Ky shkrim po botohet i përshtatur te "Milosao" dhe është një kumtesë e autorit e mbajtur në Prishtinë më 17 prill të vitit 2012. Duke shtruar tezat e tij, ai iu drejtua auditorit: "Kur flas unë këtu para jush mbi historinë shqiptare dhe ballkanike, e kuptoj si kontribut për diskutime. Nëse unë këtu i shoh disa zhvillime në mënyrë kritike dhe përmend probleme shkencore, të cilat unë nuk i përkrah me interpretime të zakonshme të shkencës shqiptare, atëherë kjo duhet të kuptohet si një shtytje në debate shkencore - jo në polemika!"

Të fillojmë me një eksperiment mendor: pak javë pas marshimit të tij në Shkup Hasan Prishtina në vjeshtë të vitit 1912 shpall një shtet të pavarur shqiptar. Shtetet fqinje nuk intervenojnë, lufta e parë ballkanike mbet e pazhvilluar. Shteti i ri me Shkupin si kryeqytet dominohet nga shqiptarë myslimanë nga Kosova dhe Maqedonia, shumica e banorëve të tij është gege dhe sunite. Ortodoksët dhe katolikët përbëjnë pakica të vogla në periferinë perëndimore. Tirana mbet një qendër urbane e vogël. Politika, shoqëria, kultura dhe shkenca, të gjitha zhvendosen në kryeqytetin e ri të Shkupit. Ngaqë shumica e banorëve të shtetit të ri është myslimane, por partnerët e tyre të alteritetit, d.m.th. të tjerët, janë ortodoksë sllavë jugu ose grekë, nuk ka nevojë për një identitet kombëtar mbifetar, sepse mendohet, siç konstatonte konsulli austro-hungarez në Kosovë në fund të shekullit 19: Shqiptar është, kush deklarohet si mysliman, flet shqip dhe mban një armë. 

Në këtë shtet shqiptar me Shkupin si kryeqytet do të ishte zhvilluar një historiografi, e cila do të kishte vënë theksa të tjerë, se ajo, e cila u krijua në realitetin e shekullit 20. Ta mbyllim këtu eksperimentin mendor, edhe pse mendimi kundërfaktik ka tërhequr gjithmonë historianë dhe miq të historisë. Mos të mendojnë, se 28 nëntori i vitit 1912 nuk përputhej me asnjë logjikë historike, por edhe 12 gushti i vitit 1912, marshimi i kryengritësve shqiptar në Shkup dhe mundësia e krijimit të shtetit me pikërëndesë në Ballkanin qendror dhe jo buzë Adriatikut, do të kishte qëndruar në fund të lëvizjes kombëtare. Por eksperimenti donte të tregonte që konceptimi i zakonshëm historik shqiptar nuk rrjedh poashtu nga logjika historike si historia politike e shqiptarëve në Evropën juglindore të shekullit 20. Historia shqiptare, kjo është një nga tezat e kësaj kumtese, është akoma një e kaluar nga këndvështrimi i Tiranës, në të cilën Kosova shtohet më vonë, shqiptarët në Maqedoni, Serbi dhe Mal të Zi në përgjithësi janë lënë anësh, por jo Çamët, të cilët sot ekzistojnë vetëm si komunitet me prejardhje të përbashkët - dhe kjo i përshtatet vështrimit të Tiranës. Një histori shqiptare nga këndvështrimi i pjesëve lindore të vendeve të banuara nga shqiptarët, pra me vështrim nga Prishtina ose Shkupi nuk është provuar akoma, sepse historia shqiptare shihet si një narrativ homogjen, edhe kjo një tezë e kumtesës. Shkenca shqiptare nuk dallohet nga historiografitë tjera unitare - p. sh. gjatë kësaj kohe në Itali, Rumani dhe Kroaci, të cilat larminë rajonale dhe diversitetin politik nuk mundën ta integrojnë në një narrativ teleologjik, e cila shtetin centralist kombëtar e sheh si qëllim logjik të proceseve historike. 

Këto vërejtje pak të shkurtuara duhet të jenë në fillim të disa mendimeve mbi historinë shqiptare. Këto duhet të merren me pyetje kyçe metodologjike, kryesisht mbi hapësirën e historisë shqiptare. Në fillim duhet të bëhet një përcaktim i një vendndodhjeje dyfishe, një historiografiko-historike e përgjithshme dhe një që ka të bëjë me rolin e shkencëtarëve joshqiptarë. Marrja me historinë shqiptare mund të ndahet në një fazë parapolitike dhe në një të politizuar. Dijetarët e fundit të shekullit 18, si themeluesi i një kontinuiteti iliro-shqiptar, Johann Thunmann, dhe themeluesi i një shkence historike të shqiptarëve, Jakob Philipp Fallmerayer (mes 1830 dhe 1860) nuk u shërbenin ndonjë interesi shtetëror - Fallmerayer shkruante ideologjikisht si historian liberal, i cili u kthye kundër ndikimit politik të Rusisë në Ballkan, ai shkruante në interes të një ideje politike - të liberalizmit dhe të parlamentarizmit, të iluminizmit evropian - por p. sh. në shërbim të monarkisë austriake. Më së voni, pas vitit 1878 kjo ndryshoi, dhe albanologjia austro-hungareze mund të quhet si shkencë imperiale, e cila përveç interesave shkencore dhe punimeve me nivelin më të lartë në mënyrë të drejtë apo të tërthortë punonte drejt projektit për politikë të jashtme të krijimit të një shteti shqiptar nën ndikimin austriak - një lloj Bosnje dhe Hercegovine e dytë - në rast të një shpartallimi osman. Kulmin e politizimit të historiografisë austriake mbi Shqipërinë e përbën historia e parë e hollësishme shqiptare, e cila u shpërnda me emrin e përkthyesit - Zef Curani -, por e shkruar nga Ludwig von Thallóczy me porosinë e ministrisë për punë të jashtme, interpretimi i së cilës do të kishte ndikim të madh mbi konceptimin e historisë së re shqiptare të pastajme. 
Në këtë fazë të politizimit hynë edhe fillimet e historiografisë shqiptare në formë institucionale: Instituti Mbretëror në Tiranë (1941-1944) me kohëzgjatje të shkurtër punonte në kushtet e sistemit autoritar; shkenca me bazë të gjerë institucionale në Shqipëri u krijua pas vitit 1945 në ogurin e totalitarizmit. Shpesh harrohet të thuhet një fakt i qartë: koncepti i historisë shqiptare nuk u zhvillua në shkëmbim me mendime konkurruese. U vendos juridikisht nga shteti dhe u realizua me pjesëmarrjen e vetë diktatorit. Natyrisht nuk ishin të reja të gjithë elementet e këtij koncepti, por shumë motive gjenden në publicistikën e lëvizjes kombëtare. E re ishte, se vlente vetëm e vërteta, se të vërtetën e përcaktonte shteti dhe shkencëtarët ishin ekzekutuesit e rregulloreve. 

Nuk mungon tragjika e faktit, se me "revolucionimin e mëtejshëm të shoqërisë" në Republikën Popullore të Shqipërisë u shkatërrua emancipimi politik dhe kulturor i shqiptarëve në Kosovë, të cilët deri në fund të viteve 60-ta nuk kishin arritur të ngrinin historiografinë e tyre, d.m.th. se në atë çast, kur në Universitetin e Prishtinës mund të krijohej një histori shqiptare dhe kontakti me Shqipërinë luante rol të madh shkencor, ideologjizimi i historisë arriti kulmin e saj. Revolucioni kulturor maoist shoqërohej nga një introspektim radikal dhe nga një ashpërsi e përgjithshme kulturore politike - të kujtojmë vetëm këngën e festivalit të dhjetorit të vitit 1972 dhe fushatën e pastajme kundër Todi Lubonjës dhe Fadil Paçramit, për të cilat gjenden paralele sinkronike edhe në shtete tjera si Rumania. Duke marrë parasysh situatën etnopolitike në Jugosllavi historianët në Kosovë iu bashkangjitën intepretimeve të historiografisë së Republikës Popullore të Shqipërisë. Vetëm në diasporë ekzistonin disa zëra kritikë të rrallë si Arshi Pipa, të cilët kritikonin nacionalizmin dhe doktrinën shtetërore e historike të Republikës Popullore të Shqipërisë. Zhvillimi i një shkence historike kosovaro-shqiptare nuk çoi drejt një pluraliteti mendimesh në një diskurs ndërshqiptar, por për arsye jashtëshkencore - të një konkurrence historiografike me shkencën serbe - ajo solli një homogjenizim të një interpretimi të importuar. Si në fushën e gjuhës elita kosovaro-shqiptare i jepte rëndësi një uniteti me zhvillimin kulturor në Republikën Popullore të Shqipërisë. Rrethanat dhe arsyet e këtij vendimi as do të shqyrtohen, as do të vlerësohen këtu, sepse me rëndësi në kontekstin tonë është mungesa e modeleve interpretuese plurale. Përderisa zhvillimi zbatohej në një sistem totalitar (RP e Shqipërisë) apo autoritar (Jugosllavi) - në të dy rastet madje edhe sistemet, të cilat historisë i jepnin rëndësi të madhe politike - kemi sot kushte të tjera të përgjithshme jashtëshkencore: Shqipëria është formalisht një shoqëri pluralo-demokratike, Kosova një shtet suveren me institucione shkencore të krijuara plotësisht të veta. Të dy zhvillimet është dashur të çonin në një ndryshim të interpretimit historik: në Shqipëri në një përpunim kritik të modeleve ideore të historiografisë komuniste, në Kosovë në një kthim të ngadalshëm nga një ballafaqim historiografik me interpretimin e interpretimit historik serb që dominon, tash, sepse pavarësia është një fakt i pakthyeshëm mbrapsht përshkak të njohjes nga shumë shtete të rëndësishme. Por në të dy rastet vërehet një vazhdimësi e interpretimeve ekzistuese dhe në përgjithësi të temave të shqyrtuara nga historianët, të cilët punojnë nëpër institucione. Përveç librit të Dritan Egros mbi osmanistikën shqiptare nuk zhvillohet pothuaj fare një diskurs historiografik kritik i historianëve profesionistë - aq më i lartë është zëri i kërkesave të politikës shqiptare në Shqipëri për një "rishkrim të historisë". Kjo kërkesë vjen nga mendimi, se shteti dhe politika mbajnë përgjegjësi për interpretimin "e drejtë" të së kaluarës, e cila historianët i bën prapë organe ekzekutuese të një interpretimi të së kaluarës të përcaktuar nga instancat politike. Ngaqë në Shqipëri rrinë ballë për ballë dy parti tepër konfrontative dhe të dyja interpretojnë në mënyrë të kundërt pjesë të rëndësishme të historisë së re, historianët janë bërë rob të zënkave partiake politike - dhe kjo sqaron edhe mungesën e një historie bashkëkohore profesionale. Edhe në Kosovë interpretimet e ndryshme të kohës jugosllave çojnë deri aty, sa periudha nga 1945 deri më 1989 gjurmohet vetëm në disa pika dhe historianët u drejtohen temave më pak relevante politike të interpretimit të etabluar. 

Tash t'i kthehemi përcaktimit të vendndodhjes sime: në një artikull mbi marrëdhëniet mes antropologëve shqiptarë dhe joshqiptarë antropologia Stefanie Schwandner Sievers ka përdorur metaforën drastike "virgjëresha dhe elefantë". Me "elefantë" ajo quan shkencëtarët joshqiptar, të cilët përdorin metoda internacionale, por prekin shpesh sensibilitetet kulturore dhe mentale të kolegëve shqiptarë, edhe ajo pa dëshirën e tyre; "virgjëresha" parafrazon shkencëtarët shqiptar, të cilat për nga ana faktografike janë shumë kompetentë dhe njohuritë e tyre të detajuara zakonisht më të mira se ato të shkencëtarëve joshqiptarë, por të cilët shpesh nuk i njohin diskutimet e metodave dhe teorive internacionale (por këtu dallohen ndryshime të mëdha nga gjenerata në gjeneratë). Metafora paraqet një përgjithësim, bile në të dyja anët. Por kush ka qenë në pozitën e mbajtësit të kësaj kumtese, i cili është akuzuar për mungesë sensibiliteti, madje edhe qëllim i vetëdijshëm për të ofenduar e poshtëruar, duhet të merret me këto reagime në mënyrë kritike por edhe vetëkritike, nëse do të shprehet edhe më tutje në lidhje me këtë fushë studimesh. Pa dashur ta thelloj rastin në fjalë, të cilin mbajtësi i kumtesës si pjesëmarrës edhe pse i pjesshëm i këtij debati do ta trajtonte atë si objekt natyrisht në mënyrë subjektive, mund të konstatohet, se në debate historike shqiptare të huajt thirren shpesh si dëshmitarë, deri më tani bile edhe si gjykatës paqi, edhe pse ata këtë rol kurrë nuk e kanë kërkuar. I madh është grupi i historianëve të huaj në publikimet shqiptare, të cilët ndahen në kategori "i mirë" ose "i lig": si "historianë të mirë" quhen ata, të cilët konfirmojnë pozitën shqiptare, pa marrë parasysh kualitetin shkencor; kush nuk e merr këtë përsipër qoftë edhe pjesërisht, futet në kategorinë e dytë. Ky mik-/armik-qëndrim shkon aq larg, sa që shkrimet e një autori të vlerësuar pozitivisht nuk lexohen mirë. Milan von Šufflay p. sh., i cili mund të vlejë si figurë e vlerësuar pozitivisht, e cila sqarohet edhe me vdekjen e tij tragjike, është autori i konceptit të mesjetës shqiptare multietnike dhe i tezës së simbiozës serbo-shqiptare, e cila në paraqitjet historike shqiptare nuk ka gjetur asnjë pasqyrim, përkundër admirimit sipërfaqësor për autorin në fjalë. Edhe themeluesi i albanologjisë, Johann Georg von Hahn përmendet shpesh, por s'lexohet pothuaj fare. Këtu duhet të thuhet, se historiografia në kontekst shqiptar ka qenë përherë e thurur ngushtë me interesa politike dhe deri më tani në shoqëritë shqiptare nuk ka pasur historiografi të lirë nga ndikimet masive politike, përveç faktit, se shumë historianë kanë marrë përsipër funksione nacionalo-politike për të legjitimuar kështu rangun e tyre shoqëror. 

