1. Dallime

Joshja dhe dramaticiteti i historisë mbështeten fort në paparashikueshmërinë e saj. Projekte të përgatitura prej vitesh mund të dështojnë për shkak rrethanash të paparashikuara. Aksidente në dukje të parëndësishme mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Disa, të habitur nga paparashikueshmëria e historisë, mendojnë se gjërat qëndrojne ndryshe dhe se letrat e bixhozit historik janë të manipuluara. Ndodhin pak ngjarje të papritura, në kuptimin që shumë ngjarje i duken të paparashikuara shumicës, por ato kanë qenë të planifikuara me kujdes nga personazhë që fshihen mbas skenès. Pikërisht sepse të fshehur, këta njohin paraprakisht ngjarje që të tjerët nuk janë në gjendje t’i parashikojnë, pra reduktojnë skajshëm mundësinë e aksidenteve dhe të papriturave.
Me fjalë të tjera: paraqesin historinë tè organizuar si një komplot. Sa herë që ngjarjet historike bëhen veçanërisht komplekse dhe dramatike, rritet popullariteti i teorive komplotiste që reduktojnë kompleksitetin në pak elementë të fshehtè dhe të thjeshtè në thelb. Megjithatë nuk ka një lloj të vetëm të teorisë së komplotit. Të paktën duhet të bëjnë dallimin midis mikrokomploteve, komploteve metafizike dhe makrokomploteve.

2. Mikrokomplote

Tashmë pak historianë do të mohonin se në histori ekzistojnë mikrokomplote, pra ngjarje që hyjnë rrëmbimthi në skenën e historisë me karakteristikën e të çuditshmes ose të papriturës, e në të vërtetë janë programuar nga personazhë projektet e të cilëve mbeten të panjohura për shumicën e bashkëkohësve. Pak, për shembull, mund të pretendojnë seriozisht se Revolucioni Francez shpërtheu vërtet papritur për shkaqe të paparashikuara dhe të pahulumtueshme. Historianë të shkollave dhe simpative të ndryshme pranojnë se Revolucioni Francez u përgatit nga "shoqata të mendimit" - si ato të studiuara nga Cochin Augustin (1876-1916) - dhe grupe të tjera trysnie, projektet dhe aktivitetet e të cilëve nuk ishin të njohura për bashkëkohësit para ose gjatë Revolucionit, ani pse ata u identifikuan pjesërisht më pas. E njëjta gjë mund të thuhet për Revolucionit Bolshevik, në përgatitjen e të cilit tani është i njohur, për shembull, ndikimi i shërbimeve sekrete gjermane. Komplotet, pra, ekzistojnë, edhe pse - për arsye që do të ishte me interes për t’i studiuar, e ndoshta të shpien në komplote të vegjël të tjerè - librat e historisë të shkollës zakonisht i shpërfillin krejtësisht.

3. Komplotet metafizike

Nëse mikrokomplotet – drejtuar një synimi të veçantë, ndonjëherë të një rëndësie shumë të madhe, por sidoqoftë të kufizuar në hapësirë ​​dhe kohë dhe pa karakter gjithëpërfshirës – pèrfshihen brènda fushës së studimeve tè historianit profesionist, dhe mund të vèrtetohen nga prova empirike, komplotet metafizike i shpëtojnë hulumtimit empirik të historianit. Ka nga ata, si për shëmbull Shoqata Teosofike - në ndjekje të themelueses Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) - qè argumenton se një Lozhë e Madhe e Bardhë, e përbërë nga "mjeshtër lart nè qiell", udhèheq në mënyrë të fshehtë historinë e njerëzimit; dhe se nga ana tjeter, një jo më pak misterioze Lozha e Vëllezèrve te Zinj koordinon aktivitetet e atyre që u kundèrvihen të mirës së njerëzve. Çfarëdo të mendohet për Lozha e Madhe të Bardhë dhe e Vëllezèrve të Zinj, është e qartë se veprimtaritë e tyre të supozuara zhvillohen në një plan që nuk është ai i fakteve të prekëshme prej verifikimit empirik, pra i shmangen krejtësisht hulumtimit të historianëve.

Të tjerët - pa shumë hamendje për lozha sekrete " të bardha" ose "të zeza" - vetëm tërheqim vëmendjen për faktin – shumë të qartë për një të krishterë - se Perëndia udhëzon historinë nëpërmjet Providencës - megjithëse përmes shtigjesh misteriozë, të cilat shpesh i shpëtojnë kuptimit njerëzor - dhe se edhe Djalli nuk vepron në botë në mënyrë të rastësishme, por koordinon manifestimet e shumèfishta të tundimit nëpërmjet një lloj kundèrprovidence. Dhe vepra e tij nuk intereson individët përsa individë, por edhe grupe njerzish, dhe - në këtë rast - jo detyrimisht të vegjël. I krishteri do të jetë i kujdesshëm të shmangë çdo dualizëm, dhe do të mbajë parasysh që Providenca dhe kundèrprovidenca nuk janë në të njëjtin plan: meqë fuqia e Perëndisë është e pakufizuar dhe ajo e Djallit është i kufizuar, rezultati përfundimtar i betejës tashmë është i shkruar, gjë e cila nuk do të pengojë që kjo luftë të ketë, para këtij rezultati, një karakter të dhimbshëm dhe të përgjakshëm.

