Avni Rudaku

Intelektualët janë kategori shoqërore pakicë, e cila merr rolin e paautorizuar formalisht nga shoqëria, për shkak të aftësive të thella të merren me problemet e përgjithshme të shoqërisë, duke qenë aktiv në jetën publike permes debateve, artikujve etj