Hilke Fisher

Eksportuesit e Evropës dhe bankierët e bankave qendrore gëzohen, importuesit dhe pushuesit janë të humburit. Euro e dobët mund ta nxisë zhvillimin e ekonomisë evropiane, por ajo sjell edhe rreziqe.