4. Makrokomplotet

Është e rëndësishme të dallohen me kujdes teoritë e komplotit metafizik me karakter teologjik ose ezoterik nga ato të makrokomplotit. Kur flitet për "komplotizëm" tashmë i referohet pothuajse krejtësisht këtyre teori të fundit. Për teoritë e makrokomplotit, ose komplotiste, do të ekzistonte një organizatë e vërtetë e forcave të së keqes që janë në veprim gjithnjë - ose prej kohësh që nuk mbahen mend - në histori dhe që kanë prodhuar, duke i ndërlidhur ato, një seri ngjarjesh: luftëra, revolucione, morte dhe shkatërrime. Teoritë e makrokomplotit lindin prej literaturës për Antikrishtin dhe ardhjen e tij të afërt, e cila, megjithse jo e paqenë në mjedisin mesjetar, vërshon mbas Reformës Protestante. Vepra e Djallit në histori i referohet një qëllimi të saktë, ardhjes sé Antikrishtit, për të cilèn veprojnë prej kohësh forca të fshehta. Për disa polemizues katolikë Antikrishti është Martin Luteri (1483-1546) ose një prej sovranëve që mbështesin Reformën; për polemizuesit protestantë Antikrishti është Perandori ose Papa. Një shekull më pas, për "besimtarët e vjetër" rusë Antikrishti identifikohet me Carin (ndoshta teoritè e komplotitit më të madhërishme ekzistuese) si autor i një reforme klerikale dhe liturgjike tè padëshirueshme. Duke filluar nga shekulli i tetëmbëdhjetë një farë forme e mendimit fetar do të tundohet nga teori komplotiste përballë ngjarjeve në dukje të paparashikueshme dhe të vështira për tu shpjeguar me shkaqe thjesht natyrorë: hegjemonia kulturore e Iluminizmit, Revolucioni Francez, dhe më vonë shpërthimi i spiritualizmit, de-krishterizimi i shumé vendeve vendeve evropiane, socializmi dhe komunizmi. Në këtë mënyrë ndërtohen skema piramidale tè para konkretisht né veprim prapa liderëve politike dhe kulturore, një klasë drejtuese elitè e padukshëme përbërë nga shoqëri sekrete, midis të cilave - por jo vetëm - Masoneria. Prapa shoqerive sekrete do të vepronin shoqeri akoma më shumë sekrete, haptas sataniste. Prapa satanistëve do të vepronte Djalli vetë, veprimi i të cilit nuk do të kufizohej në mënyrën e tundimit, por do të manifestohej në shfaqje shumë të qarta dhe të drejtpërdrejta, në të cilën Princi i të Keqes jep udhëzime të sakta dhe të hollësishme kapterrëve të vet njerëzore. Vetëm në një epokë relativisht të vonë, në skemë - diku midis masonëve dhe satanistëve – futen edhe hebrenjtë, shprehur kjo, të paktën deri në shekullin e njëzetë, jo në kuptim racor por fetar, që prej kohès kur teorikët e komplotit janë më shpesh kundërhebraike se sa kundërsemitë.

Në vazhdë të analizës të komplotizmit të Revolucionit Francez, teori të mëdha të komplotit propozohen nga disa demonologë franceze në 1860 dhe 1870. Afresku më i madh i komplotit universal gjendet në veprat e një falsifikatori, Leo Taxil - pseudonim i Gabriel Jogand ( 1854-1907) dhe bashkëpunëtorit të tij Charles Hacks, i cili nënshkroi me pseudonimin "Dr. Bataille" të famshmin Le diable au XIXe siecle, botuar në dy vëllime nga Delhomme et Briguet, në Paris-Lyon në 1892-1894 -, që rrëfen mashtrimin e tij në 1897. Një rrëfim i tillë do të ndikojë të humbasë besueshmëria për komplotizmin në përgjithësi, i cili  megjithatë do të ripropozohet herë pas here - shpesh duke përdorur veprat e falsifikatorit francez pa e cituar - në shekullin e njëzetë. Ideja se hebrenjtë kanë një rol qendror në komplotin e madh universal del veçanërisht qartë në Protokollet e Pleqve të Urtë të Sionit, tè cilat shfaqen në Rusi në vitin 1903. Eshtë arritur të tregohet - çfardo gjë të mendohet për përmbajtjen dhe origjinën e tyre - që kihet të bëhet, nga pikëpamja e materialit, me një vepër false shtjelluar duke kopjuar pothuajse fjalë për fjalë një pamflet kundërbonapartist të avokatit francez Maurice Joly – i vetëvrarë në vitin 1878 -, botuar në Bruksel në vitin 1864, duke ja veshur hebrejve çfarë ishte referuar bonapartistëve.

5. Komplotizmi i djathte dhe i majtë

Edhe pse klisheja kulturore paraqitet pothuajse pa hezitime, komplotizmi nuk është sigurisht një tipar i vetëm mjediseve të djathtë. Një komplot universal i forcave reaksionare për të penguar progresin, dhe kohët e fundit komunizmin, duket shpesh në letërsinë sovjetike. Në Itali jehona të kësaj letërsie gjendet në një publiçistikë kundërmasonike, e cila hamendëson një komplot të madh - me origjinë të lashtë - të masonerisë, të mafias, të shërbimeve sekrete USA dhe të Kishës Katolike (që do të kishte pasur në epoken e dytë të mbasluftes, të njëjtët refererues, midis te cilëve, për shembull, senjor Giulio Andreotti) për të penguar marshimin e progresit dhe në veçanti qasjen e Partisë Komuniste Italiane në fuqi. Edhe teoritë lidhur me një "komplot të sekteve" universal né ditèt e sotme, sidomos në Francë, i japin shpesh një veshje politike "fashiste". Është e vështirë për të provuar empirikisht se teoritë e makrokomplotit nuk janë të vërteta. Shpesh janë magjepëse dhe kanë elemente interesantë. Megjithatë, barra e vërtetimit të ekzistencës së makrokomplotit bie mbi ata që thonë se ekziston, dhe fakti se është e pamundur për ta provuar qè nuk ekziston, nuk përbën argument në favor të komplotisteve.

Edhe pse veprat e atyre që i besojnë makrokomplotit nganjëherë ofrojnë informata të dobishme për ngjarje të veçanta, në fund të fundit teza e tyre themelore duhet të konsiderohet jo të besueshme dhe tipike ideologjike, sepse thjeshton kompleksitetin e historisë. Teoritë e komplotit janë edhe të rrezikshme. Mund të shènjojnè dhe të ofrojnë deshër kurbani, të konsideruar përgjegjës për të gjitha hallet e botës: teoritë aktuale për pandehmën "komplot i sekteve" shkojnë pikërisht në këtë drejtim. Përveç kësaj, diskreditimi që lehtesisht godet këto teza rrezikon të përfshije (meqë dallimi mes llojeve të ndryshme të komplotit nuk bëhet lehtë) edhe teoritë metafizike të komplotit - që sigurisht meritojnë më shumë vëmendje - dhe denoncimet aspak imagjinare bërë me përpikmëri kundër mikrokomploteve. Të flitet shumë për makrokomplotët largon vëmendjen nga mikrokomplotët, nga komplote të vegjël në veprim për ditë mbas kronikës dhe historisë, studimi i të cilëve është i domosdoshëm për kë dëshiron të kuptojë, përtej dukjes se jashtme, kompleksitetin e pashtershëm të ngjarjeve njerëzore.

