Në lidhje me debatin që po zhvillohet rreth rishikimit të gjuhës sonë standarde, dua të them edhe unë dy fjalë. Ndonjë linguist mund të më thotë: ç’të duhet ty si historian të futësh hundët në gjuhësi? Unë përgjigjem: E keni gabim zoti gjuhëtar. Gjuha nuk është monopol vetëm i gjuhëtarëve. Ajo është pronë e të gjithë atyre që e flasin dhe e shkruajnë gjuhën shqipe. Nga kjo pikëpamje, zhvillimi i saj më intereson drejtpërdrejt – madje më tepër mua që po shkruaj përditë, sesa atyre që nuk merren me shkrime, por vetëm me biseda. E dyta, mos harroni se dhe gjuha ka historinë e saj. Për këtë arsye, historiani nuk mund të rrijë spektator dhe të zbatojë sugjerimet e disa gjuhëtarëve, të cilët me diplomë janë gjuhëtarë, por me arsyetim janë, siç thoshte Atë Gjergj Fishta, “shkarpaxhinj”.

Unë di nga historia se çdo gjuhë standarde është ndërtuar mbi themelet e një idiome dialektore, e cila ka pasur fatin e madh të nxirrte nga gjiri i saj në fillim një shkrimtar të shkëlqyer e pastaj një varg shkrimtarësh të shquar. Këtë të drejtë gjuha standarde e ka fituar me dekret popullor dhe jo me firmën e ndonjë sovrani, i cili megjithatë ka meritë kur e ka pranuar vendimin e elitës intelektuale të kohës së vet.

 Veç kësaj, gjuha standarde nuk ka jetuar e mbyllur në kafaz brenda vetvetes. Ajo ka marrë nga dialektet e tjera, por edhe nga gjuhët e huaja, fjalë dhe shprehje me të cilat është pasuruar vazhdimisht. Por, kurrsesi nuk ka marrë nga dialektet e tjera kategori gramatikore. Nuk përjashtohet mundësia që gjuha standarde ka huazuar ndonjë element gramatikor të idiomave të tjera, por vetëm kur ato i përshtaten strukturës gramatikore të idiomës bazë të standardit.

Me sa di unë, orvatjet që janë bërë në frëngjishten, italishten dhe greqishten për të huazuar kategori gramatikore të idiomave të tjera, nuk kanë pasur sukses. Madje, orvatjet e disa gjuhëtarëve francezë të shek. XVIII për të futur në gjuhën letrare frënge kategori gramatikore të idiomave të ndryshme, e revoltuan aq tepër filozofin e madh Volter (Voltaire), sa ai lëshoi shprehjen e njohur: “Mjaft, zotërinj gjuhëtarë, po e masakroni gjuhën tonë të bukur, frëngjishten!”
 
Ç’po ndodh me zanoren “ë”
Në të vërtetë, përpjekjet që po bëjnë disa gjuhëtarë shqiptarë, pavarësisht se ata janë të pajisur me tituj akademikë, për të futur në gjuhën standarde kategori gramatikore ose për të pranuar për të njëjtën fjalë dy trajta gramatikore vetëm me argumentin se ato janë pasuri e dialektit të tyre, janë shkencërisht të papranueshme. Është njësoj si ta deformosh, ta përdhunosh, nëse lejohet të përdorim termin e Volterit: ta masakrosh gjuhën standarde. Shkurt, do të thotë ta varrosësh gjuhën standarde. Në gjuhën standarde tashmë ka zënë vend koha e kryer “kam qenë” ose e pakryera “punoja”, kurse dashnorët e ndonjë dialekti mund të kërkojnë të përfshijnë në gjuhën standarde edhe trajtat “jam kenë”, “punojsha”. Kjo nuk shkon, mbasi gjuha standarde është standarde kur ka vetëm një formë gramatikore. Kur ka dy a më tepër forma gramatikore pa ndonjë dallim kuptimi, ajo nuk është më gjuhë standarde. Një dukuri të tillë, që filloi të shfaqej në gjuhën letrare turqishte gjatë shek. XIX Sami Frashëri e quajti pa ngurrim jo turqishte, por një “përshesh” të turqishtes.

Një dukuri e tillë po vihet re dhe në Këshillin Ndërakademik, anëtarët e të cilit me gjithë respektin që kam për ta si akademikë, përpiqen me dyzimet e tyre të kënaqin “edhe Lenën, edhe Prenën”, pra edhe toskërishten, edhe gegërishten: teatro - teatra, kuadro - kuadra. Nëse vazhdojmë kështu, do ta mbushim gramatikën shqipe me qindra, në mos edhe më tepër dyzime.

E njëjta gjë ndodh edhe me zanoren “ë”, të cilën për ta dalluar nga zanorja “e” e quajnë “e” e pazëshme. Meqenëse disa akademikë nuk e kanë në dialektin e krahinës së vet këtë “e” të pazëshme, kërkojnë që ta zhdukim edhe nga gjuha standarde, herë duke e zhdukur (në vend të “një kalë” të thuhet “një kal”), herë duke e zëvendësuar me zanoren “e” (jo “republikën”, por “republiken”).

Kjo do të thotë sipas tyre se gjuha standarde shqipe duhet të marrë si shembull për zanoren “e” të pazëshme të folmet ku nuk shqiptohet kjo zanore. Dakord, zotërinj akademikë! Por, përse të mos e përfillim të folmet që ruajnë trajtat e plota, d.m.th. ku kjo shqiptohet qartë edhe sot, siç është shqiptuar  dikur në mbarë shqipen? Ku do të na çojë ky lokalizëm? Në rast se Këshilli Ndërakademik me prirjen e tij të kompromisit për të kënaqur “edhe Lenën, edhe Prenën”, merr vendim që të lejojë përdorimin e të dyja trajtave, kur fjalët kanë në fillim, në mes ose në fund zanoren “e” të pazëshme, vaj halli ku do të vemi.
         
Standardin nuk e vendosi Enver Hoxha
Vijmë te çështja më kryesore: te përdorimi i paskajores gegërishte, e cila i shqetëson së tepërmi disa gjuhëtarë veriorë. Ata ankohen se me vendim të “Likurgut” shqiptar, me të cilin ata aludojnë padrejtësisht Enver Hoxhën, u nxor jashtë gegërishtja dhe se gegërishtja nuk e meritonte një fat të tillë. Para së gjithash ata harrojnë se gjuha standarde ndërtohet, sikurse u tha, mbi një dialekt. Nëse gegërishtja do të kishte shërbyer si bazë për gjuhën standarde, sigurisht që do të kishin mbetur të pakënaqur disa folës të toskërishtes. Në këtë rast ata shqiptarë gegë do të kishin mbetur të kënaqur dhe do të paditnin kolegët e pakënaqur toskë për nacionalizëm lokal. E dyta, gjuhën standarde nuk e krijoi Enver Hoxha. Ky është një spekulim që nuk u përshtatet gjuhëtarëve, sidomos akademikëve, të cilët përdorin argumente shkencore dhe jo insinuata politike.

Gjuhën standarde nuk e krijoi, por e vendosi Kongresi i Drejtshkrimit në vitin 1972. Dihet se anëtarët e Kongresit të Drejtshkrimit nuk ishin të gjithë komunistë. Midis tyre kishte anëtarë të PPSH-së, por shumicën e përbënin dijetarë shqiptarë të paregjistruar në PPSH-në. Madje, midis tyre kishte dhe gjuhëtarë shqiptarë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Mali i Zi të cilët ishin të pavarur nga Enver Hoxha. Vendimi për gjuhën standarde u pranua njëzëri nga gjithë delegatët. Vetëm nga kjo pikëpamje është e padrejtë të thuash se gjuha standarde u vendos nga Enver Hoxha. Kjo është një fyerje sidomos për disa nga figurat më dinjitoze të gjuhësisë shqiptare, të cilët nuk kanë qenë anëtarë të asaj partie: prof. Aleksandër Xhuvani, prof. Kostaq Cipoja, prof. Eqrem Çabej, prof. Mahir Domi, prof. Aleks Buda etj. Po ashtu është fyerje edhe për gjuhëtarët e trojeve etnike që ndodhen jashtë kufijve të Shqipërisë, të cilët nuk vareshin nga Enver Hoxha, siç ishin prof. Idriz Ajeti, prof. Besim Bokshi, prof. Ali Aliu, prof. Rexhep Qosja, prof. Isa Bajqinska, prof. Remzi Nesimi, prof. Ismail Doda, prof. Sefedin Sulejmani, prof. Ahmet Kelmendi, pa lënë jashtë arbëreshin e Italisë Josif Ferrari.
 
Vendimet e Kongresit të Drejtshkrimit në vitin 1972
Gjuhëtarët që morën pjesë në Kongresin e Drejtshkrimit në vitin 1972 e kanë sqaruar se gjuha standarde që miratoi ai kongres nuk u mbështet në asnjë nga të folmet e toskërishtes, as në të folmen e Dangëllisë apo të Devollit, as në të folmen e Labërisë apo të Çamërisë. Ajo u mbështet në toskërishten letrare, e cila kishte marrë rrugën për t’u shndërruar në një “koine” që në mes të shek. XIX, duke filluar me Kristoforidhin e me Mitkon, me Naimin apo Samiun, me Faikun apo Nolin, e mjaft pena të shquara. Gjuha standarde, e cila u miratua më 1972, nuk ishte identike pikë për pikë me asnjë nga të folmet e një krahine të toskërishtes. Ajo ishte një koine e toskërishtes, e cila ishte formuar gjatë 100-vjetëve nga pena të shquara të Shqipërisë së Jugut. Veç kësaj, koineja e toskërishtes nuk ishte mbyllur në guaskën e saj, por me krijimin e shtetit shqiptar kishte përvetësuar fjalë e mënyra të thëni nga gegërishtja, madje edhe nga gjuhë të huaja. Për më tepër, edhe pas Kongresit vazhdoi të pasurohej me ritme më të shpejta me fjalë dhe me shprehje të huazuara nga dialektet e gegërishtes, madje edhe me parashtresa apo me prapashtesa, të cilat u përshtaten ligjeve të gjuhës standarde.

Po të ngjallej Naim Frashëri dhe të lexonte tekstet shkollore të shkruara në gjuhën e sotme standarde, sigurisht që do të pohonte se gjuha e tyre nuk është as toskërisht, as gegërisht, por një idiomë e re, ndoshta një simbiozë e dy dialekteve, e cila herë takohet me rotacizmin e toskërishtes, për shembull, jo ranë, por rërë, herë afrohet me gegërishten për shembull, jo rërishte, por ranishte. Po ashtu, gjuha letrare e nxori jashtë radhëve të saj emrin toskërisht në trajtën mësonjës, të cilin e zëvendësoi me trajtën gegërishte mësues. Nuk është e çuditshme që ligji nuk i kënaq të gjithë. Për shembull, ligji që dënon hajdutët, nuk i kënaq hajdutët. Por edhe të pakënaqurit duhet të binden. Ndryshe krijohet anarki.

Të përfshish në gjuhën standarde shqipe të miratuar më 1972 disa kategori gjuhësore që nuk pajtohen me gjuhën standarde, do të thotë të krijosh disa gjuhë standarde. Të krijosh qoftë edhe dy trajta gramatikore në gjuhën standarde, ajo nuk mund të jetë më gjuhë standarde. Një vend me dy gjuhë standarde nënkupton fillimin e një procesi që çon në formimin e dy kombeve të veçanta, siç ndodhi për shembull me serbët dhe kroatët, të cilët flasin të njëjtën gjuhë, por me disa kategori gramatikore të ndryshme. Në asnjë mënyrë nuk kam menduar se përkrahësit e miratimit të dy standardeve të gjuhës shqipe synojnë në ndarjen e shqiptarëve në dy a më tepër kombe. Por këmbëngulja e tyre për miratimin e dy standardeve, duan apo nuk duan ata, këtu të çon. Prirjen e tyre, hë për hë unë e quaj të dëmshme.
 
