Christina Ruta

Demokracia e opinionit publik, kjo është kryetema e Jürgen Habermasit, që rregullisht ngre zërin për çështjet politike. Më 18 qershor filozofi i njohur gjerman, një ndër sociologët më të njohur në botë, mbush 85 vjeç.