Donjeta Demolli

E ardhmja e tempullit ortodoks të Krisht Shpëtimtarit, në Prishtinë, një mbetje e viteve turbulente të ‘90ta, mbetet e paqartë. Nëse jo saktësisht çfarë, askush nuk e vë në dilemë se diçka duhet bërë me të.