Ky konceptim historiografik transferohet shpesh te shkencëtarët joshqiptarë, të cilëve u jepet një rëndësi që ata nuk e kanë në shoqëritë e tyre nga rrjedhin. Me siguri ata formësojnë opinione me anë të publikimeve të tyre, por ato janë opinione mbi tema, të cilat në shoqëritë e tyre (si p. sh. në Britaninë e Madhe, Gjermani ose Austri) janë me domethënie marginale. Kjo fushë konfliktesh me karakter marginaliteti në vendet e tyre dhe me karakter vëmendje të madhe në fushën gjurmuese paraqet për shkencëtarët edhe një rrezik duke kërkuar njohje në fushën e tyre shkencore, qoftë me anë të përshtatjes së tyre në qëndrimin pritës, me të cilin ballafaqohen ata (kështu ndodh p. sh. në RP të Shqipërisë), ose me anë të izolimit të tyre të tepruar dhe të kritikës së theksuar. Shkencëtarët joshqiptarë duhet ta kenë këtë dilemë parasysh dhe ta bëjnë atë të qartë. Në anën tjetër kolegët e tyre shqiptar nuk duhet ta shqyrtojnë mendimin e shkencëtarëve joshqiptarë si kritikë fundamentale ose me motive politike, por si kontribut për një proces shkencor, i cili ekziston me ndihmën e dialektikës shkencore konkurruese, d.m.th. nëpërmjet ideve të bazuara në evidencë dhe argumente. 

Kur flas unë këtu para jush mbi historinë shqiptare dhe ballkanike, e kuptoj si kontribut për diskutime. Nëse unë këtu i shoh disa zhvillime në mënyrë kritike dhe përmend probleme shkencore, të cilat unë nuk i përkrah me interpretime të zakonshme të shkencës shqiptare, atëherë kjo duhet të kuptohet si një shtytje në debate shkencore - jo në polemika! Por mbi të gjitha unë nuk dua të flas para jush si i huaj, por si koleg. Dikotomia në "të tanët" dhe "të huajt" nuk ndihmon shumë në zhvillimin e shkencës - shkenca gjithmonë ka qenë internacionale, shkencëtarët janë të lidhur me anë të një interesi të përbashkët, në këtë rast historia shqiptare dhe evropiane juglindore. Nëse kjo dikotomi thyhet, atëherë reduktohet edhe potenciali i keqkuptimeve, të cilat lindin, nëse të dy palët mendojnë, se tjetra do t'i imponojë opinionin e vet. 

Nxitja kryesore shkencore - por edhe motivi, të flas para jush - është për mua interesi për historinë shqiptare në një konteks më të gjerë hapësinor, por edhe mendimi, se një internacionalizim më i fortë i historiografive shqiptare do të hapte horizonte të reja shkencore, por sipas vlerësimit tim do të hapte edhe rrugën nga shumë qorrsokaqe të kaluara. 

(Vijon)

d.b/ MILOSAO/ BalkanWeb

 

* Titulli eshte i Peshkut.

** Lojërat Tradicionale, Abdurrahim Buza

139 Komente

Nxitja kryesore shkencore - por edhe motivi, të flas para jush - është për mua interesi për historinë shqiptare në një konteks më të gjerë hapësinor, por edhe mendimi, se një internacionalizim më i fortë i historiografive shqiptare do të hapte horizonte të reja shkencore, por sipas vlerësimit tim do të hapte edhe rrugën nga shumë qorrsokaqe të kaluara.

bravo, po kujt i flet? peshkupauje eshte kala virgjerash, nuk u pelqen penetrimi nga te huajt... levrojne me shume ne fushen e onanizmit te historiografise shqiptare

meqe te ka pelqyer, qe dmth pikesepari e ke kuptuar mire, a mund me nje paragraf, te me besh nje nder dhe te permbledhesh ate qe ka dashur te kumtoje autori? nje paragraf te tipit "abstract" per dike qe nuk do ta lexoje te gjithe gjene, por prape do te dije cfare po thote autori.

do isha jo pak mirenjohes.

 

Emo,edhe po te doje nuk e ben dot se ky miku ne vend te beje histori ,ben mesime historie. Shmiti me kujton ata konsujt e fuqive te medha ne Shqiperi me 1912 , qe megjithese nuk kishin mbushur as tre muaj ne Shqiperi besonin me sinqeritet  se e njihnin Shqiperine me mire se Ismail Qemali. Bashke me nje kompani, qe i gjemon nga pas Lubonja, mblidhen ne Vjene, si ne Klubin e Selanikut te Cajupit,dhe duke pire ndonje gote formulojne direktivat se si do internacionalizojne historiografine shqiptare, kur per vete nuk kane shkruar asnje veper historike qe te kete zene vend. Dmth jane si poetet e deshtuar, qe s'bejne dot poezi dhe qe te mos humbasin ne turme ,shkrijne 'talentin' ne kritika  pa fund . Po me mire te benin poezi sido qe te ishin sepse kritikat u rezultojne akoma me te deshtuara.

pertoj t'i kthehem artikullit dhe te kaloje ne zakonin tim akademik rigoroz te vendosjes se referencave, por me pak fjale:

historiografia shqiptare, si gjithkund ne bote ne fillimet e shek. 20, eshte shkruar nga kendveshtrime qe kane qene pjese integrale e projekteve te ndryshme politike p.sh. perandorake (austro-hungaria) ose nacionaliste (shqiperia) ose nacional-komuniste (shqiperia pas 40-ve) .. 

shkencetaret shqiptare duhet ta kuptojne se historia qe ata pretendojne nuk eshte thjeshte renditje faktesh (te cilat "virgjereshat" e painfluencuara i njohin mire) .. nuk mund te kete rrendijte te tilla kur gjithsekush i perzgjedh ato ne rrefimin e vete dhe i interpreton sipas nje narrative te caktuar, te imponuar me ose pa ndergjegje... historiografia moderne vendos ne pikepyetje (kritike) pikerisht kete qasje dhe rremon nen themelet e rrefimit influencat politike te njeres apo tjetres narrative, si edhe vlerat qe mbart historiani gjate interpretimit te fakteve... 

deshira e historianeve tane per t'i qendruar imun modernizimit dhe zbatimit te medotave shkencore ne historiografi eshte ilustrim i "virgjerise" se tyre.. nderkohe qe historiografet moderne perendimore duhet te jene me te ndjeshem ndaj vlerave kombetare (prandaj edhe termi elefant) ... por ne kete menyre vendoset ne pikepyetje universalizimi i metodave dhe qasjeve shkencore.. 

Falemnderit.

Pra, Oliveri shows our historians the ropes.

Ky eshte nje status qe duhet merituar. Nuk di me cfare e ka merituar Oliveri kete.

Kot, per muhabet, po mua nuk do guxonte njeri te me tregonte se si te bej parimisht statistike (profesion i imi) - dhe nqse do guxonte, rruspen do e kish perkatese (dementsprechend). "Nderi akademik" eshte me delikat se ai "i familjes", me ate kuptimin qe ti edhe une e dime shume mire.

po patjeter te tregon dikush per statistike dhe do e mirepresesh... ideja e paradigmave qendron ne thelb te zhvillimit te shkences.. nuk po te citoj Kuhn e te tjere ne filozofine e shkences... schmidt nuk thote rishikoni faktet.. por rishikoni kendveshtrimin, metoden ngecur qe nga koha e Naimit etj..  nuk marr vesh nga statistika, por nese dikush do te thoshte se eshte gabim perllogaritja e probabilitetit te nje ngjarje me formulen (futja kot) e Monte Carlos, ti patjeter do e ndryshoje metoden.. 

S'di c'te them. Per analogji, nje trend i ri ne analiza per fushen time eshte metoda bayesiane apo modelimi me baze agjentesh. Tani fare kollaj mund te vije dikush dhe te me tregoje keto metoda parimore (ver re qe po them parimore, jo per detaje metodike pa rendesi), OK, mbase edhe i them faleminderit, ama: 1) nqse une nuk i di ato, ose nuk i shikoj se c'jane, une nuk duhet te quhem profesionist ne fushen time, dhe 2) nqse i njejti me thote prape pas dy vjetesh te njejten gje, do i thosha mos me fyej.

Por edhe dicka, prape ne parim, se histori une nuk di: edhe ato metodat e kohes se Naimit nuk duhen marre "si per reqende". Asnje metode qe e meriton kete emer nuk zhbehet. Gjeometria euklidiane do vazhdoje te perdoret sa te jete njeriu. Pastaj, metodat e vjetra kane pas vetes bekimin e kohes, qe te rejat nuk e kane. Flas strikt per metoda studimi.

Pastaj, une nuk kam fort besim qe shkenca e historise qe nenkupton edhe interpetimin, do jete ndonjehere totalisht objektive dhe aspak utilitare. Ne kete kuptim, edhe Shmiti duhet te heqe iluzionin qe prodhimi i tij eshte i paperdorshem nga grupe interesi, nese e ka kete iluzion - nuk besoj se e ka xhanem, por me me shume gjase kete e kane nje galeri e caktuar entuziastesh pa te keq shqiptar, simpatizues jo profesioniste, qe kujtojne se me ta erdhi koha e shkences pa interes, e thyerjes se tabuve qe ua kane mbajtur syte lidhur para se vertetes se madhe absolute dhe illuminimi real. Keta kane te gjithe ngazellimin e zbuleses, dhe sidomos se trimerise para dogmes se etabluar - ky ngazellim eshte shpesh i pafaj, por kjo nuk e mbron nga qenia e tij ne thelb idiote.

pra ti nuk e ke problem tek "mesimet" e udhezimet e Schmitt mbi metodat provinciale e te vjetra shkencore, peng te levizjve kombetare etj.. problemi me ty eshte pikerisht ai paragrafi i fundit "e atyre qe krekosen me flamurin e schmitt" - hajde gjeje se cfare argumenti eshte ky: qasje ne thelb idiote pse interpretimi eshte utilitar!... askush nuk kerkon te clirohet nga perdorimi, por nga keqperdorimi .. ky eshte qellimi clironjes i shkences e i ndergjegjesimit.. qe eshte thelbi i zgjedhjes se lire dhe jo thjeshte "ngazellimit tralala zura nje gale" ... edhe pse kureshtja feminore e disa shkencetareve e ka cuar dijen dhe njerezimin perpara 

mire, e shtyme 3 komente secili sa pa na u thyer biseda ne dore. ky eshte nje perparim.

shiko, une nuk kam asnje problem. smiley

dhe nuk besoj se ndokush ka problem me mua.

cheers!

ah, edhe nje gje: levizja kombetare nuk po mban asnje peng! kjo po, me kete mendim une e kam nje problem te vockel, por qe per fat dobesohet fizikisht nga mijerat e km qe me ndajne me realitetin e tiranes.

naten e mire.

une jam me bulkthin. keshtu e kam pare edhe perpjekjen e "perpjekjes" se Lubonjes (e cila, sigurisht qe nuk ka qene vetem e tija!!), ne vitet '90 (e kam thene kete gje disa here ketu) dhe jo vetem ate (te cilen e permenda, sepse ka qene nga te paktat kontribute me vlere, post '90).

po shume mire smiley

te jesh me bulkthin sa t'i luac fene smiley

tanet jemi te gjithe ketu. puna eshte se une nuk e mora vesh me tek komenti i fundit - beri mase teli...

 

Të fillojmë me një eksperiment mendor: pak javë pas marshimit të tij në Shkup Hasan Prishtina në vjeshtë të vitit 1912 shpall një shtet të pavarur shqiptar. Shtetet fqinje nuk intervenojnë, lufta e parë ballkanike mbet e pazhvilluar. Shteti i ri me Shkupin si kryeqytet dominohet nga shqiptarë myslimanë nga Kosova dhe Maqedonia, shumica e banorëve të tij është gege dhe sunite. Ortodoksët dhe katolikët përbëjnë pakica të vogla në periferinë perëndimore. ...Në këtë shtet shqiptar me Shkupin si kryeqytet do të ishte zhvilluar një historiografi, e cila do të kishte vënë theksa të tjerë, se ajo, e cila u krijua në realitetin e shekullit 20.

