Keti Bicoku

Ligji parashikon detyrimin e regjistrimit të adresës brenda 6 muajve nga ardhja në fuqi e ligjit, kujt nuk e bën, “autoritetet do t’i refuzojnë shërbimet e kërkuara”. Dhe nëse nuk ndryshohet kodi zgjedhor, kush vetëdeklaron vendbanimin jashtë shtetit humb

Shqiptarët me pasaportën biometrike duket se kanë mbetur në dorë të "zemërgjerësisë" së policisë së kufirit.