Debati për ndryshimin e gjuhës standarde shqipe ka nxitur 20 emra të njohur të fushës së gjuhësisë, historisë dhe publicistikës që të kërkojnë mbrojtje speciale të saj nga Kryeministri Edi Rama. Në një letër dërguar kreut të qeverisë ata kërkojnë mosndryshim të gjuhës së vendosur në kongresin e 1972-it dhe përdorimin e saj korrekt në institucionet shtetërore.

Firmëtarët e kësaj letre janë kundër diskutimit që po bëhet në Akademinë e Shkencave për rishikimin e gjuhës standarde.

Sipas tyre në 23 vjet shqipja standarde është përballur me dy ndikime rrënuese. Së pari, përdorimi i saj në të gjitha fushat – nga arsimi te dokumentet zyrtare, te kultura librore, te mjetet e shtypit – është lënë plotësisht jashtë çdo kontrolli, në kundërshtim të hapur me praktikën e vendeve të qytetëruara. Së dyti, qendra më e lartë e shkencës shqiptare, Akademia e Shkencave, në vend që të ngrinte, me forcën e plotfuqishme të së vërtetës, zërin e saj për këtë rrënim të kulturës kombëtare dhe të shpenzonte të gjithë fondin e vet financiar të dhënë nga shteti në mbrojtje të gjuhës shqipe, është bërë bashkëpunuese në goditjen kundër institucionit të shenjtë të gjuhës së njësuar të kombit, të vetmit mjet ku populli shqiptar i të gjitha trevave gjen mundësinë pakrahasimisht më të lartë të identifikimit dhe të komunikimit.

Letra e plotë

I nderuar zoti Kryeministër,

Të shtyrë nga gjendja në të cilën është lënë sot përdorimi publik i gjuhës shqipe dhe nga ndjenja e detyrës qytetare, po ju drejtohemi me këtë letër të hapur.

Krijimi i gjuhës së shkruar të përbashkët përbën një nga arritjet më madhore të kombit shqiptar. Njësimin e gjuhës letrare shqipe Kongresi i Drejtshkrimit e pa në thelb – dhe ky është vështrimi i vetëm me të vërtetë shkencor – si parakusht të kulturimit të jetës së shoqërisë dhe si shtytës kryesor të qytetërimit të vendit. Ky njësim nuk qe thjesht zgjedhje e një luleje mes disa lulesh, por përzgjedhje e kristalizim i një sistemi, i cili, më mirë se cilido tjetër, kishte arritur të përfaqësonte gjithçka të mirë të krijuar e të ruajtur me mund e flijim në të shkuarën, dhe, krahas kësaj, vetë prirjen e natyrshme të çdo gjuhe të lëvruar për të ecur drejt begatimit të mëtejshëm e për të marrë pas në këtë rrugë brezat e rinj të një populli. Kjo u arrit duke përgjithësuar në mënyrë shkencore gjithë përvojën e shkrimit dhe të përpunimit të gjuhës shqipe, gjithë frymën e përpjekjeve për të arritur në një gjuhë letrare të njësuar, si thelb i konvergjencës së kombit shqiptar.

Shqipja e njësuar e sanksionuar nga ky Kongres dhe e pranuar në mënyrë plebishitare nga të gjitha gjymtyrët e kombit, u bë mjeti i shprehjes së mendimit shkencor, i ligjërimit të shkruar të të gjitha fushave e stileve, i ligjërimit të folur publik dhe i komunikimit mbarëkombëtar të shqiptarëve të trojeve etnike, të diasporës dhe të mërgatës. Duke parë këtë rritje cilësore dhe shtrirje të gjuhës letrare, mund të thuhet pa mëdyshje se në rrjedhën e përpjekjeve për gjuhën e njësuar nuk ka arritje më të madhe se Kongresi i Drejtshkrimit. Parimet dhe vendimet e tij – parë me paanësi, largpamësi, qytetari dhe atdhetari – përbëjnë një themel të shëndoshë, të palëkundur e të pazëvendësueshëm për zhvillimin e gjuhës, rrjedhimisht për ngritjen kulturore dhe forcimin e bashkëveprimit e të bashkëpunimit kombëtar.

Për rreth dy dhjetëvjeçarë pas Kongresit gjuha shqipe jo vetëm nuk njohu shpërdorime e kriza zhvillimi, por dëshmoi të gjitha aftësitë e saj të mrekullueshme për të pasqyruar me fuqinë e fjalës çdo krijim të shëndoshë të mendjes dhe të shpirtit njerëzor. Gjuha letrare shqipe mori shtrirje mbarëkombëtare dhe u bë tipari kryesor që dallonte kulturën nga kinsekultura, prirjen shoqërore për përparim nga amullia dhe zvetënimi. Në atë periudhë gjuha shqipe njohu një lëvrim, fuqizim e pasurim, që vështirë ta kishin përfytyruar edhe vetë veprimtarët e shquar të Kongresit.

E kundërta ka ndodhur e po ndodh në periudhën vijuese. Gjuha letrare shqipe iu nënshtrua nga qarqe të caktuara një sulmi që e turpëron shtetin shqiptar dhe që sjell në kujtesë periudhat e zymta e të errëta historike, kur lëvrimi i saj ishte i padëshiruar dhe luftohej me të gjitha mjetet. Kjo periudhë dëshmon, gjithashtu, se ç’ndodh me këtë pasuri mbarëkombëtare dhe tipar themelor të identitetit tonë kombëtar kur shteti heq dorë nga detyrimi i shenjtë për ta mbrojtur dhe lejon me papërgjegjësi rrënimin e saj. Tanimë është e qartë për këdo që vë interesat e vendit dhe të shoqërisë mbi gjithçka, se goditjet ndaj gjuhës letrare shqipe dhe Kongresit të Drejtshkrimit janë pjesë thelbësore e goditjeve të shpeshtuara shpërbërëse që vijnë nga anë të ndryshme.

Shqipja e njësuar, që meriton të cilësohet si përfaqësuesja e vetme e mbarë gjuhës shqipe falë shkallës së lartë të kodifikimit në të gjitha nënsistemet e saj, falë zhvillimit të cilësive shprehëse kuptimore e estetike pakrahasimisht të larta, falë pasurisë dhe shtrirjes mbarëkombëtare, përballet në këta 23 vjet me dy ndikime rrënuese. Së pari, përdorimi i saj në të gjitha fushat – nga arsimi te dokumentet zyrtare, te kultura librore, te mjetet e shtypit – është lënë plotësisht jashtë çdo kontrolli, në kundërshtim të hapur me praktikën e vendeve të qytetëruara. Së dyti, qendra më e lartë e shkencës shqiptare, Akademia e Shkencave, në vend që të ngrinte, me forcën e plotfuqishme të së vërtetës, zërin e saj për këtë rrënim të kulturës kombëtare dhe të shpenzonte të gjithë fondin e vet financiar të dhënë nga shteti në mbrojtje të gjuhës shqipe, është bërë bashkëpunuese në goditjen kundër institucionit të shenjtë të gjuhës së njësuar të kombit, të vetmit mjet ku populli shqiptar i të gjitha trevave gjen mundësinë pakrahasimisht më të lartë të identifikimit dhe të komunikimit.

Të flasësh sot, pas gjithë përvojës së jashtëzakonshme që është grumbulluar në lëvrimin e gjuhës së njësuar shqipe, për mangësitë e drejtshkrimit, të cilat qenkan bërë shkas i keqpërdorimit të gjuhës shqipe, është jo vetëm krejt e pasaktë shkencërisht, por dhe një veprim i padenjë edhe për një qytetar të rëndomtë. Kjo do të thotë të mohosh gjithë historinë e përpjekjeve për të arritur deri tek akti historik i njësimit të gjuhës, kjo do të thotë të mohosh vetë arritjet e shkëlqyera dhe të jashtëzakonshme të kësaj gjuhe të njësuar.

Kjo nuk duhet lejuar të ndodhë. Nuk duhet lejuar të ndodhë vulgarizimi dhe zhargonizimi i gjuhës sonë letrare, nuk duhet lejuar që gjuha jonë e bukur shqipe, vlerat estetike dhe traditat e saj të merren nëpër këmbë. Shkrimi dhe shqiptimi i drejtë dhe i plotë i gjuhës shqipe është shenja e parë e qytetarisë. Çdo mohim i kësaj së vërtete është kundërshkencor, kundërqytetar dhe kundëratdhetar. Dhe për çështjen e madhe të mbrojtjes dhe lëvrimit të shqipes letrare në përputhje me vendimet historike të Kongresit të Drejtshkrimit ia vlen të bëhet çdo përpjekje dhe të mobilizohet e gjithë shoqëria. Këtu nuk ka vend për liberalizma naivë, as për eksperimentime teorish të ndërtuara në rërë. Nuk na lejohet të shkelim e të zhvlerësojmë veprën e ndritur dhe të shenjtë të lëvruesve të gjuhës shqipe dhe të gjuhëtarëve atdhedashës, që me punën ngulmuese dhe diturinë e tyre ndërtuan kodet themelore të këtij mekanizmi me vlerë të paçmuar.

Është koha që shqipja e njësuar të merret realisht në mbrojtje nga shteti dhe të shpallet objekt kulturor i rëndësisë së veçantë, ashtu siç e kërkon edhe Kushtetuta. Ndërhyrjet në të jo vetëm që nuk mund të lihen në dorën dhe gjykimin e një grushti “të diturish”, por duhet të jenë pjesë e kujdesit dhe e vëmendjes më të lartë e të vazhdueshme të institucioneve publike dhe të shoqërisë. Gjuha shqipe nuk është pronë vetjake e askujt, ajo u përket të gjithë shqiptarëve të sotëm dhe jo vetëm këtyre, por edhe atyre që kanë jetuar para nesh, edhe atyre që do të vijnë pas nesh. Kur flasim për shqipen, mjafton të kujtojmë emrat e atyre që lëvrimit dhe studimit të saj i kushtuan jetën, të atyre që e lartësuan në shkallën e një gjuhe letrare të admirueshme. Kjo duhet t’i bëjë përdhosësit e shqipes të largohen nga rruga e tyre. Por shteti nuk ka përse ta lërë këtë në dorë të ndërgjegjes së askujt.

Tashmë është bërë e qartë se puna e Këshillit të quajtur “ndërakademik” ka hyrë në një rrugë të rrezikshme dhe ka shkaktuar shqetësim të thellë publik. Ajo ka dëmtuar rëndë edhe emrin e prestigjin e dikurshëm të Akademisë së Shkencave, që e ka lejuar të shkojë në atë drejtim. Është pa kuptim që shteti të japë para për shkatërrimin e gjuhës shqipe!

Zoti Kryeministër! Jemi të bindur se koha kërkon që qeveria të marrë të gjitha përgjegjësitë e saj përpara shoqërisë dhe të ndalë dëmin e pafalshëm ndaj së shenjtës Gjuhë Shqipe! Historia do të na gjykojë të gjithë për sa do t’i përgjigjemi detyrës ndaj atdheut.

Me nderim,

Emil Lafe (gjuhëtar), Jorgji Gjinari (gjuhëtar), Xhevat Lloshi (gjuhëtar), Valter Memisha (gjuhëtar), Kristina Jorgaqi (gjuhëtare), Rami Memushaj (gjuhëtar), Hajri Shehu (gjuhëtar), Thoma Dhima (gjuhëtar), Nexhip Mërkuri (gjuhëtar), Mustafa Karapinjalli (gjuhëtar), Albert Riska (gjuhëtar), Kiço Blushi (shkrimtar), Nasi Lera (shkrimtar), Preng Cub Lleshi (shkrimtar), Moikom Zeqo (shkrimtar), Kristo Frashëri (historian), Pëllumb Xhufi (historian), Petrit Ymeri (botues), Naim Zoto (botues), Shpëtim Çuçka (përkthyes).

338 Komente

asnje emer me vlera nga nenshkruesit e letres.

Historiani Kristo Frasheri psh nuk ka vlera te profesionit te vet sipas teje? Ose po ta bej pyetjen ndryshe: cilet duhet te ishin ata persona qe perbejne vlere per ty lidhur me kete ceshtje, pra ne lidhje me diskursin publik te gjuhes shqipe?

populli. vetem populli e ben gjuhen. detyra e gjuhetarit eshte qe gjuhen e popullit ta skematizoje dhe perfaqesoj ne standard. 

ne disa vende qe merren si shembuj ku ka me shume dialekte eshte zgjedhur arbitrarisht apo ngaqe ka patur ma shume perhapje nje dialekt i caktuar.

tek ne eshte me e thjeshte sepse kemi vetem dy dialekte dhe mund te gershetoheshin fare mire, madje mund edhe te perdoren te dy, ose vecas ose te perziere. 

mendoj.

Si, si ? Je ne vete ?Keta nuk jane me vleta ?Nuk eshte e udhes kjo fryme nihiliste boshe!Ose nuk njeh asnjerin se gjuhen nuk e ke ne profesion.Se po ta kishe prej ketyre do ta mesoje..

Ndoshta priste qe ne listen e nenshkruesve te ishin Eqerem Cabej, Aleks Buda... smiley

asnje emer me vlera nga nenshkruesit e letres.

 Me cfare i mat vlerat e emrit smiley ti o figure  ?

s'e kam kuptuar asnjehere se perse e "mbrojne" standardin si me qene nje lope e shenjte!

duket se dogmatizmi nuk eshte vetem fetar!

doshta e ke bere pa dashje, por nje gje e ke lidhur bukur ne komentet e tua me siper smiley..gjuha e njehesuar eshte me te vertete nje "lope e shenjte"!! Te  nderuarit e letres ta kane shpjeguar me se miri "persene". Ky duhet te jete nder te paktet diskutime  tek PPU, ku polemikat kundrejt shqetesimet qe ngre letra jane te pa vlera!

s'e mora vesh! jam malok i trash prandaj. me fal vella, ma thua dot malokce, ose vucidolse? t'lutena!

o Rozar mos i fut kaq siklet vetes, mor vella..je ça je, nuk me hyn ne xhep..po meqe e dashke nga nje ane e gurres se veriut ..Hill Mehilli i Vocerr ka lene nje trashgimi te vyer per shqiptarin nga veriu, sikurse edhe per shqiptarin nga jugu:

Mos n'u vetja, e nder' e ftyrs son
N'gjum t'pritesës dit me i kalue
E mos u kuqshim, q'bota n'i lshon
T'ndez na n'dashtni, q't'part j'a pa'n diftue
.....Atdheut e gjuhs, q'n'goj ton sod shungullon!

e po te kesh deshiren e mire, ti Rozar...zevendeson pa shume poterre edhe nje gabim shpejtesie qe paskam bere tek komenti me siper ( tani e vura re)
"shqetesimet" ne "shqetesimeve" smiley

Duke qene se standartja eshte nje nga bazat e kombetarizmit shqiptar, normal qe do mbrohet emocionalisht siç eshte bere ne letren e shkruar. Mund te mos gjykohet si mentalitet i trasheguar nga politika gjuhesore e diktatures, por kur e mendon me thelle, deluzioni eshte gjithashtu produkt i saj.

Rozar, e ke degjuar ndonjehere shprehjen " Arti i te shkruarit" ? Se fjalen " dogme " e perdor kot fare

lope te shenjte e kane dhe komunizmin por ama asnje flamur nga koreja e veriut nuk po shoh ketu. te gjith flamunjt nga vendet armike jane.

s'e kam kuptuar asnjehere se perse e "mbrojne" standardin si me qene nje lope e shenjte!

duket se dogmatizmi nuk eshte vetem fetar!

S' duket edhe sikur ndihmojne as kauzen e tyne me kto thirrje per te ardh keq. Sa me shume shpeshtohen kto thirrje aq me shume e kupton se s'kan gjo ne vije. 

Sidomos kjo e kesaj here tingellon tamam si trakt politik, qellimi kryesor pergojimi i cdo njeriu tjeter qi s'mendon njisoj si ta, theksi ke termi i ri "kinsekultura"!!!

Gjuha si cdo gjo e nderlikume ka nji prirje mos me iu bind direktivave horizontale nga lart poshte, per me teper thirrjeve te kinseshkenctarve.

Ndryshimet si ne cdo mekanizem kaq te nderlikueme jane "agent driven", udhehiqen pikerisht prej atyne qi kane interes dhe pjesmarrje ne gjuhe, dmth prej te gjithe nesh e ne vecanti prej shkrimtareve, gazetareve, poeteve, njerzit qe shkrujne letra, blogs, emails etj.

Asnji direktive n' bote s'mund te ndaloje ket lloj zhvillimi, aq me pak njerez qi shkrujne kaq keq.

smiley

eshte ekuivalenti i socializmit apo totalitarizmit ne ekonomi. e me tej, totalitarizmi e ka origjinen tek Hegelizmi.

ne Shqiperi te besh dekomunistizmin do te thote pikerisht te cmontosh filozofine perverse te imponimit te "idealeve" abstrakte ne emer te se mires se pergjithshme. 

dhe, disa miqve te mi, u vjen plasja sepse njerz me mendim totalitar si Vehbiu hiqen dhe i trumpetojne si kritike te komunizmit, kur ajo qe ben Vehbiu apo cilido tjeter qe merr qasjen e tij, thjeshte i jep nje suva mendesiste totalitare komuniste duke e perdorur Enver Hoxhen si koke turku. Komunizmi nuk ishte E Hoxha, sado qe Enver Hoxha ishte komunist!

 ajo qe ben Vehbiu apo cilido tjeter qe merr qasjen e tij, thjeshte i jep nje suva mendesiste totalitare komuniste duke e perdorur Enver Hoxhen si koke turku

 aaaa.. do kesh punuar murator ti qe ke gjet kete metaforen , apo punon akoma?! smiley

gjuha shqiptare duhet vene ne perfitim te shqiptarve. se gjuha eshte arma e vetme qe e mbron nje popull perjetesisht. 