Le te bejme nje tjeter eksperiment mendor, Hitleri fiton luften dhe Oliveri eshte nje anetar i zellshem i Hitlerjunge. 

Ky zagar justifikon ndarjen e Shqiperise qe mos te formohej ky shtet monstruoz shqiptar me qender Shkupin, dhe larg qofte te bashkohen copat sot. Levizja e Rilindjes u zhvillua po ne keto territore shqiptare dhe ortodoksit dhe katoliket nuk ishin minoritet ne kete levizje, por gjithe keta patriote shqiptaret nuk lane fete t'i percaje ne punen e sakrificat e tyre.  

Po ky eshte gomar, shqip, dhe e meriton kete sharje. Po sikur po themi shqiptaret te kishin fatin qe te kishin arritur objektivat e tyre qe ne Lidhjen e Prizrenit, me kryeqytet Prizrenin, por me nje shtet autonom ose te pavarur qe shtrihej ne 4 vilajetet dhe dihet perberja fetare e ketyre 4 vilajeteve cdo te thoshte Shmiti?

Se ka pasur shume sensibilitete dhe interesa te ndryshme qe tani duhen pare me sy tjeter nga studiuesit, nuk ka dyshim, por ky Shmiti merr nje fakt dhe e kthen permbys, e s'ka lidhje shkenca ketu, ky me jep pershtypjen qe e ben me qellim.

Ky nuk eshte gomar fare, ose me mire eshte zog gomari, apo zog k*rvet, sic thone shkodranet, ne kuptimin e mire te fjales. Se ky ka gjetur nje popull ekzotik, dhe po ben karieren e vet duke talle trapin e me historine e ketij populli. Fati i tij eshte qe i vetmi historian qe kemi eshte nja 90 vjec, se te tjeret merren me biznes politik, qe kuptohet eshte shume me fitim prures. Kalimi nga nje sistem ne tjetrin qe nje traume e madhe per te gjithe ne, per kushtet perkatese specifike. Ne fillim do te duhej te mbushej barku, pastaj te luaje Tirona-Partizani, mbase se shpejti dalin dhe studiuesit serioze shqiptare. 

Tashti meqe Oli ka qejf keto thought experiments, ja te bej dhe nje une per qefin tim, se pa pare jane. Ta zeme se gjyshja e Olit nuk do ta shihte ate enderren e famshme ku Albanie do te ishte fati i Olit te ardheshem famemadh. Megjithate, ky i fundit besoj prap do ta kishte kete talentin per histori e do t'i qepej psh historise se Frances. Dhe Oli  psh do thoshte qe ishte gabim i madh qe Franca u be nje shtet. Dhe ne teori do kishte te drejte se Franca ishte nje mish mash  qe deri ne mes te viteve 1800 nuk fliste frengjisht por nje turli varietetesh gjuhesh e dialektesh, aq me pak kishte ndonje integritet etnik. Ne fakt sic thone nje autor, Parisi e zbuloi Francen mbas kolonive ne Afrike, etj, etj. Une po e nderpres ketu eksperimentin tim. Secili ta vazhdoje vete se cdo t'i punonin francezet Olit te shkrete. 

Më duket se e paguajnë grekët... Evropian mo, ça pret ti? (Evropa kurvë e motit). 

 

 Me "elefantë" ajo quan shkencëtarët joshqiptar, të cilët përdorin metoda internacionale, por prekin shpesh sensibilitetet kulturore dhe mentale të kolegëve shqiptarë, edhe ajo pa dëshirën e tyre; "virgjëresha" parafrazon shkencëtarët shqiptar, të cilat për nga ana faktografike janë shumë kompetentë dhe njohuritë e tyre të detajuara zakonisht më të mira se ato të shkencëtarëve joshqiptarë, por të cilët shpesh nuk i njohin diskutimet e metodave dhe teorive internacionale (por këtu dallohen ndryshime të mëdha nga gjenerata në gjeneratë). Metafora paraqet një përgjithësim, bile në të dyja anët

 

dmth eshte ceshtje 'ilustrimi' nuk eshte se historianet tane shtremberojne faktet, thjesht shprehen fshatce 

Po ne fshatare jemi e fshatce e duam smiley

siç konstatonte konsulli austro-hungarez në Kosovë në fund të shekullit 19: Shqiptar është, kush deklarohet si mysliman, flet shqip dhe mban një armë. 

 

Edhe ky na mbështeska idenë se shqiptarë u quajtën arbërit myslimanë?

 

eshte pikerisht ky lloj interpretimi qe i ben ti nje reference nga Schmitt, e cila ilustron idiotizmin me te cilin turma pret faktet.. Schmitt citon konsullin si percjelles i misionit e austro-hungarise per te krijuar nje Bosnie te dyte, shtet vasal mysliman ndaj austro-hungarize.. ky citim nuk mbeshtet asnje.. por nejse ky eshte problemi kur historia behet subjekt i bisedave neper blogje te tilla.. audienca eshte e gabuar .. 

Shmit e merr referencën si legjitime. Përndryshe, nuk do kishte arsye ta sillte, pa e shpjeguar, apo dhënë kontekst alternativ. Pikërisht kjo, ka qënë çështje e shumëdiskutuar këtu në PPU. 

dhe fushatën e pastajme kundër Todi Lubonjës

fatosi i jep goxha ndihme ketij ivan shmidit,keshtu qe i takon ta zere ne goje.

i ka zene frika se po e kuptojne qe shqiperia e programuar ne vlore ka shanse qe vetem me nje rritje  te vogel te ndjenjes kombetare, te realizohet ne te ardhmen e afert.  gjithe vellazeria sorrosiste eshte hedhur ne sulm por nje mut kane per te ngrene ne fund.  kur shqiperia e cunguar u be ne 12' e pushtuar,analfabete,dhe me esater neper kembe,nuk ka shmid,matosh e yzeir ta ndaloje.

 

+1

E kuptova mire une kete me nje sy te shpejte qe kjo ishte si "apologjia e ketij qe nuk eshte antishqiptar por ndjek metodologjine bashkekohore"? Apo ishte tjeter qellimi?

Se kam kuptuar kurre, dhe jam i bindur se eshte krejt e pakuptueshme, urrejtja per Fatos Lubonjen, sikur me qene Esat Pasha, nga persone qe nga nje perspektive tjeter me e larget dhe ne fusha te tjera bejne te njejten gje demokratike (biles me keq) qe ben Tosi dhe Shmidi.

Ndoshta ka shpjegimin (perveç ekuacionit matematik te altruizmit qe paskan zbuluar biologet):

eshte gjet personi daulle per te shfryre frustracione kolektive te tranzicionit, plus frustacione personale transistore dhe transe ne mes transit kolektiv.

Lubonja është një farë pioneri. Kështu që merr meritat dhe barrën e një të tilli. 

Lubonja eshte i mejtimit qe historia duhet ti sherbeje zbulimit te se vertetes, mirepo nganjehere we can't handle the truth.

Jeni pak skiç ne sqarim qe te dy sepse une nuk kam fol per poziten e Tosit, por qe nuk shoh ndonje ndryshim pozicionar midis tosave dhe antitosave.

Nuk ka kuptim te jeshe anti-çmitizues ne histori, dhe ne art, fizike, fe, etj, te jesh çmitizues me keq se Tosi.

ka. po s'do me kuptu ti.

Kuptimi qe du me kuptu une, dhe s'do me kuptu ti sepse nuk te leverdis, eshte praktika e zakonshme e njerzve: ajo qe bej une eshte e padiskutueshme sepse e bej une, kurse po e beri nje tjeter te njejten gje, atehere eshte drugoj mesele. Era jone eshte parfum, e tjetrit eshte e qelbur.

Hajt pra na e sqaro i here ti, sepse ketu jemi ne publik, edhe neqoftese nuk du me kuptu une, do me kuptu ndonje tjeter, dmth mundi jot nuk shkon kot.

Si eshte puna qe Vehbiu sulmohet sepse ka çmitizuar motren e Gergj Elez Alise, ndersa Kadareja osht i modh mer jau sepse ka çmitizuar Doruntinen, motren e Kostandinit? Apo u bone ti me na tregu frojdin e Kadarese mer jau?

Pse u merzitke zotnija jote kur çmitizohet nena e Skenderbeut si sllave, qe ne fund te fundit nuk eshte ndonje qamet i madh krahasuar me felliqesite qe ka shpikur e njejta lukuni çmitizuese kunder figurave themeltare te historise se njerzimit Sokrat, Krisht e Muhamet?

Kur lukunia nuk do t'ja dije fare (per te mos thene qe ka qellim denigrimi dhe shkaterrimi) per keto figura te adhuruara nga miliarda njerez, perse te tutet para njonit qe kushedi se si e ka pas nonen ne nje krahine te humbur te perandorise me 2 meleon banore?

He pra na ndriço me ndonje argument logjik, se me poezi, fraza te shkurtera me shume kuptime dhe video Portokallie amerikane jena tumllas.  

nuk ndricohen dot ata qe s'duan te shohin drite... pa mire e ke ti.

Por ndoshta i keni bere shume drite ju prozhektoret iluministe, dihet ajo pune, edhe shume drite verbon.

Ka qene njoni, dora jote grekofone e lashte, qe kerkonte njerez ne mes dites me llampe ne dore. 

OK, kjo esht mire, ky psh eshte nje fillim.

pra po thoshim qe per mu identiteti fetar eshte dicka jo demethenese. Ndersa ai kombetar po. Ndaj Vojsava me eshte shume me relevante se Maria apo Emineja / Halimeja.

O Em, po nuk arrin ta kuptosh se ti po i aplikon kriteret e Marias - Vojsavës (Gjergjit, kombit, Mujit e me rradhë?)

 

une po them qe e dhene e pare nuk jane "ato" - Sava, Mara apo Halimja. Jemi ne. te ndajme kete shap nje here.

Jo, jo. Nuk është kështu. Marrim Zeusin psh... vrau të jatin, hëngri të bijën, u martua me të motrën. Vrau dhe ca vëllezër apo kushërinj, ça i kish. + që ishte seksual aktiv si dem, nuk linte mace pa e çapëly. Këto ishin kriteret paganiste. 

Shif, paganizmi.

Monoteizmi. 

Kë role model po zgjedh për tia mveshur Gjergjit? Është Zeus, apo Jesus?

 

Gjergjin e moren ca burra te rende. jo une. ata burrat kishin nevoje per nje strumbullar. S'kishte me ideal se Ai. Edhe bene nje gje qe quhet komb. Gjergji nderkaq nuk dinte gje fare se c'behej me te, se kish vdekur para nja 400 vjetesh. Ia bene prapa kraheve keta, si me thene.

Nuk di se si (nuk kam per ta marre vesh kurre, se deshton cdo model), por ata e ngjizen kombin, qe thua ti. Mielli ishte aty (e dhena e pare!), tharmin po e nxorren nga dheu, per kuzhiniere kishin mesuar, u be kombi. Si buke 52-she.

Tani qellon qe per mua ky dreq kombi, me eshte nje veti e pare fare. Me jep identitet. Nder thoshte ai i pari se ashtu ish puna... por ne te vertete me jep identitet. Dhe jo para rojes se aeroportit, o jo. As para europes apo USA. Para vetes sime. Me duhet pra. Kam nevoje. Dhe nuk dua ta humb.

Tani pas gjithe ketyre, nuk besoj se mbetet vend per pyetjen tende. Gjithnji: flas per vete, nuk jam si heretiku qe flet per masat shumemiliardeshe veneruese.

Ka një gjë veç, në pothuajse çdo vend e komb të botës, njëra me tjetrën shkojnë bashkë. Psh, grekët, ata që respektojnë Marinë, respektojnë dhe Patrian (mëmëdhenë), pra nacionalizëm dhe fetarizëm shkojnë bashkë përdore, si roza-rozina. Vetëm në Shqipëri JO. 

Çfarë mendon se ka ndodhur, që jemi rast sui-generis?

 

Po. eshte e vertete ajo cka thua. Ka njeqind shpjegime per ate pune, nuk dua t'u hyj, s'kam as pse. Jam para nje fakti qe eshte ashtu sic e the ti. Vete e personalizoj me se miri gjene. Me lipset identiteti kombetar, dhe bej fare-fare mire pa dhe ia kam falur dreqit ate fetar. Pse duhet te kete diskutime ketu, s'e marr vesh?

Kurse per mu ky fillim eshte fund, sepse po u tha "per mu" ne shkembejme vetem impresione sentimentale. Ja po te them une (ne emer te shumices se njerzeve) per provokim se "per mu" Vojsava dhe Maria/Halimeja nuk eshte shume relevante ne krahasim me Qerimeja qe ma ngrof shpirtin kur i fus duret.

domosdo. para Qerimes, nuk pi uje Vojsava et al. Kane sira punet.

Kur s'ke ne shtepi, s'te zihet sevap ne xhami

populli

Po ti nuk kupton se je i fiksuar tek turku sikur me qene 100 vjet para, dhe nuk shef çfar ndodh rreth teje, dhe njekohesisht nuk kupton se çfar them vazhdimisht. Kombi dhe feja merren me Vojsava, Marie dhe Halimeje qe te ndreqet Qerimeja dhe Qerimi qe i fut duret.