Si e ka ruajtur Akademia e Francës standardin
Kam vënë re se disa gjuhëtarë e trajtojnë gjuhën standarde si një produkt i cili duhet t’i nënshtrohet, ashtu si për shembull veshmbathja, fenomenit të modës. Gjuha nuk është kostum që blihet në treg, por është fizionomia apo identiteti i një kombi, me ndryshim se gjuha nuk plaket, por pasurohet. Fjalori dhe shprehjet pasurohen, por gjithmonë i qëndrojnë besnik strukturës gramatikore të gjuhës. Me sa di unë, tek të gjithë popujt gjuhëtarët e të gjitha niveleve kërkojnë t’i qëndrojnë besnik, jo vetëm gjuhës standarde, por edhe alfabetit të saj. Herë pas here dalin gjuhëtarë, për shembull, në Greqi, të cilët kërkojnë ta thjeshtëzojnë drejtshkrimin, i cili krijon mjaft vështirësi tek nxënësit e shkollave. Por Akademia e Athinës as nuk e vë në diskutim drejtshkrimin e greqishtes, mbasi ashtu siç është përdorur gjatë shekujve e konsideron trashëgimi kulturore të paprekshme. Po ashtu drejtshkrimi frëngjisht ka disa anomali. Për shembull “ch” herë lexohet si “k” (echo), herë lexohet si “sh” (chomage), ose t-ja midis dy i-ve lexohet herë si “s” (initiative), herë lexohet si “t” (itineraire).

Megjithatë, asnjëherë Akademia e Francës nuk ka pranuar ta prekë këtë standard. Në rast se do të korrigjojë drejtshkrimin e vendosur në shek. XVI, mendojnë gjuhëtarët akademikë të Francës, atëherë do të hapin shtegun për ta ndryshuar drejtshkrimin e frëngjishtes sa herë që ndonjëri do të zbulojë ndonjë anomali në radhët e saj. Ç’do të ndodhë atëherë? Do të ndodhë që frëngjishtja nuk do të ketë drejtshkrim standard dhe do të jetë vazhdimisht në kërkim të një drejtshkrimi standard. Edhe alfabeti i shqipes që është miratuar në vitin 1908 nuk është pa anomali. Ndonëse ai është ndërtuar mbi parimin fonetik, ka fjalë, sidomos emra, që nuk mund të shkruhen ashtu siç shqiptohen. I pari që e konstatoi këtë anomali ishte vetë kryetari i Kongresit të Manastirit, Mitat Frashëri. Ai vuri re se emri i tij Mid’hat po të shkruhej me alfabetin latin të Kongresit, do të lexohej Midhat. Megjithatë e pranoi vendimin e Kongresit dhe për të mënjanuar anomalinë, më vonë e shkurtoi emrin e tij në Midat.

Nëse francezët janë këmbëngulës të rreptë për drejtshkrimin e gjuhës së tyre, për se ne duhet të jemi kaq dorëlëshuar për gjuhën standarde?
 
Problemet me të cilat përballet shqipja sot
Për të gjitha këto arsye, unë e quaj të gabuar debatin që bëhet në rang akademik për të prekur standardin e gjuhës shqipe të vendosur nga Kongresi i Drejtshkrimit të vitit 1972. Jam i bindur se puna që akademikët e sotëm kanë marrë përsipër pas 30 e ca vjetësh të prekin vendimet e Kongresit të Drejtshkrimit të vitit 1972, nuk çon në çimentimin e gjuhës standarde. Le të më falin kolegët akademikë, unë kam përshtypjen se ata nuk janë të ndërgjegjshëm se me prirjen e tyre ata duket sikur kanë marrë kazmën në dorë për të shkallmuar gjuhën standarde.

Unë mendoj se problemet kryesore me të cilat përballet sot gjuha shqipe janë të tjera. Mbaj mend se me propozimin e E. Çabejt në një mbledhje të asamblesë së Akademisë më 1979, u krijua një komision shtetëror për pastrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe, që u drejtua nga kryetari i Akademisë, Aleks Buda, derisa ai u sëmur. Ky komision vuri në lëvizje gjithë institucionet arsimore, shkencore e kulturore të vendit dhe pati rezultate të mira. Propozimi im është që punët t’i zëmë e t’i vazhdojmë atje ku kanë mbetur, jo t’i nisim nga e para, nga themelet.  
 

227 Komente

i nderuari Kristo Frasheri jep ketu disa argumenta serioze, sidomos ato me karakter historik qe eshte  dhe fusha e tij,  se perse duhet mbrojtur standardi..   kjo per mendimin tim  eshte menyra me e mire  se si duhet te debatojne profesoret,  (nder)akademiket dhe intelektualet per kete ceshtje...  

ato  letrat e hapura pastaj  drejtuar kryeministrit  ''per te  mbrojtur  standardin'', jane  te pakuptimta!  e them kete meqense  i nderuari  Kristo Frasheri ishte nje nder 20 profesoret qe kishin nenshkruar letren drejtuar kryeministrit.

kurse une them qe eshte per te ardh keq qe debatin per drejtshkrimin e gjuhes shqipe ta perfaqsoje nji historian (dhe duke lene menjane moshen dhe faktore objektive qe normalisht, do e dobsonin dhe jo forconin argumentin e tij)

Bredho, une mendoj se K.F  perfaqeson vec veten e tij dhe duhet konsideruar si pjesemarres,  e jo perfaqesues ne debat.   dhe e mira  e nderhyrjes se tij ne debat eshte se,  pamvaresisht nese argumentat e tij jane bindese apo jo,  mund te nxisi debatin.
 

sillet ktu si argument pro opinioni i nje historiani por vihet ne diskutim dhe injorohet fjala vjen opinioni i Ledi Shamkut qe eshte nji nga partizanet e rishikimit. 
Le pastaj kur orvaten te ulin L.Sh. me argumente se K.F. eshte profesori i saj...

s'ka as lidhje me titullin, permendet serbia e kroacia, e jepen argumente nga Franca 

si duket nuk e ke lexuar me vemendje, bulktho...

 

Të përfshish në gjuhën standarde shqipe të miratuar më 1972 disa kategori gjuhësore që nuk pajtohen me gjuhën standarde, do të thotë të krijosh disa gjuhë standarde. Të krijosh qoftë edhe dy trajta gramatikore në gjuhën standarde, ajo nuk mund të jetë më gjuhë standarde. Një vend me dy gjuhë standarde nënkupton fillimin e një procesi që çon në formimin e dy kombeve të veçanta, siç ndodhi për shembull me serbët dhe kroatët, të cilët flasin të njëjtën gjuhë, por me disa kategori gramatikore të ndryshme.

nuk u ndane nga gjuha e ndryshme. por nga mireqenia me e madhe e kroateve dhe slloveneve nga serbet e te tjeret.

sa gjuhe te ndryshme , e jo dialekte, ka zvicra ? po belgjika ? po shtete te tjera ? pse nuk ndahen keto ?

pra argumentat qe jep ky akademiku, nuk mjaftojne. nuk jane bindes. pa qene idriz ose ndonje tjeter.

 

Pikerisht dy standartet cojne ne dy kombe. Prandaj nuk duhet kerkuar qe gegerishtja te kete standartin e vet. Perkundrazi standarti duhet t'i kenaqe te gjithe. Si e qysh eshte ceshtja por e sigurte qe inatet e betimet per mijra vjet nuk jane rruga. Mbase me mire e dine perdoruesit e gjuhes, pra autoritetet e gjuhes (qe nuk e di i kemi apo jo) do te duhet te kapin tendencat e stabilizuara si perdoret gjuha.  

po para se tu bente standardi pse nuk ishim dy kombe apo me shume, se ne fe kemi me shume nga 2.

Good question!

Po kishte standard, megjithse pa kongres drejtshkrimi. Prej Zogut, e deri ne kongres ka qene pak a shume gjuha e Elbasanit, qe prap mendoj do ishte zgjidhje jo e keqe. Feja eshte tjeter gje, eshte zgjedhje personale, jo kolektive. 

Dy kombe s'kemi qene,po brenda kufijeve e te njejte, kemi funksionu gati si dy kombe te ndryshme. smiley

çfare e keqe na erdhi nga kjo ?

Ja pra,per kete qe po flasim,gjuha eshte elementi thelbesore me unifikimin e nje kombi. Standardi (kjo "d" ne kte fjalen m'u ba si ajo "alber pa "t" ne fund smiley ) beri te mundur komunikimin mes dy pjeseve  dhe humbja e komunikimit pa dyshim do te na ndaje perhere e me shume. Lorik Cana tha ne nje studio,se ne kombtare kishin deshtuar te mereshin vesh ne shqip dhe e kishin kthyer ne anglisht.

kam njoh nje berats qe mezi i kuptonte kosovaret. imagjinoj nje lab apo sarandiot ka po aq veshtiresi. po ashtu dhe kosovaret me kuptu te folmet e jugut.

neqoftese e komunikimi ne kombetare ka deshtuar, fakt me shume, qe gjuha shteterore duhet pershtatur me shume sesa sot.

...ne 1907 shkruhej dhe flitej turqnisht ...dhe .... " s' na kishte ardhur ndonje e keqe?.! " Pashi te Madhin Zot, Ca po flisni ! 100 vjet shtet i bere e aqe mund gjak e sakrifica.Standardi na paska demtuar .,,,?

Feja te ne ne kontekstin e dialektit nuk percan por bashkon o profilo. Mylimane psh. Ke edhe ne jug edhe ne veri, keshtu qe percarja me nsije fetare qe do kerkonte edhe gjuhe pastaj nuk vlen ne kete rast.

prandaj dhe shembulli qe jep ai per kroacine me serbine nuk vlen. ata kishn dallime ne vende te tjera me te medhaja se ne gjuhe. gjuhen e kishin nje, vetem se kroatet e shkruajne me alfabet latin.

Eshte e pashmangshme. Bashkimi i kufinjve do i linte ne pakice te theksuar tosket dhe rrjedhimisht nuk do funksiononte asgje.

Besoj (ose dua te) qe shqiptaret e rinj do te jene me mendje hapur e te "zgjuar" se te vjetrit. Dhe kryesorja do jene ne te tjera kushte. 

me mendje hapur dhe te pranojne dicka te mesme si psh nje ndryshim i gjuhes? jo sjane dhe rrjedhimisht do krijohet nje komb i ri. ne mso ne shqiperi eshte ai kosovar/

Ishalla jo. Dmth mbase gjendet e mesmja e arte. 

ska te mesme te arte me radikaliteti sic eshte standartja per tosket

Ate pra po them, mendte e reja mbase vijne me kokat e reja. Por dhe mbase nuk ...