62 Komente

Tiku, po ti vet a hyn te komplotistet ? nese po, te cili kamp ?.smiley    -kam parasysh faktin qe ti cdo gje: ngjarje, ndodhi a  fenomen etj,  e spjegon si rrjedhoje  e teorise 2-felore,  Eros vs Thanatos,  te cilat patjeter kane nje  lidhje/ raport   ngaprapamodern mes tyre..smiley

 

 

p,s  shqiptaret dallohen si popull qe beson  kollaj  ne teortie e komplotit .. Katovice.. Katovice..smiley    komplotisti me i famshem shqiptar eshte Kaç Myftaraj !.smiley

Eshte i njohur qe nga lashtesia komploti i dy feleve kundra nesh. 

Kujtova se e kishte postuar Ilia Toli kete tekst po qenkam gabuar.

shkrimin e ka postuar  (dhe besoj e ka shkruar)  heretiku, qe ne asnje menyre  apo forme nuk mund te ngaterrohet me Dr. Ilia Tolin !  

mendoj qe ky postim, pervec analizes se gjere mbi teorine e komplotit, duhet lexuar edhe si nje shkrim zbavites, tamam per fundjave.

Jo nuk shkrimi im, por eshte i nje autori mjaft interesant jo vetem si personazh dhe dituri (perveç Evropes dhe Italise, njef shume mire situaten e dy amerikave dhe te Lindjes Mesme), por dhe si pozite vezhgimi, ne Vatikan mbulon sektorin e sekteve. Shkrimin e gjeni ketu:

Le teorie del complotto di Massimo Introvigne

Un kam nje shkrim per te njejten teme, por shkruar kohe perpara, pra duhej ripare dhe ripunuar sepse kane ndryshuar shume gjera qe atehere. Ja nisa punes, por ishte e pamundur, nuk me linte rehat i Modhismiley qe ja sellonte vazhdimisht me ca shprehje dyfelore shum te forta, por kurrsesi te botueshme. Keshtu qe i dhash dum me mire po perkthej kete shkrim qe eshte shum i mire per disa arsye (perveç se si stil).

 

Shkrimi me pelqeu, ishte nje analize e paanshme, nuk mbronte dhe nuk kundershtonte asnje grup, asnje ane,  sillte gjykimin e pergjithshem ate qe ekziston me te vertet ne mendjet e njerzeve per X apo Y ngjarje. 

Nje teme interesante por i ra nje re e zeze siper nga nje keqkuptim mes komentuesve, ju duam te dyve si rebus si heretik.

Per piken qe kam me shume njohuri: Komplotizmi i djathte dhe i majtë. Nuk ka shume hije komploti sepse eshte fakt qe mafia ka ndihmuar ushtrine amerikane per zbarkimin ne Sicili ku dhe flamuri i prezantimit kishte nje L qe simbolizonte Lucky Luciano.

Me pas Cosa Nostra mbeshteti partine Demokracia Kristiane ku votat e marra ne ishull kishin peshe jo te vogel ne zgjedhjet ne Itali. Eksponente te Demokracise Demokristiane ishin pjese e mafies si kushurinjte Lima apo kryetari bashkise Vito Ciancimino. Behet cmontimi i gjithe struktures ne vitin 1992 me arrestimin e Toto Riines me mbylljen e terrorit, hedhjen ne shesh te partise ne pushtet me hetimin Mani Pulite ku shume eksponente u arrestuan, disa vrane veten dhe ndjekjen e Kraxit ne Marok, gjithe kjo kur rreziku komunist per marrjen e pushtetit nuk qe me prezent.

Eshte e veshtire te dallosh macen e zeze ne erresire, sidomos kur macja nuk ekziston, tha.

Si ere baruti mbaka ketu, apo qene fishekziare si gjithmone? smiley

Jo ishte termet : 

Noksi - foksi krisi boksi 

E kapi gjeli pulen prej gjoksi

" Hej- tha pula, s'ka prej gjoksi

Ho mi mo, se i ka kto boksi ... 

 

Debate konstruktive dmth alla albanezce. smiley

Ironia per dummies qenka kjo tema.

Teoria e komplotit i jep mundesine njeriut ti japi nje shpjegim nje bote qe ne thelb mbetet e pamundur per tu pergjithesuar. Me nje teori komploti mund te distilosh nje pafundesi faktesh ne disa fraza te perpikta qe nese jane mjaftueshem bombastike behen dhe te besueshme.

Bravo per vetironine Ajatollah, nuk e di sa e qellimshme ka qene.

 

me teper jane AKUZA sesa shpjegime. te dyja palet akuzojne njera tjetren. njera thote qe ju doni me ja fut botes, dhe tjetra qe i cileson si paranojake qe shohin vetem fantazma, ata qe e bejne fajtore te vetme te problemeve boterore. 

vetem se keta te dytet, sa fitojne kohe. vetem te paret kane argumentat (apo nje sere faktesh).

psh erdhi ai matematikani ketu dhe i shau çifutet dy dite rresht, kur i thiri menies kerkoi menjehere t'ja fshinin komentet.

ndersa ka ketu qe i shajne arabet non-stop, dhe s'kane probleme me komentet. i ze gjumi rehat.

nashti kush mund te jete ai qe do me ja fut botes, çifuti apo arabi ? kush mund t'ja fuse  botes, ai qe ka fuqine apo ai qe eshte i dobet ? kush e ka fuqine ? por çfare lloj fuqie mund t'ja fuse botes. etj. etj.

Petroninse,

bravo i thone gomarit kur nxjerr te zotin nga balta duke u terheq prej flokesh se vet si baroni Mynhauzen.

S'kam bere asnje lloj ironie, as te qellimshme e as te paqellimshme, aq me teper vetironi, qe eshte fantazia jote e qellimshme dhe konstante per te me nxjerre se jam vete ajo çfare kundeshtoj. Por nuk je origjinale edhe ketu, je e lexuar, sepse porosia e pare ideologjike pederaste, perdorur prej teje dhe shume femen ketu dhe kudo, eshte:

demasko me çdo menyre qe eshte vete pederast kush eshte kunder pederasteve!

