Jonathan Gottschall

Trillimet letraro-artistike (fiction) duket se na ndikojne me shume per te na ndryshuar bindjet dhe kendveshtrimet tona sesa materialet jo-letrare.