ETLEVA DELIA

Zyra e OSBE-së në Tiranë dhe Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme, kanë hartuar një raport të detajuar prej 46 faqesh, pasi kanë inspektuar Policinë e Shtetit lidhur me menaxhimin e demonstratës së 21 janarit 2011.