Dhorjela Çule

Kampi i refugjatëve në fshatin grek në kufi me Maqedoninë është mbyllur, megjithatë përjetimet e një grupi të rinjsh nga Korça, të cilët për muaj me rradhë shërbyen si vullnetarë për refugjatët e luftës nuk janë fashitur akoma.