Dollores Benezic

Survejimi i fshehtë i punonjësve, ndaluar nga ligjet e Bashkimit Europian, ka qenë tepër kundërthënës edhe në shtetet e tjera europiane, veçanërisht në Gjermani, ku disa kompani janë detyruar të paguajnë gjoba me miliona euro...