 

mu me habit menyra si e kerkojne. Jam dhe i paqarte ne ket drejtim, e pranoj. Cfare dhe pse i kerkohet km te vendit? dmth, ca pritshmerie ka prej km? 
Se pershtypja ime eshte qe jemi rober te nji mendesie primitive, te mesuar qe cdo gje t'ja kerkojme qeverive dhe mundesisht kreut te qeverise. Po e pranoj qe do me habiste jo pak qe edhe kta firmetaret te bien viktime e kesaj mendesie kshuqe shpresoj te jete injoranca ime

 

Të rrojë Partia! Të rroni Ju!

 

Keshtu mbyllet. Se ndryshe iu pin e zeza per kshu kabimesh smiley 

 

Kokministri yne syron qe te mbroje gjuhen.

gjuhen STANDARTE.

standarde. mendoj.

wee, paskam folur shume. sss!!

Me deget qe ke leshuar siper i ke shtrire pertej kesaj rrenjes baze.Gjuha gjak i kombit! Njehesimi nuk perjashton asnjeri prej te dy dialekteve te cilet ne standart konvergojne diku shume e diku pak.Standartja, e kam cilesuar disa here, nuk eshte dialektore por Gjuha Akademike e shqiptareve, themelet e te ciles u hodhen ...nga Gjigandi Noli ! Sado te mundohen kundershtaret e saj nuk do ja arrijne kurre ta cenojne.Se nuk ka tjeter me te mire se kjo.Kudo ku ka gjak. A gen shqiptari standarten e merr vesh.Gje qe nuk mund te thuhet per dialektoret...!

Kudo ku ka gjak. A gen shqiptari standarten e merr vesh.Gje qe nuk mund te thuhet per dialektikoret. 

smiley

Sigurisht qe mekesh shpejt! Nuk ke faj ..fyt i vogel! Si ty flasin te gjithe ata qe nuk kane shkruar asnje faqe nga gjiha qe jane gati dit e nate ti bejne vrejtje per " totalitarize hegelia !"

gjuha me e vjeter shqip, eshte dialekti geg. 

varianti standart eshte variant i ri i gjuhes shqipe. sikur neser, te filloje e te analizohet populli yne per vjetersi dmth a eshte apo jo autokton ne lidhje me popujt e tjere qe jetojne anash nesh dhe qe jane me te medhenj ne numer, gjuha eshte e vetmja prove per te mbrojtur vjetersine e popullit tone. 

varianti standart (qe kondiderohet nga specialistet e huaj, si dy fjale shqip, dy serbisht, dy greqisht dhe dy italisht) ne kete pike nuk na mbron dot. pra e rrezikon ekzistencen e popullit tone legjendar. 

teza serbe qe ne na solli turku ne ballkan do te dominoje. prandaj vetem gjuhen keni si arme te vemte, per t'u mbrojtur ne kete rast.

tani pyetja eshte : a u ka shku mendja hartuesve te kesaj letres mbi çfare te shpjegova ty ? s'ma ha mendja.

ja po te them nje dicka: mua, duke lexuar kundershtaret e reformimit (sepse nuk behet fjale qe te shkaterrohet) te standardit me eshte krijuar pershtypja e patjetersueshme se disa nga ata, disa kokrra ne vecanti qe shquhen per sofizmat e tyre, jane teresisht te ndergjegjshem per kete.

ate mendoj dhe une, prandaj diskutova qellimisht tek kjo teme, per vllehet. 

Kultivuesi i pare qe nisi mbjellhen e bimes ne are ishe Abeli, dhe e gervishi me nje cop dru me gunge.! Perpunimet e njepasnjeshme gjat dymije viteve arriten tek persosmeria.
Gilgameshi shkroi me kunja dhe menyra e tij u quajt "Kuneiform".Ndersa standarti i sotem i te shkruarit ore mik po arri te shkruhet ...me sy !

çfare po thu or sarandiot ?

Me ke flet or kuksian?

s'jam gje kuskian or taj. perball hotel dajtit kam lind. te kopshti nr 1 kam qene i vogel dhe aty ku eshte sot taiwani beja çiçin. 

po nuk i bera dot lidhjen shkrimit kuneiform me çfare po thoja une.

Me ke flet or kuksian?

O grava, e dije qe per analfabetizmin qarku i Tiranes dhe Kukesit kane nivelin me te ulet. Kurse nivelin me te larte te analfabetizmit ne Shqiperi e kane qarku i Lezhes dhe Elbasanit.

O rozar o cun ar, leje standartin vllaji po shko merr abetaren se nuk i thon pencion po pension, apo jo? Se perndryshe do thonim precion, tencion, profecion etj etj. Psh: profecioni i rozarit eshte ai i te gririt sallat kot'. Populli. 

Nuk me rruhet per standardin. Standardi eshte nje mjet.

" Sa mire ishim kur na pushtoi Italia "smiley

E njejta e pallme në fushë tjetër . Asgjë nuk ka të keqe që të Lëvrohet gjuha e shkruar dhe e Folme .Po kush do e bëjë ?

Ne kemi vetëm NJË Rast të Poshtërimit , nëpërkëmbjes dhe talljes me gjuhën Tonë që na e quajti Skanderbegin Joanbeg ...dhe asnjë nuk lexuam gjuhësisht siargumentues kundërhtues , përveçse ndonjë emër midis këtyre Firmëtarëve .

Lehës nga çdo vendndodhje e shqipëtarëve ka PLOT .Ka dhe që thonë "as që dua të dëgjoj për atë vënd më  se kom biznes të sukseshëm mer jahu "...këtu i lexon sipas komenteve të InteliDjencës së lartë që e ka pas edhe anonimi që lyente kakën me vija të mos ta njihnim na !

Po ç, mender kakën duan me gjuhën shqipe që bëjnë si të ditur , sikur me qenë djem xhaje me Kolec - Akademik konkurent i LefTKopesë në Mastera , Shkodran , i Pari në Listën e GAY dërguar Europë zyrtarisht nga Berisha president , .vetë dorën - z .Topalli .

Le që paska ardhë dhe Beu i Fshatit smiley dhe patjetër që kjo punë merr Udhë smiley

Realisht nuk është DETYRË e këtij Brezi për të ndërhyrë ( të fusë Hundët  e Ndyra të Injorancës ) në GJUHË .Të dalë një brez i Shkolluar që minimlja të ketë NJË ose DY emra Botëror që ta vlerësojnë.

Kështu me gjuhë si Bilbili kemi dhe Profilinsmiley ose të amlën Jozefpërckë që flet Gliuhën e Fishtës !

 oidris po po nuk te hyri vetja ne qef nuk ke si te dukesh si profesor, raste me te mire se tek peshku nuk gje, nga i do ti nga hollanda franca kanadaja, italia... te japin uje ne bishte te luges per  anti standartin,  profesore te diktatures keta,te standartit ! smiley

odris, instituti i pare i albanologjise eshte hapur gjate pushtimit italian, ne 1940.. 

Sa mire ishim kur kishim pushtuar Turqine thuaj bre

Kuaz, ku me marr ...nje... cerfitikate per ...! Karshi martenitetit.....
Thone gjysma e depudeteve.....!

vetem te ppu analfabetet ngjiten ne kateder dhe te flasin per gjuhen. 

Na trego vetem NJE rast

Bej gati katedren.

Është koha që shqipja e njësuar të merret realisht në mbrojtje nga shteti dhe të shpallet objekt kulturor i rëndësisë së veçantë, ashtu siç e kërkon edhe Kushtetuta. 

!!

grupi nenshkrues-emra te nderuar. Riska - nje nder specialistet mete mire te drejtshkrimit,ne mos me i miri.

Jam me se i bindur de 90 % e prof. qe kane nenshkruar prostandardit kane votuar majtas (dhe jane me bindje majtas, ndoshta te tere), dmth edhe nje tjeter deshmi e politikes ne plan te pare (nderkohe qe politika ka ngordh me kohe, bashke me shoqet).

E njejta gje, si perforcim, ndodh edhe nga komentuesit ne kete teme te ndare sakte ne pro e kunder standardit, perkatesisht majte dhe djathte.

Dmth, edhe ky muhabet i kushtezuar nga pjerrsia e boleve, si çdo tjeter.

 

S'ka lidhje fare per ke kane votuar, edhe pse duke i njohur disa aty kam bindjen qe s'kane votuar fare. Ky grup ka vetem nje gabim: duhej ta kish shkruar kete memo shume kohe me pare, pa nisur tollovia e pseduogjuhetareve.

Sa poezi e bukur. smiley

Dmth gjuhe poetike. 

po kjo? 

 

Something to worry about: Ants.

 

There is a big ant in my office desk

at this very second. I am staring at it.

It is coming toward me.

This is the third time today...I have politely managed

to pretend like I didn't notice it before...

I don't wanna be a killer... I remind myself I am a nice personsmiley

and believe me everyone else in this office

would have killed it by now...

But the ant keeps bothering me...

 

What do I do, o god, what do I do now...

Why, vallë, are the toughest decisions out there for me to make?

 

Zemer, shpirt, mendje dhe trup... po dridhem! smiley

I am not surprised, your flag says it all smiley

Av, mbas pothuaj 300 komenteve drejtshkrimore apolitike, nuk ka shume kuptim me e cyt muhabetin me tej.

 

Dmth, edhe ky muhabet i kushtezuar nga pjerrsia e boleve, si çdo tjeter.

 

patjeter  i kushtezuar  Tiku, ndryshe  pengon kendveshtrimin..smiley.smiley

smiley

Belul, sa eshte ora andej nga ju tani..smiley

Keto letrat e hapura duken si flete-rrufete e kohes se merhumit. S'e kuptoj kete standartin pasi une di qe ne Shqiperi shkruhet dhe flitet gjuha letrare neper shkolla, administrate e te tjera si keto.S'te mban njeri te botosh tekste ne gegnisht, si ndalon dot njeri tiranasit te flasin dialektin e tyre, shkodranet, korçaret e me radhe. Tek e fundit Shqiperia ka nje Institut Gjuhesie dhe i takon asaj te meret me keto gjera e jo nje grusht gjuhetaresh militante te nje force te caktuar politike. Njoh kater a pese prej tyre deri edhe personalisht dhe ju them me pergjegjesi te plote se jane komuniste te thekur. Kongresin e drejteshkrimit se ka goditur asnjeri, ne firmetaret e peticionit ka edhe nga ata qe kane qene per gegnishten e sot dalin me qendrim te kundert gje qe s'ka rendesi. Nderhyrje fragmentare ka patur tash 23 vite me radhe majtas e djathtas por gjuha eshte dhe mbeti po ajo. Shqipja standarte letrare eshte e ligjeruar, nje nen te veçante per kete ka ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise, shqetesimi i ketyre profesoreve duket fare i pavend pare ne menyren se si e shtrojne problemin, politikisht..

Ska asgje te pavend, pavaresisht se toni i letres mund te duket folklorik. A i ke lexuar ti qyfyret e propozuar nga keta hetermbeturit per nje teater dhe shume 'teatra'? Po normen qyfyr te tipit 'ai ik'?

sic kane dhene jeten ata qe levruan kete standard, dhane edhe ata te tjeret per te levruar nje alternative.. nuk eshte argument perpjekja.. duhen argumente te tjera.. me kesi letrash xhambazesh nuk justifikohet shteti..  kinsekultura thone, per gjuhen e fishtes? apo te jozefines apo te atij qe u be ambasador ne vatikan.. cfare jane keto budalleqe, futuni punes, beni ndonje propozim per se qeni dhe pastaj kepusni letra, .. keta therrasin mbretin nga ballkoni, e mendonje se do ti degjoje.. apo mos jane thjeshte brohoritje.. nga ta dij mbreti

po te lutem Rama, nxirr nje akt normativ te ndaloje perdorimin e fjales startoj nga Top Channel, News 24 etj

Rihanna lançoj nje hit te cilin pasi e performoi live ne skenen e show, u perhap si nje video virale ne mbare rruzullin.

Kush po e 10 gjuhen shqipe?

te gjithe smiley por kryesojne TV kryesore ne vend

me duket sikur shqiptaret e cdo brezi i kane vene detyre vetes te fusin sa me shume fjale te huaja ne perdorim. Tani, per te percaktuar sa e hershme eshte nje fjale duhet te thjesht te percaktosh kohen e huazimit ne shqip, per fjale origjinale shqip duhet te vrasesh mendjen mire perpara se te guxosh. Pak a shume si te filmat nga India, flasin anglisht dhe sa per kujtese ndonje fjale tek tuk ne gjuhen e vet

keto profesoret cfare bene per gjuhen qe ngeli puna te dialekti, cfare studimesh kane kryer, sa te njohura i kane bere per TV/Radio.

nejse, popull i vogel jemi ne dhe si i thone fjales se urte me mire m... se i vogel

Gjuhetaret bejne mire te merren me evoluimin dhe huazimet e percudnimin e gjuhes shqipe, sa bejne sherr mes tyre

po pikerisht pra. Gjuha rrezikon substancen, keta merren me formen. Kerkojne mbrojtjen e standartit prej gegnishtes po nuk e rruajne per faktin se media e shkruar dhe e folur i ka vene kazmen shqipes ne teresi

Eshte thene dhe do riperserseritet per te milionten here qe cdo shtet zgjedh mes shume dialektesh njerin per tu bere perfaqesuesi i gjuhes zyrtare. Tek ne u zgjodh ai qe u zgjodh. Kaq e thjeshte. Zhberja e tij vetem sa kenaq ego lokaliste, nuk behet aspak ne te mire te gjuhes. Edhe keto propozimet per te krijuar nje gjuhe hibride nga bashkimi i dy dialekteve jane gabim. Cdo dialekt e ka bukurine e vet ashtu unik e organik sic eshte, i panakatosur me prirje qe nuk jane te shtratit te vet origjinal. Kesaj i thone si te besh bakllava me arra e ti shtosh dhe mjalte e rrush te thate per te kenaqur dhe krahinen e mjaltit dhe rrushit te thate.

mire e ke, por ajo bakllavaja nuk do dilte keq, di ndonje recete per kabuni?

Do te bente sens, sikur kryeministri t'u dergonte leter ktyre profesoreve per te njejten qeshtje dhe jo keta kryeministrit. Ata jane autoritet me i larte se kryeministri ne kete fushe.C'pune ka kryeministri te mbroje gjuhen?

Profesoret e nderuar vihen ne pozitat e atyre puntoreve te metarlugjikut qe shkruanin letra kunder Dimrit te Vetmise se Madhe te Kadarese.

e drejte! kete mendova edhe une... si mund ta zgjidhe kryeministri apo politika kete pune, qe ne fakt eshte ceshtje e gjuhetareve dhe e intelektualeve qe merren me gjuhe-letersine! se keshtu, me te njejten llogjike, mund te ngrihen nja 20 a 30 profesore te tjere, ata qe mbeshtesin argumentin e kundert, e ti shkruajne kryeministrit. apo kryeministrave qe do vijne, te mbeshtesi variantin e tyre per gjuhen..smiley

nejse, puna eshte se shume nga keta te brezit te vjeter ("jepi rini jepi".smiley). vazhdojne me ate mendesine se Ai, i "madhi", duhet ti zgjidhi te gjitha... ke parasysh ti, si Enver Hoxha qe jepte direktiva apo u mbante leksion agronomeve se si merren kaq e aq kv miser per hektar, apo ku duhet te kerkojne nafte inxhinieret e naftes..smiley

Me aq sa e njoh Edi Ramen, i ka urrejtje per vdekje keto letra stil fleterrufe e kolektivit baze. I ben mu ne te e biles ka shanse, qe letra te marre efektin e kundert.

E vertete.Urren gjithcka qe ka te beje me praktikat moniste.Nuk duron kur i therrasin emrin ne takime ne salla.Merre me mend, nuk pranonte me marr lulet nga femijet,ne keto organizimet e pritjeve elektorale qe benin keta te rretheve.Kur erdhi ketu, u revoltova shume kur e la ate femine e shkrete thate.M'u dhimbs femija. I thash dikujt dhe m'u pergjigj se keshtu e kishte zakon.-po at'here perse i nxierin femije me lule?- i thashe.

Ngadale o mik ngadale, nje njeri qe ka pasur benefit nga sistemi qe shkoi e urren ate? Ky vdes per t'u dukur, kujto diten e pare ne pallatin kryeministror, demek televizioni qe e ndiqte ishte aty rastesisht..Po ça thu mor burre? 

Per t'u duk vdes,e vertete,po ne stilin e Obames. smiley

Pa u nisur aspak nga vlera qe ka apo nuk ka nje leter e hapur,une do te thosha se shqetesimi eshte i drejte dhe dikush duhet te nderhyje per te ndalur kete maskarade qe po ndodh me gjuhen shqipe.Dhe Edi Rama ,si nje perdorues perfekt i gjuhes shqipe eshte personi i duhur ku mund te adresohet nje shqetesim i tille.Po ti shtojme edhe te qenit ne postin superior qe ka,mendoj se ka tagrin per te nderhyre permes mekanizmave qe qeveria i ka per ta ndalur nderhyrjen vulgare ne ndryshimin e gjuhes shqipe.Gjuha ka nevoje te ruhet nga fjalet e huaja qe e kane sulmuar keqazi e qe ne shumicen e rasteve vijne si snobizem i shkruesve te saj.Me sa kam informacion ne France ndalohet perdorimi i tabelave ne gjuhe te huaj,nderkohe qe ketu,tek ne duhet te kete nje takse te larte per perdorimin e tyre.Edhe kaq eshte nje kontribut per gjuhen shqipe.

Eeh, frengjishtja eshte nje gjuhe nderkombetare qe perdoret edhe ne Kombet e Bashkuara. Mua me vjen keq qe edhe kete teme deri - diku interesante po e politizojme qe ç'ke me te, ky vertete qe eshte nje mekat i madh peshkist i perjetshem tashme, gjithsesi une perseri mendoj se do politizohet per arsyen e thjeshte se keta firmetaret jane te majte pa perjashtim dhe blogu ku ne po shkruajme dihet se dominohet nga te majtet ndonjehere ekstremiste te pandreqshem!