Nga nje interviste e Ledi Shamkut:

A ka ardhur koha të ketë më shumë nuance gege në standard, apo kjo, sikundër thuhet, do të dëmtojë themelet e tij? 
Nuanca gegë? Ç'don të thotë nuancë gegë? Duhet me çelë rrugën e shqipes për te Shqipja! Ideologjia atavike e së kaluarës po ngulmon t'ia pengojë Shqipes komunikimin mes vedit. Për fat, shqipfolësit nuk janë as gjuhëtarë e as korrektorë letrarë, kështu që po vijojnë ta kryejnë vetë sa edhe si munden këtë marrëdhënie jetike, veçse të lënë vetëm, ky vetërregullim po ndodh në mënyrë sauvage, të egër e të pakultivuar, dhe kjo është e rrezikshme. Po ta përqasja me territorin dhe zhvillimet urbane, kjo lëvizje sauvage e lënë në punë të vet, kështu siç është braktisur përbuzshëm nga institucionet e gjuhës, i ngjan një dyndjeje demografike që ndërton pa asnjë orientim sa edhe si edhe ku të mundet. Dhe mandej, vjen dita që urbanistët çojnë duart përpjetë dhe detyrohen të legalizojnë gjithë atë kaos, i cili mbetet po ashtu kaos, por përfaqëson tashmë një kaos të legalizuar. Kështu mund të ndodhë edhe me Shqipen, dhe druaj se një braktisje e tillë po lejon vetiu që të thyhet shembet norma letrare (në emër kinse të ruajtjes së saj), pasi e lënë ashtu në punë të vet, pa asnjë matje e përditësim të lehtë e të vijuar, një ditë norma do të jetë shkelur e stërshkelur aq shumë dhe aq keq, sa kur të na duhet të "legalizojmë" stadin e ri normativ, druaj se ai do të jetë një thyerje e fortë ndaj normës së sotme. Me fjalë të tjera, me këtë qëndrim kokëfortë e anakronik, rojtarët e standardit del se janë në fakt varrmihësit e tij. Dhe këtë duhet ta kuptojnë. Norma letrare e Shqipes ka nevojë të përditësohet vijimisht duke pasqyruar rezultatet e matjeve konkrete të përdorimit të saj. Siç ndodh me gjuhët rrotull nesh, të cilat falë këtij përditësimi kanë ruajtur një thelb të lashtë, por përherë të ri tyrin dhe nuk i kanë shkëputur lidhjet me trashëgiminë e vet gjuhësore. Kaq është! Pjesa tjetër e punës i mbetet e gjitha edukimit shkollor. Edukimit me tri koinetë e mëdha të Shqipes: gegë, toskë e arbëreshe. Të cilat sot bëhen sa me la gojën, por duke ua mekë në fakt gojën përditë shqipfolësve. Jam e bindur, mëse e bindur, se duhet ndërmarrë një betejë e fortë për rigjallërimin e Shqipes së brendshmi e pa paragjykime ideologjike. Sikundër jam e bindur, mëse e bindur, se beteja për gjuhën ka me qenë beteja për shkollën!

E ka dhe ndonje kokerr te mire rilindja. smiley

e kane mer, e kane po nuk i lexon kto shkrime te tema e mero bazes

Standardin nuk e vendosi Enver Hoxha ..

Standardin nuk e vendosi Enver Hoxha..

Standardin nuk e vendosi Enver Hoxha..

Standardin nuk e vendosi Enver Hoxha..

Standardin nuk e vendosi Enver Hoxha..

Kur do ta merrni vesh kete qe  Standardin nuk e vendosi Enver Hoxha ? 

Dy standarde na çojnë në 2 kombe, si serbët e kroatët..

Dy standarde na çojnë në 2 kombe, si serbët e kroatët

Dy standarde na çojnë në 2 kombe, si serbët e kroatët

Dy standarde na çojnë në 2 kombe, si serbët e kroatët

Dy standarde na çojnë në 2 kombe, si serbët e kroatët

Kur do ta kuptoni kete qe  Dy standarde na çojnë në 2 kombe, si serbët e kroatët ?!

 

enver hoxha nuk perzihej me institucionet. Ai ishte shume xheloz per pavarsine e tyre
Po nga Ledi Shamku per kte subjektin:

Pse mendoni se po priten me rezerva në Shqipëri këto ndryshime? 
Troç e shqip, sepse gjuhësia shqiptare është sot institucioni i fundit i padekomunistizuar! E dini historinë e ligjeve të Likurgut? Ai hartoi disa ligje dhe mandej i vuri të përbetoheshin zbatuesit e tyre se nuk do t'i ndryshonin kurrë këto ligje pa iu thënë sërish ai vetë. Dhe mandej Likurgu, për të siguruar pandryshueshmërinë e ligjeve të veta, shtergoi, iku larg e nuk u kthye më kurrë. Vdiq larg dhe përbetarët e pritën brezni pas breznie, pa guxuar t'i ndërronin ato ligje, edhe pse shoqëria me zhvillimet e veta diktonte përditësimin. Kështu po ndodh edhe me institucionet tona të gjuhës: zhvillimet e reja demografike, shoqërore, politike, ekonomike e kulturore kanë diktuar e diktojnë pasqyrimin e tyre në Shqipen e përbashkët, siç ndodh në çdo gjuhë tjetër të gjallë. Dhe Shqipja jonë është gjuhë e gjallë.

o Bredh, pash zotin, cer sjell or burr?

o Bame, shqip lexoj plako, ti?
Kupton ti qe referenca e ligjeve te Likurgut qe permend K.F. eshte pergjigje direkt per kte ca i ka akuzuar kjo zonja ne nje interviste 1 muaj me pare? 
Ti vete e kupton se ke quan ajo Likurg?

E sidoqofte mendimi i  Ledi Shanku perpara nje audience albanaologesh studiuesish te hershem, ndoshta profesore te Ledit, eshte shume prioritar, simbash opinionit tuaj ?! 

e sidoqofte Ledi Shamku flet si gjuhetare, jo si historiane. E sidoqofte, edhe ne paste qene profesor i saj i gjuhes K.F. apo dikush tjeter, ca dmth kjo? se me kte arsyetim, sot duhet te vraponim pas kafsheve te egra me shkop me maje se ashtu na e kishin mesuar te paret

Me fal, ku e kundershton ne thelb znj. Shamku ate qe thote K. Frasheri? Pikerisht ne keto dy paragrafe qe ke sjelle? Apo mjafton te thote qe Gjuhesia shqiptare qenkesh e "padekomunistizuar" (dekomunistizoj: kjo fjale kaq e bukur e shqipes se sotme demokratike!) ? 

te kam fal

Ilir- jani, ... mos ke degjuar, kush ja gatit per drejt ...kurrizos, kurrizin ? Rhuama, po ke mesuar gjekafshe nga inglizi se sic kam degjuar ..angllo - saksone eshte !

Ilir- jani, ... mos ke degjuar, kush ja gatit per drejt ...kurrizos, kurrizin ?

grava nuk e kuptoj kete pyetje per fat keq! smiley 

Mos u lodh se e gjeta.Kurrizos ja drejton vetem varri kurrizin ..!

Si gjithmone i nderuar!

Po perralla tregon ky komunist? Enver Hoxha se vendosi standardin thote! Gjuha letrare e njehsuar ose standardi me baze toskerishten ka filluar te behet qe ne vitet '50 dhe u vendos perfundimisht ne '72 kur ishin nxjerre jashte loje propozimet e Cabejt dhe Xhuvanit nga gjuhetaret dhe akademyket e partise si Kostallari.

Enver Hoxha ka dhene direktiven qe ne '50 dhe gjuhetaret e partise kane punuar ne ate drejtim dhe nuk mendon kush, duke ditur se kush ishte Enver Hoxha qe jepte viston edhe per filmat e kinostudios, se mund te behej dicka e tille pa direktiven e tij.

Po nuk u prek standardi ne gramatike athere nuk ka zgjidhje.

Po eshte krim more vellezer te detyrosh femijen ne Kosove, Kukes dhe Tirane qe ne vend te nana apo nona, te thote nena.

Cabej mendonte per "diversitet ne unitet". C'te keqe ka ketu?

Komunisti Frasheri as nuk i njeh fare ndarjet kroate dhe serbe, po serbet e kroatet edhe kulturalisht, fetarisht me sakte jane te ndryshem, kurse shqiptaret nuk kane ndonje ndryshim thelbesor qe te duan ta theksojne se duan te ndahen.

Ne po bejme lufte te bashkohemi por nese vazhdohet me fanatizmin punist te standardit, Kosova sigurisht qe nuk do rrije ne bisht te Shqiperise.

Jo po do na krijoj " komb kosovar dhe standard ...kosovar " ! Kurre ska per te ndodhur se nuk ka shum.... andej !

pse kujton ti qe do derytosh kosovaret te flasin tosk? ti ske detyruar dot verioret edhe nen diktatura me te egra do detyrosh gjithe geget po ndodhi bashkimi.

Nuk jam habitur kur kam mesuar se si ahere , ....kur u nisen plot 78.000 burra " per te shpetuar Baba Sulltanin " pas betejes Bosforit ...!

pak nga pak shkolla dhe TV do ta ndryshoje gjuhen e tyre. po nuk mjaftone 50 vjet, duhen me shume 100 - 150 vjet.

as tironcat nuk i ka bere. po te kishte dhen efekt ne tiran tek rinia atehere ke te drejte por eshte nje deshtim

eshte heret akoma. edhe ca kohe dhe te rinjte do flasin t'gjithe nje version hibrid, qe nuk do te jete as ky e sotmi. siç ka ndodhur ne te gjitha vendet e tjera te zhvilluara. ne nuk bejme perjashtim.

vetem po u nderpre civilizmi i soten papritur. s'ka me korrent psh.

per nje version hibrid me konsensur sigurisht qe do behej por me kete te sotmin veshtire.

ata qe lindin ne tirane nuk do flasin as si baba e as si nena po t'i kene te ardhur nga vende te ndryshme (psh njerin nga veriu e tjetrin nga jugu, siç eshte rasti im psh).

kur dola jashte shtetit, ne telefon me familjen gjeja pare qe me habiti, qe baba me nonen time nuk flisnin nje gjuhe, kur jetoja me ta, nuk e beja dot dallimin. me dukej njesoj.

Pikerisht gjuha qe flitet ne jeten e perditeshme ne Tirane mund te jete drejtim per standardin. 

tiransit pervecse e flasin jane nder te paktet qe dhe e shkruajne tironsen. dhe ajo qe me bind me teper per ate qe thashe eshte qe nuk e bejne ngaqe nuk dine standarten por zgjedhin mes saj dhe tironses

smiley

Un e kam shprehur sic e kam ditur historine e gjuhes standarde.Qellimisht e quajne variantin tosk.Nuk eshte i tille ! Ashtu sikam thene se Standardi nuk ka qene kurre veper e Enver Hoxhes.
Me vjen me te vertet mire qe dhe Profesor Kristo ka te njejtat bindje.Me nje ndryshi jo te vogel...Qe profesori e le ...si afer fundit thuajse, Autorin me kontributi me te madh te gjuhes Standarde, Fanolin
Te tjeret me llojet e ideve diverse vine prej prirjeve qellim keqia, te semura prej mecenarizmave, krahinaruzmit te semure, inateve pse ishte PPSH qe inicioi nje gjuhe standarte, prirjeve perverse .Qe ne fund te fundit rrahin uje ne havan se nuk ane fare force llogjike , argumentet e nevojshem dhe as tjeter gje.

u be revizion i versionit te kohes se zogut. 

enveri ja pershtati gjuhen vetes se vet. normal se kishte pushtetin. edhe ky koço qe qan hallet e kombit, qan hallet e veta se kerkon te mbetet gjuha ku ndjehet vete rehat. ajo qe shpreh me mire.

s'do filloj tjetri te mesoje gegen.

