Klaus Jensen

Një rrogë bazë e mirë dhe mbi këtë edhe 30-fishi: deri tani pagat e veçanta për bankierët në shoqëritë aksionare nuk kishin karar. Nga 2014 BE do ta ndryshojë këtë gjendje. Po a do të ketë pastaj bankierë më të mirë?