabim qe te duket humor. Lesh me dengje, jo me fije se do quhej lesh i tjerrur smiley

Tregetare leshi eshte thene ne mes te Parlamentit per Jozefinin dhe nuk e kam thene une i pari. Se ku kane dash me e quk nuk e thane, por ama ja thane njelloj si ate kodin Pashuk. smiley

Po dhe une, pse dola nga Koleci tek Pashuku i Velipojes? smiley

Tani me duket se u merzite eee?  Habitat leshi e keto nuk i ndryshojme dot, njelloj si historite e Hasan Pordhes. E di kete te fundit ?

 

Alamet Pedegree qe ke ,te ban nder.....shko pyt xhufin edhe kete radhe se ça do me thene kjo fjale .hahahah

E dija... Kur shof qe adhuron Jozefin... C`a me ba, nuk zgjedhim dot.  smiley

Kush e adhuron Topallin ? Zana ? Po ajo e di me mire se ne qe eshte "kaurke evgjitke " Vet gershetimi i EMRIT "katalik ta marsha" , me nofke mazzllemse tregon se cfaree "fisnikje" eshte . Dhe per qejf te shtojzovalles mbase di dicka per Mbiermat e Fisit ..psh Zane Shtojzovalle PPU -ja .Nipi i saj do ta kete Shtojzovall PPU Zanaj smiley ...

Gjithsesi per aq sa do me na sqaru  Zana e Shtojzovallja duhet me thene ...Ke Banke ?

Banken e Pare e kane Hapur Italianet dhe  Punonjesit e asaj Banke , pas Lufte ,italiane e shqiptare ,  lane rrobat e Partizaneve , me qe koha e donte te Luftoje , jo te lepije bythen e fashizmit , dhe Ju perveshen Punes per formimin e Bankes Shqiptare . Ka Historik BANKA e nderuar ZANA !

Se moa me thush qe 'qeka martu L.Zhegu " smiley

 

Për herë të parë Shqipëria pati një institucion të bankës qendrore në vitin 1913. Ajo u krijua si rezultat i marrëveshjes së Qeverisë së Ismail Qemalit, me Karol Pitner e Oskar Pollak, përfaqësues të Wienner Bank Verein që vepronte në emër të grupit bankar austro-hungarez si dhe me Pietro Fenolio e Guido Ansbaher përfaqësues të Banca Commerciale Italiana, që vepronte në emër të grupit bankar italian. Ky institucion nuk jetoi gjatë për vetë kushtet politike të kohës dhe për shkak të fillimit të Luftës së Parë Botërore.

Në vitin 1925, ajo e rifilloi veprimtarinë e saj me emrin Banka Kombëtare e Shqipërisë, me qendër administrative në Durrës dhe me Komitetin Administrativ në Romë. Ringritja e bankës u bë realitet si rezultat i marrëveshjes së përfunduar nga Mufid Libohova në emër të Qeverisë Shqiptare dhe Mario Albertit në emër të një grupi financiar italian.

 

Në vitin 1945, Kryesia e Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar miratoi ligjin mbi anulimin e konvencionit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe të aksioneve të saj, i cili i hapi rrugë shtetëzimit të Bankës. Në 3 janar 1945, u miratua edhe ligji organik i Bankës së Shtetit Shqiptar, me atributet e një banke qendrore dhe ato të një banke tregtare njëkohësisht. Pas luftës së dytë botërore deri në vitin 1990, Banka e Shtetit Shqiptar mbështeti programin e zhvillimit të ekonomisë socialiste, karakteristikë e së cilës ishte centralizimi i skajshëm e këtij sistemi në duart e shtetit.

 

Zana vedos me shume buke pas pretendimit tend. Ja nje llogjike e thjeshte: Jozi eshte  49 vjece. i bie qe i jati i tije te jete  80-90 vjece dhe i bie te kete lindur rreth viteve:1923-1933. po te shikosh me siper fazat  kryesore te zhvillimit te bankes  del qe nga mosha ta kete pasur te pamundur te kete marre pjese ne themelimin e bankes se shqiperise.... Na sill fakte jo tregimet e gjyshit.

Bravo Galile...po llogarite tuaja nuk jane ekzakte.....ta garantoj....megjithate merru me Arberin...si thu....

 sille buke buke zana (prova)  njerzit ushqehen me buke(prova) dhe jo me  pallavra. deri sa te sjellesh prova pretendimet e tua mbeten pretendime ose pallavra. e di se c'do te thote? ..... si me garanton???? duhet te marre fjalen tende te mireqene???  .

