Në kuadrin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, po i kushtojmë një cikël të veçantë dokeve e zakoneve tradicionale të shqiptarëve, duke i parë në dritën e vlerësimit e të shndërrimeve të tyre gjatë një shekulli.

Kanë kaluar njëqind vjet nga 28 Nëntori 1912, kur u shpalos Flamuri i kuq me shqiponjën dykrenare në Vlorë e Shqipëria doli më vete. Gjatë kësaj kohe realiteti shqiptar pësoi shndërrime rrënjësore. Shumë nga doket e zakonet tradicionale të shqiptarit, që kishin mbetur të patrazuara deri në vitet ’50 të shekullit të kaluar, u tjetërsuan. Shërbimi i detyruar ushtarak, krijimi i kooperativave bujqësore e blegtorale, alfabetizimi ideologjik dhe asgjësimi, me të gjitha mjetet që dispononte sistemi totalitar, i traditave më autentike të malësorëve, në veçanti, e të shqiptarëve, në përgjithësi, krijoi një zbraztësi problematike, në të cilën lulëzuan tepër pak virtyte, për ta lidhur fillin e artë, të këputur. 

Vitet dymijë nisën nën shenjën e një debati të mprehtë mbi identitetin kombëtar dhe etnik shqiptar, mbi vendin e shqiptarit, në një Kontinent, në gjirin e të cilit zjen, gjithashtu, debati, pikërisht mbi identitetin e qytetërimit evropian. Rinis, kështu, nga rrënjët, paradigma evropiane, që po prodhon një valë studimesh mbi jetesën, doket, zakonet e fenë e popujve indo-evropianë, duke i parë në përgjithësi e edhe në vlerat e veçanta, që krijuan gjatë shekujsh, përmes gërmimeve arkeologjike, filologjike, etnologjike e antropologjike-kulturore .

E gjithë kjo ka vlerë të veçantë për shqiptarët, posaçërisht në këtë 100-vjetor të Pavarësisë. Shqiptarët kanë nevojë ta dinë kush ishin e, për pasojë, kush janë, në gjeografinë e re politike të Ballkanit e të Evropës, larg Lindjes. Prej këndej, kanë nevojë të rikujtojnë virtytet, por edhe veset e tyre në rrjedhë shekujsh, për të parë ç’ka humbur, ç’mbeti e ç’mund të përtërihet, duke nxjerrë nga kujtesa të dhënat e domosdoshme për kohët e reja. Është, prandaj, e nevojshme, që zakonet, doket, tiparet e Kombit shqiptar, me të mira e me të këqija, t’i vlerësojë vetë shqiptari, me kriter të drejtë paanësije. Njohja e virtyteve në shekuj mbetet, për shqiptarin edhe mjeti më i mirë për mbrojtjen e vet para të huajve e para historisë.

Po i rikujtojmë, prandaj, duke u mbështetur kryesisht mbi veprën “Doke e zakone shqiptare”, shkruar nga atë Donat Kurti, Botime Françeskane, 2010, aktuale edhe për sot, kur shqiptari po rizbulon me një farë befasie, se bota e legjendave e larmia e zakoneve po vlerësohet gjithnjë e me shumë, në sa zhytemi në epokën dixhitale, kur flitet për zbulimin e shenjave të rigjenerimit të historisë, për të krijuar mundësitë e një fillese të re.

T’i njohësh doket e zakonet e lashta, do të thotë të krijosh mundësi të reja, për të bërë zgjedhje të reja.

Mirërritja e fëmijëve

Po e fillojmë ciklin kushtuar virtyteteve të shqiptarit në shekuj, me mirrërritjen e fëmijëve, sepse pikërisht me këtë virtyt krijohet harmonia, vazhdimësia e dokeve dhe e zakoneve më të mira, nga breznia në brezni.

Në familjen shqiptare, për fëmijët e vegjël, si djem, ashtu edhe vajza, kujdesej gjithnjë nëna. Ajo i lante, i ndërronte, i ruante prej rreziqesh, i ndiqte në marrëdhëniet e tyre shoqërore, hynte në botën e tyre shpirtërore, për të ditur ku shkojnë, me kë rrinë, si sillen e si formohen, në lidhjet me mjedisin e jashtëm.

Ajo ishte gjithnjë mësuesja e parë e fëmijës, të cilit i jepte mësimet fillestare të fesë, të jetës shoqërore e të praktikës së përditshme.

Nëna i mësonte fëmijët si t’i përshndesin miqtë, si t’ua japin dorën, si të ngrihen në këmbë, kur hyn kush në dhomë, si t’ua ndezin cigaren burrave; si të rrinë në shtëpi të vet e në të huajën, pa bërë zhurmë; si të heshtin, kur bisedojnë të mëdhenjtë; si ta çojnë një send që ka rënë në tokë, si të bëjnë punë të vogla nëpër shtëpi e si t’i përgjigjen kërkesave, që krijon çdo çast jeta e përditshme.

Kur fëmijët bëheshin 10-12 vjeç, atëherë me djemtë merrej më shumë babai; me vajzat, nëna. Prej këndej, fjalët e urta popullore: “Ditës shihi diellin, babës shihja t’birin”; “Natës shihi hënën, vajzës, nënën”.

Sipas nevojave të shtëpisë, fëmijëve u caktoheshin punë të vogla, si të shkonin me qengja, me keca e me viça. Në këtë rast babai i porosiste djemtë të mos zihen me shokë, të mos dëmtojnë gjënë e huaj, të mos vjedhin, të mos i lënë bagëtitë vetëm, të mos ngacmojnë vajzat me fjalë e as me lojë. Këto mësime, të përsëritura shpesh, babai i përforconte edhe me shembuj, që i nxirte nga jeta e përditshme: “Kështu i ndodhi filanit, kështu filanit, prandaj të mos na ndodhë edhe ne kjo gjë, që të mos turpërohemi”- ishte porosia kryesore, që i jepte në fund prindi fëmijës. 

Babai i përshkruante fëmijës farë e fisin, miqtë e armiqtë, nevojat e punët që duheshin bërë; tokat, që duheshin punuar; nënshtrimin kundrejt prindërve e kundrejt më të mëdhenjve; sjelljen kundrejt të tjerëve. E nxiste e i jepte zemër të mos e dinte veten të vogël, por të zotin për t’iu bërë shumë shpejt krah në kullotjen e gjësë së gjallë, në ruajtjen e shtëpisë e të kopshtit, në vaditjen e arës, duke i sjellë ujin a duke i mbajtur pishën.

Kështu, në mendjen e fëmijës, nga bisedat e shpeshta e, sidomos, nga shembulli i prindit, vjen e skalitet, pa u kujtuar, kuptimi i virtyteve, që do të ndiqen në jetë e i veseve, që do të urrehen. Fëmija fiton një natyrë të pasur me virtyte, trashëguar nga i ati, ashtu si i ati i ka trashëguar nga të parët e vet në rrethin ku jeton, i cili i ka shenjtëruar, duke i bërë të domosdoshme për shtëpi të ndershme e për shoqëri që bazohet mbi një rend të patundur.

Kështu babai mendonte t’i jepte fëmijës çka vlerësonte më shumë në jetë, përpiqej ta bënte të aftë për shoqëri e për shtëpi. 

Në këtë mënyrë u rritën, në trojet shqiptare, burrat që u shquan për nder, besë, burrëri, urti, guxim, bujari e për virtytet e tjera të rralla, që nuk i gjen as në jetën e kulturuar të vendeve të përparuara.

Mirërritja e fëmijëve në trojet shqiptare ka pa dyshim, brumë të pasur e të zgjedhur, vërtet të ngjeshur në mënyrë primitive, larg rregullave e drejtimeve moderne të edukatës, por që përbëjnë një sistem më vete; sistem të shtrëngueshëm e të prerë, ashtu si janë tokat, malet, gurrat, shpellat e pyjet, plot vrazhdësi e bukuri, plot dritë-hije, por gjithnjë madhështore, të çuditshme, tërheqëse.

Ndërmjet virtyteve më të njohura të trojeve shqiptare, spikasin Nderi, Burrëria e Besa përkrah të cilave, edhe Urtia, Drejtësia, Trimëria e Mikpritja, virtyte, që e kanë dalluar gjithnjë shqiptarin ndërmjet popujve të tjerë.

