Jeta Shyle

(Përsiatje mbi romanin e Amin Zaoui-së, përkthyer nga Kumbaro)