Nuk ka komb per komb, si nuk ka fe per fe, politike per politike, jane te gjitha funksion te diçkaje tjeter.

Me jep identitet. Nder thoshte ai i pari se ashtu ish puna... por ne te vertete me jep identitet. D

Hahahaha shifni mer shifni çfar thote artisti modern evropian qe i ben yzmet artit modern evropian qe ka 100 qe na çau turren vazhdimisht me aksiomen qe njeriu nuk ka identitet, zgjohet ne mengjez si bubuzhinge dhe ecen neper mure dhe tavan.

Noten e mire e pafsh endrra te bukura me identitet!!!

ah, se tani e pashe te dytin: edhe i dyti eshte bullshit. Nje qeshje pa strukture...

 

Nga ky koment nuk del asgje. Eshte me zero energji potenciale (kinetikja i cofi sapo e nxore nga tastjera).

ps. kam vendos qe per pak t'i them ate qe eshte cdo bullshiti. Ky qe sapo the ishte nje.

Mire qe une bekam komente bullshit, po te pakten bej bullshit çarçaf, kurse ti as bullshit nuk ben. Ngele duke thene bullshit ketu e bullshit atje, e duke hedh kokrra te verdha te zgerdhira e te gajasura, pergjigje banale me tre fjale "s'do me dit", "s'do me pa driten", "thagme". Te ka ngel vetem me me sha nga nena, ose nga prindi nr. dy.

Ka me bullshit te thuash ne nje diskutim publik "per mu"? Pse per çfare po flasim per kukurec apo per raki Skrapari? Per çeshtje publike si problemi kombetar nuk i lejohet Naim Frasherit te thote "per mu". Sa vjeç je? Vetem nje trevjeçari i falet kjo sjellje.

Ja dhe nje bullshit tjeter per komentin tend:

Gjergjin e moren ca burra te rende. jo une. ata burrat kishin nevoje per nje strumbullar.

Ishin pikerisht pikerisht keta burra te rende qe u nisen nga feja per te arrit tek kombi ("per fe dhe atdhe"), siç ka ndodh qe ne fillese te kombit te pare te pergjegjsuar si mision providencial, kombit ebre. Siç ka ndodh me kombin gjerman te ftilluar nga Luteri. E njejta gje, ne menyre me pak evidente, ka ndodh me Kundereformen ne Itali. Po njesoj motivi me i thelle i krijimit te Shqiperise (qe zotnia jote thote: nuk kam per ta marre vesh kurre, se deshton cdo mode, nuk do ta marresh vesh kurre, se pastaj duhet te besh ca gjera ndryshe nga ato qe ben) eshte "Tunxh o bir", dmth qe fjala e Zotit te shkoje si vulgate tek vulgu, tek populli (qe nuk di latinisht, greqisht, arabisht), dhe njerezia te gjeje identitetin e humbur ne zanafille. Ky eshte motivi i kishes autoqefale, dhe jo gorlliku i vazhdushem kunder grekut te mutit.

Nuk eshte shkruar gjuha shqipe per te argalisur shkrimtare dhe poete, e per tu bo t'mdhej mer jau.

He pra une qesha pa strukture duke thene bullshitin qe arti modern deshmon tregon njeriun pa identitet (gje e ditur edhe nga nje gjimnazist qyrrs qe nuk ka lexuar Beketin dhe Xhojsin), po i adhuruari jot, Moli, dhe kolegu i tij i dashur Qosja, per nje vit te tere çmenden gjithe Shqiperine duke bere nje mal mullar bullshit per çeshtjen e identitetit. Cfar nuk thane kunder njeri tjetrit, sharje e deri akuza te ulta per spiun i Titos dhe Enverit. Atebote gjithe Shqiperia u nda ne dysh duke i hedhur njeri tjetrit bullshit turijve. Pa me thuaj ku eshte identiteti evropian dhe IDENTITETI i njeriut ne sherbim te dy Zotave? 

ke shkrujt shum, je perhap si hitleri. ndersa sipas av. ngjeles, kuvendi ketu eshte domino, ti ve nje gur, une ve nje gur. ti vune gjith doren periher, te shtata, dhe ne fund the domino dhe pe triumfator perreth.

do kap vetem nje: thua qe deviza qe per fe dhe per atme. qe vocrraket ato rrefenjat e shenjta t'i degjonin shqip. po mire, nuk kuptoj, ku ben xixa kjo me ate qe them une lidhur me gatimin e kombit? pastaj, po skenderbeun c'e deshen? per te shpjeguar me mire pejgamberin? apo zotni krishtin? smiley

ja pra, qe kjo pjese e komentit tend eshte perseri bullshit dhe nuk mban uje.

per pjeset e tjera me vone, sepse du te asgjesoj pjese pjese, me taktik te luftes partizane. nuk i du kto luftrat frontale se alla alla naj stalingrad gjekundi... po afro dhe dimri.

komentin tjeter (po pati) do flasim per raportin mes identitetit kombetar dhe atij fetar, e lash per i cik me von se e pashe qe kjo te kishte picku icik si shum. deri atehere, natnemir.

pse si te duket ty Hitleri?, he he he he he, kush me Dolfi?, mos te duket Dolfi kshu ty po kam pas bo un i her muhabet me ca maloke austriake ne Austri nji note dimri. he he he he po Dolfi e riberi Gjermani komb mbasi tregoi me fakte qe i jati (prindi nr. 1) i Jezuit ishte nje legjionar romak, dmth Jezui nuk ishte ebre, por ishte gjak i paster arian. jo mer jau se Dolfi ishte nryshe, he he he he ...

Kjo ben xixa me ate qe thu me lart qe nuk te ndez feja, kurse prinderve nr.1 te kombit u ndizte, dhe ju ndizte shume, biles me teper se kombi (Naimit psh, kryeprindit nr.1). Ishte Pavarsia qe i ndrroi kartat ne tavoline, pastaj erdhi Baca Enveri qe i beri bullshitin siper. He he he he, pse cer e di Enverin ti, he he he he .... Dhe vazhdon te behet bullshiti mullar akoma ne shkolla, akademi, media dhe ne Peshk, ku ti je jo vetem prindi nr.1 i bandes masone te NYC qe jane fabrika e bullshitit per çeshtjen fetare dhe kombetare, per me teper prindi nr.1 i tere Peshkut. Ti ne menyre shume dhelperake kontrollon rrjedhen e komenteve pothuaj ne çdo teme. Pune tjeter se tani keni mbet dy kokrra ne maje, por dikur dukej me mire kjo pune.

Nuk i ben dot te gjithe budallej i nerumi Emo.

Duhej Skenderbeu si Krisht qe flet shqip dhe bashkon te gjithe shqiptaret ne menyre simbolike. Nuk mund ta benin dot raca e poshter ebreje he he he he he. dhe akoma me e poshter arabe. he he he he he ... Nuk krahasohen keta me racen e paster pellazge he he he he he ... Baba Tomorri he he he he raki balle kazani, kukurec, art modern. he he he he he ...  

 

muhabet me malok austrie s'ke bo. dukesh qe nuk e ke at shkoll. smiley

nuk e kuptoj dot nje "perpjekje" te founding fathers tane per fe, sepse fete jo vetem kishin cdo gure e arre ne dore, por per to ishte mire e bukur dhe e etabluar gjuha ne te cilen do molloisnin. Tani nqse ti me thua se perpjekja behej per fe qe kjo te percillej ne ship, e pra kjo ishte primare dhe gjuha sekondare e ne sherbim te saj, une te them qe nuk merr vesh fare nga mendimi analitik, pasi kur flitet feja X & gjuha Y vs. feja X dhe gjuha Z, ne kete krahasim gjendjesh feja thjeshtohet dhe faktor primar ngel gjuha, qe eshte elementi Nr 1 per kombin (tone - ne fakt e vetmja pas dijes sime).

e kupton i nderuar qe nuk eshte fare fjala per te bere budalla ndokend? po vetem per pakez logjike formale?

ato te tjerat me masoneri dhe hilderberger qe ke thene, po t'i marr si nje rrefenje e bukur vjeshte smiley  une i vleresoj njerezit qe dine te rrefejne fiksione, nje aftesi e sipkatur kjo sot ne kohet qe njerezit molloisin por nuk tregojne.

servus und pfiat di. smiley

Emo, për ty dhe gjithë dashamirësit e real-socit kinematografik. 

Këtu ke filmin "Nëntori i dytë". 

Shiko se me kë të ngjan Ismaili. 

Ja nja dy hinte min 28.35 vërej skenat e malësorëve të kryqëzuar!

1.05.45 shiko konvertimin nga turq në shqiptarë. 

Dhe pastaj ec e flasim.

Lidhe pastaj këtë me "feja e shqiptarit, është shqiptaria". 

 

Tash qe e pashe me verejtje,Ismaili me ngjaka me Sander Prosin. smiley

jul, ti ke nji perfytyrim shume te gabum per konceptin "shqiptar". ti e trajton ate sikur te ishte nje emerim dikasterial smiley  sikur psh swedi, kur te behet shef kuadri, te te emeroje me ate pozicion (ofiq).

po nuk eshte ashtu.

shqiptar nuk emerohesh, dhe as nuk pushohesh se qeni me urdher nga lart. as me deshire nga brenda. me beni transfuzion gjaku, tha nje capacul i arratisur para 90-es, se nuk dua te jem shqiptar. natyrisht, si injorant qe ish ai nuk e dinte se shqiptarlleku nuk eshte ceshtje gjaku. dhe me qe jemi, as, me nder, feje.

ai nuk e dinte se shqiptarlleku nuk eshte ceshtje gjaku. dhe me qe jemi, as, me nder, feje.

Hoqe dorë me një llaf nga "feja e shqiptarit asht shqiptaria"? It was about time, I say.

 

perkundrazi, them se ajo qe thashe eshte rrjedhim i devizes.

He mer se nuk jane kaq te veçante sa duken njerzit dhe kombet, mjafton te besh muhabet me nje malok tamam, dhe ta kuptosh tamam, ke ber muhabet me te gjithe maloket e botes.

Po njesoj, po te besh muhabet me nje artist tamam e njef te gjithe "tamomet" e botes.

Sa je i ri bota te duket gjithe variacione, duke u plak perfton urtesine per te kuptuar dhe ndjere qe pak njerez jane te veçante, ne kuptimin qe pake njerez kane ndonje gje te re dhe origjinale per te thene.

Mjaft me ekuacione Em, se i njof edhe te gjithe matematicienet e botes.

Po te perseris per te mijten here (edhe ne te ardhmen) gjerat nuk kane funksion ne vetevete, jane ne sherbin te diçkaje tjeter, dmth nuk ka fe per fe, art per art, gjuhe per gjuhe, komb per komb.

Ti bej sa te duash logjikera analitike per ta nxjerre apsajt "me nder fene", si shumica e intelektuale shqiptare (pak se aq ju a pret, pak per edukate e pak sepse ju leverdis te livadhisin sipas qefit), por fakti eshte se psh Naim Frasheri ishte njeri i providences (siç ka qene Luteri per Gjermanine), nuk ishte trap qe beson tek nje plak me mjeker qe pjerdh (ne daullen e veshit te Art skandinavit), as hipokrit. Rilindasit nuk ishin besimtare per besimtare, dmth shkonin ne kishe dhe xhami sa per te be adetin qe te siguronin parajsen xhenetin duke degjuar priftin dhe hoxhen qe pjerdh ne latinisht, greqisht, arabisht, skandinavisht. Madheshtia e tyre revolucionare ( pa krahasueshme me revolucionaret e mepastajme, lere keta te Peshkut, hahaha bullshit) ishte se kishin te qarte se besimi dhe fitimi i lumturise eshte çeshtje komportamenti ne rradhe te pare. E dyta, nuk e donin lumturine vetem per vete, por donin t'ia percillnin edhe vulgut qe fliste vetem vulgaten. Prandaj Rilindje, Rinascimento, Reforma, Controriforma jane te lidhura ngushte me perkthimin e Librit te Shenjte ne vulgate ("Tunxh e bir"), ne gjuhen e popullit, dmth qe populli te njohe fjalen e Zotit, te edukohet, dhe pastaj te ndryshoje komportamentin.