Si thu ti zana mos te merrem me arben xhaferin .. dhe te merrem me jozin?  ...ok .. dale nje cike c'te lexoje une nga xhozi....ou ou tani e kuptova ka marre Phd ne 2010 ma afron dot nje cike doktoraturen qe ta lexoje .. nqs nuk e ka mbyll ne bunker.... shih Zana nuk kame c'te lexoj nga jozi..... si 'si thua ti e ka mbiemrin Coba.. dhe Cobajt kane kene trima te cartun... dhe i bie me rregull treshi qe edhe jozi te jete trime e cartun.... Per trimerite pastaj do ti gjejme kur te bejne tekstin e ri te historise....smiley

wow, dashke edhe prova....si te dush ,mos e merr te mireqene....e mandej ...njerez si puna jote nuk i hiqet nje ashkel as me sakice te Pashukut....e jo ma me prova ....u m'raft pika...rri ne te vertetat tuaja......per te modifiku sado pak ,i jati i JT,ka vdekur diku 89-90 vite e ishte shume i moshuar.. ...tashti pse me kaq diference me femijet.....eh po nuk e lane ata me pedigree...

Te rente pika dhe te mbulofte moj zane trashesore.... po ben moral dhe nuk po sjell buke ,vetem verem .. dhe duhet te besojme fjalen tende te nderit. hajde trashesi hajde...Sill buke Prova.. une nje ide solla qe ajo qe thua ti nuk eshte e mbeshtetur ne prova por ne perralla dimiri .. dere sa te sjellesh prova konkrete.... 

ti mor lum idioti qenke edhe maskara.po pika ishalla te bjen ty e taneve ça ti mbyll dera e shpise permbrenda...e te mbulofte deri ne bubrrece...do kishe ba nje nder temadh....edhe per aresye ekologjike...do ishte pastruar nje pleh i madh......

Ti idiotesine/skllaverine e ke te shkruajtur ne balle .. Trashesi 24 karateshe.. Ti edhe trute i ke kot.. Sepse mendojne te tjeret per ty : gjyshi i ftohur ne tajare smiley  do ishte me mire te kishe kashte ne vend te truve.. se e ke koken kercep..

hahahahaha ik tesh shko merr xanax 0,50.....oh si u kenaqa....

 

smileysmiley  kenaqesia eshte e imja..smiley

Le te vazhdojme te ndjekim kete linje llogjike... le te themi se ka rrojtur 90-100 vjec. qe i bie te kete lindur 1890-1900.. por ne kete rast i bie te kete qene midis 63-73 vjec kur ka bere jozin.. apo jo? Prandaj te them na sill buke oooo zane...

Hajt  moj ma se ene babes se JT shkonte te zyra ku rrinte mbreti ne kembe. Se ai ka qene burr zotni sdo me thene qe ska be nje zog gomarice

kur komunikimi i njerzve, mallrave dhe ideve behej nepermjet tokes, qytetet kufitare Korça, Gjirokastra, dhe Shkodra ishin dhe me te kulturuarat e vendit, sidomos Shkodra qe lidhej me nga afer me oksidentin (Italine).

ndersa sot qe komunikimi behet, nga ajri, kryeqyteti ose megapoli kane perparesi me mbetjen tjeter te vendit. keshtuqe qyteteve periferike u ka humbur roli i dikurshem. 

prandaj zana qaje nje here e mire shkodren. te rinjte e sotshem dhe te duan, as nuk e kuptojne me se çfare shkruan ose thote nje shkodran ne langazhin e tij. 

kete kam kohe qe ja thoja, nje malsorit, tek Albforumi. i thashe qe Kosova do perdori me shpejt nga shkodranet, standartin thjesht nga fakti qe u duket vetja me katunare se pjesa tjeter e shqiperise.

Cfare misioni eshte te presesh se mos thua ndonje gje per te qene ti... smiley

Shkodres i ka rene rendesia strategjike per shkak se Jugosllavia shkoi ne te s'emes; me Malin e Zi nuk ka cfare tregetie strategjike (me interes kombetar) te beje; por ben aq sa te plotesoje deri diku nevojat e veta tregetare. Situata gjeostrategjike e Shkodres ka ndryshuar krejtesisht... Mori jete sa ishte qender ilire, dhe ishte e rendesishme, e pas mesjetes se erret, rendesine ja jepte pozita e Venedikut.

Korca e gezon dhe e ruan ende poziten e vet, dhe e ka strategjike. Tirana as nuk krahasohet me Korcen kur vjen fjala ne levizjen e mallrave; jo per sa kohe greku te jete "partneri" kryesor (apo qofte edhe i dyti) i Shqiperise ne eksport-dhe-sidomos-import. E as ka per te levizur roli i portes se hyrjes se njerezve per sa kohe te kesh 1 miljon shqiptare (qofte dhe 500 000) ne Greqi.

E njejta gje mund te thuhet edhe per Gjirokastren, edhe per Saranden, edhe per Durresin, apo dhe Kukesin tani...

Keto qytete mbijetojne fare mire pa Tiranen, ndersa Tirana pa to mbetet si hale pa uje... Kjo e ka rendesine si kryeqytet, ku jane te gjitha perfaqesite diplomatike ne Shqiperi (pervec ndonje konsullate qosheve - qe kane dhe Shkodra, Korca, Gjirokastra), dhe meqe ne Tirane banon gjysma e Shqiperise, shto ketu edhe afersine me portin e Durresit; te gjitha keto, faktore qe e bejne kantier ndertimi dhe punesimi (ka me shume njerez te punesuar ne shtet ne Tirane sesa ne te gjithe Shqiperine). Keshtuqe, eshte bere, c'eshte bere, sido te kete ndryshuar situata, ajo shprehja e vjeter: "Shqiperia punon e Tirana jeton", nuk ka ndryshuar ende. (ka te beje me sistemin e taksimit... ne rast se s'i bie dot me te)

Keshtu, perciptas ta kam thene... se analizat e plota dalin te gjata, dhe nuk ia vlen ne kete teme.

