Gjergj Bubani

Shkrimi është në formën origjinale si është shkruar nga Gjergj Bubani ne vitin 1922