Tani ti prap nuk ke per ta kuptu, por nuk me mbetet gje tjeter vetem se te perseris pa u lodhur:

 Ngritja ne qiell e gjuhes, kombit, rilindasve si vlera ne vetevete eshte sikur fjala vjen te vlersosh stilografin dhe jo fjalen e shkruar. Po njesoj vlen edhe per fene, dmth, duke te perifrazuar, shprehja jote: me ner me thon fene, eshte ekuivalente me: me ner me thon kombin (ose gjuhen)

raporti me fene eshte nje raport me autoritetin. e gjithe Dija dikur ishte e kornizuar nga mesimi fetar, i gjithe arti po ashtu, nuk beje dot asgje tjeter pos inputit te bibles. duke e humanizuar figuren e Zotit permes trinise, krishterimi permbante ne thelb tharmin e prishjes se tij si nje sistem gjithperfshires meqe hyjnor, e kishte "tenjen" brenda, the gerryerja e brendshme e atij krimbi nuk vonoi (e c'jane nja 10-15 shekuj? hic asgje!). tani t'i japesh atribute te alfes dhe omeges dickaje qe ka uzurpuar gjithcka mentale, qe ka bere qe te vetmit njerez qe dine me te shkruar latinisht ne gjithe dioqezen te jene dy skribe te mjere qe kopjojne duke qerruar syte shkrimet e vjetra te shenjta, kjo ne rastin me te mire nuk eshte fair. nuk eshte merite. po flasim per nje loje pushteti te papare, te paskrupullt, te pangjashme me asgje tjeter persa i perket radikalizmit dhe thellesise se nenshtrimit, e ta quash kete si merite? si fitore ne nje optional choice me vullnete te lira? come on!

nuk po hidhem nga ajatollahet, se ata ndalojne edhe portretin.

po flas sa i perket asaj "fjales se Zotit" qe the - e po ishte e vetmja fjale e kultivuar e qarkullueshme. Nuk kishte tjeter. Nuk me la beu i Kelcyres te ngjallem, tha. Sepse po te ish ndryshe, cne melazem tere ai prodhim jo fetar me pas? me veti doktrinare?  cne krahas qerbelase, istori e skenderbeut? dhe pse u veteshkaterrua ajo menxyre qe gjenite i detyronte dhe kufizonte 1000 here me keq se cdo censure pol poti?

Raporti i njerëzve me Dijen, kalonte përmes Hyjnisë. Sepse vetëm hyjnore mund të ishte dija - edhe dëshira për të ditur. E madje kur e humbet atë atribut (si tani), kthehet në magazinë diplomash, apo diplomë ke Çili. Po ti Alfa dhe Omegën mo Em, nga Ai e di, you are fcking quoting Him! Kush tjetër i ka përpos Atij? Unë kam tjetër teori për atë punë, ja që ai murgu sakrifikonte diçka prej vetes së vet, dhe nuk bënte punën e bujkrobit. Edhe unë realisht "ia hedh fajin" bujkrobin që mendonte "si me bo naj lek" - apo në atë kohë, si me nxjerr dy kg patate më shumë! "Kërkon Virtyt dhe Guxim Liria" - ka thënë një i mençur grek. 

Shif dhe me çfarë kriteresh po kritikon! Me kriteret dhe moralin, që vendosën ata. Botë më të mirë se ajo që përshkruan atëherë nuk kish, më thuaj cila ishte? Për paganët kaq të dashur, pse nuk thuhet se jetonin si derra, sakrifikonin njerëz, murosnin femra, kryenin incest etj; nuk ndodh kjo kur "duam të ndihemi ilirë", në mos kreshnikë... 

E gjithë ndërtesa prej Rilindasve dhe më pas, kishte e gjitha frymë fetare, mistike, metafizike. Edhe mekanizmi i mentalitetit, mbi vetë Skënderbeun, ishte katërcipërisht fetar. Po të jesh i sinqertë krejt, nuk e thu më "feja e shqiptarit është shqiptaria", pastaj të thush fuck feja. 

Raporti i njerëzve me Dijen, kalonte përmes Hyjnisë. 

Jo or shok, raporti me dijen kalonte permes  zjush Hyryjes qe  me mesoi abecene.

Te gjitha keto arsyetime qe ke bere me siper Em jane tepke logjika analitike komsomalase AntiDyring.

Para se te pyesesh se perse u prish pushteti dhe autoriteti i krishterimit, jip pergjigje se perse u prish sistemi pushtetar dhe autoritar i Komsomolit, qe u mbeshtet ideologjikisht ne çfare ke shkruar ti.

Sa per dituri pushteti dhe autoriteti i krishterimit ka qene çeshtje i zorreve kukurec te krishterimit, dmth protestantizmi (Luteri) lindi pikerisht per te vene ne diskutim autoritetin papal katolik. Me fjale te tjera shperdorimi i dimensionit vertikal (papati) te krishterimit, solli reagimin e dimensionit vertikal te tij (protestantizmi). Eshte pikerisht ky dimension shkak per lindjen e kombit amerikan, demokracise pluraliste amerikane (sektet e Zgjimit te Madh), varianti amerikan i protestes te bulevardit evropian. Sigurisht eshte edhe shkaku i lindjes se hamburgut, patateve te skuqura dhe koka-koles qe u pelqejne shume zorreve te masoneve te NYC.

Per punen e ndalimit te portretit, nuk ja paske haberin fare, sepse ikonoklastia dhe ikonodulia shoqeron gjithe historine e krishterimit, ne kohet moderne nen veshjen art realist dhe art modern (perjashtim i figure se njeriut).

Dobet, shume dobet, pa njohur sadopak mekanizmin e providences ne histori do te mbetesh gjithnje nje bejtexhi, pavarsisht talentit.

Per te mos folur per gjera te tjera qe jane me te rendesishme se vjershat, talenti, gjenia, çmimi Nobel.     

sa bukur shkruan ti heretik, tamam si filozof. na thua gjera qe as i dinim e as i kishim degjuar kurre me pare. si keshtu? nga e ke gjithe kete dituri o heretik i herezise?smiley

Nuk jane dituri te mijat jo, i kam te vjedhme. Dihet qe albanezet jane te famshem per te rrujte, per te qerelep. E imja vertet origjinale eshte vetem ajo puna e zorreve masone mbushur me hamburg, patate te skuqme dhe koka-kola.

Kam vene nje bast te vogel me veten: (nese eshte e mundur) ti heretik, beson ne Zot?

Jung mitizuesi, mbasi kishte shpjeguar se mbas dy vdekjesh klinike (infarkt) kishte bere dy udhetime ne boten qeter, ju pergjigj pyetjes (te ngjashme me tenden) te gazetarit intervistues:

Pertej besimit, jam i sigurte qe ekziston, une e kam pare (sigurisht edhe e kam ngrene si pampor)!

Kjo per te thene se ka edhe nje pozite tjeter perveç bastit te Paskalit, qe eshte tallur Hurbineku ose Emoja, nuk me kujtohet mire. Me ngaterrohen gjithnje keto dy personazhe.

Per vete nuk pergjigjem, sepse nuk e le veten te me tallin te tjeret, aq me teper femra, e aq me teper feministe.

@heretik: well, i pranoj te gjitha kokeunjur, po qe te me ngaterrosh me ate tjetrin, vallaj... e rende, e rende smiley

 

heretiku ne pamundesi ta kopjoje hurbin 100% ( se 70% e kopjon ) perpiqet te perhapi mjegull nde peshk.smiley

qe beson nuk e diskutoj por kam pershtypjen se ecen edhe mbi uje. prandaj i duket vetja si ne ngerc ne akuariumin pa uje.

Shprehja më e duhur për të përshkruar marrëdhënien e heretikut me Zotin, do thoja se është: njeh. Heretiku e njeh Zotin.

 

Jul, ja nje hipoteze:

Zoti eshte nje koncept me nje berthame te pakapercyeshme oksimorone.

Mendoje dhe kundershtoje po munde.

Hint: Oksimoronizmi ka te beje me processin e Krijimit. Jo te dizenjos, Krijimit.

Elaboro ca më shumë... 

he he heretiko ngeci karkaleci. s'eshte pergjigje heretikane kjo. kaq e pate u cmitizove.smiley

Te gjitha keto arsyetime qe ke bere me siper Em jane tepke logjika analitike komsomalase AntiDyring.

keshtu thua ti, dmth nje nick te peshku pa uje, dmth praktikisht nje askush, sepse i pacitueshem.

Para se te pyesesh se perse u prish pushteti dhe autoriteti i krishterimit, jip pergjigje se perse u prish sistemi pushtetar dhe autoritar i Komsomolit, qe u mbeshtet ideologjikisht ne çfare ke shkruar ti.

e pse? se kshu do ti (ketu perserit ato qe shkrova me lart smiley  ..)

Sa per dituri pushteti dhe autoriteti i krishterimit ka qene çeshtje i zorreve kukurec te krishterimit, dmth protestantizmi (Luteri) lindi pikerisht per te vene ne diskutim autoritetin papal katolik. Me fjale te tjera shperdorimi i dimensionit vertikal (papati) te krishterimit, solli reagimin e dimensionit vertikal te tij (protestantizmi). Eshte pikerisht ky dimension shkak per lindjen e kombit amerikan, demokracise pluraliste amerikane (sektet e Zgjimit te Madh), varianti amerikan i protestes te bulevardit evropian. Sigurisht eshte edhe shkaku i lindjes se hamburgut, patateve te skuqura dhe koka-koles qe u pelqejne shume zorreve te masoneve te NYC.

Keto s'bejne tjeter vec perforcojne ato qe te kam thene lidhur me mardhenien me autoritetin, apo jo? Kur keshtu, pse e rishkruan? Per te thene nje bullshit me teper? OK, po ka menyra te tjera me ekonomike per kete. Shembujt s'mungojne.

Per punen e ndalimit te portretit, nuk ja paske haberin fare, sepse ikonoklastia dhe ikonodulia shoqeron gjithe historine e krishterimit, ne kohet moderne nen veshjen art realist dhe art modern (perjashtim i figure se njeriut).

Po, edhe? Kush tha jo? Kush tha nje gje qe te mos jete ne linje me kete? Kur keshtu, pse e rishkruan? Per te thene nje bullshit me teper? OK, po ka menyra te tjera me ekonomike per kete. Shembujt s'mungojne.

Dobet, shume dobet, pa njohur sadopak mekanizmin e providences ne histori do te mbetesh gjithnje nje bejtexhi, pavarsisht talentit.

Per te mos folur per gjera te tjera qe jane me te rendesishme se vjershat, talenti, gjenia, çmimi Nobel.     

e pse? se kshu do ti (ketu perserit ato qe shkrova me lart smiley  ..)

si perfundim, hot air, piksela te harxhuara kot, i nderuar, nje lloj zhurme qe as Liren nuk po impresionon dot, si bente ai tjeri smiley

smiley

 

Sidoqofte Emo ty te kam impresionuar, perderisa eshte hera e pare qe te shoh te besh nje koment çarçaf nga pikpamja grafike si poeme e Lad Majakovskit, dhe nja pikpamja strukturore si konspektet e AntiDyringut te Insitutit Bujqesor Kamez, qe benin berllok Duringun pa i lexu asgje tjeter perveç emrit.

Me thuj te drejten Emo, te mungon Hurboja e?

Ti nuk kupton asgje, desha te them qe ti (dhe shoket poete dhe poetesha moderne - ne Peshkdhe gjetke) me gjysmat e vjershave te tua moderne, je duke ndaluar te behet portreti i Profetit. 

Jo. Ne fakt koha e perplasjeve ka kaluar. A se u poqem e u dogjem, a se ne fund te fundit eshte nje marrezi te zihesh me nje objekt virtual (paraardhesi yne qe don kishoti) - nuk e di. cdo gje qe bejme ketu me duket gjithnje e me per te kaluar kohen. gjerat kane nje vlere te perceptuar qe ndryshon ne menyre renese me kohen. pra, edhe nje here: jo.

Dite te mire per ty. Cheers.

"be happy, don't be proud" you get it? big difference, said julia roberts, huge. be happy to be what (not who!!!) you are. smiley not only you're allowed to, you're entitled to it, first of all!  smiley

por kto s'kan rendesi; dicka shume me e rende ka ndodhur mu ne hundet tona, te komentuesve syleshe. Show i Carlinit te madh, ne te cilin ka me shume filozofi se ne 10 zhizheke te mbeldhur se bashku e gatuar me hudhra e vaj soje plus a tad Badiu, u krahasua... - mos o Zot! pse? pse? - me portokalline e mjere shqiptare, ku humori vjen si decibel (kush gerthet me fort eshte me komiku) dhe per filozofi... me fal po... lere me mire, se me zu nje angeshti ... ja pra ku kemi mbrrit...

Nuk ka kuptim te jeshe anti-çmitizues ne histori, dhe ne art, fizike, fe, etj, te jesh çmitizues me keq se Tosi.

historia eshte nje cike specifike sepse ne mungese te arritjeve , tregimet mbi trimerine dhe heroizmat e te pareve eshte e vetmja gje qe mban krenarine kombetare ne kembe.sfidimi i vertetesise se ketyre bemave rrezikon themelite e krenarise kombetare.kur edhe shqiptaret te kene arritje bashkekohore atehere zera te ndryshem si te tos lubonjes do te degjohen me qetesi e objektivitet pa u demonizuar apo klasifikuar si armiq te rrezikshem te partise.

 

Megjithse ti po flet me ironi, nga komenti yt dhe nga komente qe ke bere ne vazhdim ne tema te tjera, kuptoj qe edhe ti konsideron historine si nje cike me specifike se te tjerat, ndoshta sepse te pelqejne historite (sidomos ato me gjermane, partizane, balliste, engleze etj). Ne fakt nuk eshte keshtu, psh arti ka nje fuqi me te madhe sepse tregon peralla, te cilat kane nje fuqi rendi me te larte se historia.

​Sidoqofte ne çeshtjen e çmitizimit, historia, arti, feja, fiskultura, etj, kushdoqofte disiplina, jane te gjitha pretekste. Si gjithnje duhen pare motivet.

