Amik Kasoruho

Eseistikë mbi përkthimet, një vështrim në shqipe – fragment nga libri “Pa mëri”, “Përkthimet në shqip si shprehje tradite dhe alternativë”