Ajete Beqiraj

Me ndryshimet politiko-sociale martesat Kosovë-diasporë ishin një nga format e organizimit të familjes. Një pjesë e këtyre martesave rezulton me ndarje dhe të rinjtë, që duan të krijojnë familje ndodhen në rrugë pa krye.