Kiço Blushi

Falë fuqisë absolute të listave nuk ka demokraci të brendshme brenda partive e, rrjedhimisht, nuk ka e nuk mund të ketë as në shoqëri. Është trysnia e pakontrolluar e listave që e ushqen autoritarizmin dhe diktatin e Njëshit, njëlloj si në diktaturë.