(gje qe çon uje ne mulli te armikut si ilustrim i ekzistences se teorise dyfelore ne forme skicofrenike per shka penetrimi neuronik)

Edhe konceptin per teorise e komplotit e ke te lexuar, te kopjuar nga pederastet Derrida dhe Foucault qe ne menyre te qellmshme e nxjerrin boten te pashpjegushme, me qellim qe te nxjerrin te pashpjegueshme pederastine e tyre. Pederasti mjegull do!

Pra nuk kam bere asnje lloj ironie dhe vetironie, kam perkthyer dhe sjelle nje shkrim te nje autori katolik, qe po te dish vertet te lexosh, eshte maje e çfar mund te arrije krishterimi per kete lloj teme, qe eshte ne fakt ne nje fare kuptimi tema e vertete e krishterimit, prandaj edhe suksesi Dan Brown Kodi da Vinçi. Terè krishterimi ngambrapamodern, ose ngambrapakrishterimi, vertitet rreth nje teme kryesore leitmotiv: a ka pallu Krishti apo nuk ka pallu?, neqoftese ka pallu, çin ka pallu?, e neqoftese nuk ka pallu, pse nuk ka pallu?

Meqe e kam deklaruar edhe here tjeter qe jam mbifetar, dmth edhe i mbi krishtere (jo ngambrapa i krishtere si Dan Brown, Derrida, Foucault, ti dhe shume femen te tjera, perfshire edhe roland B-ja qe ka pare 30 vende botnore dhe akoma nuk ka pare Fierin), nuk kam idete e autorit per temen (dhe jo vetem).

 

Po te dish te lexosh pertej librave pederaste do te kuptoje nga komentet e mija ne kete teme ku rref çekiç, riperseris pa u lodhur baza e qenies njerzore eshte emocioni, nuk eshte inteligjenca si propogandojne pederastet me qellim te sakte propogandistik.

Per rrjedhim te drejtperdrejte, baza e teorise se komplotit eshte emocionale, siç kam komentuar me rebus dhe roland B-ja, eshte perbuzja dhe urrejtja rendom njerzore (quajtur nga krishterimi “mekat origjinal&rdquosmiley platforma nga ku ngrihen raketat teorike komplotiste, nuk eshte pamundesia e intelektit per te shpjeguar boten (gje qe eshte rrjedhoja jo shkaku).

Me konkretisht ne gjyqet komuniste te pas luftes qe presupozonin nje komplot kapitalist kunder komunizmit nuk teorizonin komplote sepse nuk i jipnin dot shpjegim botes, por sepse urrenin pa fund, kedo, edhe ish-vellezerit e vet bashkeluftetare under borgjezise. Emocioni (urrejtja ne kete rast) eshte baza, shpjegimi intelektual pederast vjen me pas duke u mbajte si rakitik ne patericat e intelektit.

Me te njejten urrejtje ti perbuz ajotollahet, urrejtje tè trasheguar nga prindet e tu (siç trashegohet brez pas brezi mekati origjinal), qe nuk kam as pike dyshimi qe ishin njerez te mire dhe te edukuar si edhe prinderir e rebus, pa le pastaj ata te roland B-ja qe eshte Familje Intelektuale Heroi Populli Anonim. Por nuk kam pike dyshimi se sallat e gjyqit te popullit kunder armiqve ishin mbush plot me keto lloj njerzish te mire qe ulerisnin “ne litar, borgjezi ne litar!” sikur i kishte hyre kastraveci. Hiq “borgjez” ve “ajotollah” çfar ndryshimi ka? Hapsira dhe koha jane iluzion kane thene pederastet, bota nuk ka kuptim, kuptimi i vertete eshte vrit dhe pallo, dmth trashego krimin, mekatin origjinal.  

 

Me fal se nuk du me ba debat me asnjerin aq me teper se une jam ktu ne ket blog tash nje jave dhe nuk ju njoh. Po kur shoh gjithe ket sterhollim, sesi me duket !! Po kujt dreqin i hyne ne pune !?

Parla come mangi cazzarola !!! niente seghe mentali.

Ky shkrimi jot u drejtohet njerezve expert ne ket fushe jo Shqiptarit te mesem sic mendoj se jemi ne ktu ne kete blog. Ne jemi akoma te faza "e lagu se lagu" ti na propozon teorite e komplotit.

po ca lesh eksperti u drejtohet, dhe ca lesh ekspert eshte ky percese ekspert ne tjerrje leshi.

Ketij i jane rritur vesh't, se ka nje dy ketu qe i vene ngaprapa, njerez,  qe nuk kane lexuar kurre nje liber ne jete, dhe u duket peshku Encyclopedia Britannica, dhe ky fryhet si gjel, se i duket vetja i ditur dhe i mencur. 

Njerez si puna e ketij nuk kane as profesion as zanat.  Jane njerez per te ardhur keq se harxhojne kohen me muhabete pa buke, ne vend qe te bejne apo te prodhojne dicka me vlere. E shikojne kete blog si te vetmin shpetim per mjerimin mendor ne te te cilin jetojne.

Puna eshte, c'kusur kemi neve qe na e ka mbushur kete blog me lesh arapi.

 

ç'lidhje ka profesioni dhe zanati me komentet ketu ? apo duhet te paraqesim dipllomat perpara se te shkruajme komentet ?

 

po e kuptove komentin tim, mire, po se kuptove, s'ta kam ngene.

s'ka gjo me kuptu ne te, perveç faktit qe kerkon ta ulesh dhe te duket rob pa kulture. kur gjuhe te huaja ka tregu qe zoteron me shume nga ty. me çfare kam pare neper komentet te pakten.

sa budalla qe je, ku e di ti sa gjuhe te huaja di une.

po ti ku e di qe tiku s'ka diplloma ?

Ose pergjigju pyetjes qe te bera, ose ik pirdhu se nuk ta kam ngene. tjetri ka goje vete, dhe me pyet vete po te doje. nuk ka nevoje per tipa si ty ta mbrojne.

kjo eshte minuta e fundit qe harxhoj me ty. pergjigju vete komenteve qe do me besh mua ne te ardhmen.

po ta lexoje me kujdes postin tim, s'do te kishe arsye te me beje pyetjen qe me bere, sepse e theksoja qarte NGA KOMENTET KETU.

as ty dhe as ate nuk e njoh e as dua t'ju njoh. komentet ketu me mjaftojne e teprojne per te VLERSUAR gjithesecilin nga juve qe merrni pjese.

dipllomat qe posedoni futini ne bythe dmth, se mua nuk me hyjne ne pune t'ju vlersoj prej tyre. komentet ketu me dalin e teprojne.

hajt shnet nashti, vafsh ku te dush.