 

Jo cne nuk e kam aspak me ironi.Memdhetarit me qellime te mira te mencur por te konfuzuar do ti sugjeroja te krahasonte ngjarjet e ketyre 20 vjeteve te fundit qe i ka pare me syte e tij dhe ti krahasoje me versionet zyrtare.prej ketyre te gjeje te mesmen, mesataren ,deviacionin ne rrenje katrore ta ndertoje ne diagrame ta ekstrapoloje dhe ta pershtase ne variantin zyrtar te ngjarjeve qe nuk i ka pare me sy dhe te zbuloje deviacionin nga e vertetasmiley

Aha tani dashke me u talle me nje tjeter ne Peshk.

Te  lexosh nje sharlatan  te huaj qe spekullon ne menyre  amatoreske ( ku ta gjenim te ishte  profesional  dhe vertet te  vinte  ca pika  te munguara mbi i-te) me  historine dhe historiografine e nje kombi eshte humbje kohe, por ta lexosh edhe me nje shqipe  kaq skandaloze, eshte edhe humbje shikimi.

"Ardian Klosi iku, por litarin e ka lene jashte. Ceshtje banale litaresh dhe rrypash  gjithsesi", thote  doraci qe  kohet e fundit po merr mesime alpinizmi.  

Shmidit i jap te drejte kur thote se duhet te bejme debat shkencor dhe jo te polemizojme. Pikerisht ketu une do ti beja nje pyetje; Si shpjegohet qe shum fjale qe perdorin europianet, pra ndodhen ne gjuhet europiane (kryesisht folje por edhe emertime sendesh) , ndodhen edhe ne gjuhet aziatike, nderkoh qe ndodhen edhe ne gjuhen shqipe. Pyetja tjeter eshte, se; Si shpjegohet qe shum fjale te vjetra te ngdhendura ne gur te para mijra viteve, te gjindura ne Azine e Vogel, ne Itali, Ballkan,  perkthehen vetem me shqipen. 

Shpresoj qe keto dy pyetje te arrijne tek ai. 

Kurse une kam nje pyetje polemike per ty Pjer:

Si shpjegohet qe fjalen "ekonomi" nuk e kemi tonen? 

 Tashme nuk e kemi te "tonen" se ti e merr gjuhen statike, te pandryshuar, nderko qe ajo ka evoluar tek te gjitha racat, popujt, dhe si e tille ajo fjale ka evoluar , thjeshte ka pesuar pakez ndryshim nga rrenja, mentaliteti i popujve qe e flisnin ne ate kohe primitive, gjuh e cila shprehte gjithmon diçka qe njeriu posedonte/zoteronte, dhe si e tille ajo fjale shpreh; E ke/ko no/noi mi/me/mu , forma primitive e te shprehurit dikur nder popujt e Ballkanit, per te shprehur diçka qe duhej te zoterohej se bashku apo ndahej ndermjet. Me vone pesoi forme me te zhvilluar dhe u be specifike per diçka qe ishte e zoterimit/prones. 

Si shpjegohet qe shum fjale qe perdorin europianet, pra ndodhen ne gjuhet europiane (kryesisht folje por edhe emertime sendesh) , ndodhen edhe ne gjuhet aziatike

Fiset ariane perpara se te zbrisnin ne europe  jetonin ne urale ne fqinjesi me aziatiket.

po sepse quhet "Familja e gjuheve indo-europiane". Dhe India bie ne Azi. Prej nga raja=rex

Bulkthi, dy fjale me Ju, per autorin.
Schmitt, nga sa eshte shfaqur me disa " bubullima" mbi historine e shqiptareve, pergjithesisht ka shtruar ide, biles dhe platforma, bazuar ne tipin e vet te perkufizuar thjeshtesisht si " ekstrovers "
Per te mbetur ne kete gjykim edhe Ju dhe cilido qe deshiron te qartesohet rreth thenieve te ketij tipi, eshte shume e nevojshme te beje pikerisht ate qe nuk po e beni JU.Te perceptohet tipi i tij dhe ashtu te pershkruhet per ta kuptuar thelbin ne idete e tij, psikologjia e vetdijes se tij , nga ajo e pavetdijes.
Ne sjelljen e ketij individi( shfaqur si profesor, biles studjues) vur re me vemendje, objekti, data, fakti, si madhesi percaktuese, perben ne vetdijen e tij nje rol shume me te rendesishem se sa ai i opinipneve te veta subjektive, gje qe e ben, ne te shumtat e rasteve inferiore perfundimet e tij nga moria e faktoreve te jashtem objektive.
Bazuar ne tipin e tij dhe kurrsesi ne formimin, ne menyre epimetike, brendia e definicioneve te tij, mbaron jo me ato qe i shpreh si ide te veta, por gjithmone me triumfin e kushteve te jashtme.Ja se une them dhe besoj se gaboj pake, nga sa ja kam ndjekur ketij individi, gjithe sa ka hedhur ne mejdanin shqiptar, se vetdija e ketij Schmiditt sheh vec boten e jashteme tek shqiptaret dhe qe prej andej priret t'i arrije vendimet percaktuese.
Perfundimisht, nisur nga vecorite psikologjike te ketij individi te cilat kane per baze kete qendrim percaktueste vetdijes, perderisa ato nuk mbeshteten as mbi nje funksion te dhene psikologjik,gjithashtuas edhe mbi karakteristika te vecanta individuale, nuk mu d te sherbejne si definicione referuese te momenteve historike.Si rregull tipave te tille nuk u eshte rezervuar vend ne aradhen e historianve serioze...

Pjestim per pordhe akademike dhe , diare mendore , emruesi i perbashket i Gurmazit te Shm...tit , mbetet nje me te sumave shm...tizuese te Shqiperise .Interpetimi te dhenave .

Te futesh ne mes te levizjes se armatosur nenen e Skenderbeut qe ka qene Sllave me kuptimin e Interpetimit te sotem dhe jo si nje Natyrshmeri Martesash mids Princerve per te Forcuar Lidhjetb e Mbeshtejet eshte 'akademizem i modh mer Jahu ' Dhe nga e di Shm..ti ne ate levizje pa kufijsh qe nena e Skenderbeut eshte rrjedhoje e pjelljes nga nje Robinje Armene qe e kishte lindur me nje Coban shqiptar smiley

Me kete lloj akademizmi te rrejdhjeve mendore ne e kemi prej Kohesh te ngritur Derstilen dhe Akuzat ndaj PPU te atij presidentit te firmes Dy M se nuk te lene te komentosh lirshem smiley vetevetiu bien!

Se cfare perfaqeson Shm...ti eshte e sterthene .E ka Biznes .Hallall .Po te vish me Gurmaze shqiptaresh gja dhe Akademike mer jahu dhe te thuash se Shm..teria te fton per Debat smiley, nje pavion besoj nuk i del Cekes !

Fiset ariane perpara se te zbrisnin ne europe  jetonin ne urale ne fqinjesi me aziatiket.smiley .. Me gjithese nuk eshte Akademike por eshte thelbi i Gjykimit Levizja e Lire pa Kufij ne ato Kohe .Dhe te kam thene qe kur do ti i largon me kujdes zametet smiley Dhe te ngresh Debate per ate Kohe me gjykimin e sotem eshte te besh Furtuna ne Gote Uji te lloit Oliver Schmit !

Stalker, indo-europiane nuk ka te beje me Indine, nejse ke kohe ta mesosh...

Vazhdojme me temen pse na quajne me bisht...besoj se nuk e ka fajin Schmitt. Kemi trasheguar nje histori te porositur here nga njeri e here nga tjetri, retushuar ku me nuk vete e ne fund donte ta bente Salibani...

Mbi 90 per qind e shqiptareve nuk dine te shpjegojne pse vetequhemi shqiptare e bota na therret Albania, albanian. Nuk dine te shpjegojne prejardhjen e emrit shqiptar, shka, shkije, arber, arvanitas, etj. Pervec versionit te K.Frasherit (jo bindes) ka versione te tjera te panjohur per shumicen e shqipetareve. Versioni im sado jo shkencor i emrit "alban" vjen nga shkruesit anglez, keshtu thirreshin "highlands" malesoret ne Skoci, vete Skocia ne galish Alba. Shpesh ka qene rastesia qe jepte emrin e nje vendi, por qe sigurisht eshte e veshtire te pranohet keshtu nga "historianet".

Schmitt eshte shume me bindes se llapaqenet tane "patriote"...permend nder te tjera Fallmerayer(armik i deklaruar ne Greqi) qe ne baze te studimeve te pavarura vertetoi se popullsia greke ishte ne 2/3 e njejte me ate shqiptare e pjesa tjeter e ardhur nga perandoria osmane. Aristidh Kola me Fallmerayer kane shume gjera te perbashketa qe asnje llapaqen "historian" nuk merr mundimin ti krahasoje e studioje.

Shyqyr qe Ahmeti mori nusen ne Hungari e sot mundohen disa ta bejne hero, se po ta kishte marre ne Serbi ose Greqi i kishte humbur vula  me kohe. Keto permend Schmitt se jemi shume te ndjeshem ne historine e afert e aspak objektive. Serbi, greku armik e turku vella. 

 

Genocidi cam u krye nga vete shqiptaret, ata ortodokse sigurisht me ndihmen e "grekeve". Kjo eshte lehtesisht e vertetueshme nga vete kujtimet e cameve. Ata moren hak ndaj "vellezerve" myslimane per vuajtjet ne kohen e turkut e vecanerisht "heroit" tone Ali Tepelena. Asnje studimin se si keta heronj te revolucionit grek, te gjithe shqiptare, e kjo popullsi qe perbente mbi gjysmen e Greqise pranoi te quhej greke e jo me shqiptare.

E njejta histori e pashkruar ne veri e lindje...mbi 90 perqind e shqiptareve ne Kosove nuk e dine qe ka shqiptare ortodokse vete ne Kosove, pervec atyre qe i kane fqinje ne fshatin e tyre ose qytet...keta jane "shkijet" e pare tani nenkuptohen serbet...problemet ne Maqedoni jane kryesisht mes shqiptareve myslimane me ato ortodokse qe ne vite poshterojne njeri-tjetrin e nuk gjejne gjuhe te perbashket...

Rudhja jone si komb per shkak te ketyre problemeve fetare nuk paraqitet ne asnje segment te historise sone zyrtare...sikur na pelqen llapaqeneria, ndjehemi ngrohte nga injoranca kolektive...sigurisht na e ka fajin Schmitt se ka gjetur se nona e heroit ishte sllave... na shkoj jeta gam, gam

Aliu e mbylli jeten ne 1822, genocidi grek kunder cameve fillon ne permasa te medha ne 1913 dhe permbyllet ne 1945. Shume bre paskan prit greket me marr hak "per vuajtjet ne kohen e turkut e vecanerisht "heroit" tone Ali Tepelena."

Kesaj i thone pirdh o bythe te pjerdhesh. Cami i Paramithise i lindur ne 1889 dhe i perzene ne 1913 nuk ka lidhje me turkun. Po edhe cami i lindur ne 1915 dhe i perzene ne 1945 nuk ka lidhje me Ali Tepelenen. Pse nuk e thua qarte shkurt dhe bukur o odin qe camet e meritonin te masakroheshin sepse ishin shqiptare musliman. Dhe nuk ke neveoje ti biesh nga Aliu. Fundja kemi dhe shembuj me "kontemporan", kemi genocidin e Serbeve kunder Boshnjakeve. Se edhe serbet aty e lidhnin muhabetin te turku. Shkoni ore pirdhuni, vini e na flisni ktu me gjuhen e shek te 18. 

 

Çamëria ka qënë pjesë e PO deri në 1912-ën, Ron. 

 

Edhe?

edhe kjo justifikon genocidin?

Jo. Po kush e implikoi këtë? 

 

Cami i Paramithise i lindur ne 1889 dhe i perzene ne 1913 nuk ka lidhje me turkun. Po edhe cami i lindur ne 1915 dhe i perzene ne 1945 nuk ka lidhje me Ali Tepelenen.

Po menojsha me vete po ky cne qe po me trego kur eshte bo cameria greqi. E paskam ngatarru vete, aty ku thote "lidhje me turkun" duhet lidhje me Aliun dhe ty ku thote "lidhje me Aliun" duhet lidhje me turkun. Nejse, kjo qasje se masakrat e cameve ishin pune ndermjet shqiptaresh eshte karte e vjeter por me habit guximi qe perdoret edhe sot. 

 

Metodologjia thoshte njoni ...

Po ha pra na e shpjegoni te quhemi qe mbaruam Fakultetin e Historise e te mos na cajne sumen Shm..trit e kategoria e tij .

Cfare metodologjie te pakten Krahasuese per te kuptuar Kohen perdor Shmuti . Le te marrim nje te dhene prej tij 

Skenderbeu kreu vepra per hir te "hakmarrjes "se etj etj , per mbeshtetje njeres prej Grave qe mbarste e pillte Sulltani .Tani na vjen dhe Mullahu me filma Turk dhe na e quan Sulltanesha ????

