Intelektualët janë kategori shoqërore pakicë, e cila merr rolin e paautorizuar formalisht nga shoqëria, për shkak të aftësive të thella të merren me problemet e përgjithshme të shoqërisë, duke qenë aktiv në jetën publike permes debateve, artikujve etj

Po shkruhet shumë për rolin dhe profilin e intelektualit të sotëm. Johnson thoshte se intelektualët në shekullin e XVIII po zëvendësonin rolin e humbur të klerikëve fetarë, pas revolucionit francez, sekularizmit, iluminizmit dhe ngjizjes së ideve nacionaliste. Në fakt në Kosovë, pyetja se kush është intelektual, i bënë njerëzit të shqetësohen, sepse sapo u shkon në mendje lakimi i ndonjë emri të tillë, i bien pishman dhe shpejtë e shpejtë mendja e tyre jep një refuzim të përgjigjes. Për intelektualët u hap përsëri debati në publicistikën dhe mediet kosovare. Kolegë e miq të mi si Xhemal Ahmeti (në gazetën “Tribuna”), Halil Matoshi në “Koha Ditore” e të tjerë, shkruajtën për tipin e intelektualit, dilemat rreth kritereve të intelektualit të sotëm. Mirëpo, a është intelektuale të mbrosh edhe secilin qëndrim të intelektualit? Vallë, a nuk bëjnë gabime edhe intelektualët dhe të besosh në pagabueshmërinë e tyre, a do thotë se të biesh në gabimin e dytë dhe në mitizimin e tyre mediokër? Janë disa pyetje që shtronin disa kolegë të mi dhe ne po zgjerojmë këto pyetje dhe dilema. A jeni intelektual pse mbaroni nivelin universitar apo atë pasuniversitar? A ju bënë baçelori intelektual? Nëse po, atëherë si e quani dikë që i përfundon studimet thelemore në ekonomi dhe nuk shkruan asgjë për problemet aktuale ekonomike nën dritën e teoritizimve, hipotezave dhe një tog nocionesh nga ekonomia? Si e thërrisni dikë që e ka mbaruar ekonominë edhe në nivelin e masterit dhe nuk ka një formulim të thjeshtë profesional mbi krizën financiare në Greqi, ndërsa tërë kohën flet se si Liverpool ka ‘blerë’ një lojëtar prej një klubi tjetër evropian?

Intelektuali pa asnjë libër

 A mund të quhet intelektual dikush që gjatë katërdhjetë viteve të mësimdhënies universitare, nuk e ka shkruar asnjë libër, madje asnjë përmbledhje materialesh për fushën e tij të ligjërimit universitar? A kemi të bëjmë me një intelektual që hynë në parti politike dhe e synon pushtetin? A është intelektual dikush që vetëm e njeh filozofinë dhe interpreton nocionet që tashmë janë elaboruar nga njohësit më të mirë botërorë në filozofi? Si bëhet me njerëzit që besojnë se intelektual nuk është programeri, por vetëm ai ose ajo që filozofon, në kuptimin e mirëfilltë të kësaj të fundit? A është intelektual dikush që duke dashur të flet dhe të shkruajë për intelektualët, ndërsa me këtë bazë dëshiron pavetëdijshëm t’i jap vetes rolin e intelektualit, ndërsa t’ia besojmë atij listën përzgjedhëse të intelektualëve? A është intelektual personi i cili veten e quan të tillë, apo se shoqëria ia ka dhënë një rol të tillë pas disa sprovave, sfidave, dëshmive dhe qëndrimeve të tij të njohura për publikun? Si mund t’i emërtojmë individët të cilët janë të njohur në fushën e publicistikës për shkak se janë imponuar te lexuesit për shkak të hapësirës që zënë në shtyllat e gazetës, por në anën tjetër, në shkrimet e tyre nuk ka përmbajtje, mbrojtje të vlerave universale dhe interesit të përgjithshëm? Si mund të quhet dikush intelektual vetëm pse shkruan? A është vetëm të shkruarit mjeti shprehës dhe përcaktues i një intelektuali, apo nuk ka intelektual që nuk di të ndërtojë strukturë fjalish dhe pikëpamjesh edhe në letër e uord-in e PC-së?

Intelektualët dhe miti mbi ta

A është intelektual dikush që vetëm vetes së tij ia siguron pagabueshmërinë, ndërsa të tjerëve u gjen ‘qime’ sa të donë? Si ndërlidhet intelektuali me publicistikën, apo jo secili publicist është intelektual, ndërsa e kundërta është e vërtetë se, nuk mund të gjesh një intelektual që nuk shkruan në sferën publike? A është intelektual dikush që vetëm lexon, apo ka njerëz që janë tepër të pasionuar ndaj leximit, por lexojnë vetëm ‘për vete’ dhe u mjafton?! Apo, nuk ka intelektual që nuk lexon, pra, rrjedhimisht intelektuali është ai person që leximin e ka pjesë të mënyrës së jetës së përditshme, mjetin më të përdorshëm për të ndërtuar qëndrimet e tij dhe për të reaguar, por jo secili lexues është intelektual, sado qoftë se mund të lexojë më shumë madje se një intelektual?! Apo, si është e mundshme dikush të lexojë aq shumë dhe të mos ndjejë nevojë të shprehet nga tërë akumulimi i tij i brendshëm, apo kjo varet prej tipit të individëve, ngase qeniet njerëzore janë aq të ndërlikuara?! A është intelektual dikush që e njeh trashëgiminë kulturore, ndërsa nuk reagon ndaj betonimit të çezmës, e cila njëherë bëhet lajm i kapitalit kulturor të kryeqytetit të Kosovës, mbulohet me beton pashpirtshëm dhe nuk skicohet që në fillim plani urban që e inkorporon edhe këtë çezme si pjesë të përgjithshme të sheshit, por bëhet e nevojshme që njëherë të mbulohet, e më pas të shpenzohen para për pllaka dhe të ketë acarime në mes të dy organeve aq të rëndësishme në strukturën drejtuese të shtetit dhe komunës, si Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport dhe komuna e Prishtinës? A është intelektual që dikush që sall u ligjëron studentëve të etnologjisë mbi lëndën e trashëgimisë kulturore, ndërsa nuk ka asnjë ndjesi dhe motivim për të shkruar në mënyrë profesionale për format e zgjidhjes së kësaj problematike të zbulimit dhe mbulimit të çezmës në shesh?