Mirërritja e fëmijëve në Mirditë

Si ndër krahina të tjera të Shqipërisë, edhe në Mirditë vërejmë pak a shumë të njëjtën mënyrë edukate a mirërritjeje, me të gjitha virtytet kombëtare, ndonëse jo pa vese.

Baza e mirërritjes në Mirditë ka qenë gjithnjë besimi në Zotin e drejtimi i fesë.

Duhet theksuar se mirditorët, sipas traditës, nuk flisnin lirisht e nuk përdornin fjalë të papërshtatshme, sidomos në sy të fëmijëve e të grave.

Vajzat e gratë nuk çoheshin çobanesha, as me qengja, as me keca, as me dhi e as me lopë, veç shumë-shumë brenda kufijve të shtëpisë.

Fëmijëve u jepej mësim më shumë me vërejtje serioze, sesa me ndëshkime e të rrahura.

Babai i edukonte fëmijët që ta donin, por edhe ta dronin. 

Mirditasi, pas mirërritjes familjare e pas rrethit ku rritej, paraqitej në shoqëri me disa veçanti të posaçme, që nuk i vërejmë në vise të tjera. I mirditasi ka qenë gjithnjë tip i zgjuar, që pyet e përgjigjet në mënyrë alegorike. Gjithnjë besnik, ishte shumë i peshuar në bisedë. Nuk ia hapte kujt shpirtin lehtas. Më shumë blinte, sesa shiste. Shumë i disiplinuar, në kuvend nuk e çonte kurrë zërin, por priste të fliste, kur t’i vinte rendi.

I shtrohej urdhërit të më të mëdhenjve pa shumë vështirësi. Shquhej për mikpritje. Sado i varfër të ishte, nuk e linte kurrë jashtë mikun, që i trokiste në portë, por e priste me gjithë zemër. 

I mirditasi u shqua gjithnjë për trimëri, por edhe për gjaknxehtësi, nganjëherë deri në marrëzi, deri në shkrehjen e pushkës për gjëra fare pa vlerë. I mbetej shpejt hatri, fyhej për çkado e nuk e harronte lehtë fjalën e keqe.

Në pikëpamje fetare, mirditasi ka qenë gjithnjë besimtar, plot nderim për të parët e fesë, për Kishë, për vende të shenjta, për varre e varreza. Ai vinte kryqe në dyert e shtëpisë, në vath, në arë e në rrugë të vështira, si dhe aty ku bëhej pushimi i udhëtarit. E kishte tepër frikë benë në Kishë.

Ishte fort e përbuzur hajdutëria në Mirditë. Ai që kapej duke vjedhur, mbahej si njeri i poshtër dhe ndëshkohej duke paguar dy për një. Por, mjerisht, për shkak të katundeve në kufi me fushë, të dhëna pas hajdutërisë e pas cubërisë, kjo njollë u shtri mbi gjithë Mirditën aq, sa të mbetet në kujtesë të popullit shprehja: “Mirdita ka fenë e hajninë”.

E vërteta historike është se në kohë të Turqisë e edhe më vonë, bëheshin së bashku 50-60 burra prej shumë katundesh të Mirditës e shkonin në vende të largëta, si në Fushë Dibër e në Lumë, ku plaçkisnin, duke marrë me vete gjithfarë bagëtish: dhen, dhi, lopë, kuaj, deri në njëmijë krerë, që pastaj i ndanin ndërmjet tyre. 

Kujtuam veset, pas virtyteteve të shumta të Mirditës, sepse të dytat peshojnë shumë më rëndë e vlejnë shumë më tepër, edhe sot, si modele për të zgjedhur një rrugë të re, rrugën e përtëritjes, pas shndërrimeve të shumta, nga të cilat nuk shpëtuan Mirdita, as mirditori.

Nderi

“Nderi” a “erzi” për shqiptarin në përgjithësi e për banorin e maleve, në mënyrë të posaçme, ka qenë gjithnjë virtyt, që ua kalon të gjitha virtyteve të tjera të natyrshme; ka qenë e mbetet gjëja më e çmuar e vlera më e madhe e vetë jetës.

Ku është nderi, janë gjitha të mirat!

Sipas Kanunit, ai të cilit i merret nderi, është i vdekur!

Me fjalën “nder” shqiptari nënkupton jo vetëm prirjen për të ndenjur larg punëve të turpshme, prej çdo gjëje, që ka të bëjë me flligështinë e, në mënyrë të paligjshme, me femëra, por nënkupton edhe pjesën pozitive, domethënë, edhe gjithçka e nderon dhe ia larton vlerat përballë vetes e të tjerëve.

Fjala”nder” në mendje të shqiptarit përmbledh një mori ndjesish të veçanta, që kanë lidhje me gjithçka e rrethon e i përket drejtpërdrejt a terthoras: njeri, familje, gjak e gjini, vatër e vendlindje e, sidomos, doket e të parëve. “Dy gisht nder në lule të ballit na i ngjiti Zoti i madh”.1 

Në traditën shqiptare, njeriu është nder-humbur e i koritur, në se ndokush, faqe burrave në kuvend, i thotë se gënjen, në se e pështyn, i matet, e shtyn a i bie kush; në se ia prish ndërmjetësinë e ia thyen besën; ia dhunon gruan a ia bën të iki nga shtëpia, ia turpëron armët e krahut a të brezit, ia dhunon bukën, duke ia ngacmuar mikun e punëtorin; ia thyen shtëpinë, vathin a kotecin në oborr, nuk ia kthen huanë, ia luan gurin e kufirit a rrasën e vegshit në vatër, i merr rendin e larjes së duarve, kur ulet në sofër për të ngrënë në ndonjë dasëm, festë a mort, etj etj…. 2

Tradita tregon se shqiptari e ruan nderin me të gjitha forcat, se nuk duron t’i preket nderi i tij, as i njerëzve e i shtëpisë së tij. “Pa nder s’ka shka e ban njeri të gjallët” . Kjo ishte fjala e zakonshme e shqiptarit. Ishte parim. Mbi bazën e këtij parimi shqiptari mbronte nderin e gruas, të motrave të rritura, të çdo pjesëtari të familjes, por edhe nderin e fëmijëve. Po të hetonte se ndonjë djalosh i huaj kishte ngacmuar me fjalë një vajzë të vogël të shtëpisë, i zoti i shtëpisë i çonte menjëherë fjalë babait të atij çapkëni, duke i kërkuar “ta shtrëngonte, në se dëshironte që puna të mbetej vetëm me kaq”. Po të përsëritej e të shkonte më tej, edhe me vullnet të vajzës, nuk merrej parasysh asnjë arsye lehtësuese. Ky gabim, në shumicën e rasteve, lahej vetëm me vrasje.

Kryesisht nëna e kishte gjithnjë nën kujdes nderin e vajzave e, me mënyra të mirëmenduara, i mësonte të mos sillen tepër lirshëm me djemtë, për të mos i ngjallur ngatërresa vetes e shtëpisë, duke ia nxirë fytyrën babait e vëllezërve. Prandaj çika e traditës turpërohet gjithnjë para burrave e djemëve e rri kokulur në kuvend të tyre. Po ndeshi kënd rrugës, ndalet e ia lëshon shtegun. Flet me kokë ulur me të huajtë e, si rritet, nuk çohet më vetëm as në mulli, as për ujë, as me berre e as me lopë.

Prindërit e mirë ruheshin të mos flisnin gjëra pa vend e me kuptim të keq në sy të fëmijëve.

Thuhej, e vijon të thuhet, se një shtëpi është fisnike, kur është e ndershme.

Doke të vjetra? Të harruara? Pa kuptim? Apo tejet aktuale në një botë që, duke u larguar gjithnjë më tepër nga mendësia fshatare, bën të vetat me shpejtësi rrufeje veset, duke i shikuar virtytet si të vjetëruara. Po jeta tregon se koncepti i nderit nuk vjetrohet kurrë, as në fshatrat e djeshme, e as në qytetet e mëdha, kah të cilat vijojnë të dynden shqiptarët, të cilët shpesh vriten e ngujohen, duke i ngatërruar keqas virtytet që sjellin me vete, me veset, që ndeshin në rrethanat e reja të jetës. Ndërsa nderi, edhe në epokën dixhitale, mbetet po ai, që ishte në vathin e bagëtive. Ndërrojnë format, por jo thelbi! 