Per te qene i sinqerte nuk eshte se i lexova te gjithe emrat qe kishin nenshkruar ne fund te letres,por edhe po t'i kisha lexuar nuk eshte se njoh bindjet e tyre.Gjuha shqipe nuk eshte ceshtje bindjesh dhe as nuk duhet te jete ceshtje krahinizmash apo dialektesh.Gjuha letrare shqipe eshte e mirepranuar prej te gjitha trevave shqipfolese dhe po ashtu eshte e kuptueshme prej te gjitheve .Ajo ka nevoje te pasurohet me fjale te reja, por jo te bastardohet kesisoj.

Kjo eshte vertete nje teme ku duhet te flasin ekspertet dhe dashamiresit e gjuhes dhe jo politika apo ithtaret e saj.Gjuha nuk duhet te konsiderohet si nje truall qe mund te rrethohet me gjerdhe prej te forteve.

Eshte gjithashtu e vertete qe blogu terheq fort majtas...

keta jane mesu me vendos "i madhi" edhe per gjuhen. prandaj i drejtohen te "madhit" te sotem per me mbrojt ate qe vendosi "i mathi" tjeter ne 1972

temen e semes dialektit te 70% te shqiptarve

po ti je prej ulqinit 

ta ka dobesu kulturen tende

mesymja e fqinjit.

 

(ndersa ne prose ben) ti je si ajo pjesa e pantallonave xhins tek gjynjet dhe qe zbardhet me shume nga vendet e tjera te pantallonit. sikur kjo pjesa e zbardhur, te kerkoje qe i gjithe pantalloni te jete i zbardhur, qe te mbuloje mosdukjen e zbardhjes se saj. 

ky je ti !

Profesorat nuk shqetesohen aq shume per dyndjen e fjaleve te huja. S’ka pse te shqetesohen ne t’ vertet Fjalori i 82 i perpilume  prej tyne ka faqe e faqe pafund me fjale te huja te legjitimueme ne shqip, disa  prej tyne pa marre mundimin as me i shtu na nji prapashtese shqipe. Pipa i rendit faqet me kujdes 

dhe habitet qi shfleton nji fjalor shqip pa hasun ne fjale shqipe. Volaj flet gjithashtu per ndalimin e perpjekjes rilindase per fjaleformin por edhe zbulimin e foljeve kryesisht paresore qi jane  shtylla e cdo gjuhe.

Nqoftese do t’gjesh na nji fjale te perpikte me kuptimin qi lyp, duhet t’i kthehesh fjaloreve te vjeter ose atyne te shtypun jashte.

Per varfrimin e gjuhes dhe kthimin e saj ne nji te folme te pakuptimte/ boshe , palidhje  s’ka nevoje fare t' lexosh interpretimin e Orwellit per Newspeak apo te bosh ndo1 lidhje te nderlikume mes gjuhes dhe 

aftesise me mendu.  Vetem hydhi syte ktu perreth mundohu te lexosh disa kokrra, folin me figura me fjale, me dure e kome por si merr vesh njeri. 

 

Profesorave si bohet vone per ate pune, ata jane vete krijuesit e kesaj binaje vobeksie. Ata jane te shqetsume vetem per 1 gjo: humbjen e ketij kontrolli dirigjist.  

Do ishte mire t'ia kishin cu dhe nje kopje Obames, ose me mire fare Putinit. Keta s'jane te zot te ulen me njeri tjetrin dmth si gjuhetare e i drejtohen km. Apo presin nderhyrje alla tritol? 

E kane thene dhe te tjere, gjuhen po e bastardojne Tv-te ku prevalojne (kjo sikur ma ha buken fare) struktura te huaja te pa limituara (kurse kjo me pi ujin). 

Ndersa raportet midis dy dialekteve ne standart s'ka pse te jene tabu, dhe kete raport e vendosin ata qe perdorin gjuhen, pa inate, si psh. lidhin krushqi, se nje popull jemi. Gjuha ne fund te fundit eshte e gjalle dhe ndryshon, perndryshe do ishim duke folur si iliret. 

Po gjuhetare te rinj a ka ne horizont, apo laj thaj keta kemi? 

Kemi si nuk kemi. Ata Topallet, Topejt dmth, per te cilet investoi mur prishesi. 

Them pa hije, dmth qe s'u eshte bere vucidolsi ferra Brahim.

Ka, por jo ketej Drinit. Me pak fjale ne Kosove po, aty jane mbajtur konferenca te shumta gjuhesore te rregullta mesa kam ndjekur une nepermjet mediave. Keta tanet as Institutin e Gjuhesise se mbajten dot, e kane mbylluar apo kandisur kokoshi - thele s'di te them, gjithashtu me lejoni t'ju kujtoj s'e as qeveria qe shkoi s'beri dot gje ne kete drejtim, madje - madje ndikoj per me keq. ka qe ne vitet 80 qe ne kete drejtim s'behet asgje fare. Duhet te shikosh dhe Akademine e Shkencave gropen politike qe ajo ka rene per turp te Kombit dhe Zotit. E fundit fare aty ne flete - rrufe nuk ka njezet profesore, nja pese a gjashte syresh po ose ndoshta..

Tashti eshte kollaj me ia ngop qeverive. Pergjegjesia e tyre mbase mbaron ne financime, po punen shkencore duhet ta bejne vete gjuhetaret. Them te rinj, edhe ne moshe e shkollim, se keta te vjetrit duket kane marre huqet e politikaneve, ne mos po jane kthyer ne te tille. 

Ndaj te njejtin mendim.
 

Flete-rrufe, dhe kjo nja pese a gjashte syresh, sikur nuk jane me vend,apo hajt se ne ujra te hapura jemi ja fusim me not parsh!  smiley 

 

 

 

Mjaft i sjelle Zoteria apo shkoku..

Gjuha publike zyrtare shqipe eshte deformuar qysh kur erdhen ne pushtet Berisha dhe Jozefina, ju kujtohen  besoj replikat e Bamir Topit me Topallin!  Ishin shume gazmore per publikun! 

Kryeministri i zgjedhur ka kërkuar përgatitjen e një konkursi për 24 redaktorë të gjuhës shqipe. Mësohet se në Kryeminstri dhe në çdo ministri do të vendoset nga një redaktor për të siguruar seriozitetin e gjuhës zyrtare dhe për t’i dhënë fund masakrës së shkresave të shtetit shqiptar. 

Kjo po.

E mire ti. Konkurs per redaktore. Do ta shndrisin LSI, se me rregull i perket te marrin 40% te posteve. smiley E ke degjuar ate barcaleten? Shpall Komuniteti Mysliman nje vend te lire per hoxhe ne nje xhami. Shkon i pari. Nuk ben. Shkon i dyti. Nuk ben. Dikur paraqitet njeri. Si e ke emrin? Zef ! Zef?! Si Zef?! smiley Zef mund te behesh prift, por jo hoxhe i thone. Car eshte kjo pune? I pergjigjet Zefi, - une nuk di gje. Mua me ka nisur LSI. Kam letren me vete po deshe ta shikosh.

Po cfare duhet te bej me shume nje kryemister, kur paska kaq shume `letra` myslimonesh dhe prifterinjesh ? Bire selmani nenes ke te qaj me pare, eshte bere aty! 

Ne Tirane, ne poste (eshte e lsi) eshte futur postier lagje tjetri, qe Tiranen e ka vizituar para 10 vitesh kur ishte ekskursion me gjimnazin. smiley Redaktor thote smiley

Po cfare ti besh "levizjes se lire" kur shteti nuk kontrolli (kontrollon)  asgje ?  "U fryne perrenjete dhe  shteruan Lumenjte" thote nje fjale popullore,   aty e ka zanafillen kjo gjemdje! Me pak fjale..

 

Me thene drejten "levizje e kontrolluar" eshte kjo, se partia e vuri aty. Ka gallata. Histori sa te duash.

Edhe kete na e beri Saluku?

P.S. Ke degjuar ndonjehere per njefare Fatos Nano?

Po bajga jane te gjithe dihet ajo! me kuc e me mach! 

Ne mos gaboj, andej nga 1994 ne France ishte nje projekt-ligj qe ndalonte perdorimin e fjaleve te huaja ne gjuhen zyrtare ne komunikimin e bizneseve, qeverise, TV, radio, reklama, etj. nese kishte nje fjale Franceze te ngjashme. Nuk e di a u be ligj.

Mua me duken si qesharake ligje te tille. Edhe USit psh. nuk i prish pune qe s'e ka anglishten as gjuhe zyrtare me ligj. Shteti mund t'i imponohet strukturave te veta, po per me gjere te tjera autoritete bejne "ligjin," problemi yne eshte se na mungojne te tilla specie. 

E solla si shembull se cfare eshte bere ne vende te tjera. Jo nuk i prish pune as USit por para Espanol oprima dos smiley

Duke qene se shtetaret/qeveritaret/politika...net jane shume shpesh ne TV, mua s'me duket dhe aq gje e keqe nqs fillojne e flasin shqip pa fjale te huaja, duke dhene shembull edhe per te tjeret.

Mesa duket Espanjolet do marrin cfare u takon, kot nuk thone drejtesia vonon por ...smiley

Ajo puna e politikaneve zgjidhet kollaj. Psh qeveria mund te thote qe do ndaloje seriozisht vjedhjen nese nuk flasin mire shqipen, dhe do shohesh qe politikanet do ua kalojne dhe frasherllinjve. . 

 

Pa lidhje, po mu kujtua nga keta Espanjolet. Qellon shpesh neper dyqane psh, qe kur u afrohesh keta fillojne e flasin anglisht (sidomos me rrycat e vet), ma ha mendja "semundje" emigrantesh te rinj kjo. Me vjen tu them, mos e prishni terezine prej meje se nje dore jemi. smiley 

Me leng anglishtjesmiley

Mire qe ka mbetur lengu, se mishi...

Viva Mexika!

Sidoqofte eshte lule para kinezcesh.

PS. koko mos me le te rrej smiley  

pati nji ligj te posacem qe radiot psh nuk do transmetonin muzike te huaj (nenkuptohej anglisht) pertej nje limiti te caktuar. Keta profesoret qe i zgjon nga gjumi vec gegnishtja "e mallkuar", fare mire mund te merrnin nji iniciative te tille, te sugjeronin dhe nji draft ligji te tille meqe pervoja nuk mungon dhe te sugjeronin format e monitorimit te zbatimit te ligjit, fjala vjen

ne rradhe te pare qeveria te vete-permbahet dhe te mos flase ne nje gjuhe harbute me qytetarin e republikes se Shqiperise.

Them qe fjala "kinge" megjithse e huaj eshte absorbuar mire nga shqipja. smiley

i nderuar shoku kryeminister.....

kjo do kishte efekt shtrengues

Trim' Tribun i Vegjëlisë

Edhe Mprojtës i Gjuhësisë! smiley

Kalores i Punesimit

Edhe Shpetonjes i Drejtshkrimit!smiley

Ne kete interviste keni shembuj se sa vulnerabel eshte gjuha Shqipe dhe sa te involvuar jane qeveritaret shqiptare.

Profesoret llapetare ne mbrojtje te llapes standarde.

Të shtyrë nga gjendja në të cilën është lënë sot përdorimi publik i gjuhës shqipe dhe nga ndjenja e detyrës qytetare, po ju drejtohemi me këtë letër të hapur.

c"eshte ki perdorimi publik mo? Do i ndaloc ti njerezit si do flasin ne publik? na kujtoi Fadil Hasen

Në fakt shoket antikomuniste qe kane vu oroe  nuk duhet te shqetesohen ne bllok .Ketu personalisht eshte i shqetsuar shoku Be i fshatit dhe doemos me zbulesat e Johanit edhe vete Gjembi smiley

Shqetesimet dolen ! Shoket ti mbledhin dhe ti perpunojne .

Këtij Ulqinakut , qe nuk ben revolte ne Ulqin te fitoje pavarsine , po do ta shtyp iriqin me bythen tone duke bërër llapa-llapa për gjuhën , duhet me e mësue mos me u tut prej bajraktarëve në ven të vet . Me që qeka dhe 72%smiley

Kryeministri është autoriteti që paraqet LIGJET në Kuvend dhe aktualisht me këtë mazhorancë , mund të paraqesë Ligje edhe për këtë punë dhe ti miratojë .Ky grup që i është drejtuar , duhet parë me një Justifikim . Jo se është ndonjë kushedi kujtesa që bëjnë . Biles në një pikpamje është e vjetruar . Por duke parë se një Kryepërçarës  si Berisha , ishte Turbullusi dhe nxitësi kryesor i kësaj teorie edhe këta kanë parë tek Rama një figurë të "ngjashme " smiley Përse ?

Po fillojeni NJËHERË me Unifikimin e Gegënishtes u filloftë alfabeti nga zh-ja .Pse trëmbeni e gjithmonë me" hidh gurin e fshih dorën " Jo vetëm që nuk kini kapacitete por rrezik u plas lufta midis vedit me " E pse asht ma i mirë nëndialekti Dukagjinas se sa i Ulqinit " ?

Lajini pllakat e varrit e pijini Ujin Enverit që dijti të respektojë Të diturit e këtij Vendi në këtë fushë dhe Jo alabakë nga çdo Universitet Çilërie që jep mënd si Be Fshati apo Ulqinak me zgjuarsi Gjëmbeçësh .Dhe në sajë të atj Brezi Ju dhe ne Flasim akoma SHQIP !

Si nuk lexon një mendim me mënd ? Bini Tupanë Daulle e Xurna !

Dhe je pro shqipes letrare dhe nuk di ta flasesh. hesht ne kete teme te pakten. : )

di shume mire ta flase ai (tek ky blog hyn tek pjestaret me me kulture te tij). shkrimin te tille nuk e ben nga mosnjohja e shqipes, por te tjera ndikime. 

arrij ta kuptoj ate tendence por perseri ben gabime trashanike. nganjehere mendoj qe e perdor per tu maskuar. nejse te pakten te heshte ne kete teme pasi vete nuk flet letraren. justifikimet  nuk kane rendesi.

...edhe megjithate juve i kapeni pas boleve ... 

letrarisht apo jo letrarisht ju tha dicka te vertete: urdhero, paraqit nje version alternative me nje gegnishte te unifikuar dhe standardizuar! 

vecse diten qe do te ndodhe s'do te kete me shqipe, prandaj nuk do uruar, as pritur te ndodhe

Sigurisht qe behet dhe ajo por me pare duhet te bashkohet gegnia apo jo? Na kane ndare ne 4 pjese. Nje ja dhane malit te zi, nje serbise, nje maqedonise e nje epirit.

aaaa, athere po hyke ne te tjera halle mor mik

pse si mendon ti? popullsia do flase geg dhe ne shkolla do mesohet tosk?

o edison nuk calon gomari nga veshet! Bashkoje gegnine, beje edhe nje standard geg edhe paraqite. 

 

Opo gjibi qfare mendimi ka per kete qeshtje ? Se te kesaj copes e pame. smiley

se mos varet nga mendimi yne apo nga ç'mund te mendoje edhe vete kryeministri i shtetit, kjo puna e gjuhes.

si çdo problem tjeter edhe kjo pune eshte ballafaqim FORCASH. ata (dmth ajo pjese e popullsise) qe sulmojne me shume, qe jane me aktive, qe ndihen me ne rrezik, ato do i japin edhe gjuhes shqipe, drejtimin qe duan vete. pra do ta vene ne sherbim te tyre. 

dhe jo vetem gjuhen.

smiley shume te bymyera i ke keto teorite e konspiracionit, ti profil ..nejse, ne  fakt kjo gje te vecon si nje komentues sh. interesant ne kete blog

ne fakt une jam kundra teorive te tilla. nuk e besoj se "shkaterrimi i vlerave" behet me qellim. pra nuk besoj se çifutet po çifuterojne boten me qellim ta vene nen komande te tyre, apo te na bejne skllever te tyre, por se vet bota po çifutezohet prej qejfit te vet, dmth po skllaverohet prej qejfit te vet.

a nuk ishte Jezusi çifut ? e pra a nuk u bene vete me deshire europianet kristiane ? i kishin permari perendite e tyre ne ato kohe, por nuk i deshen. dhe a e di se pse nuk i deshen, sepse ishin perendi TE LARTA, te emancipuara, heroike, te luftes, te Artit qe nuk ngjasonin fare me deshirat apo tiparet e popullit qe ishin TE ULTA, te vogla, te paemancipuara, te shemtuara, dmth qe gjithe jeten e reduktonin vetem per nje çape buke e nje grusht pare.

kjo gje nuk ka rreshtur kurre te progresoje. kete quajme bile progres, ose evolucion pozitiv te jetes. e pamundur te behet me plan, me teori konsiracioni ose diçka tjeter. behet thjesht se shumica do, ose si me thene e lejon te behet, se i konvenojne deshirat minimale me ato te pakicave te rrezikuara.

dinozauret u zhduken, jo mizat e mutit.

e drejte, ne nje fare menyre..shiko, po e terheq fillin e mendimit tend ne nje kohe tjeter, po aq te vecante, ate te perandorise romake ( nese me lejon, sigurisht smiley )
Dihet qe, ashtu si ne antikitet, perandoria romake e ka trasheguar fronin nga babai tek djali - e ne kete menyre kontrolli i pushtetit ishte ne duart e nje grupi te vogel qe kishin lidhje familjare ( e drejta hyjnore e trashegimise, njohur ndryshe)... Po edhe ky sistem kishte nje dobesi te madhe: Nese dinastia deshtonte te sillte ne jete trashgimtarin e radhes,  atehere i gjithe sistemi ( qe ne pamje te pare duket i organizuar mire ) do shembej si domino ne  dhune & kaos  derisa nje udheheqes me i forte te dilte ne pah. 
Shkurt..cdo regjim ne fund te fundit, shkon tek principi i mbijeteses te me te mirit. Jo me kot Augusti e permblodhi regjimin e tij ne ate qe sot njohim si Republike...duke "fshehur" nen mantelin e shprehjes "Carpe Diem" (pra, kape castin),  principin e me "te fortit" a me "te aftit"...

me thene te drejten kete letren e ketyre nuk e kuptoj dot. 

nuk shoh, se kush e kercenon versionin zyrtar te gjuhes. nje Malcor qe ka pas shkruajtur tek AlbForumi dikur (gati 15 vjet para), mendonte se me demokratizimin e vendit, versionin zyrtar do e veshtiresonte gegerishtja qe do te fuqizohej dukshem nga pjesmarrja e shqiptarve te kosoves ne jeten e vendit.

sot me ç'kam vene re, edhe kosovaret kane adaptuar versionin zyrtar te shqipes. 

dhe kete i thash atij Malcorit qe ne ate kohe. semundjen e marrin me lehte nga kontakti me te tjeret, sesa shendetin.

