Anne-Sophie Brändlin

Ndërkohë që Gjermania merr masa kundër përhapjes së librit të Adolf Hitlerit "Mein Kampf", botimet digjitale në anglisht të manifestit të Hitlerit tërheqin dhjetëra mijëra të interesuar në iTunes dhe Amazon Kindle.