Besnik Dizdari

Titull disi i gjatë, apo jo? Ka lidhje me tematikën e shtrirë të këtij “trafiletto” (artikull i shkurtër pa titull), të cilin, pra, unë po detyrohem ta bëj me titull, bile edhe të gjatë.