Shqiptaret e Kosoves qe ne vitin 1972 e kane pranuar dhe s'kane bere me leshime si ne tekstet shkollore e po ashtu dhe ne administrate, tjeter pastaj e folura e tyre, dialekti i rende.

po pse ne shqiperi tekstet administrative jane bere gegerisht keshtu ?

Perceptimi juaj mund te jete i lidhur me faktin qe i referohemi standartes si pike preference, jo se dialekti i folur nga kosovaret eshte ne realitet "i rende" (atribut subjektiv).

Ah jo, nuk e kisha ketu megjithse deri ne vitet 60 gegnishtja mbizoteronte. E kisha per sa thate ju me lart qe me shqiptaret e Kosoves do mbizoteronte etj etj. Pastaj dhe te huajt po te shikosh ne manualet e tyre Shqiperine kur bie fjala tek gjuha e perkufizojne se flasin toskerisht, s'paku ne librat e shkollave te mesme ne Itali qe i kam shfletuar vete.

te huajt i referohen ME PROVA realitetit. perderisa gjuha zyrtare shqipe eshte toskerishtja, normal qe ata keshtu do shkruajne ne tekstet e tyre shkollore apo historike. 

ndersa me popullin eshte ndryshe. versioni standard ose zyrtar i shqipes do te triumfoje plotesisht, kur te zhduke dialektet e sidomos ate geg (sepse vete eshte tosk), fare nga e folura e popullit. 

ndryshe ky version do te jete (ose ndihet) gjithnje i rrezikuar.  

bile po mendoj se keta trimat e letres, duke degjuar te folme malokesh (dmth gegerisht) neper rruget e tiranes gjithnje me shume, i ka kapur frika e versionit te gjuhes shqipe ne fuqi. ndryshe nuk do u shkonte mendja te hartonin ndonje leter. 

harrojne qe Tirana eshte gegni gjeografikisht. per rrjedhoje eshte versioni zyrtar qe eshte mesymes (pushtues) dhe jo e folmja malokshe rrugve te kryeqytetit.

aaaaa, gegnishtja s'eshte gjuhe malokesh o mik, gjuha e Fishtes, Mjedes, Migjenit e me radhe s'ka se si te jete ashtu. Nga keta maloke sot ju, une dhe te gjithe Kombi flasim e shkruajme shqip. Nga Shkumbini e deri pertej Drinit ishin keta maloke qe bene kete Shqiperi qe eshte sot. Ndasite dhe perçarjet mua s'me pelqejne aspak dhe ketu s'eshte se dua te bej patriotin por fshati qe duket s'do kallauz. ne fund fare Tirana gjeografikisht qenka gegni dhe ju qenkeni malok?
Nejse o mik, me te tilla replika qe jane fare kot s'nxjerrim gje ne drite dhe as qe po relaksohemi veçse po behemi me stres me shume, duhet hequr fare priza kompjuterit me duket.
Tungjatjeta! 

maloket e perdora si metafore, per te shpjeguar shqetesimin e shokve te partise per rrezikimin e versionit shqip te ish-komisarit te pare.  

ramiz alia qe ishte shkodran vete (pra geg), kur fliste si papagall perdorte fjalen kllasa punetore, njesoj si kumandari i vendit, ne kohen kur asnjeri nuk e mendonte versionin zyrtar ne rrezik.

sot siç duket, keta duan te detyrojne shtetin (me ane te letres) qe te mos lejoje as te foluren ne gegerisht, se shkrimi eshte tosk neper tekstet, siç po e thua dhe vete, nga çfare mund te rrezikohet ky ?

po te shohesh kete idrizin e ketushem, qe eshte dhe si barometer i matjes se kohes (te pakten per mua), ajo qe i shkaton me shume vuatje dhe urrejtje eshte e folmja ne dialekt i berishes dhe asaj shkodranes ne parlament qe dhe pelqesh si automat neper te gjitha komentet e tij.

hahahah, ok- ok

Ramiz Alia nuk ishte shkodran,.... por biri ilegal, i nje koloneli serb, ..... me nene boshnjake

grave smiley nga doli kjo per Ramo Derbederin smiley 

woouu, origjina ishte shqiptar pertej kufinjve te sotem, serb se kisha ditur se ishte Taip Alia..hahahha, nga i nxjerrin keto gjera mo amansmiley

Derisa "tradhetoi" komunizmen, ... vetem serb mund te ishte. smiley  I kane majte pishtarin plakes se Mizit. smiley Dhe qahen ca, peshku eshte i shtrenjte. 

kush tradhetoi. erdhi e luti gjermani per hapje dhe ai rrotkari u tregoi Vazhdimesine. 

te kishte mend, do e kish ruajtur edhe partine siç e kane gjithmone kinezet, megjithese po ndertojne kapitalizmin fitimtar. populli vetem mireqenie do/nte. pak i intereson dogma politike ne fuqi.

Ishte serb pra, pranaj s'kishte men. Te kishte qene shqiptar puro ...smiley

Ja, ne kete pike une nuk u them asnje fjale dot Juve.Ne ato dite ne te shtypit gjith rrethet gazetareske e te Lidhjes, prisnim gjith shprese se do ndryshonte kursi.Flitej gati hapet, per mbare. Ai m...m...u tremb nga rugjot ..!

kam frike se me kete akuze po sulmohet indirekt shoku enver, i cili s'ka mundesi te mos e kete ditur dhe megjithate, na e la ne krye te partise e shtetit!

Tashti kjo pune do pare me objektivitet. Serbet kane qene me pare apo me shume komuniste se ne derisa na mesonin. Pra xhaxhi per mire eshte nisur...Ka dhe nje version tjeter qe xhaxhi eshte kthyer back in time dhe e ka ngjizur vete, per siguri dmth, dhe eshte maskuar si serb. 

Bredho, meqe kujtove sh. Enver..   para ca ditesh qe pashe ate gjyqin e Kadri Hazbiut ne byrone politike, per cudine time te madhe, degjova nje deklarate/akuze bombe nga  dora vet sh.Enver ne drejtim te K.Hazbiut  dhe sigurimit te shtetit... ''40 vjet sigurimi i shtetit, çfare keni bere..?  nuk keni zbuluar asnje grup armiqesor!''   i thote K.Hazbiu  si  me gjysem zeri: po kush i zbuloi...  -Partia, tha sh. Enver prere!.   e drejte tha K.Hazbiu..

ok. Dhe ku qendron habia ktu, Belul? ti nuk je dakort me kte dekllarate?

p.s. kishte G. Sh. sot a dje ca diskutime ku sh. enver jepte mendime per planet, industrine e lehte e bujqesine dhe sugjerime per ceshtje si dasmat, varrimet...arkivoli keshtu - arkivoli ashtu...

po habia qendron te fakti se populli shqiptar, ai ata pro sigurimit (qe adhurojne per kapjen e diversanteve, radioloja Kim Filbi apo zbulimin e grupeve armiqesore te ndryshme),  apo ata  kundra sigurimit, (qe e kane cilesuar si organ famkeq qe arrestonte e torturonte  njerez),  ja paskemi futur kot!    me kete deklarate  sh.Enver e demitizoi Sigurimin.

Belul, i dashur, lidhur me sa aludoni , lexo pake ca ka deklaruar Toni Bler, .. shume vite pasi Enveri kish ndruar jete !
Toni , bazohej ne veprimtarine 46 vjecare te M17 ....!

cfare aludoj  une grava..?  une citova akuzen e E.H  ndaj K.H  dhe Sigurimit..

Pardo, duhej perdorur citimi nga une edhe pse e di qe nuk jeni " ne nje lokalitet " me miku tone te perbashket, por neve shume gjera i besojme plotesisht kur tonat, ndodhite , vakite , ngjarjet...na i molloisin ...te huajt!

nuk ka M17, ka  MI6 (ose MI5)

po vete sigurimi, arme ne duart e partise ishte mo Belul! Po pse ben kesi gabimesh ideollogjike e parimore, mor djale? sa here duhet ta perserisim ne tyja ne mbledhje te organizates baze?

Kane vene dore ne regjistrime, ne fakt Kadriu i eshte pergjigjur: ik se tallesh. smiley

O Belul, po Partia mbi te gjitha! Apo e paske harruar?

E ka prishur borgjezia nderkombetare thuaj. Pse kot e mbante kotecin mbyllur xhaxhi? Ja Beluli vate, hajde ta kthesh ne bina tani. 

Vertet, shume eshte prishur ky djale.

Ja prite kur te thote qe dhe per xhaxhin se c'thuheshin ca fjale rreth origjines se ADNse. Po e tha dhe ate, Pjeri (qe e ka afer) ne bashkpunim me M27ten duhet te veproje me vendosmeri. 

Belulo,po ate,"q..ani motren" nga goja e shokut Enver e ke kap? smiley

po Pjeter, e kapa...  bile sec dridhte nje zinxhir  neper duar si i bezdisur, e as e kishte mendjen fare te apologjia e K.Hazbiut..smiley    ne fakt mbledhja e byrose politike qe kot, se vendimi per K.H ishte marre me kohe..

Jo!Nuk ka dale sot. Un kete e kam mesuar ne vitin 1974, kur u sulmua " kasta e gjeneraleve", ku njeri prej tyre ...e plasi .
Pse nuk e keni degjuar ju i 4 gjerave tironase , nuk eshte e thene!

e besoj dhe une, se s'kam pa shkodran deri sot, te heqe dialektin nga e folmja. 

Po ai njeri qe e ka thene Grave, çfar ishte, dhe ku bazohej, apo muhabete kafenesh, apo ndonje qe po ikte ne boten tjeter dhe ku te gjente te terhiqte edhe te tjere. 

Jo ore Pjer jo se e njihte shum mire.Ai burre kishte luftuar si komandant force partizane ...gjer ....ne fshatin e tij.Ja dinte mire.Por e kan dit dhe ne Shkoder.Bilez nje shok gjimnazi me te e paskej degjuar prej babait te vet...per nenen e Ramos....qe kish qene e varfera( kjo me te thena shkodrane, gjynah mos paca ) " bukedhene.."!

Po edhe sikur te jete keshtu Grave, ai eshte rritur me frymen shqiptare dhe me idete ideollogjike qe e formojne nje njeri ne rinine e tij. Apo do te thuash qe jugosllavet e kane patur njeriun/doren e tyre Ramo Derbederin. Megjithse nuk perjashtohet dhe kjo mundesi, se vete gjermanet e kane thene se, mosrealizimi i kontaktit Albanie-Gjermani, u realizua nga njerzit e UDB ne strukturat e larta te PPSH. Megjithate, une pak i besoj ketij versioni, me shume i besoj versionit se ata (kreret e PPSH) ishin jo fort te zgjuar, jo te afte (per te mos thene te trashe) dhe qe shihnin jo ne prespektive, por deri tek hunda e tyre. 

Nuk e di se kush nga keto qendron, ajo qe gjermanet thone apo kjo qe them une. Ti si mendon i nderuar. 

o pjer tomai, ajo qe ka rendesi eshte vetem FAKTI. pra ne rastin e alise qe nuk ishte shkodran e bile as shqiptar.

kjo tregon qe ishte si skile, dhe s'pati as kurajo apo guxim si njeri te NDRYSHONTE te tatepjeten qe mori vendi, kur ky ishte ne pushtet. 

dhe kaq. 

ndersa me teorite konspirative, mund ta shpiesh me larg akoma arsyetimin, qe dukuri te ngjashme (ku gjithe vendi bie ne kaos dhe vijne te huajt te na ushqejne me buke, hera e pare besoj qe do kete ndodhur ne historine shqiptare) mos te ndodhin me, pra mos perseriten pambarimisht.

Profil, qe Romo ishte skile kjo dihej, urte e bute e plot tiganin, organizonte noi her ndonje intrige per te heq qafe ndonjerin siç dhe i hoqi, por kjo gje nuk e zbeh faktin se ishte shkodran, se eshte rritur aty, keshtu thone te pakten. 

i rritur ne shkoder nuk do te thote gje qe je shkodran, e as i rritur ne belgjike apo france nuk te ben belg apo francez. nuk mjafton nje jete, per tu bere vendali duhet me shume se kaq (duhen shtate breza thoshte gjyshja ime, sikur te perzihesh vetem me vendalinjte, se ndryshe asnjehere nuk behesh) 

 

Grave te shkruajta ketu, dhe te pyeta, se; kush qendron nga keto, ajo qe thone gjermanet apo kjo qe them une. 

Pjer, me fal se tani e pashe pyetjen tende.Me ndiq sa them! Sa patem nuhatur ne ato dite nuk qendron versioni gjerman, ne se vertet ka nje version te tyre , sepse un kete nuk e kam degjuar, me ardhjen e Shtrausit.Mund te te pohoj me nje siguri te shkalles jo te pakte qe Ramiz Alia,ne ate perjudhe ishte mes hezitimit dhe hutimit.Gje qe u prrkthye ne frike, prr karrigen nga nje hapje e Shqiperise drejt horizonteve gjermane.Vec kesaj pati dhe nje shprese per oferta edhe me joshese ne te ardhmen pas asaj gjermane, por rrjedhat lindore ecen shum shpejt dhe ekonomia ra ne dekadence katastrofike, prej marrezive qeverisese te mehmureve ne pushtetet egzekutive.Partia po atrofizohej perdite e me shume dhe intelektualet ishin te kapur prej rrjetit te hershem .Nuk pati asnje ze realist pa le me kundershtues.intelektualet ne krye te gjith partive sot ishin me ndonje perjashtim te vogel strukturat me mbeshtetese te regjimit dhe operues te tij.Kemi fole fshehtas e nde ze por hapet Asnje ! Ndaj nuk trasheguam disidence...! Trima pas betejave ka sa te duash.

Grave, nuk qenke ne korrent te shum gjerave. Jo vetem Merkeli (qe eshte e fundit qe e ka deklaruar) por edhe politikane e dipllomate gjermane (para Merkelit) e kane deklaruar se, ne mos suksesin e Shtrausit ne Shqiperi, ishte dora e jugosllaveve te inflirtuar ne te tera strukturat e shtetit shqiptar. Keshtu thone ata. Ti thua ndryshe. Edhe per çeshtjen e disidences, gabon rende. Trima pas lufte ishin te tere ata qe dolen nga PPSH dhe pas dhjetorit te 1990. Nese ke noi shok qe ka pas punuar ne ministrine e Brendeshme apo degen e Brendeshme te asaj kohe, pyete se ç'ishin gjith ato trakte, parrulla te shkruara e te hedhura qysh ne 1989, pyete se ç'ishte ai grupi qe kapet ne prill te 1990, qe kerkonte ndryshim, se ç'ishte ai njeri qe deshi ti vinte flaken para hotel Dajtit, ate dite qe Peres De Kuelari kish ardhur ne Shqiperi, flake qe e shuajten njerzit qe u ndodhen aty, dhe personi u shtru ne spital, dhe fatkeqesisht, asnjeri nuk e kuptoi arsyen e atij veprimi. Per kete organizate, une kam folur tek Intervista e 1995 tek VQ, lexoje, pjesa e pare. 

Peshku i kuq me falni qe po nderhyj.Pergjithesisht jam dakort me ty.Pa ata " maloket" ,shqiptaret qe ju permendni sot nuk e dime cila gjuhe do te flitej.Se dyti standartia nuk eshte toskerishte e plote.Ata qe i thone toskerishte nuk e njohin fare toskrrishten e cila ne origjinen e saj eshte e folura " trashe".Gjuha standarte, jo vetem sipas meje , eshte gjuha Akademike, themelin e te cilit e ka hedhur Fanoli.Ajo ka brenda elemente edhe te toskerishtes me thuajse te gjitha paskajoret e gegnishtes.Vete Fanoli qe shqipen e mesoi prej te tjereve punoi gati 17 vite gjer te varianti paraprak duke vjele nga te gjithe ata kolloset shqiptare qe ju i permendni si te thuash ajken e vepres tyre.Shume prej opinionisteve , jo vetem ketu e kane te " te meten ", sepse nuk kane lexuar asnje rresht te atyre kolloseve , asnje paragraf prej pese veprave te medhaja te botuara per Nolin, asnjgje prej 12 krijimeve ne shqip ( perkthimet e kryeveprave botrore ne shqip prej Nolit, jane metevertete krijime) por nise nga paragjykime, mbi kenveshtrime politike.Aqe gabojne sa qe standarten e miratuar nga 95 prrqind e opinionit akademik e gjuhtar te kohes, e kane quajtur " Veprr te Enver Hoxhes" kur ai nuk ka as edhe nje pike apo presje kontribut ne standarte.I vetemi kontribut i tij ne se do ti hynim , eshte ijo vetem interesimi por kontributi i tij direkt qe gjuha standarte te ishte perfundim i nje diskutimi te madh " Kombetar" ( ai keshtu porositi) perfshire edhe ate kosovar.
Sot, ky diskutim i ngritur mbi kendveshtrim jo shkencor por politik, ka ne themel " mohimin" e nje te krijuare shkencore dhe kurrsesi plotesimin mbi elemente te rinj shkencore.Kam vene re me shum vemendje mendime te akademikeve kopetente, sidomos te atyre qe politikisht jane me ata qe e sulmojne ( them sulmojne se nuk sjellin asnje argument vec etiketimit krejt te paragjykuar "tosk") te cilet flasi per pasurim me elemente dhe jo mohim.Pra te gjithe ata " shum te pakte" qe e sulmojne standarten jane pa " municionin " e nevojshem per nje beteje te fituar...sepse jane separatiste te nje Shqiperie " etnike " me gjuhen e saj Akademike.Te kesaj, qe na kane dhen gjith ata burra, nder te kombit, ....ne te gjitha kohet.

