Beqë Cufaj

Ajo që me datën 14 janar të vitit 2013 ngjau në hapësirën e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (shkurt: OKB) është më tepër se një turp.