Kesiana Lekbello

Vërtet është i nevojshëm gjithë ky proçes pas-universitar, pas-përgatitor kur në të vërtetë punën askush nuk ta garanton?