Jam dakort per pjesen e Nolit ne ate qe te gjithe e dime se ky shqiptar i madh e patriot vetem me perkthimet e tij ose shqiperimet ka bere qe psh rubairat te jene perkthimi me i mire ne bote, kjo s'eshte pak apo jo? Gur - gur behet mur e pastaj kala thote fjala e urte jona. Mendoj se "vepra" e Hoxhes shihet me teper ne kendveshtrimin e vendosjes se vetos ne Kongresin e drejtshkrimit te 72 se sa ne ate qe ju cekni me lart. Gjithsesi me pelqen komenti juaj!

Jo, ja vlen te qendrojme ne dy momente?
1. Une jam toske.Standartia nuk eshte e folura e zones time.Populloria flitet shum , po shume trashe.
2.Cilin element skencor te varintit qe do ta plotesonte standarten e mohojne akademiket e sotem?Merrni ju lute opinionin e Kolec Topallit! Eshte me standartin me prjashtim te rregullimit te germes e me dy pikat.Marrim opinionin akademik kosovar.Jane pergjithesisht me standarten.Me ka habitur e
folura e Prishtines! Shume e kulturuar !

Ju lutem, nese mund ta keni vene re, une ne disa komente jam munduar ta nxjerr ne pah ate qe ju shtroni ne piken tuaj 2

Grava, ke thene koment, te mecur, nuk i leviz asnje presje! smiley

Keni te drejte, ai eshte thelbi qe mbyll... cdo debat, .... pa buke!Cdo " veper " e cila nuk eshte me baze shkencore , bie ...pa bere asnje zhurme !

Sot, ky diskutim i ngritur mbi kendveshtrim jo shkencor por politik,

e para politik eshte çdo krijim edhe kur ky eshte artistik. dhe e dyta ne çfare shkence u bazua komunizmi tek varianti i gjuhes qe zgjodhi ?

ishte gegerisht, versioni zyrtar i shqipes ne kohen e mbreterise, nje te ardhur partia e beri toskerisht (politika e shkeputjes nga e kaluara u zbatua dhe ne gjuhe). ndersa huazimet prej geges, jane ngaqe gjuha toske (edhe ajo letrare) eshte me pak E PASUR. pra nuk u ben prej qejfit.

shtoj ne fund, qe ajo qe duhet te zgjedhim tani, duhet te jete varianti me i mire, me i pasur, por kryesisht ME I VJETER.

sepse vetem ky i ka dhene provat historike. pra ka ditur ta farketoje dhe pajise shqiptarin per t'i kaluar i gjalle te tere sprovat historike qe kaosi i jetes i ka vene perpara. kuptohet neqoftese duam qe shqiperine ta shpiem sa me larg te jete e mundur.

"ishte gegerisht, versioni zyrtar i shqipes ne kohen e mbreterise, nje te ardhur partia e beri toskerisht"

E jo de, se Kongresi i drejtshkrimit u mblodh ne 1972-in, pas nje Konsulte shkencore ne Prishtine ne 1968-n. Delegatet e Kongresit, qe kane nenshkruar Rezoluten jane 87 cope. Ne 12 faqe rezolute, Partia e Punes eshte permendur vetem nje here ne tre rreshtat e para (kam perpara syve botimin e Akademise se Shkencave).

çfare po tregon ? shiko tekstet e shtetit apo gazetat (hylli i drites, etj) ne kohen e zogut (perpara 45 -tes behet fjale). ishte gjuhe gege.

ne 72 ish filloi dhe rrokopuja e shtetit shqiptar te kohes. pak vite me pas (qe ne janar te 73 i çuan ne burg ata te festivalit ne RTSH), filluan triskat e ushqimit, etj.

Kam patur rastin te shfletoj koleksionet e gazetave ne shqipe para '44-es dhe nuk eshte krejt ashtu. Po nejse, nuk po diskutoja ate pjese, por "nje te ardhur Partia". Partia kishte vite qe kish ardhur, nuk se e beri te nesermen e Clirimit ndryshimin. Seleksionimi "natyror" i inteligencjes ne ata njezet e kusur vjet qe kalojne ne mes ('44- '69), them se eshte thelbi i ceshtjes. Nga ana tjeter, vobektesia e ligjerimit para '90-s ne thelb nuk lidhet aq me vendosjen e standardit mbi baza te njeanshme, sesa me perdorimin e tij, me cfare shkruhej me te.

 

puna erdhi me partine vajze, nuk erdhi vete. edhe jugoret ne tirane dhe ne qeveri me shumice i solli po partia, se fare pak te pasur nga jugu (s'kishte pallate) kishin ardh vete para çlirimit.

dhe dakort ta zeme se nuk i detyroi partia te ndryshonin versionin e gjuhes, po pse humben atehere si me magji TE GJITHA botimet e shtypit ne gegerisht ?  

Ekuacioni eshte me i gjate se Parti=Gjuhe standarde. Kur te kuptohet kjo, mbase do kuptohet edhe pse sot, me gjithe perpjekjet dhe rrumpallen, nuk kemi nje standard te ri me baze gegnishten ose pse "standardi i vjeter" reziston dhe imponohet akoma.

po mire po keta lart pse e bejne letren, atehere ? çfare rreziku i gjejne gjuhes standarde ? 

ps: ajo qe akoma triumfon (dhe jo vetem te ne) eshte gjuha e TV -se. kjo varet vetem prej korrentit. kur mos kene me korrent njerezit do fillojne si gjithmone te flasin gjuhen e shtepise. durresi, lezha, etj, ne kohe te skerderbeut flisnin latinisht. nuk flasin gje sot. keshtu dhe puna me standardet e kohes.

ajo qe mua me vjen keq, eshte fakti qe gjuha e TV (ose ajo e shtypit) varferon e prish ate familjaren (gjuha e varfer qe perdorin kosovaret psh, vjen ngaqe kane qene nen trusni prej TV serb + TV shqiptar, pra me shume se ne prej versionit te vetem partiak). e do te duhen mijera vjet qe kjo te rrimare prap veten, dhe jo pa humbur ne cilesi.

puna eshte me fitu kohe, po kaq jeni ne gjendje te kuptoni juve qe partia ju shpetoi nga beu i fshatit.

Ne po bejme debat, apo po hedhim fishekzjarre? Qe ta marr vesh e te vishem sic duhet.

ti po ben debat pa fakte, ne fakt. pra po hedh vetem fishekzjarre. 

Mire. Mirupafshim.

Finisterre, nga sa lexoj, fatkeqesisht, ju nuk i keni kapacitet analitike, argumentative dhe intelektuale per te dhene ndonje kontribut dinjitoz, e gjithsesi te paanshem ne kete teme. 

Keni humbur qe ne nisje. smiley Me vjen keq!

Nc nc nc. Them se mund te besh edhe me mire se kaq. smiley 

Arresyeja ..e " Letres " eshte e spjeguar shum qarte qysh ne paragrafi e pare , tre rreshtat e fundit te paragrafit,per cilindo qe nuk e lexon letren ..vertikalisht.Ka nje VKM te kohes se inspiruesit dhe mbeshtetesit ku hapet e ku nden dhe' te ndasise veri - jug, per te kunderten e kesaj qe shqeteson gjuhtaret.Si merret vesh paskeni harruar dhe sa ka fol Jozi per kete ceshtje , perfshirjen e dy standarteve ne dokumentat shkresore shtetrore! Mos beni te paditurin !

po mire po akademiket pse e perkrahin ate qe ka thene xhozi ?

une nuk e kam TV te shqipnia. s'di fare ça behet atje.

Jo! Tamam ate nuk perkrahin Akademiket ndaj nise kete leter !

O Finisterr, pa dashur te futem aspak ne debat, se kjo e standartit eshte pune boshe, pa asnje vlere, perderisa problemi kryesor sot eshte percudnimi i gjuhes shqipe me lancoj, startoj, performoj, potente etj etj, po deshe renditi pak emrat e 87 cope delegateve te Kongresit. Ose lere se duke googlluar...

Biografia e fshehur e delegatëve të Kongresit të Drejtshkrimit të vitit 1972 - Kastriot Myftaraj

I pari në listën e 87 nënshkruesve të Rezolutës së Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe është Thoma Deliana, ministër i Arsimit dhe i Kulturës i Shqipërisë së kohës. Thoma Deliana kishte ndërprerë shkollën e mesme në Elbasan, në vitin 1943 (ai ishte nxënës i Shkollës Normale), për të dalë partizan. Pas ardhjes në fuqi të regjimit komunist, Thoma Deliana u dërgua në Moskë për të kryer një shkollë të Komsomolit (Rinisë Komuniste), e cila përgatiste burokratë të kësaj organizate.

Nr. 2 në listën e firmëtarëve të Rezolutës së Kongresit të Drejtshkrimit është Prof. Androkli Kostallari. Androkli Kostallari, si drejtor i Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë prej vitit 1958 dhe në vazhdim i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë (më pas Instituti i Gjuhësisë) deri në vitin 1990, ishte “eksperti” kryesor i gjuhësisë në Kongresin e Drejtshkrimit. Nuk mund të thuhet se i tillë ishte gjuhëtari më i njohur shqiptar i kohës, Eqrem Çabej, se atë regjimi i Enver Hoxhës nuk e bëri drejtor, siç e meritonte. Androkli Kostallari kishte kryer studimet universitare në Moskë, për gjuhë dhe letërsi ruse, me specialitet për gazetari.

I treti në listën e firmëtarëve të Rezolutës është Prof. Mahir Domi. Ai kishte ishte diplomuar në Universitetin e Grenoble, në Francë, në 1941, për gjuhësi klasike (latinisht, greqishte e vjetër dhe frëngjishte klasike). Por në Universitetin e Grenoble nuk kishte një katedër albanologjie. Prandaj Mahir Domi nuk studioi pranë asnjë albanologu qoftë edhe pak të njohur. Mahir Domi kur u kthye në Shqipëri punoi si mësues i latinishtes në Shkollën Normale të Elbasanit (shkollë e mesme). Ai u arrestua nga italianët në maj 1943 si një nga nxitësit e arratisjes masive të nxënësve të Shkollës Normale, të cilët shkuan në mal me partizanët.

 

Ka te drejte Profili kur thote qe (pothuajse) cdo gje eshte politike.

http://www.kastriotmyftaraj.com/?p=335&l...

I katërti në listën e firmëtarëve të Rezolutës ishte prof. Eqrem Çabej. Prof. Çabej ishte i vetmi ndër delegatët e Kongresit të Drejtshkrimit që kishte atributet akademike për t’ u quajtur ekspert. Ai kishte diplomuar në Austri për gjuhësi krahasuese indoeuropiane dhe për albanologji në Graz dhe në Vienë të Austrisë, dy universitete me traditë në studimet albanologjike. Por Eqrem Çabej u privua që prej vitit 1944, pra që prej moshës 36 vjeç, nga mundësia për të thelluar studimet në katedrat e albanologjisë të Universiteteve perëndimore. Gjithashtu, prof. Çabejit nuk iu dha vendi meritor në hierarkinë zyrtare të gjuhësisë shqiptare, ku postet që duhet të mbante ai i kishin zënë uzurpatorët sharlatanë. Një provë për këtë është dhe fakti se seria veprave të prof. Çabejit kishte filluar të botohej në Kosovë, para se kjo gjë të niste të bëhej në Shqipëri. Emri i prof. Çabejit është keqpërdorur nga ata që duan të legjitimojnë Kongresin e Drejtshkrimit, por fakti është se prof. Çabejit nuk iu dha mundësia që të shprehet si ekspert në Kongresin e Drejtshkrimit. Deri më sot ata që pretendojnë të kundërtën nuk kanë mundur të sjellin asnjë dokument.
I pesti në listën e firmëtarëve të Rezolutës ishte prof. Idriz Ajeti, atëherë dekan i Fakultetit Filozofik të Prishtinës. Idriz Ajeti, i cili ka lindur në Tupallë të Medvegjës, e ka kryer në turqisht arsimimin e tij që prej klasës së parë të shkollës fillore dhe deri në përfundim të shkollës së mesme. Idriz Ajeti u lind në 1917 dhe u shkollua në kohën e Jugosllavisë monarkiste, ku arsimi në gjuhën shqipe ishte i ndaluar. Shqiptarët muslimanë si Ajeti mund të shkolloheshin vetëm në turqisht, përveç serbishtes. Idriz Ajeti kreu Medresenë Mbretërore të Shkupit, një shkollë me bazë teologjike islame, ku mësimet bëheshin në turqisht dhe arabisht. Në 1938 ai filloi studimet për gjuhë dhe letërsi serbokroate në Universitetin e Zagrebit, të cilat nuk i përfundoi.

 

I shtati në listën e firmëtarëve të Rezolutës ishte prof. Aleks Buda, i prezantuar si “historian në Institutin e Historisë”, i cili dy muaj më pas do të emërohej kryetar i Akademisë së Shkencave. Aleks Buda, ndonëse kishte nisur studimet universitare në Vienë për filozofi dhe letërsi, ai nuk mundi që të diplomohet dhe u kthye në Shqipëri pa diplomë universitare. Ky është një fakt i pakundërshtueshëm. Aleks Buda nuk ka dorëzuar asnjë diplomë universitare në të gjitha institucionet shkencore ku ka punuar dhe ku është paguar. ....Aleks Buda ishte i vetmi historian që mori pjesë në Kongresin e Drejtshkrimit dhe kjo ndodhi se ai ishte përzgjedhur për t’ u bërë kryetar i Akademisë së Shkencave dhe emri i tij duhej të figuronte në Rezolutë. Është absurde që në Rezolutën e Kongresit të Drejtshkrimit të figurojnë edhe njerëz pa diplomë universitare. Kur ky është kryetari i ardhshëm i Akademisë së Shkencave, kjo tregon joseriozitetin total të atyre që organizuan këto farsa shkencore.
I teti në listën e firmëtarëve është dr. Rexhep Qosja, i prezantuar si drejtor i Institutit Albanologjik, Prishtinë. Në 1972, Rexhep Qosja nuk e kishte nivelin e duhur akademik për të qenë vendimmarrës për një çështje kaq madhore sa standardi i shqipes. Ai ishte emëruar drejtor i Institutit Albanologjik vetëm pak muaj më parë. Rexhep Qosja firmosi Rezolutën e Kongresit të Drejtshkrimit vetëm pesë vjet pasiqë kishte diplomuar për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës! Ai diplomoi në 1967, në moshën 31 vjeç. Sesi një njeri mund të bëhet ekspert për të marrë vendime kaq të rëndësishme si ai i Kongresit të Drejtshkrimit, vetëm pesë vjet pas përfundimit të gradës së parë të studimeve universitare, dhe pa kryer asnjë gradë tjetër të studimeve pasdiplomike, kjo është një gjë të cilën Rexhep Qosja nuk parapëlqen ta shpjegojë.

I nënti në radhë, ndër firmëtarët e Rezolutës është prof. Shaban Demiraj. Ky ishte edhe anëtar i komisionit organizator të Kongresit të Drejtshkrimit dhe një njeri me peshë në të, se ishte përgjegjës i katedrës së gjuhësisë në Universitetin e Tiranës nga viti 1962 në 1989. Shaban Demiraj nuk e kishte shkollimin e duhur për të kryer asnjë nga këto detyra. I lindur në 1920, në Vlorë, ai kishte kryer medresenë e Tiranës, një shkollë e mesme teologjike islamike, nga ku doli imam.

e kshu me radhe...

I dyzetenënti në listë ishte Jorgo Bulo, i prezantuar si historian i letërsisë shqiptare në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Universitetit të Tiranës. Jorgo Bulo, nga Sheperi i Gjirokastrës, në atë kohë 33 vjeçar, kishte diplomuar në Universitetin e Tiranës për gjuhë dhe letërsi shqipe dhe nuk kishte ende asnjë gradë ose titull shkencor. Në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë ai gjendej prej vetëm gjashtë vitesh. I pesëdhjeti në listë ishte Jorgji Çerepi, i prezantuar si pedagog i gjuhës shqipe në Filialen e Universitetit të Tiranës, në Durrës. Edhe ky nuk kishte asnjë titull shkencor. Ai nuk figuron në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar. I pesëdhjetëenjëti në listë ishte Koço Bihiku, zëvendësdrejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Tiranë. Koço Bihiku kishte diplomuar për gjuhë dhe letërsi ruse në Universitetin e Kievit (Kyiv) në Bashkimin Sovjetik, në vitet 1949-54. Në vitin 1972, në moshën 46 vjeçare ai mbante vetëm titullin “bashkëpunëtor i vjetër shkencor” dhe ende nuk kishte marrë asnjë gradë shkencore. I pesëdhjetëedyti në listë ishte Kolë Ashta, pedagog i gjuhës shqipe në Institutin e Lartë Pedagogjik në Shkodër. Kolë Ashta, i lindur në Shkodër në 1918 kishte diplomuar në Romë për filozofi. Meqënëse njihte latinishten, u mor me gjuhësi. Në vitin 1972 nuk kishte asnjë gradë ose titull shkencor, dhe nuk pati asnjë të tillë deri kur vdiq në 1998. I pesëdhjetëetreti në listë ishte Kristaq Shtëmbari, përgjegjës i kabinetit pedagogjik, Fier. Edhe ky natyrisht nuk kishte asnjë gradë ose titull shkencor. Ai nuk figuron në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar.

Lukuni more, lukuni. Corape perdor dhe hidh... 