Intelektuali si ‘urë’ ndërmjet shoqërisë, shtetit dhe individit

A është intelektual dikush që nuk del në debatet televizive, kur moderatori e fton rreth një teme e cila ndërlidhet me fushën e tij përkatëse të ligjërimit? A ka të drejtë intelektuali të flet për gjithçka? Pikërisht, intelektual është ai që ndonëse nuk e njeh thellësisht dhe detajisht një lëmi, ai hap debatin nga leximi i disa njohurive të përgjithshme mbi atë fushë dhe thërret publikisht të kyçen ekspertët për ta trajtuar këtë problem. A nuk është bash roli i intelektualit të nxis debatin për ndonjë problem shoqëror dhe të interesit publik, si dhe të shërbejë vetëm uvertyrë për tema të caktuara? A nuk është intelektuali ai ose ajo, i cili/e cila është në gjendje gatishmërie, guximi dhe dijeje, për të hapur tema dhe për të kërkuar pjesëmarrjen në debat të të gjithë akterëve, pra si urë që lëviz të gjithë, por që vetë nuk lëviz?! A është intelektual vetëm dikush që mbron interesat e përgjithshme, pleqnon problemet shoqërore dhe ndërgjegjëson shoqërinë, shtetin, shoqërinë civile, për t’u marrë seriozisht me atë sfidë? A nuk është intelektuali personi që më shumë se dijen, e ka vullnetin dhe ndjeshmërinë për publiken dhe universalen? A nuk është intelektuali, personi i cili jeton nga honoraret që i siguron në ligjërimet që mbanë në universitetet e botës? A është intelektuali i sotëm, personi i cili qorton të gjithë akterët shoqërorë për ta ruajtur njerëzoren po nga ky njeri? A është intelektual dikush që ka standarde të dyfishta të gjykimit, i cili rropatet herë në nacionalizëm e herë në kozmopolitizëm? A është intelektuali personi që mbron vijën e rreshtimit gjeopolitik të kombit të tij, apo intelektuali është ai që sfidon edhe rendin ekzistues lokal e kombëtar, madje edhe atë global? A është intelektual dikush që mbron romët nga ndonjë racizëm verbal që mund të vjen nga ndonjë pjesëtar i shumicës shqiptare, ndërsa në anën tjetër, nuk mbron palestinezët, por mbron izraelitët, për shkak të politikës properëndimore? Si mund të quhet dikush që mbron të drejtat dhe liritë e njeriut brenda territorit të tij, ndërsa nuk mbron të drejtat dhe liritë universale, të të gjithë popujve, pa dallime? A është intelektual pikërisht individi me përgatitje intelekti, i cili parimisht anon kah viktima karshi xhelatit, pavarësisht se viktima po ashtu është pjesë e ndonjë përgjegjësie për gjendjen apo krijimin e një situate të tillë viktimizuese, apo intelektuali është neutral dhe i pandjeshëm edhe ndaj viktimës? A është intelektuali ai dhe ajo që mbron vetëm të vërtetën pavarësisht të qenit xhelat apo viktimë në dukje?

Intelektualët mund të mos njohin gjuhë të huaja

A është intelektual dikush që nuk është poliglot dhe pamundësia për të njohur gjuhët e huaja, e kufizon në marrjen e burimeve të pasura dhe të larmishme të informacionit në shkencë, art, letërsi? A nuk jemi dëshmitarë që sot ka shumë njerëz që dinë gjuhë të huaja, por nuk janë as intelektualë, as të lexueshëm aq, as të implikuar në debatet me rëndësi publike? A nuk po mundëson përkthimi aq i përhapur masiv nga shtëpitë botuese t’i ndihmojë intelektualëve të të gjitha ngjyrave kombëtare-gjuhësore të kuptojnë literaturën e ‘tjetrit’ në gjuhën e tyre vendore? A nuk po ndihmon sot teknologjia që sadopak ta njohësh gjuhën e tjetrit, të kuptosh përmes formave të ndryshme përkthyese, madje edhe nga varianti më i keq “google translate” mund të të ndihmojë gjërat themelore, ndonëse edhe ta shtojë keqkuptimin dhe shtrembërimin e të të kuptuarit? Po a nuk janë intelektualë disa që psikologët i quajnë me intelegjencë specifike linguistike të të përvetësuarit të shpejtë dhe të lehtë të gjuhëve të huaja? Marrim shembullin e filozofit slloven Zhizhekut, i cili e flet një ‘anglishte’ në mënyrë mjaft qesharake, por që ia mundëson komunikimin me audienca të gjera në këtë gjuhë, por mbetet intelektual i jashtëzakonshëm neo-majtist, pasi që debaton me të tjerët edhe në gjuhën e tyre. A është intelektual dikush që nuk është në gjendje të konsultojë burime, dokumente, arkiva në gjuhë të huaj dhe origjinale?! A nuk kemi një dallim në mes të një shkencëtari i cili merret detajisht vetëm me një fushë të caktuar studimore, nga intelektuali që angazhohet në shoqëri përmes artikujve, debateve dhe analizave të tij?! A nuk është intelektuali edhe një anti-shkencëtar, kur e vë në diskutim të moralit publik dhe shoqëror një studim të shkencëtarit, i cili shkencëtar, e kishte thyer kodin etik hulumtues, duke manipuluar me njerëzit në grupet eksperimentale dhe kontrolluese në laboratorët e tij?! A është intelektual secili individ që të ardhurat e tij mujore i siguron prej punës jofizike, gjegjësisht, sigurimin e jetës e bënë më shumë duke e shfrytëzuar intelektin, sesa muskujt?! A nuk është fakt i qëndrueshëm se shoqëria bashkëkohore gjithnjë e më shumë ka zhvilluar tendenca të arratisjes nga puna fizike në punë mendore, dhe rrjedhimisht, mund të quhet një lloj “shoqërie intelektuale”, e ngjashme me mbiemrat e tjerë të kësaj shoqërie si: e emancipuar, civilizuese, e arsimuar?! A nuk po jetuakemi në një shoqëri ku nuk ia vlen të bëhen dallime të një intelektuali me tjetrin, pasi që shumica qenkan të tillë në njëfarë kuptimi?! A është intelektuali në krizë pasi që e ka humbur rolin e tij prej rritjes së numrit të atyre që ndikojnë në jetët tona?! A nuk janë ndikues edhe statuset e një njeriut që ndoshta nuk ka as arsimim universitar dhe ndikon në botëkuptimet dhe sjelljet tona përgjatë leximit në rrjetin social të fejsbukut? A nuk është sot intelektuali në krizë të vetvetes, për shkak të dëshirës për të krijuar monopolin e pleqërimit të problemeve të përgjithshme shoqërore? A nuk flitet edhe për një intelektual i cili vetëm interpreton gjëra që tashmë ekzistojnë, por të na duhet një tip intelektuali që kërkon ndryshime vazhdimisht, pra një ‘intelektual revolucionar’?!

