Elona Meço

Historiku i reformës në drejtësi ka treguar se çfarë ka qenë prioritet për ish-kryetarin e Partisë Demokratike është kthyer edhe në prioritetin e opozitës.