Fred Abrahams

Në fillim të viteve 1990 Shqipëria i ofroi ndihmën e saj Shteteve të Bashkuara, të cilat po kërkonin mënyra për të mbështetur anën e myslimanëve boshnjakë të konfliktit në ish-Jugosllavi.

Ky është një kapitull nga libri i Fred Abrahams mbi rënien e komunizmit në Shqipëri që pritet të publikohet së shpejti