Kriza e intelektualit në një botë të autoriteteve të shumta në shoqëri

A nuk është sot intelektuali një individ në mesin e shumë autoriteteve të tjera formale dhe jo formale, akademike dhe amatore, që ndikon në jetët tona?! A nuk e preku postmodernizmi edhe kultin e intelektualit, duke e relativizuar rëndësinë e fjalëve dhe të qëndrimeve të tij? A nuk është intelektuali sot më shumë se një punëtor në mesin e shumë punëtorëve të tjerë, i cili i ka tri vegla pune: leximin, të menduarit dhe të shkruarit?! A nuk është intelektual ai që beson në religjionet monoteiste, apo intelektuali gjithmonë ishte ai që i kundërvihej autoritetit të klerit dhe ishte në konkurrencë me të? A nuk është intelektuali sot më shumë një agnostik e ateist, apo nuk ka lidhje kjo, pasi që në shoqëritë ku feja ka rëndësi, intelektual është edhe ai e ajo që jep leksione mbi fenë dhe shoqërinë bashkëkohore? A nuk është intelektual dikush vetëm se po besuaka në Zot, religjion? A është intelektual dikush vetëm se është antifetar, apo se intelektuali nuk është fetar sepse rregulli i intelektualit qenka arsyeja përball besimit?! A nuk ishte intelektual Toma Akuini apo Shën Augustini, vetëm se besonin në krishterim? A nuk është intelektual Jusuf Kardav i cili me përgjigjet e tij komentuese mbi Kur’anin dhe jetën bashkëkohore, ndikon në sjelljen e miliona besimtarëve myslimanë anekënd botës, vetëm se beson në një islam ‘më të butë’ karshi disa formave më ekstreme të zbatimit në përpikmëri dhe tekstualisht të porosive kur’anore?! A nuk kemi shumë ateistë dhe agnostikë të cilët fare nuk janë intelektualë?! Apo, shumica e intelektualëve, duke qenë vetë autoritete në shoqëri, duke qenë vetë zotërues të mendjeve të tyre, nuk mund t’iu binden leksioneve të klerikëve e hoxhollarëve, pasi që në rrugëtimin e tyre për të vërtetën e botës, e ndërtojnë botëkuptimin mbi jetën vazhdimisht duke e ndryshuar atë përmes informacioneve gjithnjë e më të reja? A është dikush intelektual, që për një moment të jetës së tij është ‘rrasur’ në politikë, ka dështuar në të dhe përsëri i kthehet intelektualizimit të botës, shoqërisë dhe politikës? A nuk është filozofi i shquar slloven Zhizheku, një politikan i dështuar, por një intelektual i mirënjohur, i cili në zgjedhjet në Slloveni kishte dështuar të marrë vota, por që tashmë është ndër filozofët më të cituar dhe më me ndikim në audiencën perëndimore e lindore?!

Intelektualët majtistë dhe djathtistë

A është intelektual dikush që koketon me pushtetin, i cili ndonëse ka intelekt të pazakontë, e shfrytëzon mendjen për të legjitimuar sjelljen e Qeverisë dhe të pushtetit? Pse tërë kohën flasim për intelektualët, ndërsa sapo na bie të numërojmë ndonjërin prej tyre me emër e mbiemër, nuk na shfaqet asnjëri para sysh?! A janë më intelektualë liberalët apo konservatorët? A janë më intelektualë djathtistët apo majtistët? Pse disa majtistë thonë se duke qenë se liberalët janë sot më favorit për shkak të rendit kapitalist dhe kanë më shumë pushtet, janë më pak të prirur për intelektualizëm? Pse ndikon klasa të cilën pretendoni se e përfaqësoni apo doktrina ideologjike, për të selektuar kriteret e të të qenit intelektual?! A nuk jemi dëshmitarë që shumë intelektualë të njohur ishin me bindje të majtë e të djathtë, bile shumë prej tyre madje ishin me botëkuptime mjaft majtiste? Madje, kishte edhe filozofë që ishin me bindje totalitariste si Platoni, apo ndoshta termi intelektual më shumë i referohet daljes në skenë të një kategorie specifike të njerëzve, të cilët shquheshin dhe mahnitnin shoqërinë me idetë e tyre mbi shoqërinë, botën, politikën, universin?! A ka intelektual nëse nuk është i guximshëm për të sakrifikuar? A ka intelektual nëse nuk ka guxim të thotë të vërtetën e tij dhe të mos tërhiqet si indiferent? A është intelektual dikush që nuk është i guximshëm? A është intelektuali një tip individi, tek i cili dhe e cila, nuk gjindet tipari i indiferencës, apatisë dhe heshtjes?

Intelektuali i zhgënjyer dhe indiferent

Po si bëhet puna me tipin e intelektualit në tranzicionin kosovar, i cili është i zhgënjyer për pjesëmarrje në jetën publike nga bombardimi i turli avdalli e turli pseudointelektuali në skenën publike dhe medietike, të cilët kanë ‘pushtuar’ hapësirën publike përmes parasë, lidhjeve klanore e farefisnore, njohjes përmes biznesit apo përfitimeve të tjera, apo për të mbushur faqet e gazetave dhe portaleve që kanë lulëzuar në trafikun kaotik të internetit?! A nuk është intelektual edhe ky tip intelektuali i vërtetë, por i zhgënjyer në tranzicionin e vonuar kosovar, ku ‘antivlera’ është vlerë dhe anasjelltas, dhe si rezultat i kësaj situate të ndjeshme psikologjike, është rritur indiferenca dhe heshtja te ky intelektual? A është intelektual dikush që ka para dhe medie, dhe imponohet si figurë e tillë vetëm se zotëron këto dy vegla aq të fuqishme magjike?! A është intelektual dikush që pushteti e zmadhon atë, duke i dhënë hapësirë të mjaftueshme me intervista, bërjen e dokumentarëve për të, shkruarjes së biografive për të, ndërsa ky është intelektual i fabrikuar nga kuzhinat e pushtetit? A është intelektual dikush që në qëndrimet e tij citon akoma fjalët e Ditarit të Stupcave?! A mundet intelektuali të shfuqizohet pas ndonjë sjelljeje të qortueshme? A është intelektual dikush vetëm se është aktiv, ndërsa jemi dëshmitarë edhe të disa mediokriteteve tepër aktive, të zhurmshme, dalldisëse, llomotitëse? A është intelektual dikush që nuk mbron sot grupet e margjinalizuara si homoseksualët? A është intelektual dikush me baza të kritereve kognitive/intelektuale apo më shumë edhe dimensionit moral? Apo intelektuali është individi që udhëhiqet nga parimet e arsyes, por që nuk do të thotë se nuk është emocional, në kuptimin e kësaj të fundit si: empatik, me dhembshuri ndaj problemeve në shoqëri, me indinjatë?! A është intelektual dikush që nuk ka njohuri të përgjithshme, ndërsa ka disa ahmakë që fyejnë intelektualët që po merren me gjithçka, dhe po harrojnë këta të fundit se pikërisht intelektualët flasin për gjithçka, varësisht se çfarë bëhet e rëndësishme për t’u debatuar (apo kujdestaruar) në një shoqëri, dhe për dallim nga shkencëtarët që merren me një fushë specifike, intelektualët merren me gjithçka?!

