Kledian Lula

Të kërkosh të gjesh një adresë banese, zyre qeverie, shkolle, çerdheje e kopshti fëmijësh, klinike, minibashkie, prefekture, apo biznesi në Shqipëri, ky është një tmerr i vërtetë.

“Tradita” e Saliut është kjo: Ose hesht, ose anashkalon faktin, ose justifikohet me “pakujdesi të procesit”, ose mashtron publikisht, ... ose i konsideron krimet “dukuri natyrore dhe çudira hyjnore, të cilat ndodhin rrallë në këtë botë”.