Kue e kane gjetur qe Perandoret , Caret ashtu si dhe Sulltanet kane pasur Gra qe femijet e tyre trashegonin Fronin pa mbytyr njeri tjetrin si "vllamer " derisa te mbetej njeri qe dhe pjellat e tij do e pesonin njesoj !

Sikur Shmuti te kishte bere nje trajtim Normal se njera prej Pellejave te Haremit te Sulltanit ne Lufte e Intrige me Pllejat e tjera qe nderzeheshin me Skenderbe , kerkonte te "mbyste " etj qe e zbuluan ( dominoje Intriga tjeter ) dhe i futen Hurin epo hajde de ..Skenderbeu u Hakmorr se vrau Tradhetorin smiley

Po ky lloj Historiani te gjithe Levizjen dhe shkasen per te e kuadron si"hakmarrje " ??????

Kjo eshte ftesa per Debat ne Metodologjine e Historise ? Ky eshte Lapurak dhe as qe duhet perfillur nga shqiptaret , pervecse si skupaxhi Ordiner qe nuk dihet perse eshte financuar !

Shm ..terise po , u pelq .U pelq , se dhe keta ketu kane shembin M...tet smiley

o Idriz, ne histori rrefehet... narrative i thone kendeza... historia, or ti mik, eshte si nje perralle... p.sh. ti mund te rrefesh perrallen e gjergj alize me 100 plage e qe mundi Bajlozin... por mund te rrefesh historine e Bajlozit qe u mund nga gjergji.. ose mund te rrefesh historine e atyre 100 plageve sesi qelben, kalben dhe mundojne gjergjin... 

e pra, ne te treja rrefimet ka tre perspektiva me fakte te njejta, e 100 te tjera do te shtonte emigranti si rrefimtar i talentuar me po kaq perberes: nje gjergj, nje bajloz e disa plage.. ti do t'i shtoje edhe Sali Berishen.. por eshte pune e jotja

tani, vjen Schmitti dhe na tregon, se historia e gjergjit, e nje heroi kombetar ose rajonal, nuk eshte me tre perberes, se historianet tane, per te treguar nje histori lineare (Gjergj-Bajloz) kane lene jashte shume fakte te tjera, p.sh. qe motivi i gjergjit nuk ishte te vriste bajlozin pertej detit se i mori lirine, porse gruaja e gjergjit e kishte emrin "Lirie" (jo berisha) e te tjera fakte.. gjithashtu Schmitti na rrefen se historianet rrefejne histori nga vatra e tyre politike...p.sh. sa me afer zjarrit te pushtetit aq me te nxehte jane e te skuqur nga zelli per te genjyer miqte rreth vatres, qe ata te mund te jene rrefimtaret e shquar.. e keshtu me rradhe i nderuar oIdriz

 

Historine mund ta tregosh bile edhe ne 1000 menyra , gjithe puna eshte te mos e besh perralle duke shtuar here miell e here uje ne varesi te 'motivit'. 

Se perralla , perralle mbetet edhe kur vjen me kredenciale nga Vjena ..,bile edhe kur gjenden degjues qe ngordhin per nje cik perralle te jashtme.

Flm....

e ku dallon historia nga perrallat? ne boten e femijeve jane te gjitha njesoj, mjafton qe njeriu zgjedh te besoje.. pyetja eshte: a mund te zgjedhe te besoj ne gjergj, pa besuar ne bajlozin e zi, pse ndryshon perralla?  ... e sa per perralle te jashtme, lexo artikullin qe thote: se kjo narrative e historise se shqiperise vjen pikerisht nga Viena.. schmitt citon librat e autoret ... edhe historianet tane gezohen t'i referohen te "jashtemeve" , madje edhe ne kohen e Enverit i zbukuronin rrefimet  e tyre (te miratuara e nen direktiva) me referenca te autoreve te huaj.. por zgjedhin si te ishin ne bankete, per te bere pjaten e tyre.. ty te befte mire.. une dua te shoh se c'gatuajne

"..e ku dallon historia nga perrallat?"

Dallon ne ate qe historia gjykohet, perralla besohet. Qe kur flitet per historine paraqiten argumenta, kur flitet per perralla vleresohet morali i saj. Kur flitet per nje perralle askush nuk habitet se 'fluturon gomari', kur flitet per historine as nje fraze nuk mund te kaloje pa sjelle fakte dhe interpretime te arsyetuara.

Tani, ketu me siper ti tregon se c'thote Schmitt-i per Schmitt-in dhe megjithese thua me fort te drejte se ".. une dua te shoh se c'gatuajne" , prapeseprape refuzon cdo "pjate" tjeter vec asaj te gatuar prej Schmitt-it. Kjo eshte bota e perrallave.

Bota e historise eshte ndryshe. Eshte qe Schmitt-i ka botuar ne shqip tre libra.

I pari eshte 'Arberia venetike' - qe e konsideroj nje liber te mire edhe per arsyen qe eshte i vetmi tekst qe trajton ate periudhe ne ate krahine. Ka edhe lajthitje, po qe eshte normale ne nje perpjekje te pare. Ne ate liber ka pohime per Skenderbeun ,qe bien ne kundershtim me c'shkruan me pas tek libri i dyte  'Skenderbeu'. 

Per te dytin, 'Skenderbeu'-n , karakterizimi me i mire do te ishte ai i A.Ndreces , dmth nje histori hipotetike, qe e ben te ngjashem me nje perralle. Midis absurditeteve te atij libri shkelqen motivi i hakmarrjes se Skenderbeut , qe perben moralin e perralles se Schmitt-it. Teoria e Schmitt-it  "debat , jo polemike" eshte justifikim prej struci per te shmangur ne fakt debatin , i ndergjegjshem se perralla e tij per Skenderbeun eshte e pambrojteshme.

 

Libri i trete, « Shqiptaret » , i destinuar per publikun e huaj,profesionalisht eshte nje guxim prej te marri, apo prej fillestari ne delir madheshtie,per te dhene ne 200 faqe gjithe historine e nje populli, te cilen nuk e njeh, as nuk e kupton. Esse te tilla historike si kjo e Schmitt-it, autoret me integritet moral e profesional i hartojne pas vitesh e vitesh te gjate e te mundimshem hulumtimesh e dyshimesh, kur besojne se kane arritur me ne fund te kapin thelbin e historise. Schmitt-i e shkruan ne fillim te karieres dhe me perceptimin e nje sllavisti te fshehur.

 ‘Pjata’ e Schmitt-it , ne rastin me te mire, ofron nje ushqim te pagatuar ; ne rastin tjeter nje ushqim qe nuk perputhet me reklamen dinake e hipokrite te menuse,per te shitur sapunin per djathe.

Nese ti do qe te flasim per historine, une e kam dhene pikpamjen time se si e gatuan Schmitt-i historine e shqiptareve.

E ketu ne PPU, lexo “Hakmarrja shmitiane e Skenderbeut’ , pjesa I-II, http://www.peshkupauje.com/2012/04/hakma...

Kundershtoje, sill argumentat e tua , qe te flasim per historine. Perndryshe je duke folur per perralla.

shiko, nuk kam kohe te angazhohem ne permbatjen e librave te vecante, e kam lexuar skenderbeun, nuk me pelqeu per stilin e rrefimit e te tjera gjera, porse eshte nje rrefim nder te tjere, as me i mire e as me i keq nga ajo "zyrtarja" ..  te tjerat nuk i kam lexuar e nuk flas, sidomos kur behet fjale per te gjykuar motivet e historianit.. keshtu qe le te ngelim ne nje dialog ne parim mbi pluralizmin e kendveshtrimeve ne histori

 ne shkencen e historise, e shkences moderne, historianet jane te ndergjegjshem per narrativen dhe tematikat qe zgjedhin per te rrefyer historine... ata fillimisht shpalosin metoden e tyre, tezen, motivet per perzgjedhjen e tematikes dhe formes se rrefimit, si edhe influencat teorike .. kete gje Schmitt e ka bere ne liber .. dhe duke ditur qe eshte historian, besoj se e ka bere edhe ne librat e tjere

tani, nese dikujt nuk i pelqen qe schmitt rrefen nje tjeter histori, ndryshe nga ajo e nje heroi kombetar qe luftoi per arberine e levizjen kombetare, por te nje personi, nje njeriu si gjithe te tjeret, si une e ti, me inate e motive teresisht njerezore, ... nuk ka burre nene ta bindesh per tjeter kendveshtrim... gjithashtu, ti thuash po ketij "drurit" se ky eshte thjeshte nje qasje ne 100 te tjera ndaj po ketij subjekti historik, ky po nuk do te levizte nga vendi e do te godiste ndoshta edhe me grushte pikerisht nga inati se paska edhe 100 te tjera rrefime .. medet te analizosh p.sh. profilin e heroit kombetar nga nje qasje psiko-analiste freudiane apo jungiane.. ose te tregosh historine e semundjes se pankreasit apo te koqeve te heroit kombetar nga pikepamja mjekesore .. do te sillte lufte me te gjithe banoret e rremujshem virtual te peshkutpauje... e kete lufte nuk e duam te mbartet ne popull

Ore qe jeni shume te kenduar Ju ketu nuk ka asnje diskutim smiley Po keshtu me fjale te thjeshta ,dhe ti ke te njetin mendim dhe thua  qe eshte Spekullator dhe gjeti shesh e beri Pershesh , apo e ke tjeter . Se une te kuptova qe je ketej nga si e mendoj dhe une .Ai eshte nje Matrapaz !

Tani faktet aty kane qene dhe aty jane .Do zbulohen dhe te tjera .Por ta interpetosh faktin sipas Shm..terise si Ftese per Debat , sidomos per Skenderbeun ashtu sic e ka prure Ai jashte cdo Konteksti REAL te Kohes e per ta Cveshur nga Miti ( Muti me fal ) se paska gjet Shm..ti se eshte Lufte per hakmarrje ?????   per mua eshte nje ShMUTERI akoma me e Madhe se sa ajo qe Shmidi merr parate me botim Libri .

 Eshte e kuptueshme qe nje Histori me antikomuniste te oreve te Para me Saliun ne krye , qe " "ua beri ma zi se baballareve " neobllokmeneve mund te trajtohet nga Ballijte se e kishte inat komunizmin kur "pushtoi Cekine " dhe qe atehere vendosi te hakmerrej .Kjo emtuziason LefKOPETE !

Kush e ka kete kete mendje "per debat "Hallallsmiley.

Une per vete as me shkon nder mend te gjej nje Drejtori me te pershtateshme se Derstila ku Grate lajne Lesh e bejne nga nje llaf muhabet ose e koncentruar ne thenien perle te Drejtoreshes "lashe nje koment aty "

Ne tregimet e Asimovit eshte nje Interpetim shume interesant . Zeri ruhet ne hapsirat ajrore .U gjet aparati qe i kapte . Duheshin deshifrues . Me qe Ajri levizte , dilnin Urdherat e Aleksandrit te Madh ne Himalaje dhe ca beteja ne Alaska . .Tani vazhdoje me Shmuterine se ku dalin zerat e Skenderbeut ose ku eshte regjistruar pyetja :

A don ti  Gjin me i Luftue Otomanet ?

i modh je idrizo .ke kerryer volume te tera recension per nje liber qe s'e ke kenduar faresmiley

Me ke ngatru me Majkovskin , o me zamete shume .Ai donte ngjyren e Grurit e bente Poezi se c'ndjen fshatari ! Liber ka nxjerre edhe Muc Nano ,Fevzi Uturaku etj, dhe  po ti mbledhesh komentet e tua per Xha Abazin vertetohet edhe Lenini "Nga libri del Libri "

Une lexova Intervisten qe prune tek PPU dy here dhe nuk me mori Muti mendt ( po qe se ti ka marre ) te lexoj Shm...tin se cfare do te thote .Si Huri qemoti , bente nje Koment dhe pas tij mbi 100 komente prapa per te sqaruar se se cfare donte te thoshte ne fillim smiley Ka dale dhe nje rryme e re se fundi po nuk je informuar .

I japin nje MIT nje te "roituri "ose "te shkari nga Ledhi " pas Linkeve , dhe e lene te komentoje E incizojne dhe e shndrrojne ne Liber . Ka bleres e lexues Plot ! Biles mo ma merer per keq po dhe une i lexoj komentet e tua smiley

Ymer paci te gjithe Ju me keto mide ! Une per vete kam mbete GJIN i padyzuar . Zotrote nga je tina smiley

 

Njerez mos u merrni me ato qe shkruan Schmitt por me ato se si i shkruan ai !!!

Schmit thjesht eshte nje pusht i vogel i disa zagarve te medhenj!

Jo me kot i eshte futur historise se shqiperise ...jane qellime fare te pastra ato ...qe dale nga dale sa vjen dhe po dalin ne drite ...nga ana tjeter Schmitt me keto shkrime per shqiperine ...e ka shtrenguar shume lakun ne fytin e tij ....kam pershtypjen se eshte bere shume pishman ...por nuk ka rruge zgjidhje tjeter deri sa te hedhi vallen ne fund ... e them kete nga pervojat personale qe kam sepse kam qene nje here live tek leksionet e tij ne Vjene !!!!

Aty ishin present dhe disa gjerman e shqiptar kosove qe e kapen mat me pyetje dhe fakte dhe pergjigjja e Schmittit ishte thjesht:

Dua te provokoj njerzit dhe dua te eksperimetoj me metodat e kerkimit dhe berit histori !!!!!