T’u dashtën për ta përfunduar diku

Intelektualët janë kategori shoqërore pakicë, e cila merr rolin e paautorizuar formalisht nga shoqëria, për shkak të aftësive të thella të merren me problemet e përgjithshme të shoqërisë, duke qenë aktiv në jetën publike (përmes librave, debateve, artikujve, medieve) dhe duke pasur cilësi të theksuara të dijes, leximit, guximit, indinjatës, empatisë dhe përfshirjes në shoqëri, pa qenë indiferentë dhe të heshtur. Intelektualët perceptohen si kujdestarë të shoqërisë. Ata e ato na bëjnë botën më të thjeshtë, përmes nocioneve dhe formulimeve të thukta, të qarta, e herë-herë edhe abstrakte dhe të pakuptueshme. Fjala e tyre shihet me peshë publike, lakohet si citim në shumë artikullshkrues, profesorë, studentë e gazetarë. Citohen mjaft shumë. Intervistat e tyre përcillen me interesim të jashtëzakonshëm. Intelektualët janë njerëzit që nuk mbrojnë vetëm njerëzit siç është shkruar nga dikush këtë javë, por intelektualë janë edhe ata dhe ato që mbrojnë edhe kafshët nga trajtimet e çmendura të njerëzve. Intelektualë janë edhe ata e ato që mbrojnë natyrën dhe mjedisin nga politikat e gabuara të eksploatimit, qoftë për interesa të korporatave apo njerëzve të lidhur me to nga pozita të ndryshme sociale. Intelektualë janë edhe ata e ato që mbrojnë të drejtat dhe liritë universale të popujve, qoftë edhe atëherë kur mund të dëmtohet populli i tij, sepse mbi popullin qëndron e vërteta universale. Intelektualët s’do me thënë se mund të jenë të mirë në marrëdhëniet e tyre private, por me fjalët dhe qëndrimet e tyre në hapësirën publike, shtyjnë shtetet dhe akterët e tjerë të njohur të shoqërisë dhe vetë shoqërinë, që të adresojnë probleme dhe të angazhohen në zgjidhjen e tyre më efikase dhe më humane. Intelektualët janë edhe të gabueshëm, prandaj detyra e intelektualëve të tjerë është t’ia thonë këtë edhe këtyre mëkatarëve. E sidomos, trishtimi të zë me intelektualët jokonsistentë në qëndrimet e tyre. E këso të fundit, o kemi ne sot, o nuk ka askush tjetër!

 

Kosova Sot

86 Komente

intelektuali eshte njeriu i urte e i mencur fjala apo pena e te cilit ka peshe ne shoqeri.. ne shqiperi intelektuali eshte i lidhur me shume se c'duhet me nivelin arsimor dhe kryesisht me gjuhet e huaja.  kryeintelektuali ne shqiperi duhet te ishte dekani i gjuheve te huaja!

intelektuale shqiptare jane kadareja,frasheri,agolli,qosja,arber xhaferri

Kam pershtypjen qe bastardimi I fjales intelektual ndodhi ne komunizem ku pikerisht si thua ti, u quajt intelektual gjithkush me diplome universiteti. Ndoshta kjo erdhi se shume prej atyre pak te verteteve jo vetem te shkolluar,por dhe te edukuar me tjeter mendesi u eleminuan ose syrgjynosen dhe u vuvosen me damken e 'liberalit'(si me qene gje e ulet). Rendom pas '90 degjoje(ne vlore te pakten)," cudi si drogohet filani me prinder intelektuale,te jatin mjek,te jemen mesuese". E para,merrej e mireqene qe te jesh doktor dhe mesues je patjeter edhe intelektual dhe paketa perfshinte dhe aftesine edukuesesmiley

pseudo intelektuali do kete pushtet dhe hapesire per te influencuar per shume kohe, sepse shoqeria jone nuk ka si fryme/identitiet te vetin nje ndergjegje kulturore kolektive te atille ku normat dhe vlerat, ne baze te cfare eshte e moralshme dhe e pranueshme,  do e benin pseudointelektualin inekzistent. 

Gaia ku ndodhet vendi (ne harten e botes) ku:

 ... shoqeria ka si fryme/identitiet te vetin nje ndergjegje kulturore kolektive te atille ku normat dhe vlerat, ne baze te cfare eshte e moralshme dhe e pranueshme do e benin pseudointelektualin inekzistent.

(na fal se ta kam ndryshu nje çike shprehjen, po besoj e kupton ku e kam hallin).

Si percaktohet se cili eshte pseudo e cili eshte i vertete, sepse ngado ne bote (edhe ketu ku jam) degjoj akuza te ndersjellta per "pseudo"?

 

ok, gabimi im ne shprehje eshte ke inekzistent. kur e shkrujta ne fakt kisha ne mend pjesen insignificant (josinjifikativ) qe e ben papeshe/inekzistent pseudon, por jo ne zero absolute te inekzistences. pesha dhe ndarja e pseudos dhe te vertetit varet pastaj ke "nuk" qe ke hequr nga fjalia. 

Nuk e mora vesh mire "nuk"-un.

Per te mos u ngatrruar me teper shkruaj nje fraze si te duash ti, dhe une nuk ta ndryshoj, vetem te jete e qarte se cili eshte kriteri qe ndan pseudon nga i verteti?

