Iris Sojli

Pas një dokumenti të kompozitores Dhora Leka, dhe "edhe një herë" për Dosjet ?