Domethene ajo radakja jote deduktoi qe une di me pak gjuhe te huaja se dikush tjeter,  bazuar ne komentet e mia ne gjuhen amtare ne nje blog ku shkruhet vetem gjuha amtare.

ik se do te zene me gure kalamajte e lagjes.

p.s.: kjo ishte e fundit fare, dhe po e mbyll me ty njehere e mire. Shendet edhe ti!

 vazhdo te na japesh provat qe di me shume gjuhe nga ai. 

si dhe ta permenda kete fakt, qe nuk ke si te shash dike si te pa arsimuar kur neper komentet e tija te sjell faqe dhe dokumenta nga disa gjuhe njeheresh. a po kupton ? nje pa arsim, pa kulture, do te ulet dhe perktheje nje artikull si ky, sipas teje ? 

 

Na thuaj pak; ca kuptove ti me kete shkrim. Hape linkun ne Italisht dhe shihe se ne cfare skuti e ka marre. Ky shkrim u drejtohet njerezve specifike te asaj fushe dhe eshte veshtiresisht i kuptueshem edhe ne Italisht. Nder te tjera perkthimi nga Italisht ne Shqip i ketij materiali eshte i veshtire dhe  nuk i del kuptimi sepse Italishtja ka 280 mije fjale kundrejt Shqipes me 70 mije (nga keto, 30 mije jane fjale te huaja)...  Tani te pyes pak; cili ishte qellimi i ketij shkrimi !!!.....Nuk mund te benit nje shkrim per shembull per Boratin dhe viziten e tij ne Amerike... Sa leke i kushtoi udhetimi ( i cili paguhet me leket e te mjereve ) E meqe jemi te udhetimet a nuk u shkon mendja se sa miliona e miliona jane harxhuar ne sorollatje neper Europe e Amerike demek ne te mire te kombit, he kta i vrafte zoti. I lane njerezit rrugeve si jetima.

 

po ik ere mos ja fut kot. nuk u perkthenka dot nga italishtja po na thote.

Me duket se deri diku ngaterron shkakun me pasojen. Nje rrjedhim i epokes moderne eshte nevoja e domosdoshme per ta racionalizuar mendimin. Ne vetvete te menduarit nuk eshte racional, te menduarit eshte shpalosje deshire. Te thuash qe motori i terrorit komunist eshte urrejtja e nje grupi ndaj ca "armiqeve" eshte ta keqkuptosh krejtesisht ate. Terrori komunist eshte metode. Nuk ka nevoje per urrejtje. Lenini ne "C'duhet bere" dhe ne "Tezat e prillit" e argumenton terrorin si nje metode per te fituar dhe mbajtur pushtet. Kur filloi revolucioni, bolsheviket kishin vetem disa mijra mbeshtetes, kur morren pushtetin nuk kontrollonin me teper se disa "xhepa" te territorit rus. Brenda disa vitesh arriten ama te fitonin luften dhe pushtetit dhe kjo nepermjet terrorit. Terrori ne kete rast nuk eshte hakmarrje, eshte politike shteterore, eshte ideologji. E njejta ide politike e ngritur nga Mojsiu e aplikuar ne realitetet e shek. te XX. Pse mendon ti se zgjodhi Mojsiu terrorin si strategji, prej emocionit? Pse thua ti  e perdori Mojsiu terrorin kunder egjyptianeve, sepse i urrente? Ishte kalkul politik. Nuk ishte ndeshkimi i egjyptianeve qellimi i terrorit, ishte formimi i cifuteve si komb.

ti ngaterron termat. ai i komunisteve nuk ishte terror, por diktatura e proletariatit. diktatura e punetorit ndaj borgjezit. ose e klases punetore ndaj asaj borgjeze (kontradikte antagoniste, dmth e pamundur te shmanget).

por ketu nuk kemi te bejme me komplot (hap fjalorin per te pare kete fjalen po ashtu, se te eviton me fol jashte temes pa bereqet). komplot eshte nje marreveshje e fshehte me qellim demtimin e dikujt.

Diktatura e proletariatit eshte ne dialektiken marksiste nje faze historike, s'ka lidhje me terrorin si metode politike. Marks i referohet disa here termit terror revolucionar qe ne kuptimin e tij ishte me teper nje forme katalize, nderkohe qe Lenini e ravijezon shume qarte si proces ne shkrimet e tij mbas 15'. E njoh teorine marksiste mjaftueshem per te ditur ca eshte diktatura e proletariatit. S'ka nevoje per nderhyrje.

diktatura e proletariatit eshte ne fakt pikerisht ajo qe flisje ti, METODA apo MENYRA (e vetme sipas klasikeve te marksizmit) per te arrit komunizmin. 

Tito (dje) dhe KInezet (sot) mendojne ndryshe. qe komunizmin mund ta arrijme edhe terthorazi, pa i vra dhe burgos borgjezet mnjf.

Petroninse,

kshu eshte kur lexon pederastet, e nuk lexon antologjite me banale per filozofine, filozofi for dummies ironik zhardin, ne te cilat shkruhet rendom qe orientimi filozofik modern eshte dyfelor, racional dhe iracional, dukur qarte ne filozofine gjermane nepermjet feleve perkatsisht Hegel dhe Shopenhauer. Dmth ne epoken moderne racionalizmi i skajshem bashkejeton me iracionalizmin e skajshem. Kur me teper ka qene iracional arti, kultura, historia?

Eshte injorance te mos dish se frymzimi dhe modeli i themeluesit kryesor te komunizmit ishte figura mitike Prometeut

He went so far as to quote Aeschylus’ Prometheus in the introduction to his dissertation, in March 1841: “Philosophy makes no secret of it. The confession of Prometheus — ‘in a word, I hate all gods’ smiley— is its very own confession, its own sentence”.