 

kriteri eshte e verteta relative dhe jo absolutja. e verteta relative eshte ajo qe i sherben pjeses me te madhe te shoqerise, per aq sa eksperiencat me te mira dhe te keqija na kane nxjerre mesime. 

Qe te mos ngaterrohemi ne gjendjen e sotme ku shumica jane te sigurte me te vertetat relative qe i sherbejne pjeses me te madhe te shoqerise (po aq te sigurte sa dje me te vertetat absolute), i referohem gjendje se shoqerise demokratike te periudhes se dy luftrave boterore, pranuar nga te gjithe studjuesit se intelektualet ne pergjithsi (shumice derrmuese) nuk shihnin alternativa te tjera midis fashizmit dhe komunizmit, ose Hitlerit dhe Stalinit. Lere se çfare thone tani, heroj mbas pilafit, De Goli ishte vetem nje spijun anglez ne Algjeri, diversant si pune e Ndrek Luces.

Ta kam llafin ku eshte garancia dhe siguria e te vertetave relative te sotme qe i sherbejne shumices se shoqerise? Sepse per eksperience te fresket shoqeria ne pergjithsi dhe intelektualet ne pergjithsi kete e kuptojne mbasi ben ca programe BBC.

Dmth gjerat kuptohen mbas pilafit, dhe jo kur hahet pilafi, plus disa te zgjedhur hane edhe kabuni. Pastaj na tregojne histori me trahana e memelige.

 

garanci nuk ka pasi intelektualin, me cfaredo epiteti nga mbrapa, e mbyt politika dhe interesat. por ka hapesire qe opinioni i intelektualit te influencoje. kete te vertete relative a e pranon? pyes te di se nuk po e marr vesh se ku do me dal. smiley

Ne fakt perderisa nuk e ke marre vesh deri tani, po ta vazhdoj muhabetin akoma i bi te jem teper mizor.

Edhe kaq sa kam thene eshte teper, aq me teper me femrat qe duhet me qene kavalier.

 

flm qe me shpetove nga mizoria e shpates tende. ta di per nder. 

Alidemso mire qe e ke pru ti ..po kush e ka shkrujt nuk ishte as te shkrimi Gazetes ..

Se tani rri rri dhe i Teket dhe LefKOPESE te botoje nje shkrim pa emer ku te cilesoje  Intelektual eshte dhe POETI smiley ? ..Dhe vjen ky shkrim  ketu me gjith ato Pika e Nenpika pa e Kuptuar Asnjehere se cfare eshte Intelektuali dhe pse thirret i tille .Ndryshe , falnai zot , vjen dhe ndonje mender hu ORIGJINAL  nga Vlora , dhe kujton se e shpiku Enveri me Partine e Punes smileyapo A.Zogu

Njemije here tua perserisesh njemije here do gjeni perkufizime origjinale

Intelektual rrodhi nga rritja e peshes specifike te Mendimit ne Raport me Fiziken .Pra ne procesin e prodhimit pesha specifike e punes mendore me ate Fizike ndryshoi . Ka kuptimin qe  Intelektual ne raport me nje Kovac - Kovacane eshte dhe nje Inxhinier per Kovac  QE DREJTON ME MAKINERI .Dhe kjo ka ndodhe rreth viteve 50 -60 qe shpesh njihej edhe si "Jakat e Bardha "

Ketu pajtohem edhe me nikun e alarmuar  por te painfektuar me LHL  , alias Heretik , qe Ju nuk mund ta percaktoni Dot se kush eshte Pseudointelektual ne se nuk shkeputeni nga Vija e Partise se LefKOPEVE !

Megjithse e di se nuk do te marr pergjigje te pa infektuar me grade alkolike, po te bej nje pyetje retorike:

Cili eshte pseudo dhe cili eshte intelektual i vertete ne sherrin intelektual Qose-Kadare, sherr qe nuk mund te shkeputet dot nga Vija e Partise, dhe aq me teper Partia e Lefkopeve, qe ne kete rast ishte Partia Kozmike qe i lihte edhe Henes, sepse nuk pati njeri qe dinte shkrim dhe kendim e nuk morri pjese ne lehjen kolektive kombetare?

 

Herò, perse te mos jene te dy intelektuale edhe pse mendojne kunder....???

si thote ky burri.....

Intelektualët janë edhe të gabueshëm, prandaj detyra e intelektualëve të tjerë është t’ia thonë këtë edhe këtyre mëkatarëve......

Shiko se jane disa sfumatura midis tog fjaleve, qe kane rendesi te madhe te behen dallimet, gjithnje nese ekziston e verteta (gje qe legjitimon edhe ekzistencen e intelektualit):

"te mendosh kunder"

"te mendosh komplementare"

"te mendosh gabim"

"te mendosh pseudo"

etj, etj, etj.

Nese nuk ekziston e verteta, dhe intelektuali eshte nje zanat çfardo, si i klounit per te bere numra cirku, nuk ka as rendesi te behen dallimet.

Nderkohe mos u ankoni, pranoni keshtu si eshte shfaqja, shifni cirkus pa pare.

 

 

Eh, sa her harro intelektuali ku i le gjyslyket smiley

MBI PIANO,ZAKONISHT

pale kur i kërkon dhe i ka mbi hundë fiqo..

ai eshte intelektual plazhi smiley

Thuje mer hapur ke do me sha e mos i bjer rrumbullak kot. A ka autor ky shkrim?

Autori eshte Avni Rudaku (Rudi) nga Kosova, por siç duket serveri nuk e paska marre emrin e tij....

Faleminderit

Bukur, artikull i shkelqyer, pyetjet qe shtroheshin aty ishin famoze. 

Oidris je idiot fare po fare ama! S'ke nok hicgje nga c'po thoja.jo se pres te nokesh po mos dil si grua telendare ne dere duke share gjithe lagjen se jalla del njeri e te pergjigjet.shemtia me te cilen shkruan justifikon cdo ofendim qe merr. Hengsh veten!

grua telendare

hahahaha

hahaha,lere idrizin ai eshte shpallur intelektual i ppu shpeshe here,biles ''pf' i ka akorduar titullin me te larte 'antar i nderum i blogut' 

 

Cfar ke thene Vlora me siper per fryrjen artificiale te figures se intelektualit ne epoken e komunizmit eshte e vertete. Dhe kjo kishte nje baze, sepse dituria ishte e vetmja prone e lejuar ne ate kohe. Kjo ka pas implikime te metejshme mbas renies se komunizmit, kur intelektualet u gjenden ne fuqi, pa pasur prone te konsoliduar politike (fuqi politike) dhe per me teper prone ekonomike, dmth fuqi ekonomike. Prandaj nisi nje vajtim kolektiv qe nuk ka te sosur, sidomos mbasi humbi edhe ate pozite artificiale, tani qe prona politike dhe prona ekonomike nuk eshte me bashke me pronen e diturise. Universiteti Kristal eshte perpjekje per te rivendos kartat ne tryeze.