Prej këndej, mbi këtë virtyt, populli ka krijuar një sërë fjalësh të urta. Po kujtojmë vetëm disa:

Nderin mos e kërko, fitoje!

Nderi nuk shitet, as nuk blihet.

Nderin më shumë e jep vetë, se ta marrin të tjerët.

E, së fundi, një nga fjalët e urta të Mid’hat Frashërit: 

“Që të mund njeriu të jetë kurdoherë i ndershëm, të mbajë kundër çdo ngjarjeje dhe rënieje ndershmërinë dhe integritetin e tij, duhet ta marrë në sy që të mund të rrijë një ditë me këpucë të vjetëruara dhe hajë buk’ e djathë. Çdo njeri që është në mizerje, s’është padyshim kurdoherë i ndershëm, po ay që s’duron dot mizerjen dhe privacionin, s’mund që të mbajë ndershmërinë e tij”.

 

1 Atë Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Shtypshkroja Françeskane, Shkoder, 1933, fq. 65, 596

2 Shih Maloku K., Shpirti i shqiptarit, në Bota Shqiptare, Tiranë, 1943, fq 346-348

127 Komente

A shiten bilete per kete bote? Po qe se po, dua kater cope, pavaresisht cmimit.

mrroklla, hajde i cik se t'ka nje llaf Radio Vatikani.

A deshe prononcim? Knaqu.

Mendoje qe do thoshte ndryshe Radio Vatikani?! Ty te kujtohet debati mbi perdorimin ose jo te prezervativeve ne Afrike?

Nga eshte ky Prifti Vatikanit qe ka prue mender qofte kete artikullin me NDER ....

Vetem  ka harruar . Nuk behet fjale per SHQIPERI por per LEFQENI ku

 1.- Llapaqeni Berisha e ka shtruar si vleren NR 1 te ish Shqiptareve ..Konkurencen se kush LEH me shume ..Qeni apo Njeriu .Del se leh babasqapi

2.- Vleren e arte te "mos vidh e mos vrit  " e ka shndruar perseri babasqapi ne "vidh dhe vrit ne interes te familjes " dhe e quajne ..korrupsion e krim  ....or tie i prurjes .

3 .- Dhe nje nga vlerat qe po zbulohen edhe nder Prifterij qenka se babasqapi e ka shndruar ne vendim K/Ministror " I gjithe kabineti GAY "

duhet ta marrë në sy që të mund të rrijë një ditë me këpucë të vjetëruara dhe hajë buk’ e djathë....

Dhe e ke mbyllur pe tamami , se vlera Kryesore qe i parapriu kesaj kohe plot me Vlera or tie i prurjes , eshte nje nga thirrjet baze te InteliDjenteve SOT 

Me mire LOPE ne Zvicer !

smiley

lum na Kolajt qe beme krushq Kongjolajt me nje llaf.

ose ne variantin verior:

o shyqyr o burri im,se per buke jalla qerimsmiley

Po i rikujtojmë, prandaj, duke u mbështetur kryesisht mbi veprën “Doke e zakone shqiptare”, shkruar nga atë Donat Kurti, Botime Françeskane, 2010, aktuale edhe për sot, kur shqiptari po rizbulon me një farë befasie, se bota e legjendave e larmia e zakoneve po vlerësohet gjithnjë e me shumë, në sa zhytemi në epokën dixhitale, kur flitet për zbulimin e shenjave të rigjenerimit të historisë, për të krijuar mundësitë e një fillese të re.

T’i njohësh doket e zakonet e lashta, do të thotë të krijosh mundësi të reja, për të bërë zgjedhje të reja.

Radio Vatikani kshu e??????????

A e ka pa njeri mrrokllen gjikundi, se ai dote me e dit, se car menimi kishin ato padret e ato fratet anej ka e di vet ai, ku po kercet pushka ne t´madh e ne t´vogel, pa dallim moshe e gjinie?

Si tha ky i Radio Vatikanit? "Sherbimi i detyruar ushtarak qe u vu prej kamunistave i coj malsoret n´rrug t´gabume"

Keshtu e??????????????

Po ashtu, kur te jete ngeshem mrroklla, mund te na thoje dicka edhe per kete:

Çdo njeri që është në mizerje, s’është padyshim kurdoherë i ndershëm, po ay që s’duron dot mizerjen dhe privacionin, s’mund që të mbajë ndershmërinë e tij”

Duhet durim! -  derisa te prononcohet mrroklla.

Ishte fort e përbuzur hajdutëria në Mirditë. Ai që kapej duke vjedhur, mbahej si njeri i poshtër dhe ndëshkohej duke paguar dy për një. Por, mjerisht, për shkak të katundeve në kufi me fushë, të dhëna pas hajdutërisë e pas cubërisë, kjo njollë u shtri mbi gjithë Mirditën aq, sa të mbetet në kujtesë të popullit shprehja: “Mirdita ka fenë e hajninë”.

Tani ka dhe pabesine. Ndrea Prendi qe vrau 4 qyqare e la 8 jetime.

Shoqeri e keqe te prish thone.mirditoret e paskan ngrene nga fushoret.po leberit maleve nga ta kene mesuar?thua nga fieraket?

theva xhamet e teto sotirices dhe vete mbeta me nje xham... pa kemi shkelur te korrat, prishur te mbjellat...

......,.pa kemi fjetur jashte deri sa erdhi skuadra ushtarake e cupave , e na mori perpara me duar perpjete..    po pse i bera une gjithe keto te keqija,  pse??

smiley

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/580819_10151137744500255_1983474907_n.jpg

 

ne cdonjerin prej nesh ka pak beqo...(dhe fellesia e kesaj i ben hak tri pika)

nc nc nc ... smiley

 

@Po të hetonte se ndonjë djalosh i huaj kishte ngacmuar me fjalë një vajzë të vogël të shtëpisë, i zoti i shtëpisë i çonte menjëherë fjalë babait të atij çapkëni, duke i kërkuar “ta shtrëngonte, në se dëshironte që puna të mbetej vetëm me kaq”. Po të përsëritej e të shkonte më tej, edhe me vullnet të vajzës, nuk merrej parasysh asnjë arsye lehtësuese. Ky gabim, në shumicën e rasteve, lahej vetëm me vrasje.

Ky po qe eshte virtyt qe duhet ruajtur.

 

@Ndërsa nderi, edhe në epokën dixhitale, mbetet po ai, që ishte në vathin e bagëtive. 

Sa qejf i kane konservat keta te Vatikanit!

 

Kete virtyt e ka pasur shume per zemer edhe xha Pilo Peristeri.

per dy gisht nder luftonte dhe ky smiley

smiley

smiley

mire mire, po benzin e kishte me perde gri permrapa ai, kur une kisha Ikarusin. smiley

 

E mir o Em. Ku kishte si Ikarusi n'at kohe. U kenoqshin  njerzit njit e njit si zogj inkubatori. Sa here i bonim naften edhe stacionit nganjehere vetem nga qejfi i komshillikut, edhe pastaj vareshim terpo 2-3 stacione m'kome, doren ke xhepi i pantallonave. smiley Se dhe kohe kishim sa te doje xhanem. Nuk te gjymonte kapitalisti me celular ne dore. 

Po kur i hypshe nganjehere atyne "Vibertave" te Tirones se re, qe tu dukte vetja si zotni!

viberti ishte ndryshim statusi. mbante nji jave euforia. asgjo s'tu dukte e pamundur. smiley

smiley

 

Te pakten s'paske patur MIFA

MIFA ishte lluks, me ato gomat e trasha. Xhaja im kishte nje Bianchi origjinale. E kishte ly me boje te zeze qe mos ia vidhnin dhe sa here vinte per vizite e ngjiste dhe bicikleten deri ne kat te katert dhe e fuste ne korridor. smiley

Po motorrin e Sales kush e ma men?

Bianchi... paska qene borgjez xhaja jot smiley

C'kane qene ca bicikleta per femra qe paten dale, me rrota te vogla, me zgaren perpara?

