BIRN

Një studim i BIRN Albania, i realizuar me pjesëmarrjen e 121 gazetarëve, drejtuesve të medias dhe ekspertëve zbulon se interesat ekonomike të pronarëve, lidhjet e tyre me politikën dhe pamjaftueshmëria financiare prodhojnë censurë dhe vetëcensurë.