Per ta sqaruar mire argumentin tend, duhet pas parasysh qe komunizmi çoi ne ekstrem fenomenin "intelektual" te Revolucionit Francez, i cili ishte kryesisht veper e intelektualeve (enciklopedisteve), te lindur si shtrese koke me vete (jo vetem si individe kokunjur ne sherbim te feudalit ose me sakte kishes) pikerisht pak dhjetevjeçare para revolucionit, e te cilit revolucion i parapregatiten klimen per te shperthyer.

 

Shiko ti gjithmone do rrjedhesh e do cfrysh , po ate Pseudon e kishe tamam smiley

 Ndersa ky Vlora Jot qe e "ka thene me te vertete " ,  hengert thonjt e kembet dhe Humbte Portofolin me para dhe e gjetsh ti si Intelektual i Revolucionit qe shembe Intelektualet e Komunizmit , pra ai mendon e komenton si fshatare qe kane bere ca vjet Burg per vjedhje Panxhari , Qepesh ose Patatesh ose dhe Llambash ose fundja dhe ndonje Thes Oriz smiley , dhe mund ta kete si InteliDjence Intelektuali  , pasi Njohu dhe Jetoi Demokracine smiley

Prandaj nisi nje vajtim kolektiv qe nuk ka te sosur, sidomos mbasi humbi edhe ate pozite artificiale, tani qe prona politike dhe prona ekonomike nuk eshte me bashke me pronen e diturise....

Amen se ka ca kohe po mungon Poeti smiley dhe e ke qe e ke te fryre dil dhe njehere andej nga Muri KINEZ !

Per vete jam formalisht nje intelektual i Komunizmit si moshe njesoj si ty, por as kam rrezuar ndonje intelektual komunist dhe as Komunizmin, te cilet u vetepordhen te dy, u erdhi ngordhja nga vetja.

Per kete arsye nuk mburrem si revolucionar i 89-tes, sepse i bie te jesh revolucionar i pordhes qe rrezon pordhet e veta.

Dhe as vajtoj per poziten e humbur, sepse e kam pas ditur qe diploma ishte vetem per te mos shku ushtar. Dmth ishte nje cope karte per te bere pordhe, e per te degjuar pordhet e te tjereve. Ishin te tjere tipa qe perfitonin nga shkolla. Cfar vertet di dhe mburrem, e kam fituar si autodidakt.

Keshtu qe je skiç fare ne kete muhabet, si gjithmone kur kruhesh kot me mu. Fabrika prodhon me rendimente te larta vetem kakerdhi.

 

Po ca te prish ty mo burre .Ti shkelqen me shume si Intelektual /e kur te futet ne mes nje Idiot .Te pakten te me kishe dhene nje Faleminderit smiley qe tu dha mundesia te shkelqeje ne rreshtat e Intelektualit Heretik smiley

Intelektuali eshte ai qe vishet firmato. Autori qe shkruan per intelektualet, a eshte intelektual?

Intelektual eshte vetem njeriu ..." i mendjes se hairit" Se intelektual nuk mund ti them Sali Berishes qe i vuri zjarrin Shqiperise, qe shkaterroi ushtrine me te organizuar te rajonit, ndersa ishte komandant i Pergjithshem.Nuk mund tu them intelektuale gjith atyre te shkolluarve qe ishin ne pozitat qeverisese te ekonomise dhe lejuan skemat piramidale, te shembnin ekonomine e cdo familjeje te vendit me te varfer.Nuk mund tu them gjith atyre te shkolluarve qe mileti pret ti sherojne prej vuatjeve dhe ata ja u shtojne duke ...u rrjepur xhepat....e ne kete vije llogjike, gjithkush e merr vesh cili prej atyre ne diskutim ...edhe mund te quhet INTELEKTUAL.Te shkolluar , me dhiplloma kemi... me thase.Intelektuale nuk po shohim.Ashtu me mene te hairit...Rrofsh o alidemso se me bere te vras menen : Ke kemi xhanem?

Ka Grava, ka dhe shume bile, por nuk i lene "intelektualet" arriviste qe te duken... dhe pota shohesh ne tere kete histeri kolektive qe ka 20 vjet qe na ka zene, intelektualet e vertete nuk kane folur dhe nuk para flasin se edhe kur flasin ngrihet skota dhe u gjuan me balte....e me peshtyme e nuk u lene gje pa thene, se intelektualet e vertete prishin statu quone...prishin interesa, prishin afera....

A te jap nje emer..... ndoshta jo shume i njohur, por qe me te veten ben shume per kombin shqiptar ashtu pa shume zzhurme e pa shume buje.....Fahri Xhara, eshte nje prej atyre intelektualeve kokeulur qe punon me pasion per ato qellime te mira qe i ka vene vetes....

alidemso, jo se une njoh pake prej tyre sepse kur lexoj Rexhep Qosen, mua me dalin plot te tjere para syve , por jane gjithenje pas atyre... me mendje diabolike.Atyre qe na kane qeverisur.E mes gjithe djajve me brire, ku te lene te duken " Engjejt" !

Sigurisht qe edhe ne kemi gabimet tona.

 smiley Brad, pse hyn edhe ti tek intelektualet, une kujtoja se hyje tek bodiguardet smiley

brado,

nje burre i mençur nuk i ben te gjitha gabimet vet, ai u le shancin edhe te tjereve smiley

Po pra...ju intelektualet, s'diskutohet, nuk jeni pa te meta... te vockela!Pjer, edhe pas ..aqe krikove dhe hala te mungon aftesia njohese?

grava; " ....Pjer, edhe pas ..aqe krikove dhe hala te mungon aftesia njohese? ..." 

 smiley i nderuar Grava, vetem ajo qe nuk me mungon, fale sensorve smiley por une nuk mund te shprehem 100% per çdo gje, prandaj hedh ne tregun publik (edhe ketu) aq sa e shoh une te nevojshme, aq sa pertypet nga niveli i sotem dhe aq sa me duhet mua per interesat e mia smiley 

smiley

Bodyguard ? smiley
 

Mendoj qe te shkon i dashur Brad smiley mos kerko me shume smiley

Sipas fjalorit urban,intelektualet perkufizohen si njerez qe kane gjetur diçka me interesante se seksi dhe alkooli.Deri me sot une nuk kam hasur ne njerez te tille,t'pakten jo ne Kosove.Fundja,shkolla te jep dije,e nuk te bene njeri.