 

Franz Mehring later pointed out the affinity Marx felt with the fallen Titan, who stole the technology of fire from the gods and bestowed it upon humanity. Edmund Wilson would expand on this motif in his outstanding intellectual history To the Finland Station, placing Lucifer alongside Prometheus as one of Marx’s twin patron anti-deities. Both challenged the gods. “In one of Karl Marx’s ballads,” Wilson explained, “a Promethean hero curses a god who has stripped him of his all; but he swears that he will have his revenge, though his strength be but a patchwork of weaknesses: out of his pain and horror he will fashion a fortress, iron and cold, which will strike the beholder livid and against which the thunderbolts will rebound. Prometheus is to be Marx’s favorite myth” (To the Finland Station, pg. 116).

 

After his journal, the Rheinische Zeitung, was suppressed by state censors in 1843, Marx was depicted in a contemporary cartoon as Prometheus chained to a printing press, being disemboweled by a Prussian eagle. There’s also a squirrel holding a rifle featured in the upper left of the picture, the symbolism of which has been lost to time. Regardless, Marx was quite flattered by the comparison.

Shife se ne tekst ke edhe ilustrimin e famshem grafik te Zeitungut ku marksi paraqitet si Prometeu qe po i ha melçine shqiponja perandorake gjermane.

Tekstin me te plote e kam gjet vetem ne italisht:

https://rtcobas.wordpress.com/tag/prometeo/

 

Pampor kam pare e kam ngrene, thoshte dikur barcaleta. Dmth ti mund te kesh lexuar qitape pa fund per diktaturen e proletariatit. Po me sa thu, zor se e ke shiju. Qe thu ti Marksi as qe futet dot ne provim se s'ka bo asnji pune laboratori ne teme. Edhe Lenini aty afer eshte. Stalini (dhe Enveri e kopjoi ne cdo hap)  po, ai bobi e qendisi ne dac ne thiori apo praktike. Se ne fund te fundit diktatura eshte praktike, se me letra dhe ne ne parajse ishim. Dmth nqs terrori ka qellim te trembi kundershtarin, diktarura e kthen ate ne art e shkence bashke. Mbasi tmerrohen, zhduken (apo menjanohen) biologjikisht jo vetem armiqte, po dhe rrethi i tyre, ceshtja mbetet pra cimentimi i pushtetit. Atehere temerrohen te gjithe. Shpiken armiq te gjalle apo fantazma (kategori psh burokratizmi, e traplliqe pa fun). (Psh dhe Memetceu ankohej se e pergjonin.) Qellimi eshte i njejte, robt te mpihen nga frika e as mos t'u shkoje ne mendje te mendojne ndryshe. Dhe e gjitha kjo pa pike komploti. Psh xhaxhi Ramiz, s'pati ndonje zor, ne shenje hapje, te na "jepte" lirine e mendimit. Mire qe s'tha po u heq dhe bishtin. 

Mahnia e Heretikut ndaj ketij shkrimi nuk perben shkak per ndonje koment, por vete shkrimi i ketij Massimos terheq paksa vemendjen per vete faktin se i gjithe kendveshtrimi i ketij autori eshte jo pak metafizik, po te mos-llogarisim pjesen e pare, qe si hyrje ka permbajtjen e saj modeste. Nderkohe qe ky autor flet ne hyrje per ndryshim rrjedhje te historise nga rrethana te caktuara, sado te vogla e te medha, (gjykim subjektiv ky i fundit), ai jep me poshte ndarje kategorike te ketyre rrethanave. Nga njera ane eshte i qarte paparashikimi i rrjedhes, nga ana tjeter kjo rrjedhe ka percaktimet e saja nga kategorizimi i ketyre rrethanave, qe kodifikohen si prapaskena, apo kompllote, apo dhe rrjedhoja te tyre. Massimo do bente mire ta qartesonte me sakte raportin e kategorizimit tone subjektiv me rrjedhen objektive te ngjarjeve. Sepse shpesh ne njerezit objektivizojme kategorite tona subjektive. 

Po pse, ky ishte problemi i fundit qe kishte ngele pa u zgjidh. Teoria e komplotit e pi.. Athu mos keni ba shkolle shume dhe keni shku per lesh?

Per lesh ke shkuar ti, qe sapo erdhe e vuu hallet e atdheut.

neve per veten tone jemi ne rregull, s'lexojme artikuj, vetem komentet!

Jo po do te qajme hallet e botes. Teorine e komplotit te Massimo Introvigne

Si flet ti. Athu se han perdite kaviale e bakalà.

ti nuk mendon shume gjate, por holle holle kjo tema ketu na perket edhe neve shqiptarve, qe kerkojme te futemi ne europe, ne nje grumbull shtetesh qe na jane superiore per me teper, edhe kulturalisht (sipas mentalitetit te sotem).

nje hapje e tille na kercenon apo na konforton, sipas teje ? ajo do te mund te na ruaje te paprekur apo te na humbase per fare ne kete bote te hapur nga idete dhe kufijte te çdo lloji qofshin. te na zhduke gjuhe e kulture e zakone, pra te gjitha ato qe na bejne te dallohemi sot si shqiptare dhe lidhen me identitetin tone, apo kjo hapje i forcon keto. 

ti vete si mendon ?

Ore se nuk po kuptoj. Njeri me akuzon se po qaj hallet e atdheut kurse ti me thu se duhen qare. Une s'po di ka me majt. Tipike shqiptarucesh. Hyp se te vrava sdryp se te vrava.

E dyta, ti me kerkon mua pergjigje kur vete nuk i je pergjigj akoma pyetjeve te mia.

 Po te pergjigjem. E treta, une personalisht nuk ndihem i kercenuar nga hapjet kundrejt botes apo cfaredo kulture, feje a stil jete qe nuk bie ndesh me parimet e lirise. Ajo qe mua me ben te ndihem i kercenuar eshte injoranca. Une personalisht jam ndjere gjithmone i kercenuar me shume nga Shqiptaret sesa te huajt. (Ktu nuk po zgjatem me pershkrime)

Nese kjo pergjigje nuk te kenaq atehere do te thote se perceptimi i realitetit mes teje e meje ndryshon ne esence.

 

kur nuk ndihesh vete i preokupuar, kris bythen kur i thone, ka plot tema te tjera ky blog apo interneti, zgjidh diçka tjeter te komentosh NE LIDHJE me INTERESAT E TUA, si person.

nuk marr vesh se çfare mutin kerkoni neper temat te cilat s'ju interesojne hiç. apo keni ngel pa miq dhe shoke ?

