Bardhyl Salihu

Efektet e inflacionit do ta prekin edhe Kosovën si përdoruese të euros, por me vonesë të theksuar për shkak se importimi i inflacionit ndodh vetëm nëpërmes dërgesave, eksporteve apo investimeve të huaja direkte, të cilat janë të gjitha në nivel të ulët ap