I pesëdhjetëekatërti në listë ishte Lasgush Poradeci, i cili ishte marrë në Kongres me funksion dekorativ. Lasgush Poradeci në atë kohë as që botonte më. I pesëdhjetëepesti në listë ishte Luan Dino, i prezantuar si mësues i gjuhës dhe i letërsisë shqipe, Përmet. Ai nuk kishte asnjë gradë ose titull shkencor dhe nuk figuron as në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar. E pesëdhjetëegjashta në listë ishte Lumnie Shehetila, e prezantuar si mësuese e gjuhës dhe e letërsisë shqipe në Elbasan, e cila nuk kishte asnjë gradë ose titull shkencor dhe nuk figuron në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar. I pesëdhjetëeshtati në listë ishte Llazar Siliqi, shkrimtar. Siliqi, një minoritar serb në Shqipëri, kishte diplomuar në Institutin e Letërsisë Botërore, “Gorki” në Moskë, në vitin 1951. I pesëdhjetëeteti në listë ishte Mehmet Çeliku, i prezantuar gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë në Tiranë. Mehmet Çeliku, i diplomuar për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës, nuk kishte ende asnjë gradë ose titull shkencor në vitin 1972. I pesëdhjetëenënti në listë ishte Menella Totoni, i prezantuar si gjuhëtar në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë. Menella Totoni, i lindur në Përmet, në moshën 37 vjeç nuk kishte ende asnjë gradë shkencore dhe kishte vetëm titullin e bashkëpunëtorit shkencor. Ai kishte diplomuar për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës. I gjashtëdhjeti në listë ishte Mërkur Alimerko, drejtor i Shtëpisë Botuese të Librit Shkollor në Tiranë. Ai nuk kishte asnjë gradë ose titull shkencor dhe nuk figuron në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar. I gjashtëdhjetëenjëti në listë ishte Mikel Zavalani, i prezantuar si mësues i gjuhës dhe i letërsisë shqipe, Korçë. Edhe ky u zgjodh për shkak të mbiemrit të tij që ishte ai i rilindasve të njohur. Por ai nuk kishte asnjë gradë ose titull shkencor dhe nuk figuron as në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar.

 

Nga 87 delegatët e Kongresit të Drejtshkrimit që firmosën Rezolutën për standardin e gjuhës shqipe, 72 nuk kishin asnjë gradë shkencore!!!

Nga 15 firmëtarët me grada shkencore, pesë prej tyre nuk i kishin ato në gjuhësi. Këta qenë: Aleks Buda, Dhimitër Shuteriqi, Bedri Dedja, Josif Ferrari, Zihni Sako.

Nga pesë gjuhëtarët me titull “profesor”, njëri, Androkli Kostallari kishte diplomuar për rusisht. Ndër delegatët me tituj shkencorë, kishte pesë docentë dhe shtatë bashkëpunëtorë të vjetër shkencorë.

Ndër bashkëpunëtorët e vjetër shkencorë, njëri Osman Myderrizi, nuk kishte as diplomë të shkollës së mesme. Pjesa më e madhe e delegatëve qenë shkolluar në Bashkimin Sovjetik dhe gjuha e huaj e vetme që njihnin mirë ishte rusishtja.

Në fakt, për shkak të pranisë së delegatëve nga trojet shqiptare në Jugosllavi, të shkolluar në Beograd dhe në shkolla ku gjuha e parë pas shqipes ishte serbokroatishtja, mund të thuhet se 80% e delegatëve nuk zotëronin mirë asnjë gjuhë të huaj përveç këtyre dy gjuhëve sllave.

Nga 87 delegatët e Kongresit të Drejtshkrimit, edhe në vitin 2008, 36 vjet pas Kongresit, 37 prej tyre, nuk përmbushin kriteret për të hyrë në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar, do të thotë nuk kanë marrë grada shkencore! Kjo shifër do të dilte edhe më e lartë nëse llogaritet se disa delegatë të Kongresit të vitit 1972, kanë hyrë në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar si shkrimtarë mediokër të realizmit socialist si Ali Abdihoxha, Fatmir Gjata, Llazar Siliqi, Shevqet Musaraj, Sterjo Spasse, Dhori Qiriazi. Nëse Fjalori Enciklopedik Shqiptar i viteve 2008-2009 do të ishte bërë në 1972, atëherë 55 delegatë të Kongresit, nga 87, nuk të mund të përmbushnin kriteret për të hyrë në Fjalorin Enciklopedik!

gradat shkencore nuk percaktojne asgje te rendesishme. i ke sot te gjitha me mastera (çfare ka me zoteruar nje te tille) neper universitetet e botes dhe jane me toça, edhe ne te shkruaren shqip, sesa keta qe ndodhen tek kjo lista tende.

ato prej te cilave mund te njihet njeriu edhe ai i shkences, sesa specialist mund te jete, eshte vetem VEPRA ! neqoftese ben nga kjo.

...Bile , bilez , sot , gjysem shekulli pas lindjes se standardit, doktorr profesor, behet ai ...qe i bie Tupanit me te madh...Dhe ai ore hunter, jo me ne gjuhesi standarte krej origjinale , por ne ekonomi...!

Shkenca behet vetem me mendim analitik, qe ketyre u ka munguar. Keta nuk mund kurrsesi te kene shprehur nje mendim shkencor, ne kuptimin qe te kishin qene jo te instrumentalizuar. Keta jane edukuar ne Rusi, ne pjesen me te madhe te rasteve - vater e lysenkoizmit...
Mendimi shkencor ne gjuhesi, mendoj, implikonte qe te ishte zgjedhur menyra me e mire e mundshme per te perfaqesuar gjuhen dhe per ta mberthyer ate perkohesisht me gozhdet e burokracise shteterore.

Nese asokohe do te ishte marre nje vendim shkencor, qe une kam bindje se nuk eshte marre - bazuar ne shume aspekte -, do te ishte ndertuar nje standard shume me i afert me tabanin popullor, dhe sot, padyshim qe nuk do te kishim patur keto probleme. 

Megjithate, une mendoj, si shume te tjere ketu (qe cuditerisht, nga sa ndodh shpesh, debati nuk paska degjeneruar) se reformimi i standardit dhe afrimi i tij me popullin, me ate qe e ben gjuhen prej verteti dhe me nga ku kjo ushqehet, do te beje padyshim mire, per zbulimin e vlerave te lena menjane, te perjashtuara dhe njekohesisht per te zbuluar vetveten.

Po mire mer daj, me Kastriotin merrresh ti...??? I forte je qe merr per baze shkrimet e tij.... Po si nuk e kupton se ate e kane perzene nga te gjitha organet e shtypit ku ka punuar vetem e vetem per lajthitjet e tij konspirative.... se u be shume i bezdisshem, se gjurmonte njerezit nga brima e çelsiit.... PO ku i di ai te gjithaaaa, dhe per çdo problem, fenomen apo fushe te cakktuar, ai menjehere do t''ja gjeje vjegen qysh nga prehistoria... medemek nje gjithollog i gjithanshem...... pfffff

po ç'te keqe ka qe qemton tjetri ? ty per çfare te djeg ?

faktet e tij pastaj, ne daç meri ne daç leri. eshte sikur shkon ne treg me zgjedh domatet, pse te qahesh prej varietetit. merr ate qe te konvenon vetem.

Ti po ke gje kunder, kundershtoje; trego te kunderten.

alidems, dicka per kete zedhenesin e te nderkryerit Kac Miftsraj.Kur erdhi Kryetari Akademise Shkencave te Austrise , nje personslitet i botes akademike ne nivelin me te larte, u prit nga Profesor Buda dhe K.Popa.Buda i foli atij per shqipen ne pese gjuhet me te njohura botrore.Dhe ne takimin qe beri me E.Hoxhen i tha tekstualisht: " E ndjeva vehten nxenes para figures se profesor Budes...!"E quaj nje mangesi te madhe timen qe nuk e kam njohur kete personalitet te kultures shqiptare dhe evropiane.?." Gjashte muaj me vone Profesor Buda u be antar nderi i akademise Shkencave te Austrise.Kultura gjermanofolese jatakun e ka pat ne Austri, jo ne Gjermani..!
Tani kur keto personalitete i merr neper goje nje i rohitur si Myftaraj i cili kujtdo, absoplutidht kujtdo ne Shqiperi. E bilez ne bote, ka per borxh ti vjeli bisht dhe ti shtoje bisht..

ajo qe me bie mu ne sy, keshtu tak-fak (pra pra studim te holle dhe fakte te pamohushme) eshte qe specialistet e shqipes (me lart) jane te gjithe vlleho-greke ; thoma, androkli, mahir, etj.  per be asnje shqiptar prej verteti ketu.

dhe ec pastaj mos i beso teorive te konspiracionit.

Po ajo ka qene PKSH-ja, qe nga gjeneza e saj sllave, e deri me sot. 

Çfare ka per tu cuditur? E ke lexuar kush komenton dhe kush qendron pas nofkave ketu? Cfare do me?

Peshku i kuq, se me kenaqesi debatoj me ju, se ky profili i mire shu eshte por ky mba nje sopate shume te mprehur dhe standartes i jep ca piper te kuq , marre si duket prej fjalorit te Kristoforidhit( e kam me shaka ore , se gati je ti ), cili krijues prej ketyre qe e sulmojne i dha shqipes njeren , more nje te veteme , te krijmtarise letrare botrore si ato me te cilat pasuroi shqipen standarte Noli, na e sollen ne variantin qe mbrojne me fanatizem dhe nuk e kenduam me kenaqesi?Ore ukam bindjen qe ligjerimi shqip ne varianti shkodran i W.Shekspirit , mund te ishte nje sinfoni.Kush i ka penguar ? Enveri ?

Profil, c' kisha e kam shprehur dhe aqe kam une.Por ne se arti, ku gjuha eshte brenda,ne se eshte apo jo problem politik , lexo pake " 50 te pazevendesushmit".Se dyti eshte rasti me i paster qe "komunizmi" te cili ju e quani ashtu, ne kete rast, u bazua kryekeput mbi shkencetaret- gjuhtaret dhe jo mbi druvaret.
Dhe te fundit, shkenca ka perparuar e perparon, jo duke i qendruar strikt te vjetres,sikurse citoni , por bazuar mbi te ecen ne horizonte krejt te reja.Ne ke nje , sikur nje element te ri hidhe dhe te siguroj se do fitoje.Me katershoret e kohes merhumit kur si myhyr individual vihej " pulqeri " dhe jo firma , nuk trondit dot standarten...!

e lexo Rama kete letren nga I padi, edhe i fut nji kshu me ngjyra

Ca ziheni kot. Dhe gjuha eshte kerkese-oferte. Ka triumfuar toskerishtja meqe ndoshta eshte me elegante dhe e rafinuar, si ato qefliet ezmere.  E bukur eshte dhe gegerishtja, po icik bukuri e eger, si ato fshataret gjinjmedhaja qe sjan gdhendur akoma po keshtu jane te kolme. Mendimi im ky. 

nuk ishte triumf natyral, se ndryshe nuk do kish nevoje per letra te hapura, per t'u mbrojtur, apo jo ?

nuk behen letrat per standartin, tjeter kund fle lepri, mbase e nxjerr koken, po deshi km-jasmiley

Me letra po i bejn dhe ata klani shkodres ndryshimet profili, vetem se ata i bejn me letra meceftas, si zbulojn qitapet ata, i fusin ca mbledhje gjoja akademike ky trecereku jan nga veriu dhe po i kundershtove i fusin nji 'sna doni ne vllaznit ju aaaaa?' dhe i meshojne fort asaj a'se me te kput telat e zemres medemek. 

po çfare te rrezikohet ty nga ndryshimet e tyre ?

Mu asigjo. Une me gjuhen e shkolles jam rritur ne rregull jam. Pse te ndreqesh dicka qe seshte prishur? Apo se jan sederlinj kta gegeroret?

Ouch! Ndoshta ka te beje me permbushjen e te drejtave gjuhesore te gegefolesve (dialekti i te cileve nuk eshte dhe aq i perfaqesuar nga standartja)?

P.S. Ndjese per nderhyrjen!

U bekan pikante gjerat kur piperisen me sex, more lanet i kokolepsur!
Habitem me nivelin e rinise tone sot duke degjuar keto momente Topin ,debatin ne B.Bradher! Bobooo!

babai i shume peshqve ketu,lubonja,e quan sistemin nacional-komunist.  per pjesen komunist biem dakort ne pergjithesi.   po pse perpiqen te zhbejne pjesen nacionalist??   kesaj pjese i takon edhe gjuha kombetare,edhe perpjekja per forcimin e identitetit kombetar ne kosove.

edhe ''babai'' ne kritikat e tij per sistemin e kaluar i meshon pjeses nacionaliste ,nderkohe qe pajtohet pjeserisht me pjesen komuniste.

ne te njejten linje jane edhe agjit-propsat e sales.   nuk e kane problem te shkulin ato qime qe u kane ngelur per colicin,nderkohe qe bertasin per komunizmin me salin kryetar!  ndjenja kombetare kerkon nje stad me te larte zhvillimi qe fatkeqesisht disa nuk e kane arritur akoma !

po pse more, priten komunizmin kosovaret qe t'u mbronte identitetin ? komunizmi shqiptar (qe u kthye ne nacionalist qe kur shqiperia u be fanar i vetem i tij) ja u prishi gjuhen shqipe. sot komunikojne me vetem tre llafe. a i ke pare sesi flasin ne TV ?

 

Ne big brother asht t'u ju fol gegnisht ne kto momente.Arbana prej dibre po flet standartcen. Gegnishtja me standartcen mund tkapen krah per krah e t'kcejn pogonishten. 

O pjetri i kuq prej Fani, Dibra eshte e madhe, saktesoje se Arbana eshte fshatare nga Maqellara.

E di si te konsideron Rama ty nga Mirdita a jo?

Arbana per at pune asht tironse, kurse une sjam prej Fani po nga Thkella e Eperme. smiley.                           Rama,masanej, ma se nje here e ka deklaru se e ka ni rrem mirditori.

Po edhe ti ke nja dy muj qe je bo tirons, Arbana duhet te kete pune viti.

Me mire qe nuk je nga Fani se Fani te kuqve ju hyn ne dajak.

Rama ty te konsideron cecen ose kafshe prehistorike e pazhvilluar. Lere cfare tha se keshtu i thane te thoshte ne fushate se si i konsideron Rama mirditoret e dine te gjithe.

Jo,une hala s'jam ba tirons dhe keshtu si i kam punet, s'besoj se kam me u ba naj here. Po ti qe e nise me m'kundervu Ramen ne nje kontekst qe e nuhata, kalove vete ne ven te Rames. T'rrofte Sali Berisha. smiley a ha,ja e paske shtusmiley t'rrofte Sali Berisha t'rrofte! smiley

Po bej shaka o Pjeter, por kur te shoh ty si bir Mirdite te mbrosh te kuqte, me duket shume e pabesueshme. Eshte njelloj sikur te shoh Fishten ne krah te Enver Hoxhes.

po me dukesh si pal melyshi o pjeter. smiley

Mire mo dakort po e lejme ne kuadrin shakase. Ej po pranej E Hoxha eshte i madh ,se ja doli me na zdrukthtu dhe ne mirditoret,sa me vone mirdita thirrej Mirdita e Kuqe. smiley

Shkrimi dhe shqiptimi i drejtë dhe i plotë i gjuhës shqipe është shenja e parë e qytetarisë. 

Ah, jo! 

Ketu e keni gabim te nderuar te njezete! 

Shkrimin ju a pranoj, por shqiptimin jo!! 

Zahten, tek kembengulja per shqiptim te unifikuar duhet kerkuar edhe kjo veshtiresi qe po zgjat me dekada e nje pjese te popullsise per te pranuar krahehapur standardin. 

Shqiptimi korrekt, sigurisht qe eshte ceshtje prestigji, por kjo nuk do te thote qe ai qe nuk e shqipton aksh fjale egzakt ashtu si ai spikeri i Radio Tiranes posedon me pak qytetari se i dyti! 

Gjithsesi, une mendoj qe mekati origjinal (packa se me qellime krejt sublime) ka qene adoptini i parimit "lexohet sic shkruhet"! 

 

Mroklla, ne kete pike ke ...te drejte!

I dashur, eshte "mrroklla"! smiley

mund ta shqiptosh me r por te lutem, shkruaje me rr. smiley

...per nje " r " qe un s'e ve , them se nuk u be gje ..! Here tjeter ..,do ta ve ! Pas asaj, do keshe me.,?

Letren e akademykeve as nuk humbas kohen ta lexoj. Fosilet e komunizmit duan te ruajne me fanatizmin punist nje turp kombetar, standardin qe ishte politike e miremenduar per te poshteruar Gegnine dhe privuar gjithe shqiptaret nga gurrat e pashtershme gege ne letersi, filozofi, folklor etj.

Gjuha qe flitet nga njerezit e ka kapercyer me kohe standardin, me sakte nuk ka zene vend kurre, keta fosile te njejtin avaz kane.

Interesante eshte se ata qe nuk kane lene gje pa i "cmontuar" ketij kombi, per standardin behen grusht bashkuar rreth partise.

Te lutem mos e shkruaj Gegnine me g te madhe. Nuk ka nje krahine qe quhet Gegni. Ka nje krahine qe quhej Toskeri, me qender Beratin, ne mos gabohem. Por Gegni nuk ka pasur kurre. Ka gege, ka gegnisht, por jo Gegni. 

 

mund te jete fshati Toshkez kryeqendra

Mundet te kete qene aty. 

Une nga Noli e kam lexuar, shume vjet me pare. Nuk permendte fshat te vecante ai. Vetem Beratin dhe lumenjte. Po ka mundesi. 

Goni, leri se ka gallate ketu. Ka gege e ka gegnisht, por nuk ka Gegeri! Dmth. keta geget qe flasin gegnisht jetojne ne Toskeri ose ne Hene.

Gegnia permendet qe nga koherat kur s'mbahet mend me territor te perkufizuar qarte, punistet thone se nuk ka Gegni.

Gegnia dhe Toskeria sot jane gjera historike dhe kulturore sigurisht se nuk njihet sot ndonje pjese e Shqiperise si Gegni ose Toskeri ne dokumentet zyrtare. Bile edhe ne ligjerimin publik te zyrtareve filtet per veri dhe jug, jo Gegni dhe Toskeri.

s'ma ha mendia qe te kene ekzistuar ndonjehere si krahina te mirefillta. (para luftes e deri nga vitet 50-ta jugu quhej Epir. bile nenes time letrat nga amerika i vinin ne gjirokaster me adresen Epir ne vend te Shqiperi)

bile edit durhani, thote qe labet nuk jane gje toske. 