Asnje version hairli nuk kishte koha e dallkaukut !

per mendimin tim gegerishtja duhet te behet ne shkollat e veriut, ME LIGJ !  krahas versionit te sotem.

eshte krim me humb gegerishten dhe geget bashke me gjuhen. se eshte raca e vertete shqiptare. 

do ta çojme kombin per lesh, ne zhdukje.

si e nxorre perfundimin ti qe  ''po humbet gegerishtja''?  me futjen e ketij standardid te famshem, nuk rezulton kerkund dicka e tille!  

behet fjale vetem per gjuhen qe shqiptaret duhet te flasin publikisht. dmth te merren vesh me njeri tjetrin, ne shkolle, pune etj..  nderkohe: ne shtepine, lagjen,katundin apo qytetin e vet, shqiptari eshte i lire te flase dialektin perkates.

Po humbet o ti qe ben si nacionalist dylkesh se gjuhen e fishtes a e di si e qujne nxenesit e sotem? E quajne gjuhe katunaresh dhe edhe pak nuk do e kuptoje njeri Fishten sic paralajmeroi edhe Pipa.

Politico, asht veshtire me humb Gegnishtja ne gegni, prej perjashtimit shkollor vetem sa rrudhet po nuk humb. Kur ishim ne 8 vjecare, megjithse msuesit u mundoshin me na msu standardin( aso kohe e qujshin letrare akoma), na vazhdoshim me iu kthy fjaleve te gjysherve tone. Te rijt nuk kan ma aq komplekse sa kan pase ato qe sot jane mesomoshe prej dialektit, madje sot ne TR asht kthy si njifare mode me fol Gegnisht, jo vetem prej gegeve. smiley

 "njifare mode" Aty me rri. Tirona i asimilo te gjithe, si Roma e lashte. Rrofte Tirona, sa na ka marr malli!smiley 

Tirona ca bone me lal smiley Po pra shyqyr qe kan fillu me fol ne tironsit si tironsa se ma para se merrte vesh robi a ishin prej Tirone a prej Gramshi smiley

Ene kto "kundershtaret" ketu, Tirocshe flasin gjithe diten. Po nuk duhet me ia vu dukje. smiley

Tiranasit kane nje vlere te paimagjinushme kombetare perbashkuese dhe qytetari ne mbaresine e kombit.Kurre nuk kane krijuar bashkim per kundevenie, por gjithmone zemerbehare.Kush e di historine e dibraneve si u ndodhi me ..Elbasanin dhe si i priti Tirana , di ta vleresoje tiranasin ...

Jo e kam llafin me gjere jo ne Gegni.

Po gjysma e Shqiperise eshte ne Tirone. smiley

dhe gjysma e saj punon ne shtet... smiley 

Ti do me thone qe Tirona eshte shtet, ne thelb nuk jam kondra, po ne forme duhet icik modestismiley

Qe te punosh ne shteti, nuk do te thote te jesh shteti. Ci bie te jete drejtori yt, qe dihet se nga eshte? smiley 

Pse shteti ca eshte, tavolinat? Drejtori ka kalamo qe lu ne rruge a shko ne klub. E vje dita i thote, plako fol o burre per s'mari. Resistance is futile! smiley

pse sterio; " ....madje sot ne TR asht kthy si njifare mode me fol Gegnisht, jo vetem prej gegeve..." 

 

Ne fakt eshte e kunderta PseSterio, te ardhurit nga veriu, kishin fillu me fol si ne tironsit, e kishin zbutur dialektin e tyre te rende dhe e kishin bere me te bute, siç flasim ne n'Tiron. 

Ore na shpjego se si standarti kushtezon femijen ne veri ti thote asaj qe i ka bere koken nane. Nese ky mekanizem qendron ( smiley ), sipas llogjikes tende, a nuk do te ish mekat qe femijet e Shqiperise se mesme, "te detyroheshin" te therrisnin ato qe i kane bere koken nane? Jugun, si armik historik, nuk po e fusim ne hesap.

Mungese e theksuar B12. 

leri mer budallalleqet ti, qe je hedhur ne ne sulm frontal, hazer xhevap po u pergjigjesh  te gjitheve ... adoleshentet edhe ne jug te Shqiperise i ''tallin''  bashkjugoret e tyre qe flasin me dialekt fshati... flet si fshatar, vishesh si fshatar etj.. po ky nuk eshte argument..

 

p.s  kam vene re qe hiqesh si anitkomunist i flakte.. por ne fakt gjuha qe perdor  per te mbrojtur argumentat gjoja,  eshte shume dogmatike... tipike gjuhe  luftarake,komuniste. 

Ulu mor djale ne toke ose ne skaf, ku te dush ti, se nuk ju kemi borxh paranojat tuaja te komunizmit sot.

Ju kujtoni se po u rishikua standardi do behet nami. Keni ne mendje hala se po komplloton dikush pse thote, po kadal more burra, ta rishikojme kete standardin njehere qe te jemi me mire, ti mesojme pasurite e perbashketa me mire. Ju nje avaz, tipik komunist, qe kjo do na coje ne prishjen e unitetit.

P.S. Ketu nuk behet fjale per bashkefshatre por kollose te letersise shqipe si Fishta.

mire mire, une ulem skaf..   po ti lexo mire,  horizontalisht kur thote Pjeri...  nuk me duket se Kristo Frasheri eshte kategorik per mosprekjen e standardit...  ai  ketu ne fakt argumenton me shume si historjan e me pak si gjuhetar. por nese e ke lexuar mire, horizontalisht prasmiley,  po thote qe  keta nderakademiket  me nderhyrjet e tyre  po krijojne me shume  dyzime, e konfuzion.  dhe kjo lloj nderhyrje nuk eshte e duhura e rrjedhimisht nuk eshte  ne te mire te gjuhes standarde!    gjegje, i  nuku gjegje..??.smiley  (shqipe e vjeter kjo po nuk besoj se e kupton).smiley

 

Një dukuri e tillë po vihet re dhe në Këshillin Ndërakademik, anëtarët e të cilit me gjithë respektin që kam për ta si akademikë, përpiqen me dyzimet e tyre të kënaqin “edhe Lenën, edhe Prenën”, pra edhe toskërishten, edhe gegërishten: teatro - teatra, kuadro - kuadra. Nëse vazhdojmë kështu, do ta mbushim gramatikën shqipe me qindra, në mos edhe më tepër dyzime.

" ....ne shkollat e veriut, ...." me programe te ministrise arsimit te veriut , drejtorive rajonale , te arsimit te veriut , komunave , te veriut, votimeve per qeverisesit vendore te veriut ..., " e kuptonku te shpie ajo, qe te nxit keshtu? ne Kantone , ne ndarje, ne ate qe thote i nderuari profesor! ne nje deshire te shume hershme serbe !
Jo mor jo ! kurre ska per te hecur ndarja ! Ketu do mbetet vetem unifikimi, bashkimi rreth gjuhes se njehesuar !

Po qe se ska bashkim gjuhsor te ardhe prej bashkimit te dialekteve, at'her edhe ndarja nuk asht aq tragjike.

Ca ndarje more ? Jemi shum pae per te menduar ndarjet, qe na duan hasmit !

Sinqerisht Grava, po nuk u pranu bashkimi i dialekteve ne nje standard te ri ( asimilimi jo e jo se nuk asht pranu 50 vjet jo ma tani), a shef rruge tjeter ti?

Mospranimi i tjetrit te largon prej tij. 

As duhet shkuar nder mendje ndarja ..,qofte edhe sikur me shaka !

Ata qe do tentojne ndarje, do ti tredhim. 

Bama , nuk bejne dot njerezit ate qe e ka bere Perendia ..Dy pune ?

A nuk ishe ti qe i dilshe per zot atij oranges kur thoshte qe shkumbini duhet te ishte kufiri? dhe kjo ishte ndarje fizikisht, literally, jo ndarje gjuhsore me pasoja ndasie etj etj. Se e maj mend qe ta vuna nja dy here ne dukje pikerisht per ket argumentin e ndarjes. Apo thuj, persa kohe eshte antiberishist ja bojm kabull dhe ndarjen?

Po keta edhe Berishen nuk e sulmuan se si kishte qeverisur, por pse ishte nga Vucidoli.

Ti ke zakon te mos pergjigjesh, po une do te ta boj edhe nje pytje. Ti vetem kete standarten e komunisteve di? 

Amon o bredh, merr dhe xhibin, si ekspert arkivash, me te ndihmu, e me trego se kur e paskam mbeshtet nemesis, a kedo tjeter, per ndarjen e kufirit? 

Po nejse, ty si mbrojtes te barazlargesise te lejohen keto.

Bame, mos ki frike nga arkivat, nga xhibi apo te tjere eksperte arkivash!

kur thashe qe i ke dale per zot, e ke bo duke e shfajsu mbi supozimin se eshte i keqkuptum. Nderkohe qe ktu s'e ka permend askush e mgjte i kercenove direkt me tredhje

U gjeta ne nje moment dobesie, se aludimi per ndarje eshte tradhti. Dhe tradhtia ndaj atdheut kerkon tjeter gje. Kete e them me plot bindje se i duhet rezervuar si atyre qe jane nga jugu e si atyre qe jane nga veriu. Si atyre qe i luten krishtit, e si atyre qe i luten muhametit. Shpresoj te ndash te njejten bindje me mua. 

o grava shiko e kritiko ata "patriotet" qe ore e minute bejne thirrje "poshte maloket" se gjuha nuk eshte problem

Epo kur bajne si dashamires te gegërishtes e nuk denjojne as me e qujte me emrin e vet Gegnisht, po domosdosherisht do ja pershtasin qofte edhe emrin ligjerimit Toske.

Sa per ate qe gjuha standarde ka ardhe si pasoje e shkrimtareve toske ( te cilet jane ma se te respektuem) dhe jo prej direktivave, ashte sikur te pranosh se ska pase hic shkrimtare Geg. Ndoshta profesori si ka msue ne shkolle( megjithse e pamundun se ka mbaru para 45) Buzukun, Budin, Bogdanin, Risto Siliqin, Filip Shiroken, Pashko Vasen, Ndre Mjeden, Fishten, Migjenin etj...

Standardi paralel nuk do vije prej atyne qe kerkojne futjen e Gegnishtes ne standard, se kto jane perfshires, por prej atyne qe spranojne me e "ndot" standartin me Gegnisht. Kta jane perjashtues, e nxites te krijimit te standardit paralel.

Epo kur bajne si dashamires te gegërishtes e nuk denjojne as me e qujte me emrin e vet Gegnisht, po domosdosherisht do ja pershtasin qofte edhe emrin ligjerimit Toske.

te ben xheloz kjo gje ?

Re , mire o mire po ju ndryshe shkruani dhe ndryshe mendoni ... Pohoni ! I dyzuar keshtu ? Fol dhe shkruaj ne gegnisht! Do te lexoj me kenaqesi !

kam lindur ne tirane mik. (nena nga jugu, babe nga veriu) nuk di te flas as te shkruaj gegnisht e as toskerishte. gjuhen standarde kam vetem perdorur.

variantin geg e mbroj vetem per arsye shkencore, ose racore.  

Allahile , kush, konkretisht kush e injoroi a sulmoi " shkencerisht " dialektin " sikurse e quan variantin geg dhe paska vajtur jabana per mbrojtje ?
asnje ore perkubdrazi eshte i perfshire ne Standard.Tentativa e sulnuesave nuk ka si objektiv opsionin tend por ndrimin e standartit duke patur e radhe te pare qellim politik , te veshur jo me argumenta shkencore por sasioro - njerezore ! Dhe pikerisht aty fshihet qellimi djallezor seose qe te gjithe ata perfaqesues e sulmojne per ta bere viktime standartin ... Me gjuhen standarte .Si dhe ju ! Kete kam si vrejtje une sepse e kam me se te qarte qe standardit ...nuk i heqin dot as ..,nje qime ! Kot llomotisin !

