Darina Tanushi

Asnjë militant që nuk plotëson kriteret nuk do të punësohet në sektorë si arsimi, tatime, dogana apo INSTAT.