Etleva Bazi

23 vite demokraci dhe turizmi është trumbetuar si degë e parë dhe është trajtuar gjithmonë si një degë dytësore e ekonomisë vendase.