Shkur muhabetit, standardit ti rruajne...

E thate ju...!

o grave ti nuk kupton se çfare po them une (me ate race ose shkence), kot me vazhdu. 

Ore, mos ma merr per kubdervenie a derbardhe Jo ! Un jam fanatik i Standardit ! Mbase. Dhe gaboj xhanem por e kemi te shkretin pse ta sulmojme !Mua me perpin gjuha e Nolit. Eshte mrekulli ! E leme dhe ketu se nuk ndajme gje o burre ! Duan te na e ndajne ...

nena nga jugu, babe nga veriu

Besoj se keta prinderit tuaj duhet te jene martuar atehere, kur nuk degjohej, ose nuk kishte asnje paragjykim per veriun,jugun, dielektin, besimin fetar, athere kur gjuha shqipe  studjohej, degjohej , flitej, shkruhej,   shume mire ne libra, tekse shkollore, pa asnje problem kompleksiteti, iferioriteti, kur cdo gje ishte normale dhe arsmimi i popullsise shqiptare ishte ne nivele shume te mira! 

Vdhai im, frijti era, sinë e zi, perposh, nonjë, ryu jenari,prëmë, çpuarë,dhogë,,ne brek te lumit, e dinë( e gdhin), poqa + piqemi udhës, qasu,ndënja, o illi qe perendon, ta zëç me dorë, më shajtoi,gjezdisa, kasandisa,kaptova,shpirmëni, mos flaç me njeri? më ngrë,deftomë, erdhe tinë..ik nashi..!!

Gjuha e trashe labe dhe came ...safi ! Shqipja e vjeter !

Un'te paghesont' pr'emenit t'Atit e t'Birit e t'Spirit Senit.

Labe apo came asht kjo?

Grava..me verte e ke ti qe merresh me keta qe nuk kane dale kurre nga fshati i tyre? Keta duan shpënë ne ndonje fshat te Laberise,te flasin me fshataret, e aty te shohin vete se c'do te thote te flasesh e te shkruash tosk, jo po se kujtojne se vetem ne veri te shqiperise e "kane veshtire" te shkruajne e flasin shqip, e qe standardi vetem gegnishten ka mohuar!!

O shoku, sic ja thashte edhe profilit me lart, kur flasim per toskerisht dhe gegerisht po flasim per variantin letrar tosk dhe variantet letrare gege, ate te Shkodres dhe Elbasanit, jo per te folmet ne jug e veri se keto jane shume.

Standardi eshte krejt i bazuar ne variantin letrar tosk dhe eshte perjashtuar gegerishtja.

Noli nuk ka bere ndonje standard, Noli te gjithe e dine ka shkruar ne toskerisht, pastaj pse toskerishtja eshte bere standard nga Enver Hoxha kjo eshte tjeter pune.

Je teresish jashte llogjikesme te cilen kujton se mund te matesh me mua. Kush ka thene se Noli beri standard? Kam thene Noli krjoi gjuhen akademike te ciles ti nuk ja ke haberin se nuk ke lexuar asnje rresht .Standardi u mbeshtet tek gjuha akademike e Nolit dhe shume te tjereve qe diten te marrin e mesojne prej saj .
Ndaj kontrolloje llogjiken te ms behesh karagjoz ne te gjitha

u mbeshtet pra te toskerishtja letrare e Nolit (grekut). kete je duke thene ti, ate po thote edhe ai me duket.

Degjo se nuk e ditke! Greket flisnin ship dhe ne Komgresi i Terzenes 1824 , votoi duke fituar vetem me nje vote me shume gjuha greke ne raport me ate shqip.Megjithese pe kryeminisri i pare i shtetit grek e zgjodh po nje shqiptar : Gjon Gjika ( Kapo D'Istria pse ishte birsuar ndersa familja e tij ikur prej Gjirokastre u hodh ne Korfuz ku Gjinin e birsoi Kapo d' Istria, i larguar si kudershtar i Princit te D' Istrias.)

keto i di edhe une, prandaj dhe jam patriot. ndryshe do isha bere freng.

E di qe dhe i pari kryeminister i italise ishte po shqiptar ? I propozuar prej G.Garibaldit ..!

" Nolit (grekut)" ?

ka lind ne greqi tjetri dhe sipas graves shqipen e ka mesuar ne moshe rinore. atehere kur duhej mnjf, i pjekur, pranej dhe e dinte mire.

Po shqipja ish e folur ...

Opo lere kete se ky eshte ndryshe por ai palaco-

politiko , ish shiksi gazidedes dhe i perzene me hu, ndyn tere blogun, ... si suferine urine qeni !

 Jo jo..une po flas per kete perlen pak me siper : Po eshte krim more vellezer te detyrosh femijen ne Kosove, Kukes dhe Tirane qe ne vend te nana apo nona, te thote nena.

Po ata qe i thoshin Mëmë,Mëma? Nuk eshte krim fare?

Politiko, tashti ndaje o njeri....flasim per variantin letrar tosk dhe variantet letrare gege, ate te Shkodres dhe Elbasanit,...... se shkembyem sa fraza jo te hijshme dje dhe adminat me te drejten e zotiit i fshine...

-Dialekti i shqiperise se mesme eshte gege apo toske..?..

Se mbreme ç'nuk me the... e tashti bie vete brenda.... E shikon se sa pa bosht qe je or djale...???

o pika mua qe merrem me ty. Ti qenke gomar me veshe te gjate o alidema. Po perderisa ka variant letrar gege te Elbasanit, cfare i bie te flasin ne Elbasan? kjo ne fakt tregon qe e folmja gegerisht e Elbasanit eshte ngritur ne nivel me te larte, eshte variant letrar, sic ka qene perdorur deri nga vitet 50.

Gegerisht flitet nga Elbasani e deri ne Shkoder e pertej kufijve zyrtare nese do, ne Kosove, Mal te Zi, Maqedoni.

Duket qe ju e mbroni per pune partie jo se kuptoni gje.

Politiko,gjynah, po t'mos ishe me Sali Berishen, do ishe OK. smiley

i but je treguar... "ik nashi" shoqerohet gjithmone me pirdhu, ose pirdhu tutje...

Ne vitin 1432' familja Arianitase pati dhene dy vajza per nuse tek familja e Nikolles se Pare Dukagjin ...Ne betejen e madhe te pranveres se atij viti bere ne fshatin e Gjergj Aranitit , ne Golem te Laberise, paten ardhur 1500 luftetare veriore te prire nga Nikolla i dyte Dukagjin, dhenderr ne Golem.Ajo qe habiti ishte mos veshtiresia ne gjuhe ,,Timurtashi dhe Ervenozi u thyen keqazi duke ene ne fush golemi mbi 3000 turq te vrare.Per kete beteje ( te mos perfshire sa duhej ne histori) Papa u dha te 13 femijeve te Aranitit ( edhe pinjolleve ) deri ne vitin 1650 ...pensione ...Kete e sjell ne aspektin gjuhesor sepse me ka bere shum pershtypje

Sterio; Ky variant eshte i perzier, pasoje e freterve, qe ishin tehuaj por mesonin gjuhen vendase ! Ka per baze labcen mesuar nga nje prift jo vendas ..

eshte gegçe (pal engjelli formula e pagezimit viti 1462) po e shkruar sipas latinishtes, kjo e ben si labçe.

kjo edhe fakton edhe ate teorine qe tosket kane ardh nga toskana e italise. gjuhen gege e latinizuan ose me drejt flisnin gegnisht (shqipja me e vjeter) por e latinizuar prej vendit ku jetonin, italise.

Pse toskana vete ca ka qene ? Pellazge ore ! Pse te kemi ardhur andej dhe jo te kene vajtur ketej ?

ai francezi i teorise, thote qe kemi ardhur e kemi shkuar dhjetra here, sipas situates. kur na sulmonin te huajt iknim o neper male o gjetke, ne zona mikpritese ose te pabanuara.

dhe nuk kemi bere vetem ne keshtu. por gjithe te tjeret. prandaj dhe ballkani apo europa eshte turli lloj lloj pupujsh.

por ata qe nuk kane leviz pothuaj fare, kane qene ata te maleve te veriut.  prandaj dhe keta jane edhe me autoktonet apo me tipiket e races shqiptare. mgjithese edhe keta jane perzier duke u martuar me femra qe vinin apo rrembenin neper zonat ku kryhej parreshtur levizje pothuaj çdo shekull. 

prandaj dhe duhen mbrojtur, si specie e ralle ne zhdukje. ajo qe bejme sot me kafshet e rralla.

Dy rreshtat e fundit i permirsove... kur mesove se dy vajza abe ishin martuar me djem dukagjinas ..Reflekton reflekton por nuk e shpreh !z

Bravo! Ashtu eshte!

Tashti po due me nih   kete rëngedëngun e LefTKopese që ka vërvit si Pampers së fundi të diferencojë Fishtën nga Guzhina 

 Hasen tre mbiemraGegë në jeten reale , Tëtjerë mund të njohin edhe gjetkë !

ne Korce / ne Tirane / ne Vlore.

ne Vlore dihet qe R.Perllaku vajti si Gegë dhe njihej si Gegë ! Pese ?

me Korce Gegat njihen persëri te ardhur por si Gegë . Perse ?

ne Tirane edhe keta jane te ardhur dhe njihen si Gegë . Perse ?

Po te dish Historikun e tyre te jetës reale ata janë të gjithë të Lidhur me Guzhinën Por kjo Nofkë GEGË është e lidhur me " specialistet te Hallves Kocke" .  Një hallvë karakteristike Turke ! Duket si shume Kocke per Filosofet e meDhAnj , por ne Tirane keni dike qe eshte marre me arkivat e Turqise dhe mund ta pëjesni  per GEGET smiley

Unë nuk njoh si Shqiptar as Fshat me merin GEGË e le më Krahinë ...Kujdes Llapaqensit ! Kujdes edhe me formulën e Pagëzimit ...sepse duhet të shpjegoni pagëzoj

Dhe përsëri duke ftuar të kuptojë vetëm jëherë në jetën e tij , këtë llapaqensin flamurtar që vje skiç e ç, thotë këtu e kundësrshton tek prurjet e tjera , duke nejt po skiç ,  jam plotësisht dakort që Dërstila të vazhdojë punën .

Përveç Enverit , laini  këmbët dhe pini Ujin edhe një Firmëtari si Llloshi që është Kryesori që punoi për " Heqjen nga qarkullimi për Mbiemrat e Emrat Fyes , pa Identitet "

Psh fisin Çorba e ktheu në Çoba smiley Gjëmb nuk ka pas ekzistu në atë Kohë as Gjib ! I tredhur PO , por e hoqën !

 

nje version tjeter tregon qe emertimi gege iu vjen prej kishes gregoriane te pape gregorit. viti 600.

 

ps; ndersa fjala Guzhine vjen nga latinishtja Cocina. ne shqip kuptimi i del ne KU ZIEN, pra vendi ku zien (ziej) gjellen apo mishin. KUSI (tenxhere) eshte e njejta gje.

Versionet e tua janë të pafundme .Po ku ka Gomar që rri merret me versionet e tua . Mësohu njëherë vetëm në jetën tënde , të mendosh si Profil pa llomotitur rreshta të tëra librash si dije e versione .Pastaj po qe se të kundështon njeri thuaje edhe ku je mbështetur për Versioni po jo pa Versionin TËND dhe jo domosdo versione kafenesh "kujt do me i tregu Gegninë ti mer Jahu " 

Rreshtin e fundit e kam shkruajtur kasten për ty si i "p2rkëdheluri " ndonjë admini që ka të njëjtin nivel me ty . Nuk jam kundër DËRSTILËS ! Vetëm duhet të dish që është një ven ku Gratë ,lajnë leshin dhe llafosin duke thënë sejcila të vetën pa dëgjuar çfarë thotë Tjetra dhe sidomo pa e rrujt shumë në se ka Bej fshati apo jo .

