Alket Cani

Për herë të parë në shqip, nobelisti francez Saint-John Perse / Poet i tokës dhe detit, por edhe i qiellit, poet i harmonisë dhe ndeshjes së elementeve të natyrës dhe mendjes njerëzore, i përshkrimit të gëzimeve të përditshme të njeriut...