Dodo J. Thampapillai

Si kriza financiare dhe kriza mjedisore kanë shkaqe të përbashkëta, shumica të lindura gjatë dekadave të kaluara.