Se mos kujtosh që të PëLqesh pa drejtshkrim ,  me që keshnje  molloisur edhe me atë të lëngëzuarin pas Vidio - Hartimeve , dhe me që vjen me Nik edison kujton se ka shpikur Llambën pët të na ndriçuar smiley .... duke ndezur qirij ose pisha smiley

o idriz kur te te shoh me flamurin e kubes dhe jo te armiqve te idhullit tend atehere do te te marr seriozisht.

KUR PATA NJE LULE TE BUKUR

Kur pata nji lule t’bukur 

Thashë se do ta kem përher.
 Iku fluturoi si flutur 
Edhe s’mujta me i marr erë.
Lulen n’dorë unë kur e pata 
Kimetin nuk ia dita. 
Vaj sa shpejt na u ngrys nata 
Unë këtë gja nuk e prita. 
Lulja prej dorës ç’më ra 
Unë nga gjumi u zgjova. 
Më la të shkretë si gur varri 
Dhe nga mendja shkallova. 
Unë prej lules s’kam t’largu’ 
Si asht gjithë kjo dashuni 
Dhe sa vjen duke u shtu’ 
Merre kupën edhe pi. 
Dy herë leva n’Elbasan 
Njofta lulen e vërtetë. 
Pije Myzyr si t’kam thanë 
Kjo është jeta e vërtetë.
 

Ky eshte teksti i nje kenge te Isuf Mzyrit nga Elbasani. Nese kjo eshte gjuha gegenishte, mua me pelqen shume. Por, nese une kete e kuptoj dhe e ndjej 100 %, gjuhen rurale te Kosoves, apo te Mirdites etj nuk e kuptoj me shume se 30%.

Dr. Frasheri thote, "Unë mendoj se problemet kryesore me të cilat përballet sot gjuha shqipe janë të tjera. Mbaj mend se me propozimin e E. Çabejt në një mbledhje të asamblesë së Akademisë më 1979, u krijua një komision shtetëror për pastrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe, që u drejtua nga kryetari i Akademisë, Aleks Buda, derisa ai u sëmur. Ky komision vuri në lëvizje gjithë institucionet arsimore, shkencore e kulturore të vendit dhe pati rezultate të mira. Propozimi im është që punët t’i zëmë e t’i vazhdojmë atje ku kanë mbetur, jo t’i nisim nga e para, nga themelet."

 Shume e drejte me duket. 

Profesori ia ka futur pak kot, megjithate i tolerohet, sic ia toleruam edhe heshtjen kur populli, dhe kombi, vuante nen diktature. Tek e fundit duhej te mbijetonte profesori, qe sot t'i lexojme keto budalleqet qe shkruan.

E falim profesorin! Dhe i urojme nje pleqeri pa shume vuajtje. smiley

Therese, kjo dylekshja jote. smiley 

Njihet besnikeria e mercenareve ...me shkolle plepash qe u japin mend profesoreve .Do rrojne dhe te tillet !

mos na ngaterro me epirin e greqise o illyrian.

me duket se kenga flet shqip..brenda standartit te epirit smiley

ti dhe une n'fakt duhet te jemi aty nga radhet e fundit te salles per te mor guximin me fol per gjuhe shqipe e drejtshkrim, le pastaj per standard etj si kto qe jane me teknike. Po ti njehere patjeter te radha e fundit fare!

 po ti roja i salles je qe cakto radhat se ku duhet me u ul ?! smiley 

Na jane bere kta gegeroret si ata qe ju bi me u shpronesuar se ju kalon autostrada te toka e tyre dhe thone po pse o vlla te shpia ime do kaloje autostrada? Po or daj po, te dialekti jot kaloji standarti se vec nje dialekt do zgjidhej. Ec tani mjaft na bot kot gam gam kane kaluar 40 vjet e mire ka funksionuar. 

Ky debati i standardit u be i merzitshem.shkruajeni e fliteni shqipen si t'u doje bycka e bejini rregullat e gjuhes fshatce.cdo fshat lagje e nahije le te kete gjuhen e vet.

Epo tani, njëra palë duhet të tërhiqet për të mirën e përbashkët, nuk ka vend për kokëfortësi këtu. Me standardin janë shkruar mijëra libra, janë edukuar disa breza, është një pasuri të cilën s'e hedh dot kaq kollaj. Standardi është një, nuk ndahet 50% gegërisht, 50% toskërisht, është e pamundur.

Shoh shumë verior që shkruajnë gjithë gabime dhe i justifikojnë ato me faktin, se demek ata shkruajnë gegërisht e s'mund t'i kuptoj dot unë jugorja. A thua se gegërishtja nuk ka as pikë, as presje, as trajta të shkurtra, as ë, as zgjedhime, as lakime.......është lisho fare. Ja, kështu përdhoset jo vetëm standardi, por dhe shqipja. pff 

Kane krijuar idene se kane qene 50 vjet te pushtuar nga jugu por kush u mbush mendjen  ? )

Megjithese pe kryeminisri i pare i shtetit grek e zgjodh po nje shqiptar : Gjon Gjika

 

O Belul,nga do kete qene ky, thu ?smiley

smiley

nga Terbaçi pjeter..smiley   i bie  kusheri i pare me Shpetim Gjiken dhe i dyte me Gjin Gjonin..smiley

 

shiko, se  (mbi)emra  si Gjika apo Gjoka kam hasur shume ne Greqi, sidomos ne Korfuz..  me nje  's'  nga prapa, kuptohet...

Ndue Gjika, deputeti i Mirdites ne legjslaturen e 22 marsit. smiley

njerezit nuk kan buke te hane dhe ju plasi atyre per letrat pro apo kunder standartit smiley Gjuhen do ta flasin sic vendosin vete

cfare eshte standarti njehere? Norme e percaktuar?. Po norma cfare eshte? Ka ndonje fjale shqip ta perktheje? Po pres ndonje profesor te na e shpjegoje. Po as profesor se di cfare eshte, popull i thjeshte jam

 

 

Hera pare kur ish ne Shqiperi ishte viti 2001. Ne Tirane me shoke vendosem te ulem ne nje restorant per te pire nga nje pije. Une i thashe kamarierit  " Dua gjuz dredhze" kamarieri nuk me kuptoi disa here deri sa e vizatova dredhzen ne leter e pastaj kamarieri me tha "ooo te marte e keqja po thuaj ore leng luleshtrydhe don ti hahahah smiley

 

Duke u kthyer per ne Kosove u ndala ne ruge dhe shkova per te blere Bostan. E veta shitsin "  A e ki Bostanin taze" shitsi nuk me kuptoi e athere i thashe " Shalqini e ke te fresket" dhe keshtu u kuptuam diqysh.

Une mendoje dallimi me i madh eshte tek ne se tek kroatet dhe serbet. Kroatet dhe serbet kane gjuhen te njejte me shume pak dallime.

ai do te kete thene : te marte e mira ..... jo te marte e keqja...besoj.

bon vaki qi mka thone qashtu amo o kalu ni koh shume e gjat fshtir me majt mend smiley

E pyeta shitsin "  A e ki Bostanin taze" shitsi nuk me kuptoi e athere i thashe " Shalqini e ke te fresket"

 

-po or  kam, tha shitesi... sapo e kam nxjerre nga furra!.smiley

 

ps.  o 2x aga.. ti shkruan shume keq vlla..  besoj se edhe ne gegni nuk te kuptojne qarte ty..smiley  well, ne serbo-kroatisht te than piten..smiley

jo valla Belul na qeshtu e folim gjuhen po me tkallxu tvetreten shume fshtire o mu kuptu me njoni tjetrin tash ja ju duhet me fol si na ja na duhet me fol si ju njoni duhet me bo pak lshime zdi sa mkuptove smiley

te  (s)kuptovasmiley aga..    shiko tashi si eshte kjo pune.. ketej nga jam une, me ka rene rasti te njihem me shqiptare  nga Kosova, Maqedonia, apo Lugina e Presheves.. kam edhe  miq bile.   me pjesen me te madhe skam pasur fare problem  ne komunikim, as ata me mua..  dhe behet fjale jo vetem per shqiptare qe kane ardhur vone ne Evrope, jo!  por edhe nga ata qe kane lindur ketej (Belgjike-Hollande-Gjermani).. e flasin shqipen per bukuri!smiley   

pra  aga i nderuar, (se ti e ke dhe titull o vlla)  eshte ceshtje deshire te mesuarit e shqipes!smiley

vallaj une nenen e nje shokut tim, çame, nuk e kam marre vesh asnje fjale dhe ne shqiperi (jetonin ne tirane). ne fakt ishte e tronditur se i kish vdek burri ne ate moment. bile prandaj edhe e takova, per ta ngushelluar. 

kosovaret qe ne arrijme dhe kuptojne, jane ata qe bejne perpekje me te madhe ne mesimin e shqipes, se ne te shqiperise nga ana tone. dhe kjo nuk eshte normal.

pikerisht, pikerisht profilo,  prandaj  na duhet standardi, pra qe te kemi nje gjuhe te merremi me vesh me njeri tjetrin..smiley    ska nevoje te mesojme dialektet e njeri tjetrit, se jane shume...     se per ate pune, edhe ne Jug apo ne Toskeri,  nese do flasim me nendialekte  sipas zonave,  e garantuar qe nuk merremi dot vesh!

dhe keshtu ndodh kudo! p.sh  ketu ne Hollande  nese verioret  do  komunikojne me jugoret, seicili duke perdorur dialektin e tij,  do te duhet perkthyes, ndryshe  nuk do te merren kurre vesh me njeri-tjetrin.

