Entela Bineri

Shkrimtari i librave për fëmijë flet për mungesën e anketimeve mbi leximin në Shqipëri, rolin që duhet të luajë shteti në nxitjen e dëshirës për të lexuar, si dhe për humbjen e traditës së rrëfimit të përrallës