Vitet dymijë nisën nën shenjën e një debati të mprehtë mbi identitetin kombëtar dhe etnik shqiptar, mbi vendin e shqiptarit, në një Kontinent, në gjirin e të cilit zjen, gjithashtu, debati, pikërisht mbi identitetin e qytetërimit evropian. Rinis, kështu, nga rrënjët, paradigma evropiane, që po prodhon një valë studimesh mbi jetesën, doket, zakonet e fenë e popujve indo-evropianë, duke i parë në përgjithësi e edhe në vlerat e veçanta, që krijuan gjatë shekujsh, përmes gërmimeve arkeologjike, filologjike, etnologjike e antropologjike-kulturore.

Exemplary piece of bull shit, dmth... e denje vetem per Vatikanin.

Kur qenka bere ky debat ne vitet 2000? Ku ka patur debat te tille? Kur? Kush e paska bere?

Tek ne ka ca kokrra injorantesh qe u jepet ne menyre te cuditshme nje hapsire e jashtezakonshme neper media... e megjithe se kemi nje kryeminister aq antishqiptar sa ai yni, e nje bande aq antishqiptare sa PD-ja, e megjithe perpjekjet e parreshtura qe kane bere keto 20 vjet antishqiptaret e jashtem dhe sidomos ata te brendshem me ne krye Berishovicin; perseri nje debat i tille nuk ka egzistuar kurre.

Aaaah... Radio Vatikani ndoshta e ka fjalen per ideologjine e kombit katalik qe synon te helmoje nje pjese gati te parendesishme te kombit shqiptar (10% ne Shqiperi, 5% e shqiptareve te RSH, KS, FYROM), qe vlen te theksohet, se ka shperfillur ne menyren me te bollshme kete doze helmi.

 

Sikter! 

Ah pader Donat Kurti i shkrete. Sa Prof. Dr. ne kohen e komunizmit e moren ate titull me materiale te vjedhura nga Donat Kurti e biblioteka françeskane?! Libri "Perralla Shqiptare" jane ndoshta te gjitha te permbledhur nga ai. Ama emri tij nuk rezultonte askund. Po s'ka gje, ari ndrit gjithmone. Injorantet, mediokrit nuk ofrojne gje, me kalimin e kohes mbulohen nga pluhuri.
Flm Village Bey

A ka munci i pytje pa ta njel birren m'fyt? smiley

Dhimiter Shuteriqi, Jup Kastrati jane disa.

Nqs pyetja eshte, kujt Prof. Dr i referohesh?

Tung smiley

Jo, pyetja ishte: kur, ku dhe nga kush eshte bere ky debat i mprehte mbi identitetin etnik dhe kombetar te shqiptareve qe thote radio Vatikani (qe une do e quaja radio prostituta)?

As e di e as me intereson shume te them drejten. Di vetem (me aq sa mund te merret vesh me thenie njerezish, shkrime ne gazeta, artikuj, intervista, se ne histori shkolle aha nje zero i permendnin historianet zyrtar te KQ) qe ne kerkime per albanologji Donat Kurti e disa françeskan te tjere kane dhene nje kontribut te madh.

P.S. Ti do te beje mire te ishe me i respektueshem. Kam vene re qe je arrogant me besimet fetare shqipare (mysliman e katolik kam vene re une).

Une nuk kam absolutisht asnje gje as me katoliket, as me myslymanet; kam shoke shume te mire nga te dyja palet, dhe shqiptarin s'e kam pare asnjehere per katolik apo myslyman; por thjesht si nje i barabarte me mua ne cdo drejtim. smiley

Nga ana tjeter, nuk quhet arrogance te vesh ne dukje nje mashtrim. Dhe eshte MASHTRIM ashiqare ky qe po thoka radio prostituta. Sigurisht qe kjo nuk ka lidhje as me franceskanet, as me katoliket, thjesht ka lidhje me kete artikull; vetem me kete artikull. Kur te vije si "trend" apo "pattern" atehere edhe mozaiku do gjykohet sipas vleres qe mbart. Megjithate hunter, genjshtra ka per te mbetur genjeshter, e ia kam detyrim vetes ne rradhe te pare, qe ta bej te dukshme kudo qe ta diktoj.

Radio prostituta perdor edhe togfjalesha si "alfabetizimi ideologjik", kur e di cdo gje e gjalle mbi dhe qe ai sistem u dha shqiptareve per 20 vjet ate qe Vatikani nuk ua dha per 2 000 vjet; - aftesine te shkruajne gjuhen qe flasin.

Prandaj duhet edhe ti te kuptosh, qe ne hierarkine e gjerave qe duhen respektuar, ne fillim vjen e Verteta. Ajo eshte e patjetersueshme; robte ndryshojne mendim, qendrim, fe, zakon, gjuhe e kombesi. E kam fjalen thjesht qe te mos genjejme apo mashtrojme - sic ben radio prostituta.

"Radio prostituta, ai sistem u dha shqiptareve per 20 vjet ate qe Vatikani nuk ua dha per 2 000 vjet"
ncnc po flet trashe, pa lidhje. Ec futja nje Pale Ale tjeter. Cheers.

Ore tani ti mund te thuash c'te duash. Nuk e di se nga te doli terslleku keshtu, po s'ka gje. Mbase me ngaterrove me ndonje tjeter. Gjithsesi, pergjigjen e mora, the qe nuk e dije dhe nuk te interesonte.

Eshte e rendesishme qe te kuptohet, nga ty dhe gjithkush tjeter qe komenton mbi dicka, 1 per cfare behet fjale, 2 kush flet, 3... detajet... cfare denglash mund te kete perzjere autori brenda nje artikulli kilometrik. Nese ti duartroket per nje artikull te tille, kur nuk ja ke idene se per cfare flitet ne nje pjese te mire te tij, dhe nuk te intereson, atehere... gjeje vete se ku je ne lidhje me artikullin, cfare pozicioni po mban dhe ndoshta, ndoshta, sa te drejte mund te kesh te diskutosh mbi nje material te tille, qe sic e thashe, mbi nje pjese te mire e themeltare te se cilit nuk ia ke idene dhe nuk te intereson.

Eshte si puna e asaj qe ti sheh nota arrogance tek une; nderkohe qe une - sipas teje ne kete rast po flas trashe dhe pa lidhje, kur po flasim per nje artikull qe radio prostituta MASHTRON PUBLIKISHT! Dhe nuk kam as dyshimin me te vogel qe qellimi i radio prostitutes eshte me dashakeqi i mundshem.

Me kupton tani?

O zotrules, edhe budalla e kupton se alfabetizmi e mesimi i shkrimit e kendimit kishte qellime propagandistike. Nqs ti e kundershton kete fakt, duhet te te vije turp!

Jo "edhe budalla "... por, vetem budalla e kupton ashtu. Kete nuk e kundershtoj hic.

C'ne ti Hoppa ? Ti akoma nuk ke arrit tek ata qe kane perfundime Psikologjike .Je anetar dhe perkrahes i shtetit te Tyre po ama ke vecori .Je Hoppa Hoppa Topa Gropa , dmth di se c'thua ..edhe  budalla e kupton se alfabetizmi e mesimi i shkrimit e kendimit kishte qellime propagandistike....?????? dhe po aq smiley

Me kete shprehje me sinqeritet tregon qe je ne stadin feminor te te kuptuarit . Po e kaloj , jo se ka rendesi se cfare them per ty , po te pakten ta fle mendjen qe je niveli i "psikologjisteve " . Hajde rrot Mulliri hajde . As per tek Mulliri Hurit nuk ben !

Xhaxhi donte qe ti lexoheshin traktet ne formen e gazetave - arritjet e popullit nen drejtimin e PPSH dhe degradimin e kapitalizmit apo botes perendimore. Ma do mendja se e ke degju ate lajmin-barzelete "300 vete pa pune ne Nju Jork!" smiley

Ç'i duhej dija shqiptarve, ne nje kohe kur te gjithe te diturit i kishte varur e pushkatuar? Think about it! 