Tani,per dredhez po bejme me faj kamarierin, po per xhuze a gjuz s'ta ka fajin kamarieri.

e po per dredhez e pata fjalen edhe une per qata ja vizatova dredhzen po edhe per gjuz na nkosove e perdorim fjalen gjuz qashtu na ka met mdoket

Jo,jo ju kosovaret jeni anglofila  te hereshem, se gjus ne shqip, nuk egziston ne asnje dialekt.

nuk eshte fjale shqip, e keni marre nga anglishtja JUICE.

siç keni marre shume fjale te tjera te perdorimit te perditshem, gjate epokes jugosllave. 

gjuhen shqipe e keni te qarte per ne, vetem kur perdorni fjale shqip. se te shumica e fjaleve moderne (fjalet teknike, sende, fruta, vegla, etj), nuk merremi me dot vesh lehte.

shqipen e flisnit me te kapshme per ne, ne kohe te turkut sesa sot ne kohen moderne. por edhe shqipja jone per ju, u be me e paqarte gjate kohes moderne. 

po nuk oshte fjal shqipe fjala juice po na ka met prej jugosllavis tu pa reklama ne tv  e tu reklamu juice na ka met gjuz e qeshtu edhe shume fjal atje ju ka met juve prej italishtes

Asni fjale s'na ka met prej italishtes. Fjalet e italishtes ktu perdoren per snobizem,jo se kan met dhe nuk perdoren ne ambiente qe s'kane lidhje.

sepse per 50 vjet, kemi qene te mbyllur, me te izoluar (fjale e huaj kjo qe nje kosovar psh nuk e kupton) sesa kosovaret.

ne e kishim TV me gjenerator (fjale tjeter qe nje kosovar mund te mos ta kuptoje)

qysh bre asnje fjale qe une po ti them disa fjale qe i perdorni ju ne shqiperi:

 

abandonoj--------le pas dore, braktis

abonim---------------------pajtim, pajtoj

absorboj--------------------perthith

abuzim---------------------shperdorim

açik-----------------------hapur

adaptoj------------------pershtatur

aferim------------------te lumte

agrar------------------bujqesor

 

akcent---------------theks

 

akoma--------------ende

aktivitet----------------veprimtari

 E veta shitsin "  A e ki Bostanin taze" shitsi nuk me kuptoi 

Pak a shume, njesoj si Italiani ne Malt! smiley

 

Mer keqardhje verej injorance ne rritje dhe tifozllik edhe ne kete ceshtje. E para standarti eshte vene dhe funksionon me se miri. E dyta standarti nuk merr persiper te kenaqe cdo dialekt. Psh e folmja e dibres? E tetoves? E camerise? E malesise?
Arsyet qe jepen jane rezultat i moskomunikimit mes shqiptareve per shkak te kufinjve sesa per shkak te standartit.
Dhe per tiu pershkruar nje rast qe ka ndodhur vertet. Gjate luftes se kosoves nje miku im nga llapi i podujeves qendroi refugjat ne tetove.zuri miqesi me te zotin e shtepise, dhe u gezua qe babai i tij kishte te njejten moshe te atin e vet. Shyqyr do kete baba shok, tha. E takun pleqte e fap ja nisin muhabetit, por spo merreshin vesh hidh e prit, e ja kthyen serbisht e u kenaqen duke bere muhabet.........

shembulli yt tregon qe ne nuk na lidh gjuha, siç lidh shume popuj te tjere te botes, por diçka tjeter, GJAKU ! 

ne kohe te skenderbeut po ashtu do kete qene, merreshin vesh me kollaj latinisht ose greqisht, ne kohe te ali pashes njesoj, etj. 

puna eshte se kjo nuk pengonte qe shqiptari ta njihte shqiptarin. 

kjo tregon po ashtu qe ky profesori qe shkruan mesiper, tregon dokrra. ja fut kot. 

qe na duhet nje gjuhe shqip e unifikuar si gjithe popujt e tjere te botes, kjo gje kuptohet. puna eshte se argumentet qe jepen, nuk jane te bindshme. kjo e ben qe e gjitha te duket si me te futme.

duhen studime me serioze se deri sot. 

kjo qka the oshte shume e vertet shume osht fshtire mi ra ne fije me kuptu njoni tjetrin

Tash qi ke Edi Rama per vizit ne Kosove Hashim Thaqi i tha Rames " A po merdhihesh?" Rama se kuptoi Thacit i tha "Cfare" Thaci apet e perseriti " A pe ki ftohte" Rama " Jo jo" hahahahah smiley hajt e miru vesh kure dy kryeministra nuk miren vesh

Paska merdhif Rama thu.smiley Me duket e ke saju kete dopjo aga. 

e kishin gazetat ket po me duket se tekstualisht e kish pyt "a ke mardh?" dhe jo "a ki merdhif?"

e pra mo, se osht ne cun Tirone, nuk i falej mosdija e "merdhifjes," vec po te kishte merdhifsmiley

qe disa fjale ju ne Shqiperi i perdorni fjale te huaj e pse jo ne Shqip

 

abandonoj--------le pas dore, braktis

abonim---------------------pajtim, pajtoj

absorboj--------------------perthith

abuzim---------------------shperdorim

açik-----------------------hapur

adaptoj------------------pershtatur

aferim------------------te lumte

agrar------------------bujqesor

 

akcent---------------theks

 

akoma--------------ende

aktivitet----------------veprimtari

 

etj etj

Dikur nje mik me tha: "hajt do vaijsh tpaijsh rakai nga shpaja? Une nuk ju pergjigja pasi nuk e kuptova dhe ai ma mori per mendjemadhesi. Me vone kur une mesova gjuhen e huaj jua pranoja me keanqesi ftesen per te shkuar ne shtepine e miqeve dhe te pinim edhe nje gote me raki. 

alet-----------------mjet

aman----------------te lutem

ambient----------------mjedis

aneks----------------shtojce

anti-------------------kunder

apel--------------------thirje

aprovim-------------miratim

asimilim------------pervetim, pervetoj

asistent----------------ndihmes

etj etj

aspekt----------------pikepamje, veshtrim

avantazh----------epersi

avash------------ngadale

bajagi----------mjafte

belqim--------------ndoshta, mbase

bosh--------------zbrazet

bravo----------te lumte

bujrum-------------urdhero

celul/ë-------------qelize

civilizim-----------qytettrim

dedikoj--------------kushtoj

etj etj

dedikoj - perkushtoj

bile bile eshte fjala, ja DHUROJ ose me dhuru

pra ne thelb eshte huazim latin, qe latinet vete e kane marre nga shqipja prehistorike, apo ajo pellasgjike.

dedikoj kal., dedikohet pës., dedikim, ~i m. Në vend të këtyre fjalëve të

huaja me prejardhje nga gjuhët neolatine (ital. dedicare, fr. dédicacer, lat.

dedicatio MD), ka kohë që po përdoren fjalët shqipe kushtoj, kushtohet,

kushtim. Megjithatë jo rrallë ndeshen në përdorim edhe fjalët e huaja të

mësipërme, prandaj duhet treguar më shumë kujdes për t’i mënjanuar ato

plotësisht. Ja disa shembuj të përdorimit të fjalëve shqipe: (i) kushtoj, (i)

kushtohet, kushtim në vend të fjalëve të huaja (i) dedikoj, (i) dedikohet,

dedikim: Librin ia fali shokut me një kushtim të thjeshtë. Ky monument

(duhet përdorur përmendore MD) u kushtohet partizanëve. Poemën e parë

ua ka kushtuar shokëve të fëmijërisë etj. Herë-herë fjalët (i) dedikoj, (i)

dedikohet përdoren gabimisht në vend të fjalëve (i) detyroj, (i) detyrohet,

p.sh. Sukseset e arritura i dedikohen punës së palodhur të punonjësve... —

18

duhet i detyrohen punës së palodhur... (fjala dedikim ka edhe këto kuptime:

falje, dhurim, lënie me testament MD).

fjala KUSHTOJ vjen nga fjala latine COSTARE, sipas specialisteve. smiley

dhe jo vetem te gjuha jona, por shume gjuhe te tjera europiane.

nuk besoj se ka dallim shume te madhe ose si tha me heret latinet e kan mare nga pellazget smiley

rrenja shqipe eshte KUSHT, me kusht, kushtezim.  latinisht CONDITIO nga vjen condition.

 

ps: pothuaj te gjitha fjalet shqipe korrespondojne me fjale te gjuhes latine ose greke, por ndryshe nga ato, jane monosyllabe (nje rrokshe) e kjo tregon qe jane me te vjetra. foljet kryesore gjuha shqipe i ka, ha, pi, ri, qij, bi, daj, vij, vrej, etj. nuk ka si behet me shkurt. gjuha kineze, nga gjuhet me te vjetra te botes, eshte po ashtu monosyllabike ose nje rrokshe.

me ka rastisur ta vizitoje Kosoven kuptohet pas lufte dhe Gjakovaret psh e flasin gjuhen shqipe njesoj si une, pra standartin. Ne Prishtine, vendalinjte e flisnin deridiku paster dhe mireshe vesh lehtesisht. Ndersa neper fshatra qe me rastisi te shkoja me duheshe patjeter nje perkthyes. Sinqerisht nuk kuptoja asgje. 

te mungon zgjuarsia e nevojshme ndoshta ?

lol, nuk e besoj se nja 4 gjuhe te huaja i di. Po te rija ca kohe neper fshatrat e Kosoves mesiguri qe do e mesoja edhe gjuhen e tyre.

per ate ta thashe dhe une.

duhet ndejt me shume se nje kalim, me fillu te kuptosh nje dialekt. ndryshe normal qe s'kupton gje. te njejtat fjale i recitojne ndryshe (i hane apo zgjasin tingujt) katnaret. po kete gje e bejne po ashtu edhe qytetaret megjithse qe te vegjel mesojne gjuhen standarde. 

gjuhet latine europiane linden pikerisht nga shtremberimi i latinishtes letrare. prandaj nuk ka gjuhe fikse, siç doni te keni ju partizanet e standardes. koha shtremberon (nga plakja) çdo gje

s'besoj qe eshte shume pune zgjuarsie se une s'kam marr vesh njerin ne fshat ne shkoder cfare thoshte. ma perkthyen shkodranet e tjere nga qyteti.

e kisha me ironi. atje me lart kam dhene edhe vete nje shembull, qe nje nene çame nuk e kam kuptuar ne tirane (ku ajo jetonte prej shume vitesh) dhe jo me ne çameri.

por sot qe i shoh gjerat me sy tjeter, dmth u kushtoj robve te ndryshem me KUJDES, i kuptoj edhe kur me flasin ne gjuhe qe nuk i di, e jo me ne dialekt. 

pra ajo qe duhet nuk eshte ndoshta zgjuarsia, por VEMENDJA me degju se çfare tregojne njerzit. ku i kane hallet. etj.

Apo nuk ke nje Ironi ti që të zënë dhimbjet e kokës nga budallëqet që sa të lexon P...

Vajta per qejf tek ajo tema e gegëve ku te gjithe te Lëngëzuarit flasin te gjithe pa kuptuar perse Flasin asnjëri tjetrin . Ka dhe krahsime debilësh superior me llambatina Edisonësh smiley

Flasin per gegnishte pa ditë ç'do me thënë Gegë ?

Flasin për një dialekt  nuk specifikon asnjë Krahinë si Gegë ?

Ju thua se ku e ka origjinën Gegë dhe largohen si djalli nga thimjani ?

Çabej ..."kujt do me i tregu tie për Studiusin Mustaf Kruja QI asht lavruesi ma i math i shqipes " dhe çfarë nuk lexon aty , e për Çudi shumë të gjithditur

Ave Maria PPU , njëri e kishte lidhë gregënishten dhe me Priftërij smiley

 Thasë me Gomarllëqe që as pampersi i Fundit i LefTKopesë nuk do i mbante , pavarësisht lloit të samarit që mund ti përshtaste lefTKopeja .

Dhe sikur të mos mjaftonte ajo prurje me Debilë , janë bartur edhe këtu për të xbulue kuptimin e fjalëve që shumë ish Studiues Injorante te Shqipes nuk i kanë pas ditë smiley

Merua në një artikull duke perifrazuar Kadarenë kishte dalluar që në këto Lloj punësh ka dy kategori

Debilë Llapë jashtë që nuk dallojnë Kongres Drejtëshkrimi me Kongres të Gjuhës Shqipe .

Ka dhe debilë llapë brënda që kanë krahsime me llanba .

Mendoj se PPU si strehë gjithpërfshirëse këtë kategorinë e debilëve mund ta reduktojë me një plotësim !

Kujtëdo që i bie rruga për llafka kemi hapur një Temë për Debilë !

 

E di pse nuk te merr ne konsiderate asnje per te debatuar me ty, si dhe shpesh here ti fshijne dhe postimet? Sepse mediokritetit tend i shton nderlikime dhe prodhon nje katastrofe te vertete.