Epo thashe edhe une, te marr çekiçin e te drejtoj banane meqe kukullat i pata krehur

"Ore se nuk po kuptoj." Komplot do jete, se mos ka brire thuaj.  

S'u rrit nei here peshku, dmth te merret me lajmin jo lajmetarin. ne kete drejtim pasqyron tamam ate qe jemi si popull adoleshent. 

Heretiko, po qe se ma prano nje keshille miqesore, mos iu pergjigj sulmeve personale, dmth as mos boj. (Dhe mos mu lsho mu per kte keshille.smiley)

Ke te drejte se robi edhe nuk duro, se ne fun te funit ai inot na ma gjalle. smiley. (Ne fakt ka teori qe thone qe eshte i domosdoshem. E kujt s'ia gjeti thiorine robi.) Po mund tu thush psh ik boj cicin. Nuk eshte as sharje, ne fun te funit keshille shendetsore eshte, dhe ato kane per ta bo. Maksimumi nga inoti nje dite kane per ta majt.  

Une peshkun kafe e konsideroj, dmth robt per i dor gallate vijne, po kjo s'ka pse te jete ne kuptimin banal. Se me humor mund te thuhen gjonat mo te rendesishme, se ne fun te funit msimi mo i mire osht ai qe s'te merzit.smiley 

Per t'i thone dhe une dy llafe serioze per temen, me justifiku dhe kafen e peshkut. Eshte shume teme e gjere. Muhabeti fillo nga percaktimi, ca quhet komplot. Po qe se te tille konsidero cdo plan qe mbahet i fshehte, nuk e di se cfare mbetet jashte rrezes se sacmeve, vec Pllaneve 5 Vjecare. Shto ketu dhe tendencen e robve per besu gjona te mcefme. 

 

 

mir, mir, po ka kafene e kafene, psh kafenete vjeneze kane qene shume produktive ne kulturen austriake, Kadareja ka shkrujt diçka te ngjashme me duket per kafenete parisiane.

Dmth mund te jete impenjativ edhe kalimi i kohes ne kafene, jo vetem zbavitje, per te kaluar kohen e lire ose me keq: per te vrare kohen, qe ne plan te fundit do te thote per te vra vehten, bere karakirismiley.

Nuk eshte se kerkoj te diskutohet patjeter per perkthimin tim (ose shkrimin tim ne raste te tjere), kjo teme eshte per ju, kenaqesia ime eshte nje tjeter qe vjen nga vepra ne statusin e anonimatit, komplet i keqkuptuar si status i kaçakut te ferres, mitralo pallosh e malok mçef mbas ferre si kopil ferre.

Per te sqaruar vleren e jashtezakonshme te anonimatit dhe internetit, qe e ben te mundur ne bashkohesi, ja vlen nje shkrim i veçante. Per t'i rene shkurt idese: anonimati nuk kultivohej kot ne Mesjete, interpretuar nga intelektualet e mdhej ngambrapa: obskurantizmi fetar shtypte individualitetin e lire. Gje qe formalisht ishte e vertete, por pikerisht ketu ishte vlera, ose sakte mbivlera si perpjekja per te arrit nje vlere me te larte dhe me permasa me te medha, duke shtyp krenarine e krijuesit, ne fakt shtypte arrogancen si kundervlere ("mekatin orgjinal" te Prometeut dhe Marksit - edhe te Petroninsessmiley), azeronte egoizmin, vizionin subjektiv per boten, vlersonte zeron, e mbi zeron ndertonte nje shumatore vizionesh, dmth objektivitetin, ndertonte publiken. Nuk ndertoheshin ndryshe katedralet, e kjo eshte domethenia e artit mesjetar edhe si vlere sociale, vlera publike. Mbi kete vlere qendronte tamam vlera individit. Sigurisht kjo ishte skema ideale, se ne praktike gjen bishta sa te duash.

Keshtu qe akuza qe me eshte drejtuar se du me u duk nuk eshte fare e vertete, ne fakt eshte e kunderta: du me u zhduk!

Pastaj edhe me logjike banale problemi eshte edhe teknik: si mund te mburresh si anonim midish anonimesh dhe lexuesish anonime? Kete mister vetem truri handikapat B-ja me shum diploma e me shum gjuhe te huaja mund ta zoteroje. Ose duhet te kesh nje arrogance infinite te perbindeshme qe as zeroja nuk arrin ta azeroje.

Ne fakt ne kuptojme jasht sipas çfare kemi vete brenda, e i veshim tjetrit veshjen tone, ky eshte egoizmi i vetem legjitim dhe i lejuar.

 

Anonimati osht i rrezikshem mer. smiley Besoj i di ato storjet ku Kadareja, Driteroi e Shoke te Medhenj me kile mezi e kapshin i pese ke hartimet-kopje qi bojshin.

Une te falenderoj per temat qi bi. Po sikur dhe "gjujtjet" t'i boshe mo anonime mire do boshe. Kot nuk tha Ai m'vaktit trego faqen tjeter, se sy per sy metet dynjoja qorre.smiley  

Po kshu ndonje gje tjeter ca bohet?

c'thote jeta ne vija te trasha?

po ngaterrojme kompllatet me pllotet mdoke

A eshte edhe heretiku komplotist ???

Ka muaj, vite, qe tek peshku nuk vine lajme ( artikull)  per çmimet, vrasjet, vjedhjet , vetem bajron, rama neper bote,  bari i tiranes. Ky eshte komplot qe i ben peshku antikomunisteve, edhe tiku ben pjese ner keto komplotiste ???

I dashur Ajatollah, kam frike se e me ke keqkuptuar. Postimi jot i refrohej emocionalitetit si baze te teorive  e komplotit dhe merrte si shembull terrorin komunist dhe gjyqet teatrale te periudhes se komunizmit:

Per rrjedhim te drejtperdrejte, baza e teorise se komplotit eshte emocionale, siç kam komentuar me rebus dhe roland B-ja, eshte perbuzja dhe urrejtja rendom njerzore (quajtur nga krishterimi “mekat origjinal&rdquo platforma nga ku ngrihen raketat teorike komplotiste, nuk eshte pamundesia e intelektit per te shpjeguar boten (gje qe eshte rrjedhoja jo shkaku).