Mbase ke nevoje te qartesohesh  se une  nuk e kam kuptuar per cilet  te DITUR e ke fjalen . Per Mullijte e Hurit qe bluajten me Shekuj dhe nuk hodhen nje grusht Miell ?

Shiko , krahasime si patriotizmi i A.Zogut , nuk eshte veshtiresi te evidentosh SOT .Biles mund te gjesh edhe nja dy sekonda Incizim te tij qe flet SHQIP smiley .As te diturit e Medhej qe ne nje Vit universiteti ( VETEM NJE ) nxirrte dhjete here me shume te DITUR se prej 1914 e deri ne 44 kur filloj "propoganda " ! Prandaj keni MUTUR ( per mbushur ) Boten me te ditur JU ? Me diplomat e djalit te BOSSIT apo teorite e CHILIT per industrializimin e Vendit nepermjet Landfieldeve ??????

Ti je pak me keq se Petulla me Uje qe i kishte mbet mendja tek nje tabele me te Maskares Komunsite per 45 Vjet smiley Ndrroje ate pllaken e Gramafonit se te pakten me IDIOTIN e Propogandes Komuniste e keni K/Minister e nga gjith ato Vandake me te Ditur qe kishit ne observim me Pipzat ne krye nuk qete ne gjendje as ta Konkuronit e le me te dilnit ne krye . Keni 25 vjet dhe vetem nje BLOW me post keni vene si Madheria e tij ne Shtet Republikan ???? Ju jeni komplet produkt i Injorances qe e keni nxjerre nga Varrezat per ta afishuar si dije ! Me emrime Politike keni dhe minister Drejetesie qe ha supe te burgosurish keni dhe k/are parlamenti nga dere fisi qe "te nxjerr per zhelesh " keni dhe minister per Arsim qe po kekron eshtrat e I.Qemalit .Per Plehra ose Medioker ka plot Komiteti dhe nuk e can bythen per Gjela Deti !

Flij dhe pafsh enderra te bukura me Babaare Kombi si gomari qe sheh endrra vit per vit me kullote me te mire .

Jup Kastrati ishte nje maskara i pashoq ,medioker,spiun .Iafte te bente çfaredo lloj maskarelleku ashti siç beri.Por vajzat e tij binjoket ishin shume vajza per sembari.

alfabetizimi ideologjik

 

smiley

I di Papa i Shejt' keto gjona, apo i shkru DJ-i i Radio Vatikanit m'koke t'vet keto k@rlliqe?

Malsuri msoi me shkru e me lexu po vetem ideologjikisht!! smiley

Ah madre madre nera!!

p.s.

Seriozisht tani, a shqetesohet njeri nga kleri katolik per prapambetjen e frikshme mendore te grigjes katolike ku mbijeton akoma Kanuni i kohes se Lekes, qe edhe llafet i ka marre nga Slavonishtja Kishtare, aq i vjeter eshte? 

Du nji shenje, mer nji shenje, qe nji prift katolik shqiptar eshte i shqetesume qe ne famulli te vet' zbatohet Kanuni i Leke Dukagjinit!

a shqetesohet njeri nga kleri katolik per prapambetjen e frikshme mendore te grigjes katolike ku mbijeton akoma Kanuni i kohes se Lekes

JO!

As e ka rrujt, as e rrun, dhe as do e rruj! Edhe sikur berberi i seviljes te bi n'katun!

Sepse esht jashte domenit (t'interesit).

No shaving! Ever! And whatsoever!

pa lidhje.

lexo i cike nje artikulll ke xhaxhai mbi perkthimin. eshte arritje e shkrimeve shqip ky artikull. mos e humb.

vajta e pashe smiley

smiley

amon o burre i dheut... por hej, se mos kujton se duke ia thene keto gjera do i beje ndonje fare pershtypje robit. Zero pershtypje. Lekuren levore (sholla do ndihej e keqperdorme). Si dhe 30 komente galexhante kuderpergjigje flake per flake, embetha dhe ne fund gjithnje fitimtare, natyrisht. prandaj edhe ia vuni drune, kam degju. ndaj dhe me keta tipa (sikur jane shtu keto kohe) eshte me i pre drute shkurt. per te miren vetjake, kuptohet.

Kisha kohe pa lexu tjeter blog vec peshkut. por ia vleu.

Shkova e pashe dhe une prej mrroklles. C'humbni kohen kot me trapa, mer burrat e dheut. Aq me teper xhaxhai per te cilin kam respekt per temat qe trajton. 

Well, i duhet ndonje berdaf kshu, per te shtune. Pavaresisht se robi nuk e njef turpin!

Hahaha. Esht bo robi si ai rripi lekures qe majshin berberet vare tek doreza e karrikes. Sa here i kalo afer, pref briskun.

smiley

me ktheve. urdhno smiley

http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/181318_426970524010211_781437832_n.jpg

 

 

Shiko pak ketu. E zbulova krejt rastesisht. Damar floriri smiley

faleminderit

PF, se kuptoj se kush o ai sick individual qe i thur lavde apo qe e do perseri ate kohe. Po te ishte ndonje Jozeperrcke apo Babasqap autor i fotove, do thoshim orrajt i kane bo me hile sepse nuk e dun komunizmin - po si me ja bo punes, pasi o e shkrujtme all over the place qe i ka shkrepe Martin Parr? smiley

Kte klubin e veteraneve te gjirokaster me duket se e kam pa nga perjashta. ishte afer qafes se pazarit, kur filloje me zbrit poshte nga 18 shtatori. smiley

hej, rrofsh PF! Do ruhet kjo. ato pamjet e dyqaneve... bwoh!

http://mediastore3.magnumphotos.com/CoreXDoc/MAG/Media/TR2/1/3/7/5/LON102766.jpg

Em, jane ca te bukura fare te cilat po ti printosh e ti varesh ne mur, do ta bonin apartamentin mo te sofistikum dhe seksi. Lol e kam seriozisht. smiley

PF, ku ka qene kjo berberana? Te rruga qe te conte te sheshi avni rustemi?

Kjo duket si ne Shkoder vallai, apo fundja s'ka rendesi sepse t'gjitha njesoj ishin atehere. smiley

Duket që radio Vatikanit i qan zemra për ato kohëra kur, në sajë të këtyre "virtyteve" ,shqiptarët konsideroheshin nga europianët si njerëz me bisht.Pra kisha katolike e stimulonte atë mënyrë jetese primitive dhe kërkon ta rikthejë përsëri ndër shqiptarë; ndërsa fetë e tjera në Shqipëri janë përpjekur të sjellin civilizim ndër shqiptarë.

Me te futme dhe Mrikes. Pse nuk e cune per regjizure Mriken. Apo kush do e millte misrin ne kubik? Ja kshu, vetem per agronome gocat dhe gjeologji cunat i kan pas cu. Pervec nonjonit qe ishte fuks dhe e bojshin doktorr zemre. smiley

Kanun is back ?

Kanun nje here,

Kanun perhere.

_____

Buken tone te perditshme, falna ti o Peshk !

Tre kantieret madhore te peshkutpauje :

1. Kanun forever.

2. qytetari iiiiiii sa ndot per katundarin.

3. Ahmet Zogu iiiiii sa gjakpires qe eshte.

Qe nga ketu, degezimet jane me mijera.

 

Nga keta llojet e Hundderrave qe e njohin at Donatin...kisha nje pejetje .Gjithsesi po pati mundesi pergjigje.

Ky eshte ai qe e ka shkru Prallen e PARE Shqiptare ...per Mark Shalgjatin..?

O prite o Mark Shalgjati se po vjen hundderri ne prite Oooo ...dhe burite e tunxhit ( tm e Vilage beu smiley ) benin ty tyyyy tyyyy te zgjatura ... smiley

Sinqerisht Vilage , nuk e di se c'pika reference ke , po vazhdimesia per te qemtuar individe mesatare e medioker ne brendi si ky i ketij artikulli te le te dyshosh . Mendoj dhe jam i BINDUR , pas hume rastesh te niveleve mediokre qe referon per Postime  .......zotrote TALLESH . Ua ke marre doren mire ketyre te stanit te Babasqapit . Hallall qe te japin dhe flm smiley . Se mos besh ndonje POST qe e ke seriozisht me llojet e ketyre debileve qe nuk e dine ku eshte Shqiperia , dhe ndonje "kelysh kurve " me rrobe prifti u dergon nga keto ....dhe i botojne ..????

