Benjamin Barber

Rrënjët e demokracisë në shoqërinë civile janë paradoksalisht premisa themelore për zhvillimin e revolucioneve. Përndryshe të drejtat e qytetarit dhe reformat civile nuk kanë baza të forta, argumenton Bejamin Barber.