Donita Krasniqi

"Edhe pse struktura aktuale ligjore në Kosovë garanton të drejta të barabarta për të dy gjinitë sa i përket trashëgimit të pronës, përqindja e grave që kanë prona të regjistruara në emër të tyre nuk e kalon 10-shin."