Ooooooooooo...o , Bente nje shoku jone dhe vinte doren ne mes prapa smiley

 

Shkova dhe une dhe e pashe, çuna. Pse s'thoni ju, me paska nderuar peizazhisti i llafeve. Me paska analizuar keq fare. Me e bukura se na e ka nxjerre perkthyesin freng zbuluar fare. I thote se "doigté" s'eshte e ku e di une. E di kujt i thone tjeter "doigté" ? OK, s'po e them me mire. Françuskat e dine permendsh. Madje, beja shaka me ca shoqe, kur i shihja duke luajtur ne makine elektronike neper bare, iu afrohesha dhe iu thosha : oh quel doigté ! Hahaha, ia bente françuska.

Pastaj, per ta mbyllur, perveç virtuozitetit (lojes se gishtave), doigt perdoret edhe si "doigt d'honneur". Dhe pikerisht me kete dua t'i pershendes dhe une : peizazhistin e llogjeve dhe peshkistet e dalluar.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Doigt_d'honneur

Badaboum badaboum.

virtuozitetit (lojes se gishtave)

smiley

bwoh, sa e trashe kjo. loool... smiley

ps. kjo jo dhembjen, por as herkulin nuk kthe ne force, mo urbineku.

Paske ardhe HU i nderuar .Te tregova nje perrralle me perpara .E lexove ! Po ketu cfare ke dash te thuash ???

ALHurbinek. - 11 Gusht 2012 - 23:02

Kanun is back ?

Kanun nje here,

Kanun perhere.

____

Tre kantieret madhore te peshkutpauje : .......

Kete eshte mire te mos ta perseritesh me , se tingellon si shume sizofren me te njejtin avaz . Aktualisht ti je anetar i PPU dhe rrjedhimisht Punetor Kantieri . Apo kini marre porosi nga PDH-i  me e shpartallue njat Kantier .

1. Kanun forever.

2. qytetari iiiiiii sa ndot per katundarin.

3. Ahmet Zogu iiiiii sa gjakpires qe eshte....

Se helbete je nje cike si ashtu zotrote qe "gju per laraska " smiley E ke kuptu qe eshte prurje nga prifti Vatikanit ? Apo te duket se e ka pru ndonje HOXHE dhe po thote s'kam pune me Kanuen smileyC'thone Francezet per keto probleme , si perkthehet Badaboum badaboum...Dhe kot per qejf tim pash te madhin HOXHE te katunit nga Je , a ua ke perkthy Frengeve ate famozen tende ..... Qashtu !

 

 

Ne fakt, o shoku Idriz, une s'lexova gje tekst, se pertova shume. Pashe vetem grupin "lemeria", ose "lukunia" siç i them, ja ashtu, grusht bashkuar si perhera. Edhe ia kishin shtruar vendçe me ate muhabetin : dil aty ku dole mbreme. Kjo ishte dhe arsyeja qe permenda kantieret. Tani, si shok te ngushte qe te kam, s'te besohet tya kjo ç'them une ?

Perralla jote s'ishte per mua, kishe referenca te tjera, e po s'do jem i vetmi de ! ne qender te vemendjes tende.

Nashi, ku e kishnje llafin me ate "famozen" time ? Ma thuaj shokut ti, te ta perkthej ne vend. Le qe, po shkrove nje liber me kujtime si Pierre mavria yne, qe besa ! frengu do kerrnaqet ta lexoje ne gjuhe te vet. Vetem si Sulo Gradeci mos shkruaj, se ai eshte i paperkthyeshem, kupton ti ? I thelle shume. Ndonje si "kujtimet e vegjelise", eshte i lehte, e bej tak-fak, pune 2 javesh. Ja te na rroç.

Qashtu

bone hartim po pergjigjen sja ktheve oidrizit.

jau ke perkthuer frengerve kete shprehje te nahijes tate.smiley

Idrizi PO te merr kohe te cmuar nga arapkat ekzotike smiley

Rrofsh HU ...E di une qe ke damar ti . Po te duash ben libra tak fak . Deri sa perkthen , futi ca copa nga Monmareleja ca nga Monbarveja ca nga Monmarllatjeja dhe ja tek e nxjerr nje Liber smiley .Edhe FINI qe te njeh e di kete .Pse pak pralla i dedikoje ti kur ishe HURI i pare ???

  Po me vjen keq pse nuk te hyn gje ne koke .Lukuni eshte huazim nga Ujqit , dmth qe ta perqasesh , me qe di dhe serbisht , e ka Origjinen nga Lugina e Ujqerve ose VUÇI - DOLL-i ..., dhe ti e di mo kush veproj si Lukuni kur  dha Kushtrimin Babasqapi ..Bini burra ! KOMUNISTET IKEN "..dhe u leshua Lukunia . Me ato fillime kishim dhe ate shprehjen ...e Lukunise ..Shurra po kaloi tre GURE lahet " ..dhe e mba mend ti qe mbante cdo qytet era SQAP ! Po tani gjene mire e ka kuptu dhe ky Prifti i Vatikanit , qe shurtorja per I QIN Vjetnuer te se Pamvartunes ku Zogu ( ymer paste NM e tij ) derdhi GJAK per Atme e per FE , do kete dhoma per permjerrje edhe tip Jozeferparcke edhe tip  Babasqapi .

Per Sulon paskemi nje mendje . Nuk rrefehet ai KOPUK . Po kam hall se po Foli ai o lumi une o per njat   shurre te  sqeperve or tie  .Do u duket si sherbet i Fazllicit smiley qe i hedhin ballakllaves kur i bejne si familje Berishajt qe e kane mik shpie !

Shtrengohu pak he burre dhe jepi nje te perkthyer ...QASHTU -se smiley .Po e perktheve mire do te te rrefej per madam BUQEN e vetme fronge pe verteti qe e njifte si kuptim ! Ishte pak mikeshe e ATIJ , po nuk prish pune .....mersi bocu smiley..mire e shkrujta ?

Dhe mos e kruj me perseritje te rrot*arizuarish ate te PPU .Fol si HU qe je dhe si Anetar i pranuar te llafosesh tek PPU se jemi anetar te barabarte , jo HUNJ ( nga ata pe verteti ) si nganjehere do te cfaqesh .Lere PPU -ne se nuk te ka faj sa di e njeh mbi dhe ..I kujt eshte ky VARG smiley

Ke nge, ti shoku Idriz. Shkurt :

Qashtu (shqip) = Tschaschtou (frengjisht).

Te tjerat, do i diskutojme ne mbledhjen e Frontit, kur te mblidhet lukunia, si thua ?

e paske bo si kta qe dun me ndryshu gjuhen shqipe.hurb je vetem "Tchatche",

frengjisht prej verteti kjosmiley

Me nje fjale e paskeni ba zhele Radio Vatikanin ,me ua pase zili edhe Zeri i atyne viteve.....hahaha Po te pakten fjalorin ta kishit perditesu.....e shkreta Radio Vatikan ......

Kur do bej nje emision dhe per Kosoven Radio Vatikari?

Dhe ti thote dikush Radio Vatikarit qe Shqiperia u SHPALL ME VETE, por fal dashurise te madhe te Vatikarit e shume fuqive te tjera botnore NUK DOLI ME VETE, DOLI NJE E KATERT ME VETE. 

Per Mrrokun. Urdhno:

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/164646_10150106411905255_5803098_n.jpg

Nje nga virtytet me te spikatura ka qene mikpritja.Shqiptari hiqte buken nga goja e femijes per te pritur mikun(nje veprim mbase jo edhe aq i virtytshem)por qe te arrish nje virtyt kaq me nam si mikpritja Shqiptare e cila meriton nje vend nderi ne analet e historise boterore,vockelsira te tilla jovirtuoze nuk vihen ne hesap.Personalisht jam nje nga kurbanet e shumte qe u flijuan per hir te ketij emri te mire.Megjithese privimi nga buka per nje kohe te gjate me fali tiparet e nje rakitiku.Megjithese fjetja ne cimento 8 nga 7 ditet e javes pasi shtratin ia bera theror mikut me dhuroi nje gunge edhe me te frikshme se ajo e kuazimodos.E ndjej veten krenar per te gjitha sakrificat qe kam bere,ndonese i pavetedijshem asokohe se me argjerimet e mia prej asketi po i sherbeja nje qellimi kaq fisnik...

