Elvin Luku

“Të gjitha librat e mi janë nyjat e një vargori që shënojnë kodin e identitetit shqiptar”