Anila Dushi

Shfrytëzuesit e paligjshëm përdorin rrugët dytësore dhe orët e natës për t’iu shmangur aksionit të policisë, duke vazhduar masakrën 20 vjeçare të prerjeve në zonën e Shkodrës.

Kultivuesit e hashashit në zonën e Dukagjinit po përdorin forma të reja për t’i shpëtuar policisë dhe vjelë fitimet nga aktiviteti i paligjshëm; ndonjëherë edhe duke ndarë fitimet me të.

“Është punë e bukur, e kam pasur pasion e ëndërr. Për një kostum më duhen 40 ditë punë."

"E mbysim ne Shkodrën, nuk na mbyt Buna, as Drini, as Liqeni. Në rast se do të bëhet thellimi i Bunës në 8 m, në gjerësi 200m, nuk do të ketë përmbytje të Shkodrës për së paku 150 vjet”