D'Angely i mban tosket per popullsi (etruske) te ardhur nga toskana e italise. dmth riprodhim i te njejtes situate me arbereshet qe shkuan dhe u vendosen ne italine e jugut.

dmth holle holle - tosket nuk jane aq shqiptar sa jane geget dhe megjithate, erdhen (ne fakt erdhem se jam dhe vet tosk), u stabilizuan ne "Toskeri", u integruan ne shoqerine shqiptare POR s'arriten te merrnin theksin Geg, keshtu qe mbeten me toskerishten dhe plus j'ua imponuan edhe Gegeve. 

Valla se di, po me keto te dhena i bie qe tosket te jene kulturalisht dominues dhe gegerishtja duhet te zhduket fare nga faqja e dheut. 

 

Geget jane me homogjen; popullsi ne terma kulturore (gjuhe, tradita) dhe gjenetike me e lashte, me e ruajtur, e konservuar.

 

ku e mesove ti kete? 

lexo studiuesit e huaj. si dhe TE GJUHA. gegerishtja eshte ME E VJETER (zberthen rrenjet e gjuhes latine dhe asaj greke te vjeter, pra gjuheve me te vjetra europiane) nga toskerishtja.

nuk u intergruan gje, gjuhen e tyre e sollen me vete. zonat ku erdhen ishin te boshatisura prej migracionave dhe lufterave. keto hyrja-dalje te popullsive kane qene te zakonshme ne ballkan dhe u prodhuan edhe me vone, me pavarsine e greqise ku shkembyen shqiptaret te besimeve te ndryshme, me mijera a miliona, me turqine. 

specialistet mundohen vetem te shpjegojne se pse shqiptaret e jugut quhen TOSKE. nga iu vjen emerimi, etj. pra te zbulojne misteret historike.

dominimi tosk i jetes politike shqiptare kontemporane, vjen se siç shpjegova dje tek kjo tema por u fshine komentet, prej agresivitetit (deshires per pushtet) me te madh te toskeve (si me te rinj) dhe bile grekve e vllehve qe "jane integruar" ose si te thuash nderfutur tek keta, shume me vone. gjyshi im kishte nje çiflig me vlleh qe i punonin tokat ne vurg. sot ata jane me toke dhe e konsiderojne veten shqiptare, por pa qene realisht te tille.

ti je rast i koklavitur mo xhan  

ke studiues te huaj te lexoj? Pse mos bej dhe une keshtu si ti, qe 100% ke lexuar citate te shperndara neper qoshet e internetit, edhe i ke bluar ne ate mendjen tende bashke me historite e gjyshit e bashke me inferioritetin tende po pa harruar edhe me gjeniun tend. 

"Specialistet" (ashtu edhe sikur ti, specialist i midhjes) kane shume gjera per te shpjeguar rreth shqiptareve apo edhe shume etnive te tjera. Keto jane pune qe duan bythe dhe jo llomotitje posht e perpjet si teorite e tua. Se ti "doktor" ne nje paragraf te vetem i keput nje shpjegim toskeve qe nga prejardhja e tyre, te vendi i boshatisur, te nderrimi i popullsive me miliona, te perberja gjenetike, te komunizmi deri me se fundi me kete xhevahirin se tosket na paskan qene me shume agresiv (si me te rinj).

dua te di a i ripertyp ndonjehere keto qe shkruan dhe ti thuash vetes, po e fshi kete? 

shiko fakti qe jeni komunista shpjegon shume. shif rrotull, popujt e tjere, se kush jane komuniste dhe internacionaliste. ata qe jane komuniste jane me te rinj si popuj. prandaj jane dhe per hapje, bashkim internacionalist, se e dine qe toka ku jetojne nuk u perket. jane pra pa ATDHE (dheu i babes). duke qene te tille, gjithe boten duan ta bejne pa atdhe. se thjeshte u konvenon.

ai qe jeton ne uje, do te kete uje kudo. se vete eshte mesuar te jetoje ne uje. te tjeret do mbyten ose do i zej malarja.

a ha pyke a jo ?

une komunist? As e kam perjetuar ate sistem. Nejse. 

Dua te te them qe keto analiza pervec se te dobeta ne gjykim jane mbi te gjitha te demshme, pikerisht per ate ideal qe "lufton" edhe ti: pan-shqiptarizmin.

Tani du me te pyet: A ka arritur POETI te shumefishohet apo ti me politicon jeni ul byth e me byth e po postoni komente ketu ne peshk? 

Ore si entitet i mirefillte edhe Shqiperia nuk ka ekzistuar ndonjehere perpara 1912-es. Eshte Principata e Arberit, por kjo nuk perfshinte te gjithe trevat shqiptare dhe emrin e kishte ndryshe, pavaresisht qe ne e konsiderojme si shtetin e pare shqiptar.

Te pretendosh te lesh jashte, te perjashtosh, stigmatizosh si separatiste, apo krahinoriste, geget dhe me gjere veriun dhe Kosoven, eshte  e njejta mendesi si ajo e nje pushtuesi qe thote: "Po leri vlerat e tua, gjuhen tende, dialektin tend, fjalet e tua qe per me teper jane edhe ato qe flasin per autoktonine tende, dhe per hir te nje artificialiteti politik diktatorial, prano kete imponimin qe te japim ne."

Pikerisht pra o integere. Shiko se ajo qe thote ai punisti qe s'ka Gegni eshte edhe me e rende. Do ti nxjerre jo si autoktone geget ketu e ka ai.

Shiko se c'bene edhe ne ate pacavuren "festival libri" qe e bene me parate tona per mikun e Rames, A. Klosi, nje hic qe nuk e njeh kush ne kulturen shqiptare, perjashtuan nga ajo reklama te gjithe shkrimtaret nga Kosova.

Dhe harrova te shtoj me lart se Gegnia nuk eshte krahine, krahine kemi te Lumes a Dibres, por Gegnia eshte me shume se kaq.

Ej, se me cmende!

Inter Legere eshte latinisht; eshte rrenja e fjales "inteligjence". 

Ne fakt, ky pseudonim ishte menduar per tjeter pune... une i urrej ata qe vetquhen "intelektuale", meqe sot ka pak te ketille. Me se shumti jane llafologe hipokrite!

Tani qe e thash, do me duhet te te vras. Perfshire juve te tjeret qe po lexoni kete koment, nese nuk e kam bere tashme! smiley

Hahaha, po pse kaq vrazhde o bir, pse kaq vrazhde? smiley 

une nuk thashe gje per autoktonine e gegeve. Geget jane (jemi, n'dach me dite zotnija jote) arbnit fillestare, anipse jo edhe shqiptaret fillestare. 

Une thjeshte po thoja qe nuk ka deshmi per Gegni. 

P.s. 

Kujdes me ate "dicka me teper" sepse pas krahines, ne shqip vjen vendi- nuk kemi term tjeter me te madh! Gegnia si vend me vehte, nuk eshte sanskionuar akoma nga forumet e PD-se! Kujdes! smiley

Kalofsh fundjave te mire dhe dil pak perjashte se u ngroh koha tani! smiley

Je i lumtur! Ke lene pas tre topa te verdhe. smiley

Jam, pse t'rrej? 

Po une s'po t'folsha ty! 

Ja ta them edhe nje tjeter nga keto te habitshmet i dashur bashkekomentues! 

Gjergj Fishta ka shkruar qe banoret e Malesise se Madhe, ato shtate malet e famshem, nuk jane gege! smiley 

Jane tjeter gje, qe une po ta le ta gjesh vete! smiley 

sa per ate qe ka gege pa Gegni, historia nuk deshmon per nje krahine te tille. Mund te te duket kundra-intuitive, por keshtu eshte e verteta. 

Nqs ti e di ndryshe, te lutem na sill nje burim qe edhe ne te mesojme dicka te re sot. 

Pershendetje. 

PUSHONI! ... se erdhi me ne fund naltmadhnia e tij POETi, mbrojtes i te drejtave te popullsise gege, i idealeve demokratike dhe luftetar i dalluar i komunizmit te kuq. 

Une nuk di si perjetohet ne vende e shoqeri qe nuk njoh..por ne ato qe njoh une(Shqiperi e Itali),mos shqiptimi  dhe mos shkrimi korrekt i gjuhes standarte perkthehet ne injorance.Mbase jane pak ata qe nuk i shpetojne dot kesaj injorance,ku me shume e ku me pak,per shume motive te ndryshme,por te justifikosh kete lloj injorance i bie te mos kete debil e analfabet ne kete bote.

Injorant, debil dhe analfabet!; shkruhet "standard", sic edhe e kane permendur me siper. 

hahahahahahaha!!!  u ngriç..u niçë...u kthieçë...çkul..muarrë..nashti..xjedhur..mbeç..ne pyeçin..ne thençin, me mire  ? ti piace?

Mundet. 

Por fakti, kokefort, eshte se: asnje nuk e ka pervetesuar standardin, ashtu sic pretendojne disa. 

Kjo nuk flet aq per ndikimet krahinoriste, se sa per paaftesine e standardit te '72 per te qene nje unifikues dhe gjitheperfshires, apo sameshumeperfshires i kultures shqiptare.

Ne kete aspekt, modifikimi dhe afrimi i tij, apo se paku hapja dhe pasurimi me prurje dhe influenca nga Veriu, do te beje vecse mire. Tek e fundit, me mire te marrim fjale nga Veriu sesa nga greqishtja apo gjuhet e tjera barbare.

 

Ti si thua? Apo nuk do Enveri? 

Jeshëm,maçe(mace),vate,kukë(kokë),shpuri,kishja,xjuaj,marçin,lidhurë, praknë,aqë lark,qisha,duall,ipni,hajt,pietni, të paçim....

keta qenkan 25. duhet te jete kauz me serioze kjo e ketyre.smiley

Hajde Fiqo, ja hudhe bej ca te te doje ... se maksimumi burg shpije ke per te bo.smiley

Pse ça po bojm tashi ? smiley

Si gjykates merr denim e kryn e kaqë.

Po ama persekutimi letraresk eshte çeshte. Aty mos guxo te korruptohesh se deren hap ta lejnë e ste bohet me dale smiley

Po ka nje ane njerezore gjith ky muhabet. Siç ka thene aq bukur ay Buda yne i LSI's : Te shkuara, te harruara smiley

sa i keq qe je! asigjo nuk te shpeto. E paske lexu dhe rrefimin per takimin historik te Lalzit, ose sic hyri ndryshe ne histori, darka e ngjalave

Historija jone eshte plot me ngjala vlla. Ngjale kur u denu pushteti per kafe, ngjalë per 97en, ngjale per Gerdecin, ngjale per ekonomin, ngjale per shtetin, ngjale per miletin, ngjale per tave e ngjale per tallava smiley

 

vecse Fiqo, a nuk meno se duhet nji pene e fuqishme per t'i pershkru sic duhet notat epike qe shoqerun ket takim atdhetaresh qe perbuzen pazaret e ndyra ne kurriz te kombit dhe moren persiper fatet qe u caktoi momenti historik? Menova t'ja sugjeroj Pjerit njehere po duke e dit sa i zene eshte, nuk di kujt t'i bi ne qafe

Eh Fiqo, s'e kuptuan njerezit ne ate kohe Partine Liberale.

As Ekologjiken smiley

Po ça ti kuptoshe Liberales dhe Ekologjikes aman smiley Su kuptu qi su kuptu Demokratikja.

Po ça ti kuptoshe Liberales dhe Ekologjikes aman smiley Kur su kuptu Demokratikja..

Doktorr mukini, ndjes pste, pati then nje shprehje, per ca lloj te semuresh " te pakurushem.." I quante " sifilitike ne tru.." !
Gjet rahmet !

Kush e mba mend poemen :
" Na u mblodhen 300 pale pleshtat .."! " Ke vreshtat"
Dhe te habitur lexojne, ...se te gjithe ata qe kritikojn standarden si " komuniste, puniste , enveriste etj .etj..... brockullat i shkruajne dhe i shprehin ...me gjuhen standarde !
Gje qe flet me se miri se gjuha standarde ka triumfuar.As tundet e as bie mali qe ngriti vullkani Fan Stilian Noli..

smiley

Arshi Pipa , ...nje thes me lecka para te tjere burrave te gjuhesise !

Per kuriozet , sapo shfletova vepren Nr.4 te Nolit.Ju keshilloj ta shfletoni ! Behet fjale per " Historine e Skenderbeut " botim i vitit 1921. Vepra origjinale ruhet ne Akademine e Shkencave ( kaluar prej ish Institutit Gjuhesise) bashke me nje tjeter veper te titulluar " Shenime Tekstologjike , gjuhesore dhe reale e historike" te vet autorit.Pra jane pasqyruar po prej tij...." te gjitha ndryshimet dhe ndreqjet ( ne variantin e pare thoshte " dreqjet ") mbi (tekstin ne variantin pare) librin ...ne te permiresuarin. Ne variantin e pare emrat ( sipss autorit) Leke , Nikolle, etj ishin me germen e me dy pika.Ne variantin e permiresuar, bazuar ne mbi dhjete autore prej" ...Shqiperise veriore" e ka hequr germen e mevdy pika.Ju rekomandoj ta lexoni vepren qe per botimin e saj shfrytezoi mbi treqin autore...Do kuptoni shume se sa shume ka punuar ai burre, per kete gjuhen standarde... !Hapeni dh ma hidhni poshte sa them!

Formula e ShLNj

S’do mend, se përzgjedhja është kriter themelor për hartimin e çfardo fjalori. Le të shohim se si e përcakton Kostallari: “Është pasur parasysh nëse fjala pasuron apo jo leksikut të sotëm letrar, nëse ndihmon për thellimin e pastërtisë së gjuhës letrare shqipe, nëse e zgjeron larminë e mjeteve të saj stilistikore e shprehëse etj., dhe nëse lidhet me shtresat leksikore, që rriten e zhvillohen apo me ato që rrëzohen e shuhen, ky është parimi themelor që ka udhëhequr zgjedhjen e fjalëve dhe të frezeologjisë”(ix). Kriteret realisht janë dy, pasurim dhe spastrim: pasurim i leksikut ekzistues në përgjithësi, me vemendje të veçantë te stili, nga njëra anë, dhe, nga ana tjetër, spastrim i leksikut, kryesisht i fjalëve e shprehjeve që janë të papajtueshme me ideologjinë e një lloji, kriter klasor ky. Kostallari e konsideron gjuhën dukuri klasore. E shikuam se fjalori ishte “kryesisht i bazuar” në gjuhën e Shqipërisë socialiste. Po ashtu pamë se hapësira e zënë në diagramën e mësipërme prej leksikut “mbidialektor”, është pothuajse e së njëjtës madhësi sa hapësira e “spastruar” (jo e vizatuar) e leksikut letrar toskë e gegë. Dy kriteret, të cilët janë të gërshetuar kaq ngushtë njëri me tjetrin, sa vetë veprimet e zbrazjes e mbushjes, veprojnë përkatësisht si pompë uji, si kanal kullimi. Rezultati i një politike të tillë gjuhësore, është i parashikueshëm, po të kemi parasysh se mendimi kushtëzohet prej gjuhës. Pas nja dy a tre brezash, nuk do të mbetet në këmbë fjalë që të mos jetë e përshtatshme me ideologjinë ekzistuese. Për rrjedhojë, njerëzit nuk do të jenë më në gjendje ta mendojnë kundërshtimin – prite Zot, dëmtimin e partisë dhe të shtetit. Fjalë të tilla si “disident”, “rebelim”, “demokraci”, mund të zhduken prej fjalorëve dhe konformizmi do të mbërrinte pikën e vet të ngopjes. E nëse toskërishtja letrare do të jetë pjesërisht e kuptueshme, për shkak të strukturës së ShNjL bazalisht toske, gegërishtja letrare, do të katandiset diçka si Old English (anglishtja e moçme), pra një relike e pakuptueshme gjuhësore.

Megjithatë, ajo që të bë përshtypje në rastin e Fishtës, është se ai është “spastruar” jo vetëm prej fushës së letërsisë, por edhe prej asaj të leksikut. Dihet se Fishta ka leksik të pasur poetik. Max Lambertz-i, cili e ka përkthyer Lahutën e Malcís në gjermanisht, futi në Albanisch – Deutsches Wörterbuch (Fjalor shqip – gjermanisht) fjalë si me dheskë ‘locken’ (me joshë, me ndjellë), dumbare ‘doppellaüfiger Revolver’ (revolver vetëmbushës), grrêç ‘Kurbisflasche’ (susak uji), me kandritë ‘ausstaffieren’ (me pajisë), kryqalí ‘Christ’(i krishterë), latrâc ‘Viebauch’ (mullëz, lukth bagëtie), me leçitë ‘ankündigen’ (me kumtue, me bë të ditur), mêc ‘Bursche’ (djalë), shkallme ‘Schwert’ (pallë, shpatë), shkinë ‘Slavin’ (grua sllave), shkjení ‘Slavenland’ (popullsia e sllavëve të jugut, kryesisht serbë e malazezë), shmrijak ‘Almhirte’ (bari kullotash alpine), vithna, shumës i vath ‘Hürde’. Asnjëra prej këtyre fjalëve, nuk gjindet në fjalorin e Kostallarit. Por një fjalë e tillë si me dheskë “e pasuron leksikun ekzistues”, sepse, me sa di unë, nuk ka në shqip një fjalë tjetër që t’i përgjigjet fjalës anglisht ‘to lure’. Kurse një fjalë si me kandritë “e zgjeron larminë e mjeteve të saj stilistikore e shprehëse”, ngaqë fjala nuk ka një të barazvlefshme të vet të saktë në shqipe. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për me leçitë, grrêç, shmrijak, ku kjo e fundit është karakteristike për zakonin e malësorëve që shtegtojnë me bagëti, sipas stinës nga kullotat verore në ato dimërore. Së njëjtës emërtesë bariore i përket edhe fjala vithna, shumësi i vath. Kostallari regjistron vathë, por jo shumësin vithna, siç dëgjohet në Shqipërinë e Veriut. Ai parapëlqen shumësin vatha. Por kjo formë e shumësit, nuk del në asnjërin prej trembëdhjetë shembujve dhe frazave që ilustrojnë përdorimin e kësaj fjale. Prej nga vjen ky shumës vatha? Cipoja e ka vathë, vithna; po kështu edhe Lambertz-i; po kështu Kristoforidhi. Por ky i fundit regjistron edhe formën vatha të shumësit, e cila duket se është forma e gegërishtes qendrore. Kostallari ka zgjedhur këtë formë. Ngaqë tjetra qe përdorë prej Fishtës? Apo ngaqë kjo ishte një formë e gegërishtes së Veriut?

