Jeffrey Sachs

Për vite me radhë, shkencëtarët e klimës kanë paralajmëruar se përdorimi i tepruar i lëndëve djegëse me bazë fosile (qymyrit, naftës dhe gazit natyror) është duke e vënë në rrezik botën nga ndryshimet klimatike të shkaktuara nga vetë njeriu.