Jakove, si mik qe te kam, du me t' pyt, Akademiku Rexhep, nga i bie te jete?

Grava,akademiku Rexhep i bie nga ana e profitereve,ndersa kohen e fundit ka kaluar ne anen e matufeve.Vajzen e tij te vogel Editen e njoh nga afer,prandaj e di se ç'flas.

Besoj se i di mire stadet e moshes...E cila nuk perjashton as mendjet e hairit...

Grava,une i di stadet e moshes,mirpo ekziston nje kategori njerezish qe e bejne pis nga fundi i jetes se tyre : pas meje le t'i dali flaka dynjas.Po deshe shikoje Kristo Frasherin,pastaj krahasoje me Qosjen.Ketu nuk e kam fjalen per potencialin e tyre intelektual,por thjesht per krahasimin e tyre si njerez.

Jakove, ti mund te mos ta pelqesh Rexhepin, por ne t'Shqipnis e vlersojme, perjashto disa. 

Jakoves i pelqen me shume ai qe ju perkul Milloshevicit, kurse ata qe e luftuan Milloshevicin Jakova i ka inat, dhe c'eshte me e bukura eshte Jakova dhe Jakovaret qe pretendojne te jene patriotet ne kete mes smiley

vajza e tij e ster-vogel Edita s'hyn fare ne kete mes o jakove kosovari.

Ka edhe njerez qe jan krenar qe jan derra te felliqt.

Sipas fjalorit urban,intelektualet perkufizohen si njerez qe kane gjetur diçka me interesante se seksi dhe alkooli.

Bravo per kete shprehje jakove, shume e forte, vetem se ne realitet nuk ka vetem ate sens (ideal) qe i jep ti, ka edhe te kunderten, dmth intelektuale historikisht dhe realisht (dhe jane shumica, perfshi edhe gjeni) jane ata qe nepermjet seksit dhe alkolit (sot droges) kujtojne se gjejne gje tjeter perveç seksit dhe alkolit, biles edhe ato nuk i gjejne.

 

I bi qe edhe edhe pjeri qe sdi gjuhe eshte intelektual se ka ber liber. Analysis paralysis. 

tek intelektualet e sotem shqiptare perveç syzeve nuk gjen ndonje gje te inteligjente.

Se me kujtuan grava me jakoven me lart: Veton Surroi, intelektual kosovar, i shpallen ne media para do kohesh nje hamendje per pasurine: 40 melon (monedhe eu)... Kjo po qe te kualifikon si intelektual te klasit te pare!

ai eshte i serbise,na po llafosim per te shqiperise !

Grava mos u fut ne keto Ujra se eshte kategori "Artificiale " qe kane per shtat sinjora Bertini smiley apo Paolo ( si e ka ai ) ...

Nder ne ka pas sinonime po me permbajtje Tjeter si Mendimtare , Gazetar , Shkrimtar Shkencetar , Ekonomist , Filosof , Poet , Vlonjat etj etj i shoqeruar me nje prapa si i VLERE.

Pastaj Intelektual mbahet edhe Lubonja edhe Heretiku smiley ..gjithmone tek PPU e kam fjalen smiley dhe Mohohen Vlerat Intelektuale te Kryetarit te Partise time z.Te Tredhur .Kesaj si i thua ? Kush ka mend mbi Gryke e kupton ...dhe une thash se hera heres i vijne dhe Heretikut ,me  nje nderhyrje brilante  e shumzoi me ZERO Intelektualin duke kerkuar shpjegim per PseudoIntelektualin , ,...pra e kupton qe keto prurje ose lloj esesh jane Defryse dhe shplodhese per te kaluar Kohen  ! Sidomospas gjith atij Helmi qe thithem nga Gazrat Helmues ku Heretiku , bravo i qofte ,shpetoi se nuk u fut  me shpjegime te Revolucionit te kalendarit kaledonian dhe Historikun e Harqevete Triumfit

i shoqeruar me nje prapa si i VLERE

prandaj te therret gjembi "O Vlere" tu idrizo, se te mban si intelektual te larte?

Ne fakt Idrizi po ta vesh re kohet e fundit, sidomos me çeshtjen e helmeve LHL, mua Ma Mban te Larte si intelektual.

Ilustrimin me kartoni animati heretik... se keshtu me llafe dine te gjithe.

perveç syzeve intelektuali idriz paska edhe meter, hem , ça po mat ?

o idriz mavria

po mat koqet e mia

smiley

O altto po ti pse e ke inat idrisin se kam marr vesh..smiley

Nuk i paske kuptu 1 Ora. Nuk me kane Inat Jo smiley .Shtyhen kush te zeje vend ke tespijet e mija . E dine qe itespijet duhen   Koqe  te rrumbillakta pa gjeresi ,lartesi ,gjatesi , ... boll te jen koqe te rumbullakta me vrime.....   dhe rendin te ofrohen . smiley ..Jam dhe une bre smiley

Kurrize te   njohur eri edhe me madhesine vrimave te zarit per tespije , po ti e di qe pervec shqelmit Bythve per Ushtaret e Plumbit , nuk mbaj pergjegjesi per Shumellojshmerine e Nik - Nikerve !

Ja me se fundi nje qe e ka Kuptuar Gjembin ...Flm Magus qe e ke gjete arsyensmiley

Ti ku HYN ? Te ata te Humbte protofoli InteliDjences dhe ta gjetete Heretiku apo tek Gjembi qe sidoqofte nje Vleresim per cdo Maj e ka edhe te Natyrshem dmth te Vlere smiley

O looooooooooooni . As ketu smiley

smiley

A ke ndonje gote aty, se une po e kthej nje si per dite diele. Ja gezuar! Pacim vlera, jo helme ne ate Shqiperi te bekuar. smiley

Hajt Urime e Gezuar .Ftoje dhe ate  Heretikun qe i dalte per mbare gjetja e Portofoleve te InteleDienteve  autodidakte smiley si Ushtaret e repartit qe mesonin per marangoze vet pa ndihme librash e Intelektualesh ! Eshte dhe shakaxhi Kodoshi , dmth ta fut kur se ke mendjen smiley

Si quhet psh nje drejtor- burgu, ministrie,  spitali, shkolle, ndermarje, sipermarje ect qe jane antar apo kuader partie,  intelektual ? 