Me konkretisht ne gjyqet komuniste te pas luftes qe presupozonin nje komplot kapitalist kunder komunizmit nuk teorizonin komplote sepse nuk i jipnin dot shpjegim botes, por sepse urrenin pa fund, kedo, edhe ish-vellezerit e vet bashkeluftetare under borgjezise. Emocioni (urrejtja ne kete rast) eshte baza, shpjegimi intelektual pederast vjen me pas duke u mbajte si rakitik ne patericat e intelektit.

 Ajo qe ti harron eshte qe ne thelb te cdo teorie komploti, eskatologjie fetare apo dialektike (qofte kjo marksiste apo hegeliane etj) eshte ideja qe Historia ka nje qellim. Kjo eshte dhe pyetja qe artikulli e merr si parakusht: A kane faktet, ngjarjet historike nje synim qe i bashkon? A jane njerezit aktore, misherim i nje vullneti? Nuk ka rendesi nese misherimi i ketij synimi apo vullneti eshte Zoti abrahamik dhe profetet e tij apo lufta e klasave dhe revolucioni apo lozhat masonike. Dikush ketu tha qe terrori revolucionar dhe teorite e komplotit nuk kane lidhje. Ne fakt jane te dy i njejti proces, drejtimi i rrjedhes se historise drejt nje qellimi, nje racionaleje. Komenti yt eshte nje vleresim krejtesisht i gabuar i terrorit, origjina e te cilit eshte vullnet per pushtet sesa urrejtje, politike jo hakmarrje.

Te thuash qe baza eshte emocioni eshte te mos thuash asgje pervec faktit qe eshte teper postmoderne dhe ne kundershtim me cdo lloj teorie dialektike ose dyfelore pervecse ndonje banaliteti ekzoterik jungian. Ne fakt kur thashe qe teoria e komplotit eshte racionalizim pikerisht kete nenkuptoja. Racionalizimi eshte pikerisht mbeshtjellja e nje ideje iracionale (iracionale= qe nuk e ka origjinen ne fakte objektive, psh deshire emocion) me nje arsyetim. Po thjeshte mu duk aq ironike qe ti ke sjell nje tekst aq postmodern sa thashe se e kishe bere me qellim. Me fal qe te mbivleresova.

Moj e dashur e ajotollahut, bashke ne jo vetem keqkuptohemi, por nuk di se çfar te them e si ta them, se akoma nuk ka fjale per ta pershkruar muhabetin midis tënë, midis nje ajotollahu dhe nje gjimnazisteje te dashur qe adhuron aksionizmin vjenez qe performon me sperme dhe gjak, i cili racionalizon iracionalitetin dhe dashuron urrejtjen ne stilin marksist prometeik eskilian jeroglif B-ja.

Hiç kot sa per te kaluar kohen ne kafene vjeneze si ka qef Tirona fori, nje pytje ne pauze pushim te performances aksion vjenez me gjimnaziste qe lexojne libra:

Cili eshte qellimi racional i historise!

Cili eshte qellimi racional i historise!

Ti pretendon se je dyfelor. Ate duhet ta dish ti. Leri diversionet. Hapju partise. Apo eshte e vertete teza ime qe thelle thelle ti je personazhi me ngambrapamodern ketu te peshku? 

Jo vetem dy felor, sepse qenia dy felor implikon ne plan te fundit Qenien Monofelor (kur kryhet Qellimi i Historise), sepse jam monoteist obskurantist, dhe shume "mono" te tjera, monada e Laibnicit, monizem ajatollah enver, dhe ca "mono" te tjera qe as i kane degjuar dhe as ju shkon ne mendje gjimnazisteve plurifelore te penetruar ne dy felat e hemisferave te trurit nga profesorka e frengjishtes pergjate performances aksionizem vjenez seks grup gjej brim e fut.

Eshte e vertete qe personazheve ngambrapamoderne ketu tek peshku ju dukem ngambrapamodern, sepse i dine te gjithe si veten. Nuk mund te kuptosh kurre nje gje qe ne nje fare menyre nuk e zoteron vete, ose nuk je vete, ose nuk e praktikon vete.

Edhe qellimin e historise e keni stisur sipas vetes, pyetja eshte provokative, un e di se nuk mund te pergjigjesh ne kete mejdan per kete çeshtje, per fat nuk te ka ka plas cipa fare, te kan ngel ca copa te shqepura rreth e rrotull atij venit.

 

Me vjen keq qe i keni heq komentet megjithese une i pata lexuar te gjithe.

E po nqs i ke lexuar, pergjigju pak pyetjes se mesiperme te tikut!

Ciles? Mu nuk me ka ba pyetje, e as me intereson si argoment. Une nuk kuptoj asgje nga ato qe ka shkrujt. Kur lexon dicka dhe nuk te jep emocion ose nuk e merr vesh se ca do te thote.......Ky eshte nje material per tu shqyrtuar nga profesioniste te fushes, ose zoteria ka perkthy nje material qe as vete nuk e kupton....(teper i ngaterrueshem, me terma te cuditshem pa kuptim, psikedelike ne kuptimin e keq....Lexoja komentet ktij zoterise; merr vesh gja ti nga ato qe thote?...... Le ti japin pergjigje fansat e tij.

Dua te precizoj gjithashtu qe une shkruaj kur kam kohe dhe deshire, nuk jam i punesuar ne kete blog. Kam zgjedhe te shkruaj ketu sepse nuk censurohen mesazhet. Kaq. 

...dmth keto pyetjet e tikut na ben gjoja sikur si kupton e nga ana tjeter na shtyn neve te shajme qeverine e kryeministrine?

Per ke punon ti?

Kujt do ti hedhesh hi syve?

C'fare komplote po thurr kunder nesh? Fol pse s'flet!!

Punoj per FBI. Federal Bureau of Investigation. Jo te gjithe e kane fatin tim

historia i sherben me te forteve (thone, se ata e shkruajne) per te manipulu ngjarjet e saj dhe per te bere propagande pushtetit ne fuqi.

por perveç ca datave ne qitap, nuk sherben per asgje tjeter. nuk mesojme asgje prej saj.

ndersa perpara saj ekzistonte gojedhena apo legjenda. kjo sherbente per te forcuar MORALIN. dhe ai qe arrin dhe behet legjendar, siguron dhe pavdekesine historike.

mais ça c'était avant.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).