Elizabeth Gowing

Elizabeth agjëroi një ditë Ramazan për kureshtje, por nxori disa mësime nga etja dhe uria e saj.