LAVDI DESHMOREVE!!

po sikur eshte neser 5 Maj...smiley

faleminderit!smiley        (megjithse kam nje problem principal me kete film).smiley

ke u ke parimisht shqetesimin? se na korigjon agai po nuk folem shqipe te kulluar.

problemin e kam te sjellja e komisar Ibrahimit ne shtepine e doktorit...  dmth, doktori u kujdes per te, strehoi e mjekoi e ushqeu,  ndersa Ibrahimi i gjuante  gocen...smiley    nuk ishte e ndershme nga ana tij.  kur tjetri te fut ne shtepi,  nuk duhet te perfitosh  nga mirebesimi e tij  dhe te shfrytezosh rastin. 

ketu jam parimisht dhe diametralisht kundra, e konsideroj veprim   te ulet, imoral!.smiley

dashnia ne lufte, si lulja ne.... smiley 

a jo jo.. nuk jam dakord,  o ke parime o ske!smiley  

edhe ne fakt doktor Borova ja tha ne nje debat Ibrahimit...  ''ore djale, ti ke ardhur  ketu te sherohesh, apo te me prishesh  familjen''.smiley

ishte i plagosur, dmth edhe parimet nuk ishin ne forcen e duhur smiley

Ibrahimi, Tirona.., ishte plagosur ne kembe, jo ne koke. mendjen e kishte top!.smiley

Tashti duhet ndonje i mjekesise, qofte dhe popullore, po plaga them do gjak, etj. pra dhe mendjes i krijohen deficite. Psh pa keto probleme, pra kur e kishte mendjen top, ai i ishte dedikuar luftes jo dashnise ... smiley

do kete ngrene naj ngjale me siguri gjate kohes qe ishte i semure. Se eshte provu shkencerisht qe ngjala i eleminon parimet

Do thush ti, po ja dhe shoku Enver pa plage prap u ngaterrua. Ketu me ke mberthy keq, mbase ketu zbatohet teoria e ngjalave. smiley

Alma ja lujti Ibrahimit,Ibra nuk perfitoi,ishte shume korrekt . smiley

aaaa, nuk e di une pjeter, zakoni i shqiptarit nuk eshte ashtu..   ska  asnje justifikim!   le pastaj qe Ibrahimi ishte komunist  dhe si i tille  presupozohet   si njeri  i zgjedhur, i kalitur me  virtyte e cilesi me te vecanta se te tjeret!..smiley

 

p.sh edhe shokun Martin, e  provokuan rendshem te filmi ''perballimi'',  po aty ama dolen ne pah tiparet e komunistit te vertet..smiley   jo me kot filmi tiutllohet: ''perballimi''..smiley

smiley

Po shoh lajmet ne nje lokal,Rama t'u shpernda tapi,si ke "toke e pegjakur". Na e moren te keqen Xhem Pancot. smiley

belul - sapo e mbarova duke e pare filmin. jam me pjetrin, alma e filloi flirtimin. ibo-ja nderronte veshtrim sa here ajo e shikonte dhe i rezistone shikimit te saj. shume a dashuruar ishte alma me ibon. tek skena e darkes se fundit, u cua se nuk e perballonte dot prezencen e tij. 

neser 5 Maj, Gaia, K. Marks ka pervjetorin e 196te te lindjes, gjithashtu..smiley

Ti do te thuash qe e ke respektin vetem dy dite ne vit?smiley

per deshmoret kam respekt cdo dite te vitit, se kane dhene jeten per vendin, ashtu si ne cdo faze kritike te historise sone, shqiptari ka dhene jeten. 

e pra, tashti e rregullove

Ti e ke gjith vitin, apo vetem kur te vjen nder mend? smiley 

S'ke ku te kesh gje vec ne mend, dhe ne mend vjen po nga mend, aty dy miza kemi, laj thaj.smiley

rikujtesa e filmit " i 8 ne bronx" duhet ti shkaktoje probleme principi vetem personit qe mban nofken "sali protopapes" ne PPU smiley
Marredhenia mes Ibrahimit & Almes eshte nje nder korridoret e shumta retrospektive te ketij filmi..ato lidhin te tashmen me te shkuaren ne menyren me mjeshterore..prandaj, artistikisht " i 8ti ne bronx" eshte nje  film shume i vencante ne hist. e kinematografise  shqipt...
p.s po ku eshte ai Stalkeri, kur te duhet ?! smiley

Lavdi deshmorve dhe urime neser krijohet FAK Forcat e Armatosura te Kosoves me armatim modern me standarde te NATOS edhe me ushtri MULTIETNIKE smiley

Ne rast Lufte minoritetet do jene ne linjen e pare smiley

Rasti tjeter mjaft i sakte per krahasim historiko-gjuhesor Suedi-Norvegji

Asnji ne ket teme nuk shkruan standartin. Ja pse standarti eshte vari arin.

kristo frasheshi eshte shqiptar me bole.  shume i drejte shqetesimi i tij.  ne fakt eshte nje grup i vogel nga ''kombi katalik'' i shkodres qe kerkon te libanizoje shqiperine.  deri tani jane maskuar mbas te ashtuquajturit ''antikomunizem'' qe perdite e me teper po del hapur si antishqiptarizem.  jo me kot  te gjitha gegnishtaret,jane edhe serbofile.  duan te hiqen sikur perfaqsojne veriun,por askush nga dibra,kukesi,mirdita,puka e me tej nuk i perkrah.  keta jane niperit e atyre qe u bashkuan me malazezet ne rrethimin e shkodres.  nje pjese e tyre jane pasardhes jezuitesh ,prandaj nuk kane ndjenje kombetare shqiptare.  ndjekja e nje linje te tille nga ta eshte teresisht antikombetare dhe duhen trajtuar  si rrezik kombetar.

ndaj shqiperise i duhet nje force politike nacionaliste e djathte,qe te mos katandiset si bosnja nga ''colicet'' e pipes

po le te ndahen more kataliket e shkodres neqoftese  duan. pse me zorr do i mbash ?

asnjehere nuk kane qene shqiptaret me kot njerez sesa kur formuan shtet te madh. jemi bere si  gabelet e europes qe nga ajo kohe. 

kur jetonim te lire ne male e fusha, secili sipas qejfit te vet, ishim etalon bukurie i europes. 

Behesh me interesant kur ben shaka ! Lereni mo punen e standartdit se e ka marr rrugen.Kur te bejne nje tjeter pretenduesit dhe ai te jete me i mire se egzistuesi, nuk do kete nevoje per rreklame ! Pse duhet te bejme gerr- merre, duke e share standardin , shprehur me gjuhen standarde .?

puna qe shkruaj une ne kete teme, eshte qe standardi po e ben shqiptarin debil. e ke pare rinine e sotme nga arsimimi ? nuk kane nje mendin qe te shquhet sado pak. nje artikull gazete nuk dine ta shkruajne.

nuk ke nje poet, nje shkrimtar te madh. me çfare do e ushqesh standardin ? 

 

Pikerisht keto konstatime , shume te sakta qe posa i shenuat, tregojne te kunderten e perfundimit tend.Nevojen e ruajtjes dhe te pssurimit te standardit dhe jo ndrimin e tij?

na trego pra nje shkrimtar te madh te standardit. 

I dashur, nuk eshte Lidhja e Shkrimtareve standardi, por e gjuhtareve , nevoja e gjith shqiptareve !

nuk po kupton me duket.

po dua te them, qe kur shkrimtaret shqiptare (ose ata qe kishin diçka me thone) shkruanin ne dialekt letrar, kishim edhe poete, edhe shkrimtare, edhe perkthyes me vlere. pra kishim letersi ose VEPRA ME NIVEL.

qekur vendosem standarden, nuk kemi me nje koker te tille, qe te beje diçka me vlere e me nivel te larte, si te europes.

po franca,pse si le korsikanet te ndahen?  anarkia qe mbeshtet ti gjen zbatim  ne ugande!

nuk duan korsikanet vete te ndahen. se direkt do fillojne te behen si ne. plus qe do ta shesin vendin te gjithe te te huajt (te çifutet bankiere). ndersa keshtu si jane, nuk kane kembe francezi ne ishullin ku jetojne (jo me zezak apo raca te tjera qe po mbushin francen vete). do ja lene kalamajve te tyre.

dhe a di se çfare ligji te ri qe nxoren keto dite. pa pasur pese vjet jetese ne ishull, nuk te lejohet te blesh shtepi atje. 

francezet e quajne kete ligjin e tyre, antikushtetues. po kush po i pyt. jane te pavarur korsikanet, jo si ne qe te pavarur jemi vetem te kokat e disave si ty. se ne fakt po i shesim gjithe çkemi. nga i vijne leket qeverise se sotme qe paguan rrogat ? kush te jep para falas dhe pa INTERES ?

Nje kuriozitet i pakonceptushem nga une ! perse gjith ky " investimi" anti standard i juaji kur shkruan, dmth perdor ne menyren me te mire, vet gjuhen standarte.Si mund te pohoje njeriu , te kunderten... E asaj qe reflekton?

kush te tha qe jam anti standard ? 

Ledi Shamku pavaresisht se gjuhetare e shpreh hapur axhenden e saj aktiviste ne korrigjimin e standartit. Dhe ne fakt e kuptoj, trungu i saj familjar me duket te jete me pushtetplote te ajo sesa rregullat e ligjerimit gjuhesor te paanshem. Vete perdorimi i fjaleve te dialektit geg ne hyrje te ligjerates se saj nuk le vend per shume hamendesime.

Argumenti i saj kryesor eshte 'perditesimi i gjuhes, pershtatja e saj me kohen, me matesit e perditshem'. Po kush jane matesit e perditshem moj zonje? A mund te jesh me specifike? Ku ka deshtuar konkretisht standarti? Cilat jane prurjet e reja qe standarti nuk i perfaqeson denjesisht? Te zbriturit nga Veriu ne Tirane? Apo turistet verore ne Durres? Nese jane keta atehere nuk flitet per deshtim cilesor te standartit por per numra arbitrare shumice te cilet duhet te perfaqesohen proporcionalisht ne gjuhe. Pra standarti duhet te ndryshoje per arsye demografike, por edhe se nje pjese e madhe e popullsise ka qene e paafte per ta perthithur standartin. Te zhbehet nje gje qe ka funksionuar vetem se keshtu me perkedhelet mua sedra lokaliste. Eshte si ai nxenesi i qe kur ngel ne provim akuzon tezen e rende qe i ra dhe i shkon profesorit e i thote 'a ta rishikojme ate tezen e rende (standartin) qe me ra se as a thitha dot hic, pervecse sme pelqeu si pyetje? Keshtu moj zonja 'sauvage'. Ti ne fakt je shembellimi i aktivizmit trazovac, jo e profesionalizmit.

Ledi Shamkun une e mirkuptoj.Sikurse e citoni drejt, ajo si pinjolle e asaj familjeje , si intelektuale qe esht rritur me ate rtkatesi, si politikane qe ne cdo rrethane do te ballafaqohet me ate popull nga rrjedh, nuk mund te mos flasi dhe as qe mund te mos thote aqe sa ka thene.Qe ne fakt nuk jane kurrsesi kunder standardit.Por edhe as qe di te thote dicka me shume sepse nuk ka asnje argumenta thelbesore kunder standardit.Askush nuk thote qe standardi eshte ky, i pa cenushem, pa nevoja plotesimi e etj.Problemet jane dy ku ndarja behet me thike: Qe standardun nuk e ka bere Enver Hoxha.Thenia e tille ka qellimin ogurzi brenda sepse perdoret genjeshtra .
Se dyti qe standardi ka perjadhtuar teresisht variantin e te folmes gegnisht?Keto dy te paverteta nuk mu d te sherbejne me si bazaper ndrimin ( pretenduesit nepermjet dy formave te shfaqjes kerkojne mohimin e tij ose nje variant paralel nisur nga numurori perfaqesues) e standardit.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).