 

Pikerisht, shqiptaret nuk kane studiues te afte t'i vine hakut ketij ne mejdanet perkatese akademike. Dhe jo se po na prish patriotizmin e shqiptarizmin, por pikerisht per traplliqet "shkencore."  Dhe po i doli boja aty, pastaj te vije te punoje ke univ. Kristal ose Vitrinat. 

Ka me qindra libra historie per Shqiperine, mund te me rekomandoni nje? Ato qe kam lexuar deri tani jane mese mediokre e nuk i afrohen Schmitt. Pervec artikujve te shpelare replike ndaj Schmitt dini ndonje kritike te mirefillte?

Po te marrim librat qe mesojne femijet tane ne shkolle mungon vetem kapitulli i fundit i lavdishem ku Shqiperia behet "zvicra me det" e ze vendin e dyte mbas Gjermanise per rritje ekonomike. Se mos guxon njeri te shkruaj se Shqiperia sot eshte nje "landfill" i tere se e peson me keq se Schmitt.

Nga Schmitt mund te mesoj cdo shqiptar dicka me shume per vendin e tij...

 

Virgjil Kule nuk eshte historian ne radhe te pare...naivitetin e tij e ke jo vetem te shkruar por edhe me ze te pjesa ku thote"pas kesaj nisi pjesa me e erret e historise se Skenderbeut, vrau te gjithe myslimanet"... kete ma solli si argument nje vehabist "shqiptar" qe shante Skenderbeun...

Beej fjale per larot e konvertuar qe mendonin se trimi yne nuk do e kishte ymrin e gjate perballe perandorise me te madhe te botes...Virgjili si ky vehabist injorant,qe i falet gjithsesi se kater klase shkolle ka por Virgjilit jo, argumenton se trimi yne gaboi qe eleminoi gjithe pushtat e dezertoret perreth...

Lexo njehere ato qe permend Schmitt, Fallmerayer, etj...pastaj Syrja bej Vloren, Eqeremin, etj  

nuk e kam lexuar, por ma kane permendur kete te Plasarit:

http://www.shtepiaelibrit.com/store/en/a...

Me kane thene qe ka kaluar pa shume buje nder mileteri, pikerisht sic ndodh rendom me librat e mire. Duket i goxhashem, 900 e kusur faqe. Me vjen aq keq qe nuk gjej dot as kohe, as perqendrim per ta lexuar.

Nga ato qe thote emo, besoj se ka te drejte, pasi ne thelb ai ka te pervehtesuar mjaf mire raportet subjekt - objekt.Te gjitha dikotomite ne fund te fundit reduktohen ne nje te veteme; ne dikotomine Zot- Krijim.Prej saj a nuk vime nepoatokonkluzione qe jep Arian Celnikasi kur thote se ".... Rezulton se subjejti eshte me i rendesishem me qe paraprin dhe lind objektin(Zoti krijon boten, bota fizike krijohet mbas botes shpirterore, kurse Eva krijohet pas Adamit) kurse objekti ka me teper vlera, me qe vlerat krijohen ne kohe dhe ne pune e siper.
Me shume se shume te tjere emeo e di se fryti ka me teper vlera, ndonje jona e ..mjeksise, mesiguri qe e di se spermatozoidi eshte me i rendesishem - ovuli ka me teper vlera.Xakja mund te thote( pse kush mund ta ndaloje) burrineshte me i rendesishem- gruaja ka me teper vlera; spiritusi mun d te thote( si i zanatit) bota shpirterore eshte me e rendesishme-bota materiale( fizikja) ka me teprr vlera.Pjeri ne VQ ka thene" njeriu eshte me i rendesishem-Krijimi ka me teper vlera...
Ama Zoti eshte me i rendesishem-... por...Kozmosi ka me teper vlera...e gjer tek pyetja qe per mua vetem Pjeri e ka dhene sakte"Koqeveja eshte e rendesishme ...por pula ka me teper vlera....

kom tre dit qe lexoj komente ke kjo tema qe jane t'meshtjellme me leter varak amo asnjona ska çokollat mrenasmiley

mbrojtesit e besimeve monoteiste çuditerisht kur vje puna me kundershtu ateistet apo laiket,bashkepunojne gjithsecili duke çu uj n'mulli t'vet.m'kujtojn ato takimet klerikeve te feve te ndryshme qe falen per paqen smiley

i nerumi heretik,shpresoj qe edhe ti je i menimit qe gjithsecili t'besoj çere t'ket qejf.

problemin qe po diskuton me emon do ta shikoja nga nje tjeter kendveshtrim.forca argumentuese dhe bindese  e feve sngjit mo,ose e thene me mire ngjit aty ku shoqerohet me perdorimin e forces.pa analizu fare shkaqet dhe pasojat se nuk kom takat-kohe.

ke kjo tema po flitej per çmitizues. me mir do ishte qe gjithsecili ti pergjigjej pyetjes se a e kemi arritur ate grade ndergjegjesimi dhe bashkimi si komb sa ti lejojme vetes luksin e hudhjes n'tok te miteve tona?? flas per ata qe e qujn veten shqiptare se force per me mbrojt qendrimet tona skemi as ndermjet taneve.  ktu ku rrim une e ti e din besoj qe para ca vitesh u munun me çmitizu garibaldin po meazalla.

Shif, alke:

mbrojtesit e miteve kombëtare çuditerisht kur vje puna me kundershtu çmitizuesit,bashkepunojne gjithsecili duke çu uj n'mulli t'vet.m'kujtojn ato takimet e ku klux klan. 

i nerumi alke,shpresoj qe edhe ti je i menimit qe gjithsecili të mendojë çere t'ket qejf.

problemin qe po diskuton do ta shikoja nga nje tjeter kendveshtrim.forca argumentuese dhe bindese e miteve kombëtare sngjit mo,ose e thene me mire ngjit aty ku shoqerohet me perdorimin e forces.pa analizu fare shkaqet dhe pasojat se nuk kom takat-kohe. 

nemesis me teper se shkollimi fete po i shkaterron levizja e njerezve.per 48 or i bje rruzullit perqark dhe ven qe shkel fe qe gjen. kleriket e kan nda zotin e shkret si bakllava ne 100 llokma. kujt predikusi ti besosh me pare??

problemin qe po diskuton do ta shikoja nga nje tjeter kendveshtrim.forca argumentuese dhe bindese e miteve kombëtare sngjit mo,ose e thene me mire ngjit aty ku shoqerohet me perdorimin e forces.

njit nemesis njit,varet se kujt etnie i perket individi.çmitizusit kan zon venin e radio tiranes n'gjuh t'huja n'kohen e qepes.fanar ndriçimi jane.

 

alke:

me teper se shkollimi mitet kombëtare po i shkaterron levizja e njerezve.per 48 or i bje rruzullit perqark dhe ven qe shkel mit qe gjen. kombëtaristët i kan nda kombet e shkret si bakllava ne 100 llokma. kujt mitizuesi ti besosh me pare??

 

loj e vjeter kjo,e perdorshim n'tetvjeçare. kur ske asigjo me thon me mir mos komento fare.nuk e ke me detyrim besoj dhe shpresoj

E mirë ja të të them një gjë të re, mgjse unë kam thënë shumë.

"Evropa është e përbërë nga kombe që kanë histori të tilla që disa popuj duan t'i kujtojnë dhe disa t'i harrojnë". 

Këtë e ka thënë një historian evropian.

 

greket i urrejne shqiptaret pasi ata (shqiptaret) u kujtojne atyre kohe qe ata (greket) duan t'i harrojne.

kete e ka thene nje greke, s'mbaj mend ne qe historiane, por me beri aq pershtypje sa s'e harroj. Ka te pakten nja 10 vjet po nje here, por rrezik dhe me shume, pas 90-tes gjithnje...

Its mutual. Shif shkëmbimet AiA dhe AKZ para disa muajsh për këtë. 

nuk e kam idene. por nje mekembje ekonomike e shqiperise do e nderronte ndjeshem rrethinen ne te dyja anet.

nje nga perbuzjet me te medha ne perendim eshte te jesh i varfer. dhe perbuzja sherben si goxha justifikim per urrejtjen nacionale - flas per vulgun qe ben masen kryesore te urrejtjeve nacionale.

Andi Bushati e thosh në një dok. se "antihelenizmi është bërë shprehi e shtresave të margjinalizuara". Unë pordhamanët "nacionalistë" gjithnjë nën këtë këndvështrim i kam parë. Edhe të njërës anë, edhe të anës tjetër. Edhe ata toçat e AiA, të tillë ishin, njerëz që e kanë të pamundur të jetojnë me modernizmin. 

Duke përjashtuar nga ky këndvështrim çështje të tjera, kryesisht historiko-fetare.

 

nemesis , si eshte qendrimi i grekeve ndaj shqiptareve atje?

Ky, në Shqipëri, është edhe problem politik, nga njëra anë. Sepse këta do duhet që të ishin duke kërkuar bukë dhe ujë nga politika- dmth kontigjent i të majtës. Ndërsa këta tundin loqet dhe flamurët... 

 

ndarja e kombeve ka ardh per arsye objektive, si gjuha, pozicioni gjeografik etj (ka edhe perjashtime) kurse fete jan nda kryesisht per arsye pushteti, perandorit te bizantit ju tek me  u kap me romen dhe krijoi ortodoksine, kshu edhe abas aliu shi'itet, e me rradhe. nuk ka analogji mes komb-formimit dhe fe-formimit.

Si the, për arsye objektive..

- gjuha: alfabetin sllav e kanë shpikur dy murgj ortodoks. Emërtimin e ka marrë nga njëri prej tyre. Prandaj quhet "cirilik". 

- pozicioni gjeografik - hidhi një sy shpërndarjes fetare. 

të tjerat i ke bullshit.

 

gjuha: alfabetin sllav e kanë shpikur dy murgj ortodoks.

Gjuha dhe alfabeti nuk jane e njejta gje. Cirili ka kriju alfabetin, kaq. gjuhet sllave si cdo gjuhe mund te shkruhen edhe me alfabet latin, edhe me alfabet arab. Sllavet edhe para alfabetit sllav kan qene.  Pozicioni gjeografik krijon ndarjen e gjuheve. Serbet dhe Ruset jane dy kombe te ndryshme vetem per shkak te largesise gjeografike.

Por une thash se ka perjashtime. Serbet me kroatet jane kombe te ndryshme per shkak te fese.

 

Cokollate nuk ka ketu, por ka kukukrec, raki Skrapari, hamburger, patate te skuqme, koka kola. 

i nerumi heretik,shpresoj qe edhe ti je i menimit qe gjithsecili t'besoj çere t'ket qejf.

Se çfar jam i menimit une per kete problem veshtire te thuhet me nje koment, aq me teper se tani erdhi koha per nani-nani. Mund te them vetem se shprehja jote: "gjithsecili t'besoj çere t'ket qejf", eshte shprehja e satanistit me te madh ne bote. Linkun me çokollate kismet neser.

forca argumentuese dhe bindese  e feve sngjit mo

Ne Apokalips, por edhe ne ca libra te tjere shkruhet: do te vije nje kohe qe forca argumentuese dhe bindese  e feve sngjit mo. Mbahu fort se aty jemi. Nuk del dot jasht dimensionit providencial, per te mos thene fetar se ju kujton hoxhen dhe priftin.

Se ku keni arrit, e di mire ku keni arrit, por di mire qe koha te terheq zvarre si klysh qeni, dhe je i detyruar ta ndjekesh, ndryshe ngordh ne vend. Jo moden, kohen (providenciale).

Naten, e ma bofshi gjumin t'omel, sogni d'oro, amici di Maria Filipi.

 

ne duam cokollata te zeza.smiley

Po kush tha qe ka rene ndikimi i mesimeve te fese? Kjo ka qene thene me heret, Zoti vdiq tha Nice, pastaj komunistet e varrosen, por sot me shume se kurre feja ka rol kudo. Qe nga ndikimi qe ka ne Amerike dhe deri te revolucionet arabe. Edhe ai Huntingtoni e shikon boten e "re" mbi baza kulturore\fetare dhe jo ideologjike a klasore. Ne Europen plake ka nje ulje te ndikimit te fese, por jo ne pjeset tjera te botes, vetem nese me bote konsiderojme Europen plake.

por sot me shume se kurre feja ka rol kudo....smiley

E kuptoni me ke llafosni .Dhe propogandist ne Qelepidhze apo Muqibab zor se e pranonin 

 Ne Europen plake ka nje ulje te ndikimit te fese, por jo ne pjeset tjera te botes, vetem nese me bote konsiderojme Europen plake...

O mart Saliu nga ditet tua . Lumsi ti per ate mendje smiley

O flori nuk Plaket Europa se nuk eshte qenie e gjalle . Eshte shprehje Letrare smiley Edhe pjeset e tjera te Botes nuk jane ruaza te Babasqapit qe i blen per 7 Mars Lirise .As tespije ti vertisni Ju mullahet e Babassqapit smiley Po di LefKOPEJA ke fut ne skalion te pare per keto Pune . Hallall lefKOPE !

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).