Ore Jakove, intelektual jan edhe ata qe e kan te veshtire te gjejne ndonje gje me interesante se seksi dhe alkooli, se helbete njerez prej mishi e gjaku jan te tere.

Vajzen e tij te vogel Editen e njoh nga afer,prandaj e di se ç'flas...

Vete Jakova me kete e ka dhen pergjigjen se eshte nje Intelktual me i Prizmatik ose Kubik  se Heretiku qe nuk i gjejn dot Gjeresine , se Gjatesine dhe Lartesine i ka me matje smiley dmth ja kane percaktuar ... Amon ere Alidems je per te pire Dolline me kete prurje .Keta te ngazellejne ne Front or tie jo nje nga nje ca nga ca ...smiley

Mo u merzit Jakova po si shume fshatare ajo nderhyrja Juaj ? ..Hapi pare dhe me i Vlere i Intelektualit eshte te marre me Humor Vetveten . Kush e mer seriozisht eshte nje shkalle me lart . Eshte Heretik smiley

smiley

Oidriso po pak jonxhe nuk i dhe Jakoves smiley

Po mer Idriz kte shprehjen e te mos marrjes se vetes seriozisht e keni importi, marre kopje nga intelektualet e NCY. Tere karagjozlleku dhe palaçolleku i botes aty e ka qendren tani.

Por edhe kjo, si çdo palaçollek eshte poze, sepse kur ju del nje palaço qe jua kalon si me i zoti nga ju, e merrni seriozisht ate dhe veten.

Ty te kam pare si reagoje kur te tallte Pateku.

 

Megjithse nuk eshte dhe nuk eshte e fisme , dhe ti me kete tregohesh nivel alabaku autodidakt ,  Pateku me hante ate qe i kisha shkruar si Parulle . Me ty eshte ndryshe se ti pretendon si Gjeresi ,Gjatesi dhe Thellesi ( lartesi apo tatepjete smiley Dmth nuk je si ai qe Ja dha me Mua se donte me m.smileyvu perfin or tie smiley Ka dhe te tjere si ai smiley

Ik orrot mulliri , ben qejfin tat dhe mos u Pajto me Bajga qe kane deshire per te dominuar .

Se je dhe InteliDjent pa lei te tjerat smiley

Ktu ke te drejte, e vetmja here qe ke pas te drejte, kam faj qe diskutoj me Bajga.

Mend per te ardhmen.

 

O heretik,e ke kot! Majmunit eshte veshtire t'i mbushesh mendjen se dredhezat jane me te embela se bananetsmiley

i mbyti filozofia shqipot, si gjithmone pas pilafit. 

filozofi pas protestave me gaz dhe pa gaz, filozofi per intelllektuallet...

o zot c'na ka gjet.smiley

heretiku, intelektual i peshkut!!!!smiley

ja e gjetem nje. na thoni te dytin tani...

Nderkohe Alba thith kallomin si gjithnje. Per ate pune je tamom. Pastaj vjen edhe i dyti, per ta thith per te dyten here.

s'e prisja kete nga nje intelektuallll, me serioz ju lutem. te shpalla intelektualin e peshkut!!!!smiley

eshte interesante se ca tema jane bere si rroba te palara qe i veshin gazetaret e kosoves e ja kalojne ketyre nga ana jone, keta i kthejne edhe me te qelbura e vice versa ... e ne fakt jane vetem sulme personale, me edhe pa sfond... demokracia ofron hapesire per cdokend te flase... si per te mencur e budalla ... keto filozofirat jane thjeshte tallash ne kerkim te modeleve ... kush deshiron model le te veproj

Mund tequajme intelektual "anal"istet si Artan Hoxha, Bushati, Zheji, Lubonja, etj...qe edhe dic kane botuar...

Marr rastin e fundit...per nje jave rrjesht, une i pashe nga Cim Peka, studiot e tjera me radhe e perfunduan pas fjalimit te Rames po te Cim Peka...Muhabet kurvash thuhej dikur por kurrsesi analize e dickaje nuk mund te quhej. Ne fund thane ja futem pordhes per nje jave rrjesht se nuk kishim transparence, lexo s`dinim asgje per cfare konkretisht bohej fjale. Por mire mor e "anale" edhe nje spezialist pyetet dhe e thote mendimin e tij nje here, por ti qe as spezialist nuk je e po ta pranojme qe te japesh mendje edhe per dicka qe nuk e di por cfare llogjike ka te besh gerr-verr per nje jave rrjesht. Debillik ne grade te larte, keta i kane pjerdhur mendjes se tyre e jo te japin mend te tjereve.

Cdo njeri qe shprehet per nje problem publik publikisht quhet intelektual. Tjeter pune  qe keta klasifikohen si tek ajo barcaleta me ate qe donte nje femije te mencur si prifti.

Shumica jane, sic do thosh prifti : une palle futa, e palle nxorra. Keshtu e thote historia e ajo e shkrete nuk ben perjashtim me emra.

E qe mos harroj : jane shtu emrat me Andi Bejtja e Grida Shqina.

P.S. Jo Cim Peka, por Qim Peka.

ja pra intelektualet e sotem jan si ata te djeshmit; vulg provincial ne sherbim te pushtetit !

Klas i Alto ky percaktim me dje dhe sot smiley. Foli dhe Jakov inatcorit dhe beni nje koopsht zoologjik me Intelektuale . A mavri a mavri , Ju paca Parane se Intelektualin ja lenshi Heretikut smiley

O Admin i nderuar .lutje dhe shume Lutje mos e hiq kete teme si pike referimi per te dalluar Intelektualet e PPU here pas here .Lutjeeeeeeeee .... Eshte nga prurjet me Defryese per Virtualet inteliDjente qe shihen ne pasqyre .

Dhe nje ngjarje me LefKOPENE kur kishte mbaruar Masterin e trete dhe shkonte ne fshat Krenare si Intelektuale .....smiley Takon nje fshatar me Gomar te ngarkuar me dru dhe pasi e ndal e Pyet

Perse i ke ngarkuar keshtu Gomarin ....:

Nejse njehere tjeter smiley

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).