Gëzim Ashim

Ndodh në Ersekë, kryetari Ali Laho i ka shlyer, duke i futur në zërin e rrogave për emergjencën