Dalip Greca

Për një kohë të gjatë, veshtirësitë që gjente teoria darviniane e evolucionit gradual të llojeve i ka ndjerë edhe Prof. Nelson Çabej dhe, duke u marrë me to, ka zhvilluar teorinë e vet të evolucionit.