Ne vitin 1945 Shqiperia ka patur 640 shkolla fillore dhe 11 shkolla te tjera ne te cilat perfshiheshin dhe disa qe arsimonin prifterinj.

Kishte afro 1.1 milion banore nga te cilet ishin 11.5 % katolike. Per keta afro 130 000 banore kishte 140 famulli e afro 15 institucione te tjera me te larta , te perqendruara kryesisht ne Mirdite, Malesi te Madhe, Sope, Shkoder. Ne keto zona , pra atje ku kishte famulli , jo te te gjithe  fshatrat kishin shkolla fillore. Kisha romane nuk kishte perparesi shvillimin e zonave ku nguleshin , por kryesisht besimin e banoreve.

Shumica e tyra ishte ndertuar ne vitet e fundit, pra nen pushtimin italian dhe pjesa dermuese e elites katolike ishte  italiane dhe ata qe quheshin krahinore ( vendalinj)  nuk perbenin shimicen nder peshkopet apo dhe me gjere.

Dy probleme shume te medha ( te medha ka pas e ka akoma ) ka pasur Shqiperia asokohe:

  1. Analfabetizmin.
  2. Tifon e morrit.

E para nuk u duhet atyre qe ishin nder eliten drejtuese te vendit sepse dija te nxjerr probleme.Perfshire ketu dhe eliten e besimit qe jo ne pak raste ishin dhe vete copamishi me dy sy, nga te katerta besimet.

E dyta sepse popullsia veri-jug ishte aq shume prapambetur sa nuk e njihte sapunin.

P.S. Prej tifos se morrit ka dale sharja : Ik mer/moj morrmadh/e ! Se e kishin morrin sa nje kokerr misri. smiley

ne fakt verioret vetem gjate komunizmit jetuan per here te pare nen nje autoritet shtetror , pane doktor e mesues me sy.Ata qahen me shume ne vend te fjala vjen korcareve qe ishin te shetitur , te  mesuar e kishin flori qe Dulla ua sekuestroi.

..edhe korcaret  nga te mesuarit dhe shetitjet e teperta zbuluan te paret kominizmin..smiley   dhe  e sollen  ne fillim  ne Korce e me pas  e perhapen ne Shqiperi....  

''koka ben  koka peson, tha.smiley

Nuk jam kondra belul.Po ata qe ngrejne lart shpirtin demokratik e liridashes te malesorit qe gjoja  nuku pajtohej me komunizmit flasin kodra pas bregut.Komunizmin ata nuk e donin se nuk i la te vrisnin e te vidhnin sipas qejfit.Ata ishin mesuar qe te mos duronin asnje lloj qeverie mbi koke .mirepo komunistet i bene talim prandaj edhe iu mbeti kunj.

E ke shume gabim. Historikisht, labet s'kane pranuar askend mbi krye. E megjithate, nje pjese e mire e perqafoi komunizmin. Kerkoje dikund tjeter arsyen.

 Hurbinek. Pse juve... sot jeni kunder  ides  "enderr ",per te punuar njeriu  ne jete ... sa te kete mundesi  dhe per te marre nga shoqeria , per sa te kete nevoja..?

Vetem  pjestaret  e nje shoqerie... me  "berthama mangut", nuk do ta perqafonin.

Te siguroj, qe asnje lab, nuk ben pjese ne  "nje shoqeri me siptoma te tilla..."

Jugu ka pas respekt per autoritetin e shtetit pasoje kjo e influences bizantine.malesia nga ana tjeter ka pas jetue ne kushtet e bashkesise primitive.

Kur thua se "malesoret donin te vrisnin e te vidhnin sipas qejfit", tani duhet ta ndash mendjen :

1. o ishin te drejtuar nga Kanuni qe kishte rregulla strikte

2. o s'ishin dhe benin siç ua donte palloshi.

Njera nga te dyja. Ndajeni mendjen, o quajini trapa por qe i bindeshin nje ligji (kanunit), ose mos i qortoni me per kanun, por thoni se ishin anarkiste (bisha te egra te kohes se luleshtrydhes).

Jam duke thene se as labi s'pranonte qeveri mbi krye, ke sa te duash shembuj nga historia qe ta vertetojne. Pra s'dallonte nga malesori i kelmendit. Antikomunizmin e ketij te fundit, kerkoje tjeterkund, jo tek geni i tij i lindur prej hajni. Edhe komunizmin e labit (nje pjese te mire) kerkoje tjeterkund, e jo tek nenshtrimi ndaj kadive te turkut.

Alba je gabim. E para veriu ka pas me shume respekt per autoritetin pasi ka pas bajraktare dhe familje me rang. Edhe ne jug ka pasur por jo aq dhe ne ate menyre si ne veri. Respektin per shtetin shikoje ne 97-n ku ne jug u be me keq se ne veri, jo se ka me pak respekt por mendoj se nuk ka ndonje ndarje te madhe psikologjike midis shqiptareve, thjesht jugu ka pas disa kuazi-qytete me shume se veriu. Per te tjerat them mbi 90% e popullsise shqiptare vjen nga e njejta histori e njejti mentalitet. Ndarja jug-veri eshte relativisht e re ne historine e shqiptareve, mund te kete filluar me Bushatllinjte dhe Aliun, ndoshta edhe me vone per shume faktore te ndryshem. Ne pergjithesi shqiptaret jan nje fis dhe nuk jan shume te ndryshem ne aspektin psikologjik.

ps. Bizanti ka qene i shtrire deri ne veri te Shqiperise. Princat shqiptare te cilet kishin autonomi te plote ndaj bizantit shtriheshin nga jugu i Shqiperise se sotme deri ne veri. Psh aranitet kan pas toka nga laberia deri ne diber.

Lexo historine e shqiperise te abaz ermenjit.eshte bibla e shqiptarizmes.

Beji vetes nje favor dhe mos beso asgje qe thone komunistet.ndersa ata kane disa merita ne historine shqiperise cdo fjale e dale nga goja e tyre eshte komplet genjeshter.

Nga Ermenji i Skraparit heroik, qe i qofte kesmet! jo ashtu... kot!

Ne edhe ballistat i kemi per se mbari.

Qe Skrapari eshte heroik kjo s`ka dyshim , por te mos  mos harrojme qe te dy rrymat balliste dhe nacionaliste kane qene te forta po aq sa te nderuara .Nqs se e ke lexuar me te vertete historine e shqiperise besoj se e di vleren e mohuar me vite e vite te Ujanikasve .

 

Mestani... smiley

Ujanikun une e di. Ja nje te vjeter fare:

Erdhi ujku, erdhi miku,

Erdhi Izet Ujaniku!

Respekte per at burre! Dukej tavolina si mize kur i rrinte ne krye.

na solle ca kujtime tani...

Po Mestani me bijte e vet ! Ndersa Izet Ujanikun nuk e njoh .Askush nuk me ka folur per te

 

Dera Musabelliu.

Mirembrema Alba !

Me thua ti besoj Bibles qe ka shkruar per qef te vet Abaz Ermenji ketu ne Amerrike apo ti besoj asaj historie qe u shkrua me gjak nga ata nacionaliste qe qendruan e i bene balle komunizmit burgjeve dhe interrnimeve me shpirt nder dhembe !

 T`u pergjigja sepse nuk jam rritur nga gjysherit e mi me perrallen e rendomte te Kesulkuqes dhe ujkut ,por me bema Skraparllinjsh qe  dhe sot nderohen .

 

 

nga skrapari?

PO

KRENARE DERI NE PIKEN E FUNDIT TE GJAKUT TIM !!!!

 

smiley

Njesoj!

E bukur kjo ,isha duke e zgjedhur dhe une yllin

 

Naten e mire !

 

Alba une do thosha beji ti nje nder vees dhe kthehu ne njeri, se nuk shtyhet gjith jeta si kafshe, me ter ate terbim shpirti.