Arber Xhaferi po thote qe diskutimi i standartit eshte i rendesishem dhe duhet bere nga profesionistet - pa prapavija politike e krahinore e per me pak te influencuara nga politika.

Para ca javesh ketu pati nji diskutim te gjate per te njejten teme. Disa komentues thane pikerisht ate qe po thote Xhaferi, kusuri diskutimeve ishte ps vs pd apo per karlliqe si puna e prejardhjes aristokrate te asaj kllufes qe eshte kryetare parlamenti. 

   Po  si ore intelektualet tane, te shumetit persejashtmi, nuk merreni  me idete e ketij burri  te mençur te kombit tone, e fatkeqesisht i  semure dhe nuk jepet  te ndalet te shikojee "bizneset " e veta, apo kusari si ben nje  emershuar, por se si  e ka emrin, me "r" apo me "n"..?Intelektuale bosh  fare.Marrin pjese ne diskutime,  per engledi te katandisura  ne  ide bajate,.... me zorr...deri  ne idiote.

   Behuni ore te degjoheni, te lexohi me kenaqesi, se deshira dhe  mbaresia ta do te keni marre "pese pare mend", ne ato vende qe  sepaku  per mendjet nuk i kemi ditur "per iftiaç". Pse dreqin duhet "te lodheni" te bindni miletin, qe u lexon, se ju  kane ikur dhe ato, qe moret me vehte...!?

   Ore beni  si tu duket edhe si  po shfaqeni, por ta dini se ky vend vuan, lengon, si kurre me pare.Eshte i lodhur mileti, i  mpire  se u  zhgenjye nga  ai vrulli  qe mori.I eshte varferuar shume shpirti, i  jane holluar,  ku nuk mbane me, nervat.I duket jeta e kote fare.Shume po e falin ate  apo po ja u marrin te tjereve, si te ishte nje kokerr fiku.Shqiptaret  jane sot te fundit mes komshinjve.Gje, qe them se nuk e kemi merituar kete "stol".Na kane ulur me zorr,  per  fajin tone me se pari.Se jemi, keshtu si jemi katandisur.Me te pare, te gjithe kusare.Jemi nje popull qe na orjentuan te shofim vetem mbrapa."Ustallaret", qe nuk e kane dashur kete  vend, ja kane arritur te kemi nje rini kafeneshe dhe llogjesh.Nje rini te fishkur, me te cilen tall "ate te Çilit", kryekusari dallkauk, mik i  Çilerve.  Sepse ne kemi sot  nje rini Pub- esh, e te llogjeve ne  internet.Nje rini, qe e ndersejne edhe kunder te vetemes pasuri te pavjedhur e zhbere gjer sot, Gjuhes  Akademike.Pake debate  janebere per kete ne  kete  blog.Por te ndare...

  Jane ndare sot kufinjet, mes intelektualeve dhe pseudointelektualeve.Kufiri eshte me ata qe nuk e duan Shqiperin dhe  atyre qe u  dhimset.I  shifni me ke bejne kryshqira e permatira kusrate? Me te gjithe ata  qe e kane urryer tere jeten kete  vend e kete popull.Mundet te jete rinia jone  akoma me te tille rreziler? Ja pra kufiri!Nuk  eshte gjuha qe na ka bashkuar  tere jeten, por pasuria qe vune kusaret duke vjedhur, perpjekja e tyre te mbajne rinine te perçare e te ndare, qe nga  gjuha e lagur  e  deri  tek maja e thoit, per te mos i pare ata qe bene gjemen mbi  tere  pasurine e popullit.Kufi ndares? Po si s,kemi, por  jo  ne gjuhe. Mes atyre qe jane me kusaret dhe  atyre qe besojne se ka Zot, e pra qe  duhet akoma te shpresohet ne fuqine e djemve e te rinjve, qe i  ka ky vend  por ...ne gjume.Demek qe mundet te  zgjohen, per tu vene hurin  kusareve.Te mençurit, si  ky burre kete rruge deftojne.

  Kam  besim do te  zgjohen nje dite, te rinjte e ketij vendi, per te pare mire, cilet  jane zagaret dhe kusaret  e ketij populli.

Eshte me te vertete, koha per  nje Standart....

 

 

e kuptoj Grava ,nostalgjia e gjithmoneshme per barazine ,te gjithe njesoj ,ne nje standart....Me gushtin bashke ....iku edhe ajo vape...ngushellohu....

Zana, me beso, une te  dua per Zane, kurse Ju, me çdo kusht  me detyron te  te marr  per...Xanxara.Ta kem une fajin? 

Historia e bankes se shqiperise djema, eshte me e hershme se 1913, per artikullin do te thoja se arben xhaferi flet me vend, kudo

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).