Genc Pollo

Raporti Desterbeck & Loquet i BE (Rule of law mision; the fight against corruption), i cili qartazi dhe pazakonshëm, në faqen 5 të tij, në paragrafin e parë të kapitullit Gjyqësori, shprehet se KLD-ja bën emërimet e Gjyqësorit kundrejt ryshfetit.