Ca rrjedhshmeri e te folmes me te shkruar, ....... sipas standardit...! Te tjerat vrejtje edhe po te qendrojne vetem rregullim bejne .
Shkrimet e modelit " fanolist " me entusiazmojne ! Rrofsh per prurjen!

Por procesi i “spastrimit”, nuk ka qenë i kufizuar vetëm te shkrimtarët gegë katolikë, të konsideruar si armiq të popullit. Të njëjtin fat pësuan dhe disidentët partiakë, të cilët vunë në dyshim vlefshmërinë e politikës staliniste, të zbatuar në gjuhë, letërsi dhe arte. Më i shquari ndër ta është Sejfulla Malëshova, një toskë mysliman. Ai kishte qenë sekretar i Nolit gjatë periudhës së shkurtër kur peshkopi ishte kryeministër i Shqipërisë në qeverinë revolucionare (1924). Më vonë ai iku në Moskë, ku thuhet se punoi për Kominternin dhe dha mësime marksizmi. Më 1943, u kthye në Shqipëri dhe u bë anëtar i byrosë politike. Për shkak të prirjeve të tij të moderuara, shpejt u ndesh me pjesën konservatore të partisë, të përfaqësuar prej Hoxhës e Xoxes. Si ministër kulture në qeverinë e parë komuniste të Shqipërisë, ai kundërshtoi prirjen për eliminimin prej letërsisë shqipe të Fishtës, Konicës dhe shkrimtarëve të tjerë madhorë. Menjëherë, ai u përjashtua nga byroja politike dhe, më vonë, edhe nga partia, duke përfunduar kështu një person krejt të parëndësishëm. Për atë kohë Malëshova ishte i vetmi intelektual shqiptar, që njihte mirë teorinë marksiste dhe praktikën staliniste. Nën pseudonimin Lame Kodra, ai kishte shkruar edhe disa poema, të cilat qenë botuar më 1945 me titullin Vjersha. Ky libër i hollë përfshin përkthimin e tij në shqip të Internacionales, e cila u adoptua prej partisë. Malëshova nuk është ndonjë poet madhor, por është njohës i mirë i gjuhës. I hodha një sy këtij libri, për të parë nëse gjuha e këtij poeti - i vetmi poet marksist, për të cilin Shqipëria mund të mburrej gjatë viteve të parë të periudhës socialiste - pësoi të njëjtin fat me poetët disidentë, të cilët, të rënë në fatkeqësi, u përjashtuan prej letërsisë shqipe të realizmit socialist. Në njerën prej poemave të tij, ai përdor një fjalë gege debojë (arsenal), fjalë që nuk është e përfshirë në Fjalorin e ShNjL. Në përkthimin e tij të Goethe-s “Mbreti i Tulës”, Malëshova e përkthen fjalën gjermanisht Zecher ‘amator pije” me bekrí, fjalë turke kjo, e pabarazvlefshme në shqip. Fjalori i Kostallarit, është i mbushur plot me fjalë prej turqishtes, shumica e tyre të pabarazvlefshme në shqip. Por fjala bekrí nuk del në të.

Hunter, po e zbres ketu. I hodha nje sy linkut. C'me zuri syri ishte: filani qe s'ka grade shkencore ne gjuhesi shqipe (por eshte diplomuar ne Lion, Grenoble, ne Gjermanine Lindore, ne Leningrad...), ose edhe ka por nuk ben, ka qene aty "prej verteti". Te tjeret (ata te duhurit, meqe gjuhetare, apo shkrimtare me emer, a ku di une), jane aty, por jane me funksion dekorativ. Se ja, Partia, Eqrem Cabejn, e vuri te katertin ne liste dhe s'e beri drejtor. Ose Poradeci nuk shkruante me poezi kishte shume vjet.

Per nje shtet qe Universitetin e themelon ne vitin 1957, me thene te drejten, ky muhabet me duket qesharak. Sa per gjuhet e huaja dhe edukimin universitar me to, Gjuha angleze ka hyre si kateder ne vitin 1960-1961, pese vjet perpara Gjuhes franceze. Cudi, po te mendosh qe "xhaxhi" e kish per zemer frengjishten!

Pervec kesaj, argumenti qe kerkon te ngeje artikullshkruesi, eshte i tipit: Ju po thoni qe ata qe sot duan te nderrojne standardin, nuk jane te fushes. Ne rregull, thote Myftaraj, por edhe ata qe e kane ngritur s'kane qene te fushes.

Si i bie tani? Qe dy te keqija do bejne nje te mire? 

* Te dhenat mund t'i gjesh ne faqet e Universitetit te Tiranes.

po çfare duan t'i ndryshojne gjuhes shqipe te sotme ?

se s'po e marrim vesh. nuk thuhet gje tek letra me sa pash.

une kur degjova shqipe, mbas disa vjetesh pa degjuar hiç, e ndryshuar mu duk. tek filmat shqiptare filloi ndryshimi qe me aktoret e aktoret e rinj. keta nuk e flisnin me gjuhen si sander prosi, tjeter konge kendonin. t'gjith ky lloj mileti qe vjen pa rreshtur ne tirane, fare tjeter ka per ta bere te kenduarin e shqipes.

keta akademiket vetem sa do te ndjekin prapa shoqerine, se tjeter gje nuk kane fuqi te bejne. siç bene kur partizanet erdhen ne fuqi.

Wow! C'paska qene e nevojshme kjo gegnishtja per te ndezur pasionet! smiley

....perdorimin ne zyrtaret te dialektoreve ...!

po e çfare te prish ty pune kjo personalisht ? 

le t'i mbushin shkresat me te gjitha dialektet. demokraci hesapi.

Asnje pune nuk me prish mua , por prish ate qe eshte quajtur standard i gjuhes dhe drejtshkrimit.si shume ligje e rregulla qe nuk i dua, nuk me ka pyetur kush por nuk mund t' shkel sepse shkel ato qe te tjeret i kane miratuar, votuar.Te gjitha ligjet, rregullat rregulloretb jane vullnete shumicash jo deshira individesh apo pakicash.Shoqerite e civilizuara mbi keto fuksionojne.
Ndaj nuk shtrohet ceshtja " c' me prish e c' prishet por c'ndreqet .

shiko po te jete vullnet i shumices, mos ki frike se asgje nuk ndryshohet dot.

jetojme ne demokraci sot, shumica ben ligjin. kjo sjell bile per mendimin tim, ndryshime negative, se shumica nuk e di çfare eshte e mira.

ajo jozefina, kur lexon idrizin qe e quan jozeperçka neper komentet e tija, eshte normal qe nuk do te kete nje gjuhe te pebashket me te. edhe une te isha ne vend te saj ashtu do te beja me sa fuqi ne dore te kisha.

Jardine, kam pershtypjen qe nuk jane pasione.Jane dicka me shume!Jane " ndersime " prr nje sherr kombetar me objektiv ndasine.Pergjysmimin e fuqise qe do te sjelli ne Ballkan nje unitet kombetar i shqiptareve.Ku goditet me mire? Ke gjaku i kombit, ke gjuha.Nuk e kane gjetur keq...ata qe kurre nuk na kane dashur,,,Gjejne dhe plot naive mes te ligjve dhe ec degjo ca leshojne!

Nuk e di z.Grave. Me duket se gjithe kjo histori nuk merret me gjakftohtesine e duhur, perfshire dhe ato qe kane firmosur letren.

kete duhet ta mendonit qe ne fillim ju komunistet, jo tani pas pilafit. 

pastaj nuk mendoj se liria ne gjuhe do sjelle ndarje, perkundrazi. nuk kishim gje gjuhe standard kur shpallem pavaresine, kjo nuk na pengoi hiç per tu marre vesh mes njeri-jatrit. 

Liria perjashtohet ne vullnetet e shumicave qe kthehen ne ligje, rregulla kode , standarde...!
Le ta shtrojne persembari ca kerkohet, ca duhet te shtohet, ca duhet bere, ta perkthejne ne vullnet shumice dhe ashtu te standardizohet.Ndersa keshtu ka vete mohim, mohim dhe asnje gje tjeter.Ca faj ka standardi ? Ky eshte ka funksionuar e funksionon mrekullisht.Beni tjeterin argumentojeni shkencerisht dhe bukuri! Pse me vrer dhe me hile.Vendos salihu e jozi ...re perdoren ne zyrtare dialektizmat! Ahere u mblodhen nje 100 burra qe bene standarden.Tani dy spurdhjake vendosin dhe qeka me e mira pune? Keto jane pune druvaresh ...!

ti grin sallate moraliste me duket. do behet lufte more sikur shumica mos bjere dakort me pakicen, siç po behet ne ukraine qe me LIGJ e hoqen rusishten nga gjuhe kombetare, gabimi me i madh qe beri kjo qeveria e re e tyre pro euro-amerikane. 

nuk u ndryshohet me force gjuha te tjereve.

Me bind qe ti ha ve corbe vakt per vakt se sallaten nuk e njoheke fare!Te gjitha ligjet dhe rregullat... jane vullnete shumicash.Un nuk te ofendova as te thash ca ha a ca grin !

grin sallate ta thashe me kuptim qe i meshon te njejtit argument pa sjelle diçka te re ne bisede.

neqoftese ligjin e ben shumica pse shqetsohesh ti ? nuk do te mund te kalojne dot me ligj ndryshimet qe kerkon jozeperçka. neqoftese ato kalojne do te thote qe shumica do qe te behen ndryshime.

ca fol e ca fol - ai tjetri tha popujt e rinj (te ardhur) jane te prirur per te qene komunista (ekstremizem i majte) dhe ne rastin e toskeve edhe me te eger pasi kishin ardhur ne toka boshe por qe e dinin se s'ishin te tyre. 

Perle! 

çifutet psh (popull pa toke)  e shpiken komunizmin, thote nje amerikan te vendi ku banon ti.

tosket po ashtu u bene komunista se ishin shumica pa toke. familje te medhaja e kishin pronesine e tokes ne jug te vendit. komunizmi E ZHVESH njeriun nga PRONA. pra i ben te gjithe pa prone. siç na beri ne.

 

ehe kuptova - e kam komshi ate amerikanin qe thu ti 

o vdeksha une per ty, qe ke dhe gjyshin tosk biles (sic the vet). 

po ku dinin tosket c'ishte komunizmi mor aman, as tosk e as geg, oj lopa ime, le me pastaj qe paskan vendosur te behen komuniste se s'kishin toka. 

po ne jug si ne veri njesoj ishte ndare toka, qe te ndafsha me dysh te ndafsha, nga vilajet, ne pashallek ne bejlerllek e agallek. 

ne veri pashalluku i shkodres ishte i vetmi qe perfshinte shumicen. nga mi nxjerr keto teori me tosk e gege se me cmende

nuk triumfon gjuha sepse e shkruan x shkrimtar, qofte dhe Noli. Sikurse nuk perben arsye qe x apo y version nuk duhet te rishikohet ne menyre absolute. Versioni triumfon sepse institucionalizohet; legjitimohet duke u perfshire ne shkolle etj.
Se dhe Noli do fyhej po ta krahasonin me Shekspirin besoj. E pra nuk flet njeri anglishten e Shekspirit sot meqe anglishtja ishte anglishtja e tij. 

Ledi Shamku ka nji qasje realiste ndaj gegnishtes. Rastesisht i pashe nji shkrim te shkurter ku analizonte paragrafin e deklarates se shpalljes se pavarsise ne kuader te dialektit mbizoterues. Dhe pasi i ben analizen, del ne perfundimin se eshte i balancuar plotesisht dhe se kjo nuk mund te jete nje rastesi e cfardoshme. Baze kesaj del pastaj ne konkluzionin se hartues mund te kete qene vete Luigj Gurakuqi, si njohes i mire i gjuhes shqipe

tosket si njerez pa toke e perqafuan komunizmin smiley

Jo vetem, por as shqiptare tamam tamam nuk jane... smiley

pershendetje jardin nga populli fqinj tosk  

Pershendetje! Hajt se rob zoti jeni dhe ju!

shqiptare jane po jo AUTOKTONE. jane shqiptare te ardhur prej italise. 

te pakten keshtu thote teoria e nje francezit. qe une i besoj pa vertetim se me duket i besushem, nga burre me i zgjuar nga teoriciene te tjere te llojit te vet. 

u pa puna - hajde te tjerrim lesh te gjithe tani ... 

Tani ne Itali ishin autoktone keta apo as atje s'quhe autoktone? Nga kane ardhur, c'thote ai francezi (pa vertetime por i besueshem)? 

ishin etruske pra. shko gugllo per te pare se kush ishin etrusket.

smiley Ky dogmatizmi yt Profil eshte legjendar! 

don-kishoti ka marre persiper pune te veshtira - si historine e Toskeve. 

Ashtu sic nuk ka triumfuar shkenca bie llafi pse shpiku Isaku ligjin e Renies apo Ajnshtanji formilen e energjise , apo katrorit te shpejtesise ... Gjuga eshte shkence , nje shkence si gjith te tjerat ne zbulim , ne perparim , ne plotesim, ne ecje ...Per gjuhen shqipe , njeri pre Isakeve ishte Fanoli, sipas mendimit tim xhanem

Stalinizmi shqiptar, është një dukuri dërrmuese toske...

Arshi Pipa

Cabej dhe Xhuvani kane argumentuar per nje standard ku te perfshinte te dy dialektet dhe argumentet e tyre u rrezuan poshte nga shpura sovjetike e Kostallarit.

A krahasohet sovjetiku Kostallari me Cabejn dhe Xhuvanin?

çabejin nuk e lavderonte nermin vlora tek librat e saj mbi gjuhen shqipe. e mbajn pak shqiptaret sikur çfare ka bere, kur studimet i ka shume te dobta ne krahasim me te tjere. 

Mos e beso! Cabej te pakten ka qene Tosk, keshtu qe rrjedhimisht si njerez pa toke ka qene automatikisht komunist i flakte i kamufluar dhe njekohesisht edhe anti-geg. Keshtu qe ky argument rrezohet (per me teper fol me profilin)

Thone qe km u eshte pergjigjur. Shkoni diskutojeni me ekspertet e peshkut, u ka thene. Keshtu qe pergatisni ca referime serioze.smiley

 

 

 

jo se edhe adresa qe i jane drejtuar tregon shume. Nuk kane levizur cantimin fosilet nga istikami i komunizmit. Ay, i madhi, mendojne do jape zgjidhje. Keta mund ti ishin drejtuar edhe presidentit, por jo, AY, i madhi i partise eshte adresa e duhur se helbete e pranojne si indirekt se eshte trashegimi e partise standardi.

pse jo? mbizotron nje llogjike e celikte qe thyen te gjithe vargonjte e anakronisteve qe duan te na kthejne pas ne kohe. Gegnishtja e ka vendin ne muze. E permendim ndonjehere me Mesharin e Buzukut e aq, nuk ka cna duhet me shume!

Duhet perkthyer dhe Migjeni.

per revolucionaret me pikpamje te majta ka dhe perjashtime.

kjo qe thu ti, aplikohet sot kudo jo vetem ne shqiperi. 

ecja perpara konsiderohet progres. ndersa rishikimi i historise, kultures, shoqerise ose vete njeriut te shkuar, si regres.

gjerat me te cilesishme te botes, kane perfunduar pa perjashtim ne muze. per me tregu jo qe kjo eshte vlere superiore, por vetem qe keshtu ishte koha, arti, njeriu, DIKUR. ndersa tani duhet te bejme NDRYSHE.

kur u thua, ore po kjo qe po bejme eshte me e keqe, me pak cilesore, te pergjigjen, po s'ka gajle eshte ndryshe, moderne. edhe kete do e pelqejme nje dite, ndoshta.

qe thu ti profilo, ky "ligj" nuk vlen per kta nostalgjiket e 45 viteve te lavdishme.
Kto jane si ai grupi i robve qe mblidhen rreth llambes qe eshte djeg qe pret per t'u zevendsu.
Po asnji nuk guxon me prek llamben. Rrine aty dhe flasin sa shume drite bente llamba e vjeter... 
 

si qenka djeg llampa kur shumica e shqipfolesve flasin gegnisht?

Si perfundim, a jane kinga apo jo?

Ate duhet ta verifikoje eksperti i kingllikut 

shume e thjeshte kjo pune - jo me financim "keshillit nderakademik". le te grije sallate topalli ne ***** te zhozefines.

Preng Cub Lleshi (shkrimtar)  smiley smiley

PS. Ishalla se ka Pjetri gja smiley

Jo s'e kam gja, po e kam pas msus ne gjimnaz dhe asht bash sak shkrimtar(poet).Ne kongres ka qan mrojtes i gegnishtes,sot asht mrojtsi ma i flakt i gjuhes standarde,meqe u shkruaka me "d".

Nese ka ni gja qe Enver Hogja(sikur do ta kishte shkrujt komentusi) duhet te jete krenar atje n'vorr ku asht,asht njesimi i gjuhes shqipe.PIKE. Cfardo qe t'shkruhet mas ktij kometi ,t'a dini se nuk me rruhet shume!

ps

@pse sterio,ti, o je mirditore qe m'njef e t'njof shume mire(e qe ka shume gjasa) ,o ke qan me pune n'mirdite.

Jo mo jo, duhet te jete dv Mark Marku smiley

U beme per ndonje gote vere Bukmire tashti, e nga njeri vesh degjojme gurgellimen e fanit te vogel e tek tjetri music stereo..

Mos ma ngacmo Pjetrin or ti, se Pjetri asht komunisti i gjashte ne krahine.

sado qe t'i etikosh njerzit "komunist",kot e ke,s'ke per ta marr kurre hakun, per "kulakllikun" tan te dikurshem. smiley

Ndoshta gjuhetaret ende s'kuptojne qe fjala Shqipe eshte demontim e jo çmontim.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).