Alfred Lela

Një burokrat nuk është domosdoshmërisht një njeri i fjalës; artikulimi, nëse e ka, është një plus. Kërkohet prej tij një njohje ose ekspertizë e fushës në të cilin ai ose ajo ka marrë përsipër të menaxhojë, drejtojë e të tjerë. Kjo është një domosdoshmeri

Arian Çani dhe Jozefina Topalli janë një kombinim ‘i rrezikshëm’ i komunikimit publik.

Sipas demografëve, nëse vazhdohet me këtë ritëm, brenda 20 vitesh në Shqipëri do të ketë 11 për qind më shumë meshkuj se femra.

Shqipëria brenda këtij çmërsi ka nevojë për shkrimtarin më shumë se shkrimtari për Shqipërinë, dhe ai do t’i bëjë asaj favorin e fundit: do të kthehet në klasik.

Listes te atyre qe pretendojne se do te dilnin ngadhenjimtare prej nje referndumi, apo nje pale zgjedhje te pamanipuluara parlamentare, i shtohet dhe Leka Zogu II.