Per ke malesor e ke fjalen moj? Me duket se nuk di se çfare je duke fole. Ose te pakten percaktoje se per cilin malesor e cilen treve e ke fjalen. 

Une jam me origjine nga Malesia e Madhe, dhe ato nga Malesia e Madhe njihen si malesor. Ndersa Dukagjinasit njihen si Dukaqinas, tropijanet njihen si tropojane, mirditoret si mirditore, etj etj. Nqs thua Malesor, je duke mu drejtu mu dhe jo tropojanit apo mirditorit apo dukagjinasit apo whatever. Prandaj, me trego pak se cili Malesor (qe do te thote se eshte nga Malesia e Madhe) ka bere buje si hajdut. Perçdo emer qe me sjell ti, une kam per detyre me te sjelle 3 emra Jo-Malesoresh! 

Heu, kta te nxjerrin faqen e zeze, per sy te ballit! Lol

Ne fakt malsoret jan fisnik dhe nuk kan pas kurr vese te keqija. Ate qe e kan e kan. 

Tani kan qene cik antishqiptar dhe sllavodashes pergjate historise, por jo per faj te tyre, ja pyesni radio vatikarin.

Yo dude, fakti qe kemi qene te paret qe kemi ngrit flamurin kuqezi ne Deçiç me 1911, kunder turkut, mbase te ben te mendosh se keni qene sllavdashes. Katoliku nuk o sllavdashes - ne i dum t'gjithe, kemi dashni dhe per armikun pasi Jezusi na ka msu qe ti kthejme dhe faqen tjeter atij qe na e jep nji pershmbrapshtit(mos ti ngeli hatri tjetres akupton!). Mundesh me e ba prove po nuk besove. Lol

Gjej nji malesor dhe plasja nje turinjsh! smiley

Ka historiane qe thone, nen ze, qe ngritja e flamurit ne Decic nga Dede Gjo Luli ishte shtyre e financuar nga krajli i Malit te Zi.

Let me guess. Historian qe u ndrit ne detyre e ju dha nje kateder pas prishjes se mardhenieve me jugosllavet, periudhe qe konçidon me revoltat e para kunder komunisteve ne malesine e mbishkodres? Apo po flet per historianet e pas renies se bustit te Xhaxhit, me mjekrra me te gjata e me te dendura se ajo e Ismail Qemalit? 

 

Sa per dije te pergjithme:

Malesoret, gjate asaj kryengritje nuk luftuan vetem Turkun por dhe vellezerit e tyre te cilet ishin mbledhur nga Bedri Pasha pasi e kishte shpallur kryengritjen si lufte fetare ku katoliket gjoja po luftonin muslimanet e nen thirrjen se kaurret katolike e kaurret malazeze jane bere bashke per te luftu muslimanet ai mblodhi diku tek  800-1000vete e i futi ne lufte kunder vellezerve te tyre. Ca u vrane, ca e kuptuan se po luftonin shqiptari kunder shqiptarit dhe kaluan nga krahu i kryengritesve malesor e nje pjese tjeter u zu rob, shume qene indiferent dhe u kthyen nga kishin ardhur.

Fakti fatkeq eshte qe te tjeret perhere na kane perdorur.

Flamurin kuqezi nuk e keni ngrit ju te paret jo, eshte ngrit qe ne kohen e qepes ai flamur, qe para Romes. Sllavodashes keni qene fatkeqesisht sepse gjysma o mos me shume e malit te zi jan gjaku juaj, dhe keni lejuar te pakten dy here ushtrine malazeze te kaloje nepermjet jush per te pushtuar Shkodren. Tek ju jan tradhetuar heronjte me te medhenj te historise tone kombetare, Gjoleka, Topulli, Boletini e shume e shume te tjere. Po them edhe nje here qe nuk pergjithsoj malsoret, por eshte fatkeqesi qe ka ardhur nga vatikani, se te jesh katolik nuk e ke per detyre fetare te qenit politikisht ne anen e vatikanit, mjafton lidhja fetare dhe shpirterore, por vatikani ka bere vazhdimisht politika antishqiptare. Po them edhe nje here qe nuk i ul vlerat dhe as fisnikerine malsorve, por kto jan fakte negative te nje historie te lavdishme. 

ps. po te kishin luftuar malsoret per Shqiperine sot do kishim gjysmen e Malit te zi, por kan qene yshtur kunder vellezerve te tyre te nje gjaku nga fetaret antishqiptare.

Ju keni linde gjith shanc, per sy te ballit! Nuk mundet kush me ju akuzu si fondamentalista islamik, se jeni te veshur nga mbrojtja qe ju ofron ideollogjia komuniste. smiley

smiley Jo po thuaj po deshe...

Jo jo nuk e them! Jeni mo shume, e mu tek-pulle me hani t'gjalle. Nuk jam aq idjot! smiley

Prape ndryshoi? tani hane dhe njerez te gjalle? smiley i modh je! smiley

Thelbi i muhabetit ishte tjeter. Te iku pa e kape! smiley

Ndryshoi prape perkufizimi i komunizmit??? smiley

Nese Dukagjinasit njihen si Dukaqinas dhe tropijanet njihen si tropojane, atehere mirditoret duhet te njihen si mirmramore.

Mirmramore*

lapsus imi, sorry se shkruj perher nga ajfoni/ajpedi dhe ndohin gjona ttilla. smiley

Gaboheni rende...smiley Vetem 85 nga ata 200 petritat ishin korcare, me pak se gjysma, kusurin gjejeni nga c'vise i keni. smiley Plus, Ali Kelmendi nuk ishte korcar. 

Mos na bini ne qafe kot. smiley 

kusuri ishin: ca  ish  te punesuar ne Korce  dhe  Jugosllave..   tani nga jugosllavet, helbete  armiq  te qemtoshem,  e prisnim....  por te na i fusnin dhe korcaret  tane, kete nuk e prisnim.smiley

Do kete qene 'gabim' pa dashje. Per mire u nisen te shkretet, plot besim e ideale. smiley

po ti  do ta postosh ne te gjitha temat kete punen e logos?smiley

Po ti lere o vlla, i ka vene vetes qellim tjetri, oj ky....smiley

o po lere logon  fare..  sapo u shua flaka e lojrave olimpike..smiley

hajde tani , do i ktheheni dhe ju atje ne Londer rutines me ne fund..smiley

Une rutinen e Londres kam kohe qe e kam lene, lojrat s'i ndoqa fare sepse peshengritjen qe kisha une qejf nuk e kishte qejf BBC-ja, kishte shume qejf lojrat vari lesht qe lozin vetem anglezet ku fituan dhe medalje si tipi futja me varke mbrapsh.

Nejse Belul ne nje medalje e kemi te siguruar tek lojrat e ardheshme olimpike sepse sporti i preferuar i shqiptareve ku e kemi medaljen e arte te siguruar do hy ne olimpiade me ne fund. Shpresojme.......

Cili sport? I hedhjes se shurres apo... aksidenteve rrugore? Apo apo... i vjedhjes se votave? smiley

E para eshte e para, 'Hedhje shurre ne kabash'....... 

ç'sport eshte ky mo?smiley  

 

p.s  e kam thene edhe te tema qe u hap ketu per lojrat olimpike... shanc ideal per te marre Shqiperia nje medalje, madje te arte, ever.. e kemi pasur ne lojrat olimpike te Los Anxheles 84-en.   Elisabeta Karabolli  ne qitje pistolete.  kampione e  e padiskueshme e Evropes dhe Botes ate periudhe!  por per fat te keq i bojkotoi shteti shqiptar aso kohe lojrat olimpike. 

bile edhe ne peshngritje kishim shance te merrnim medalje ate periudhe... kishim ekip te forte e te kompletuar  , thuajse ne te gjitha peshat.

po 'Hedhje shurre ne kabash' o Belul tani, me vjen keq me ty, ti duhet ti dish kto se je dhe dore e vjeter smiley

po e dija kete mo, e dija..   po thash, kushedi mos eshte eshte zbuluar ndonje loje    me lashte  pellazgjike.smiley

Belulo, po na habit shum... po pse mer lal, ktuna e shpikem ne ket lojen?

Ose si do thoshte ai tek seksioni "acarim nervash"... ja paskan marre bythen japonezet... smiley

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).